Перейти до основного вмісту

Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін

Назва освітньої програми Форма навчання Рівень кваліфікації Факультет (інститут)
Економіка сталого розвитку Денна Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень Факультет міжнародних відносин
Середня освіта. Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Середня освіта. Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2020 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Середня освіта. Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2020 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика 2020 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Середня освіта. Англійська мова 2020 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Мова і література (англійська). Переклад 2020 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Економіка підприємства 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Економіка підприємства 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Менеджмент організацій 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Менеджмент організацій 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 2020 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет культури і мистецтв
Фінанси і кредит 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Фінанси і кредит 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Облік і оподаткування 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Облік і оподаткування 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Економіка довкілля і природних ресурсів 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет економіки та управління
Облік і оподаткування (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління
Облік і оподаткування (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління
Облік і оподаткування 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління