Перейти до основного вмісту

Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін

Назва освітньої програми Форма навчання Рівень кваліфікації Факультет (інститут)
Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Державна безпека 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет історії, політології та національної безпеки
Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Фізична терапія, ерготерапія 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Медичний факультет
Фізична терапія, ерготерапія (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Медичний факультет
Фізична терапія 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Медичний факультет
Фізична терапія 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Медичний факультет
Екологія 2020 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет хімії, екології та фармації
Фізична культура і спорт 2021 р. Заочна Другий (магістерський) рівень Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я
Фізична культура і спорт 2021 р. Денна Другий (магістерський) рівень Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я
Фінанси і кредит (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління
Менеджмент 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління
Історія, європеїстика, археологія 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет історії, політології та національної безпеки
Середня освіта. Історія, правознавство 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет історії, політології та національної безпеки
Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Мова і література (англійська). Переклад 2021 р. Заочна Перший (бакалаврський) рівень Факультет іноземної філології
Середня освіта. Фізика 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Навчально-науковий фізико-технологічний інститут
Прикладна фізика та наноматеріали 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Навчально-науковий фізико-технологічний інститут
Маркетинг 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління
Аналітична економіка 2021 р. Денна Перший (бакалаврський) рівень Факультет економіки та управління