Перейти до основного вмісту

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна і Європейський Союз: політика, культура, мова, історія силабус  
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус  
3 Творчий феномен Лесі Українки силабус  
4 Логіка силабус  
2. Цикл професійної підготовки
5 Англійська мова силабус  
6 Німецька мова силабус  
7 Французька мова силабус  
8 Основи прикладної лінгвістики силабус  
9 Теорія і практика перекладу силабус  
10 Інформаційні технології силабус  
11 Математичне моделювання силабус  
12 Корпусна лінгвістика силабус  
13 Основи ІТ маркетингу силабус  
14 Основи WEB технологій силабус  
15 Комп`ютерна лінгвістика силабус  
16 Основи програмування силабус  
17 Програмування і бази даних силабус  
18 Машинний переклад силабус  
19 Теоретична та прикладна лінгвістика силабус  
20 Інтерактивний WEB дизайн силабус  
21 Теоретичний курс англійської мови силабус  
22 Програми обробки текстової інформації силабус  
23 Послідовний і синхронний переклад силабус  
24 Синтез і розпізнавання мовлення силабус  
25 Захист інформації силабус  
26 Експертні системи та штучний інтелект силабус  
27 Практика навчальна лінгвістична силабус  
28 Практика навчальна у сфері ІТ силабус  
29 Навчальна практика з машинного перекладу силабус  
30 Практика навчальна перекладацька силабус  
31 Практика виробнича перекладацька силабус  
32 Практика виробнича з комп`ютерної лінгвістики силабус  
33 Курсова робота з прикладної лінгвістики силабус  
3. Атестація  
34 Атестаційний екзамен силабус  
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр філології зі спеціалізації "Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика"

Професійна кваліфікація:  Фахівець з англійської мови та перекладу,  німецької / французької мови, інформаційних технологій

Форма навчання
Заочна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Факультет (інститут)