Перейти до основного вмісту
Головний корпус ВНУ (корпус А)
Головний корпус ВНУ (корпус А)

Свою історію навчальний заклад почав 1940 року, коли утворено Луцький державний учительський інститут. На перший курс було зараховано 135 студентів. Навчальний процес вели 50 викладачів. Функціонували чотири відділи: філологічний із українським і російським відділеннями, фізико-математичний, природничо-географічний і заочний.

Слабкою була навчально-матеріальна база інституту: йому виділили приміщення колишнього сирітського будинку, збудованого 1929 року на околиці Луцька (нині тут школа-інтернат), не вистачало обладнання, літератури. Важко було з викладацькими кадрами. Проте поступово облаштовувалися навчальні кабінети, лабораторії, комплектувався фонд бібліотеки. Велику допомогу в цьому надав Полтавський педагогічний інститут. Першим директором Луцького інституту призначено Івана Тарасович Сокура. Діяльність навчального закладу, перервану війною (1941), поновлено 1946 року. У вересні 1951 р. на базі учительського інституту створено педагогічний інститут, якому через рік присвоїли ім’я Лесі Українки. На той час заклад мав усього два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний, а вже на початку 90-х років в інституті функціонувало 9 факультетів. З травня 1964 р. на озері Світязь стали діяти спортивно-оздоровчі табори для студентів і викладачів; згодом на їх основі створено базу практик – спортивно-оздоровчий табір «Гарт».

16 липня 1993 р. тодішній президент України Л. М. Кравчук підписав Указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету, залишивши йому ім’я Лесі Українки.

26 вересня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка ВДУ імені Лесі Українки присвоєно статус національного. В указі зазначено: «Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Волинського державного університету імені Лесі Українки і його визначний внесок у розвиток національної освіти і науки, постановляю: надати ВДУ імені Лесі України статус національного і надалі іменувати Волинський національний університет імені Лесі Українки».

24 серпня 2012 р. підписано Указ Президента України «Про перейменування Волинського національного університету імені Лесі Українки у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки».

Зараз у структурі університету функціонує 14 факультетів, Навчально-науковий фізико-технологічний інститут, Навчально-науковий інститут неперервної освіти  та 65 кафедр із фаховим професорсько-викладацьким складом. Також одним зі структурних підрозділів СНУ імені Лесі Українки є Фаховий коледж технологій, бізнесу та права (з 2009). При університет діє Інформаційний центр ЄС, Інститут Польщі, центр волонтерів «Довіра», музей Лесі Українки, музей археології, музей етнографії Волині та Полісся, музей історії СНУ імені Лесі Українки та ін.

Щодо навчального процесу, то керівництво університету постійно йде в ногу з часом: на всіх факультетах навчання здійснюється за кредитно-модульною системою в руслі болонських стандартів; оснащено мультимедійні аудиторії, комп’ютерні кабінети, творчо-навчальні лабораторії, відкрито Центр інноваційних технологій і комп’ютерного тестування.

Матеріально-технічна база СНУ імені Лесі Українки охоплює 13 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, студентську базу практик табору «Гарт» (озеро Світязь), стадіон «Спортивне ядро» із сучасним покриттям і біговими доріжками, два ботанічні сади, агробіостанцію.

Десятки наших студентів щороку виборюють призові місця на регіональних, державних, міжнародних олімпіадах і конкурсах. Кожен рік публікується велика кількість студентських робіт у фахових виданнях. Студенти мають змогу стажуватися в престижних університетах США, Німеччини, Канади, Швеції, Польщі тощо. Ведеться активний пошук у галузі хімії, фізики, біології, географії, математики, гуманітарних наук. До головних напрямів наукових досліджень вишу належать такі:

  • вивчення Шацького національного природного парку – ядра міжнародного екологічного Поліського коридору;
  • студіювання життя й творчості нашої патронеси Лесі Українки;
  • будівництво науково-технологічного парку;
  • розробка програм транскордонного співробітництва в рамках співпраці «Польща–Білорусь–Україна»;
  • винахідницька й патентно-ліцензійна робота.

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється навчання в аспірантурі й докторантурі за 15 галузями наук.

Учені університету мають авторитет і визнання серед науковців України, про що свідчить залучення їх до роботи в багатьох спеціалізованих радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наукові здобутки викладачів постійно публікуються в університетських часописах: «Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки», «Молодіжний науковий вісник СНУ імені Лесі Українки», «Психологічні перспективи», «Літопис Волині», «Історичні студії», «Волинь філологічна: текст і контекст», «Леся Українка і сучасність», «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», «Типологія та функції мовних одиниць», «Природа Західного Полісся та прилеглих територій», «Соціологічні студії», «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи», «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» та ін.

У рамках міжнародної співпраці та популяризації іноземних мов у СНУ імені Лесі Українки діють Центр німецької мови та культури, Центр французької мови та культури, Центр шведської мови, Центр арабської мови та культури, Центр канадознавства, Центр британської культури. 

Спортивна еліта Волині формується на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я. Саме тут отримали високу підготовку десятки спортсменів, які вибороли медалі та дипломи на найпрестижніших змаганнях світу, зокрема Надія Миронюк, Надія Боровська, Тетяна Коб, Андрій Шевчук, Яна Беломоїна, Максим Богдан, Анастасія Коновальчук та ін.

Університет пишається художніми колективами факультету культури і мистецтв, які відомі не лише в області й Україні, а й в інших державах, зокрема чоловічий вокальний квартет «Акорд», тріо бандуристок «Дивоструни», ансамбль народних інструментів «Джерела», ансамбль пісні і танцю «Розмай», вокальний октет «Double voiсe», інструментальний ансамбль «Експромт».

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки традиційними стали такі культурно-просвітницькі, оздоровчі та відпочинкові заходи: День першокурсника, День студента, Міс університету, Містер університету, День здоров’я, Дні Лесі Українки, акції «Подаруй квіти найчарівнішим», «Від серця до серця», «Подаруй дитині радість», екскурсії історичними місця України.

Не викликає ніякого сумніву, що наш виш відповідає статусу класичного, це визнали авторитетні комісії, які акредитували його найвищим IV рівнем. Лесин університет відзначено численними нагородами на міжнародному й усеукраїнському рівнях.

Ректорат і колектив працює над тим, щоб рівень підготовки випускників університету відповідав міжнародним стандартам, щоб функціонували повноцінно наукові школи, та докладає всіх зусиль для того, щоб Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів гідне місце серед класичних університетів України і Європи.