Перейти до основного вмісту

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Головний корпус ВНУ (корпус А)
Головний корпус ВНУ (корпус А)

Волинський національний університет імені Лесі Українки – один із провідних закладів вищої освіти регіону, навчальний, науковий і культурний осередок Волині.

Витоки освітніх традицій на Волині сягають періоду України-Русі. При монастирях і церквах навчали читанню та письму. Ймовірно, слов’янську грамоту опановували і при церкві Іоанна Богослова в Луцьку. Луцькі актові книги другої половини XVI – першої половини XVII ст. підтверджують поширення «канцелярсько-юридичних династій». Орієнтовно між 1620 і 1640 рр. у місцевій канцелярії Луцька служив майбутній гетьман України Іван Виговський.

1608 р. освітня комунікація Луцька збагатилася єзуїтським колегіумом. Орієнтовно 1619 р. при луцькому Хрестовоздвиженському православному церковному братстві відкрилася «греко-латино-словенська» школа. У XVIІI ст. на Волині з’явилися школи Чину св. Василія Великого (отців-василіан), зокрема трикласна (з класами поетики та риторики) школа при Луцькому василіанському монастирі. В останню третину XVIІI ст. освітня справа збагатилася навчальними програмами з математики, фізики, хімії, економіки, права, історії, французької та німецької мов. 

Волинська губернія мала розвинену шкільну мережу: у 1830–1831 н. р. тут функціонувало орієнтовно 100 парафіяльних (початкових) і 14 середніх шкіл.

Розвиток шкільних і наукових традицій цих епох увінчався розбудовою розвиненої освітньої системи, в якій гармонійно поєднувалися набутки місцевої та європейської шкільної традиції. 1895 р. постала спочатку чотирикласна, а 1908 р. – восьмикласна чоловіча гімназія. Перша українська чотирикласна народна школа заснована 1916 р. у Володимирі-Волинському.  Впродовж 1919–1920 рр. їх уже налічувалося 367. Розбудовувалися гімназії, навчальні інституції професійного спрямування.

Луцький учительський інститут, утворений у квітні 1940 р., став першим вищим педагогічним навчальним закладом у Волинській області. Розпочавши підготовку вчителів для шкіл із неповною середньою освітою, поступово став провідним центром наукового, культурного, громадського життя Волинської області.

Сьогодні у структурі класичного Університету, який акредитований за найвищим IV рівнем, функціонує 14 факультетів і 3 інститути, із 2009 р. один із структурних підрозділів ВНУ імені Лесі Українки– Фаховий коледж технологій, бізнесу та права. Діє Інформаційний центр ЄС, Інститут Польщі, центр волонтерів «Довіра», низка музеїв: Лесі Українки; археології; етнографії Волині та Полісся; історії ВНУ імені Лесі Українки й ін.

Щороку наш Університет набирає студентів на 65 спеціальностей, 69 освітні програми ступеня бакалавра та 59 спеціальностей, 69 освітніх програм ступеня магістра. У 2020 р. відкрито та здійснено перший набір на спеціальність «Медицина».

В аспірантурі та докторантурі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за 26 спеціальностями, 29 освітньо-науковими програмами.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

  • Волинський національний університет імені Лесі Українки славиться професіоналізмом і здобутками науково-педагогічних працівників. Колектив упродовж усієї історії розвитку закладу вищої освіти невтомно працював над апробацією інноваційних методик в організації навчального процесу, зростанням рівня надання освітніх послуг і престижу волинських наукових шкіл на всеукраїнському та світовому рівнях. Навчальний процес забезпечує 95 професорів, докторів наук, понад 500 кандидатів наук, доцентів.

 

  • Університет надає найкращі серед університетів регіону можливості щодо академічної мобільності студентів. За програмою «Подвійний диплом» наразі безоплатно навчається понад 100 студентів. Молодь здобуває освіту й отримує відразу два дипломи – і в нашому Університеті, і за кордоном. Зокрема, у польських і литовських закладах вищої освіти можна пройти підготовку за такими спеціальностями: «Музичне мистецтво», «Біологія», «Фізіотерапія», «Фізика», «Математика», «Інформатика», «Туризм і рекреація», «Соціальна робота», «Економіка». Йдуть перемовини і з німецькими й угорськими університетами.

 

  • Волинський національний університет імені Лесі Українки – найкращий в Україні за темпами розвитку. За два роки у рейтингу «Топ–200 Україна» наш Університет піднявся на 47 позицій: із 75 на 28 місце. Згідно зі світовим рейтингом «Webometrics» ВНУ імені Лесі Українки покращив свої позиції на 105 пунктів й піднявся зі 124 місця на 19; у консолідованому рейтингу – із 37 на 31 місце. Це великий прогрес, адже кожен із цих рейтингів має надскладну методику розрахунку, на яку впливають лише якісні індикатори та показники навчальної, наукової та міжнародної діяльності професорсько-викладацького й адміністративного складу, студентства..

​​​​​​​

  • Волинський національний університет імені Лесі Українки надає найширші можливості для саморозвитку молоді. Оновлені навчальні плани надають кожному студентові змогу самостійно обирати до 25 % навчальних дисциплін. Залежно від уподобань, здобувачі освіти можуть спробувати себе у науковій роботі: взяти участь у наукових конференціях, студентських гуртках, олімпіадах; виявити соціальну активність, працювати у студентській раді, займатися волонтерством; проявити себе в організаційній роботі. Створено належні умови для занять спортом.

​​​​​​​

  • Лише Університет Лесі Українки надає додаткові стипендії в межах спільної з благодійним фондом «Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”» програми «Таланти розвиваємо на Волині». Програма 2020 р. передбачила 50 стипендій для абітурієнтів, які вступили до Університету, маючи хоча б із одного предмета за результатами ЗНО 200 балів, а також тих, які згідно з консолідованим рейтингом вступників були серед першої пів сотні найкращих. Упродовж першого семестру навчання їм нараховано додатково 1500 гривень щомісячно.

 

  • Волинський національний університет імені Лесі Українки найкращий за розвитком елементів дуальної форми здобуття освіти і шансами працевлаштування. Започаткована програма формування спільних лабораторій Університету і кращих фірм й установ волинського регіону, які займаються бізнесом. Активно задіяні у цьому процесі студенти факультету іноземної філології, інформаційних технологій і математики, історії, політології та національної безпеки, економіки та управління. Заснування таких лабораторій наближує навчання до потреб практики. Партнери ж мають змогу відібрати для себе кращих працівників.

 

  • Університет має одну з найкращих матеріальних баз. Активно оновлюються аудиторії, закуплено багато сучасного лабораторного обладнання. Заклад вищої освіти має шість власних гуртожитків. Наші студенти навчаються і проживають у комфортних умовах.