Перейти до основного вмісту

Публічна інформація

Експертні висновки "Економічна теорія"

Показники діяльності кафедри аналітичної економіки та природокористування, яка забезпечує підготовку фахівців у ВНУ ім. Лесі Українки, свідчать про їх відповідність акредитаційним умовам.Усі показники відповідають нормативним вимогам, які затверджені МОН України щодо підготовки фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр".

Експертний висновок "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Експертиза щодо акредитації напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань "Природничі науки" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" у ВНУ імені Лесі Українки виконувалась на підставі заяви ректора 

Річний звіт Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки про підтвердження статусу національного 2018

Річний звіт Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки про підтвердження статусу національного 2018

На виконання листа Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 08.04.2019 р. № 65 та листа Міністерства освіти і науки України від 11.04.2018 р. №1/9-215 "Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного" ВНУ надсилає звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного ВНУ імені Лесі Українки

Експертний висновок "Управління фінансово-економічною безпекою"

Виходячи з реультатів акредитаційної експертизи, пакету наданих документів, експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Управління фінансово-економічною безпекою" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за другим освітнім рівнем у ВНУ імені Лесі Українки.

Експертний висновок "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Економіка підприємства" із спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань "Управління та адміністрування" за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки.

Експертний висновок "Фізична культура і спорт"

Виходячи з результатів акредитаційної експертизи, пакету представлених документів щодо акредитації, експертна комісія вважає за можливе акредитувати у ВНУ імені Лесі Українки освітньо-професійну програму "Фізична культура і спорт" зі спеціальності "Фізична культура і спорт" галузі знань Освіта / Педагогіка за другим рівнем.

Експертний висновок "Соціальна робота"

 Ґрунтуючись на результатах акредитаційної експертизи, пакету представлених документів, експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Соціальна робота" зі спеціальності "Соціальна робота" галузі знань "Соціальна робота" за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки. 

Експертний висновок "Середня освіта. Фізика"

За результатами акредитаційної експертизи, пакету представлених документів щодо акредитації, експертна комісія вважає за можливе акредитувати у ВНУ імені Лесі Українки освітньо-професійну програму "Фізика" зі спеціальності 014 - Середня освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим рівнем вищої освіти.

Експертний висновок "Клінічна психологія"

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми Клінічна психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки.

Експертний висновок "Психологія"

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми Психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки.

Експертний висновок "Середня освіта. Географія"

Виходячи з результатів акредитаційної експертизи , пакету представлених документів щодо акредитації, експертна комісія вважає за можливе акредитувати у ВНУ імені Лесі Українки освітньо-професійну програму "Географія. Економіка" зі спеціальності 014 "Середня освіта (Географія)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка" за другим рівнем вищої освіти.

Експертний висновок "Гідрологія"

Виходячи з результатів акредитаційної експертизи, пакету представлених документів, експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Гідрологія" зі спеціальності 103 - Науки про Землю галузі знань 10 - Природничі науки за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки.

Експертний висновок "Фізична терапія. Ерготерапія"

Виходячи з результатів акредитаційної експертизи, пакету представлених документів щодо акредитації, експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Фізична терапія" зі спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за другим рівнем вищої освіти.

Експертний висновок "Середня освіта. Українська мова та літератураю. Світова література."

Виходячи з результатів акредитаційної експертизи, пакету представлених документів щодо акредитації, експертна комісія вважає за можливе акредитувати у ВНУ імені Лесі Українки освітньо-професійну програму "Середня освіта. Українська мова та література. Світова література" зі спеціальності 014 - Середня освіта галузі знань 01 - Освіта / Педагогіка за другим рівнем вищої освіти.