Перейти до основного вмісту
img
Навчально-науковий інститут неперервної освіти
Дикий Олег Юрійович
Дикий Олег Юрійович
Директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти ВНУ ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук
Про нас

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки створено 16 березня 2020 року.

У структурі інституту:

 

Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, підвищення кваліфікації фахівців, підготовку до вступу до закладів вищої освіти та зовнішнього незалежного оцінювання, а також підготовку до вступу до закладів вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.

Оголошення

Друга вища освіта у Навчально-науковому інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на   заочній формі навчання за освітнім ступенем  «магістр» на базі освітнього ступеня «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за акредитованими спеціальностями/освітньо-професійними програмами. та підготовка бакалаврів з наданням другої вищої освіти на базі освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

Із повним переліком спеціальностей/освітньо-професійних та вступних випробувань для здобуття другої вищої освіти освітнього ступеня «магістр» та «бакалавр» можна ознайомитись в Положенні про порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти 

  Серед яких програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» (із наданням другої вищої освіти):

галузь знань   07 "Управління та адміністрування"

спеціальність   073 "Менеджмент"

освітньо-професійна програма  "Менеджмент організацій"

кваліфікація: Магістр менеджменту. Менеджер (управитель) в охороні здоров’я

  

 • галузь знань   07 "Управління та адміністрування"

спеціальність   073 "Менеджмент"

освітньо-професійна програма  "Управління фінансово-економічною безпекою"

кваліфікація: Магістр менеджменту. Керівник підприємств, установ та організацій, проєктів і програм. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

 

 • галузь знань   28 "Публічне управління та адміністрування"

спеціальність   281 "Публічне управління та адміністрування "

освітньо-професійна програма   "Державна служба"

кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації  "Державна служба". Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади                

Прийом документів здійснюється на основі ОКР «Спеціаліст» або ОР «Магістр». 

  Вартість навчання – 15 000 грн. за рік навчання

Форма навчання – заочна.

Термін навчання – 1рік 4 місяці

 Перелік документів:

-        заява;

-        оригінал диплому про освіту та його копія;

-        додаток до диплому та його копія;

-        4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

-        паспорт та його копія;

-        копія військового квитка.

 Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови в університеті (незалежного тестування з іноземної мови не потрібно).

 Прийом документів проводиться  до 01 листопада 2020 року за адресою пр. Волі, 13, м. Луцьк

 Технічний секретар приймальної комісії Чепелюк Наталія Олександрівна (тел. 0958774269)

 Директор навчально-наукового інституту неперервної освіти Дикий Олег Юрійович (тел. 0990000804)

 Адреса інститут неперервної  освіти:  пр. Молоді, 8А,  м. Луцьк

 Ел. пошта:second-edu@eenu.edu.ua  

 Контактні телефони:  (0332)71-81-39, 71-30-89 (навчально-науковий інститут неперервної освіти), 

                                           (0332)24-84-31 (приймальна комісія).

Підвищення кваліфікації

Освітня діяльність Університету імені Лесі Українки у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та неперервної педагогічної освіти ґрунтується на соціокультурних трансформаційних викликах і нових запитах до освітньої системи, сформульованих у Концепції «Нової української школи», на засадах компетентісного, андрагогічного, акмеологічного, культурно-центристського підходів.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р., організовує надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності або за місцем роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників або дистанційно.

Підвищення кваліфікації відбуватиметься за такими ліцензованими спеціальностями:

 

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Категорії працівників

Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

011

Освітні, педагогічні науки

1. Педагогічний працівник закладу освіти.

2. Керівник, заступник керівника закладу загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

3. Методист.

4. Педагог-організатор.

5. Класний керівник.

6. Соціальний педагог.

7. Учителі усіх спеціальностей (розвиток цифрової, управлінської, медійної, мовленнєвої, комунікаційної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентностей).

 8. Викладач, методист ЗВО, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)  освіти.

9. Педагогічний працівник закладу позашкільної освіти.

 

073

Менеджмент (Управління та адміністрування)

1. Керівник, заступник керівника закладу загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

 

012

Дошкільна освіта

1.Вихователь закладу дошкільної освіти.

2.Музичний керівник ЗДО.

3.Інструктор з фізичного виховання ЗДО.

4.Керівник ЗДО.

5. Методист ЗДО.

Наказ МОН від

09.01.2020 р. № 5-л

013

Початкова освіта

1.Вчитель початкових класів.

2.Вихователь групи продовженого дня.

3.Вчитель початкових класів, вчитель інформатики.

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

014

Середня освіта

(Фізична культура)

1. Учитель (викладач) фізичної культури.

2. Керівник гуртка, спортивної секції.

3. Інструктор з фізичного виховання.

4. Керівник фізичного виховання.

5. Учитель основ здоров’я.

Наказ МОН від

20.02.2020 р. № 73-л

014

Середня освіта

(Українська мова і література)

1.Вчитель (викладач) української мови і літератури.

2.Вчитель (викладач) української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

014

Середня освіта (Фізика)

1.Вчитель (викладач) фізики.

2. Вчитель (викладач) фізики, вчитель (викладач) інформатики.

3. Вчитель(викладач)  фізики, вчитель (викладач) математики.

4. Вчитель(викладач) фізики, вчитель (викладач) трудового навчання і технологій.

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

014

Середня освіта (Математика)

1.Вчитель (викладач) математики.

2.Вчитель (викладач) математики та інформатики.

Наказ МОН від

20.03.2020 р. № 109-л

016

Спеціальна освіта

1.Логопед (вчитель-логопед), вихователь логопедичних груп.

2. Дефектолог (вчитель-дефектолог) в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти.

3.Фахівець в галузі інтегрованого та інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти.

4. Асистент учителя, вихователя.

5. Вчитель з корекційної освіти.

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

017

Фізична культура і спорт

 

1. Тренер (тренер-викладач).

2. Фахівець  у сфері фізичної культури і спорту.

Наказ МОН від

13.03.2020 № 104-л

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Вчитель (викладач)  образотворчого мистецтва.

2. Вчитель (викладач)  інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

4. Викладач комп’ютерної графіки.

5. Художник-оформлювач, фотохудожник

6. Вчитель (викладач) декоративного мистецтва, реставрації

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

025

Музичне мистецтво

1. Вчитель (викладач) музичного мистецтва, художньої культури, етики.

2. Вчитель (викладач) інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій. закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

4. Викладач хорового та естрадного виконавства, інструментального мистецтва, музичної грамоти та практичного музикування.  

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

053

Психологія

1.Практичний психолог.

2.Психолог.

3. Фахівець психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Наказ МОН України № 948-л від 01.08.2019 р.

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фахівці в галузях знань: 22 Охорона здоров’я; 23 Соціальна робота; 01 Освіта/Педагогіка підвищення кваліфікації за програмами:

1. «Фізична терапія осіб з посттравматичним стресовим розладом».

2. «Корекційно-реабілітаційна робота в системі дошкільної та шкільної освіти: медичний контроль за фізичним та психологічним станом дітей та підлітків».

3. «Фізична терапія в спортивній медицині».

4.«Навчання фахівців із питань фізичної, реабілітаційної медицини та ерготерапії».

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки пропонує підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за такими видами:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
 • стажування (проводиться за індивідуальними програмами навчання).

 

Форма навчання: очно-заочна за накопичувальною системою.

Накопичення кредитів ЄКТС (навчальних годин) здійснюється на основі реалізації індивідуальної траєкторії навчання. Слухачі курсів підвищення кваліфікації можуть накопичувати освітні кредити (години), обираючи будь-які програми підвищення кваліфікації чи їх складові (модулі тощо), програмами особистісного та професійного розвитку, які реалізуються у формі тренінгів, семінарів, консультацій, вебінарів, майстер-класів тощо.

 

Терміни навчання:

 • 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин);
 • 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин);
 • 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин);
 • 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин);
 • 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин);
 • 1 місяць (6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин).

 

Орієнтовна вартість платної освітньої послуги

курси підвищення кваліфікації

(очно-заочна форма навчання 15 і більше слухачів в групі)

Підвищення кваліфікації (6 год.) 120 грн.

Підвищення кваліфікації (30 год.) 512 грн.

Підвищення кваліфікації (75 год.) 800 грн.

Підвищення кваліфікації (120 год.) 1280 грн.

Підвищення кваліфікації (150 год.) 1600 грн.

Підвищення кваліфікації (180 год.) 1920 грн.

Підвищення кваліфікації за індивідуальним

навчальним планом (30-120 год.) 840 грн.

Підвищення кваліфікації за індивідуальним

навчальним планом (150-180 год.) 1680 грн.

 

Початок навчання – за фактом формування груп слухачів.

 

В разі необхідності слухачі курсів підвищення кваліфікації забезпечуються проживанням в гуртожитку університету (орієнтовна вартість від 50 грн. за добу).

 

Освітній процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр. Висококваліфіковані викладачі, сучасні аудиторії, лабораторії забезпечують високу якість освітнього процесу.

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації, шляхом її оприлюднення на своєму веб-сайті.

 

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали.

 

Додаткову детальну інформацію можна отримати у навчально-науковому центрі післядипломної освіти Навчально-наукового інституту неперервної освіти Університету імені Лесі Українки за телефоном: +38(0332) 71-30-89, 71-81-39. Адреса: м. Луцьк, пр. Молоді, 8-А.

Відповідальна особа: Мудрак Світлана Миколаївнаметодист навчально-наукового центру післядипломної освіти, електронна адреса: second-edu@eenu.edu.ua.

 

Директор навчально-наукового інституту неперервної освіти: Дикий Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, тел. +380990000804, електронна адреса: Dykyi.Oleh@eenu.edu.ua (м. Луцьк, пр. Волі, 13, каб. 208).

Історична довідка

Післядипломна освіта в Україні є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти, а Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм з урахуванням попиту на ринку праці.

Із січня 1981 р. згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФППК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Першим деканом факультету була доцент, кандидат педагогічних наук Л. Федорук. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

Понад десять років факультет очолював професор В. Колесник, який доклав чимало зусиль для подальшого його розвитку та зміцнення. У 1989 р. на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 рр. уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 р. у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів ЗОШ перейменовано на факультет післядипломної освіти. У цей період деканом факультету була кандидат психологічних наук, доцент Т. Буленко.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. У 1997 р. здійснено п’ятий випуск спеціалістів цього профілю. За цей період підготовлено 146 управлінців-професіоналів.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996/1997 н. р. проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет розпочав перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчувавав гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 р. на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла гостра потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997р. на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 р. до 2000 р. на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

Кафедру управління освітою (завідувач – доцент Ю. Барабаш) створено в 1982 р. Першим завідувачем кафедри була доцент В. Шийчук. У 1996 р. її реорганізовано в кафедру управління у зв’язку з розширенням напрямів підготовки спеціалістів для соціальної сфери.

Кафедру практичної психології (завідувач – доцент Т. Буленко) створено у жовтні 1993 р. Її завідувачем до 1995 р. була доцент А. Денисюк. Кафедра практичної психології запровадила власну систему профвідбору, яка пройшла експертизу в Інституті психології імені Г. Костюка АПН України і використовувалась при відборі абітурієнтів на факультет післядипломної освіти.

Із 2000 р. до 2003 р. факультетом керував кандидат педагогічних наук, доцент Б. Коцун. У цей період розпочинається тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості. За його направленнями пройшли перепідготовку 145 осіб із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання.

Із 2003 р. до 2006 р. деканом факультету був доктор економічних наук, професор М. Карлін.

На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації у 2003–2005 рр. проведено набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання: “Правознавство”, “Облік та аудит”, “Фінанси”, “Психологія”, “Інформатика”, “Мова та література (англійська, німецька)”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Українська мова та література”, “Фізична реабілітація”, “Дошкільне виховання”. Вперше проведено набір слухачів за спеціальностями “Фізична реабілітація”, “Мова та література (німецька)”, “Дошкільне виховання” заочної форми навчання.

Із 2006 р. до 2010 р. факультет післядипломної освіти очолював кандидат філологічних наук, доцент М. Сур’як.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки І. Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Із 2010 р. до 2020 р.  Навчально-науковий центр післядипломної освіти очолював кандидат географічних наук, доцент А. Слащук.

У 2011-2012 н.р.  здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу з перепідготовки спеціалістів зі спеціальності “Дошкільна освіта”, за яким збільшено ліцензований обсяг набору слухачів на денну форму навчання до 30 осіб та на заочну форму навчання до 50 осіб.

З 2016 року отримання вищої освіти на базі попередньо отриманої вищої освіти на заочній формі навчання у ННЦПО реалізовувалось через:

 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «магістр» на базі освітнього рівня «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,
 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «бакалавр» на базі освітнього рівня «бакалавр», «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Освітній рівень «магістр» студенти здобувають на такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами: спеціальність «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»; спеціальність «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Державна служба»; спеціальність «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія»; спеціальність «Середня освіта (Інформатика)», освітньо-професійна програма «Інформатика»; спеціальність «Філологія», освітньо-професійна програма «Мова та література (Польська). Переклад»; спеціальність «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит»; спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»,  освітньо-професійна програма «Фізична терапія».

Термін  навчання відповідно до планів підготовки магістрів становить 1 рік 4 місяці.

Освітній рівень «бакалавр» студенти здобувають за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами: спеціальність «Психологія», освітньо-професійні програми «Психологія», «Практична психологія»; спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта»; спеціальність «Початкова освіта», освітньо-професійна програма «Початкова освіта»; спеціальність «Середня освіта (Українська мова та література)», освітньо-професійна програма «Українська мова та література. Світова література»; спеціальність «Середня освіта (Мова і література (польська))»,  освітньо-професійна програма «Середня освіта. Польська мова»; спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська))»,  освітньо-професійна програма «Англійська мова»; спеціальність «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит».

Терміни навчання відповідно до планів підготовки бакалаврів становлять від 1 року 5 місяці до 2 років 5 місяців залежно від спеціальності.

Прийом документів та зарахування на навчання здійснюється відповідно до щорічно розробленого Положення про порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Другу вищу освіту у Навчально-науковому центрі післядипломної освіти отримали понад 10 000 фахівців. Серед них чимало відомих випускників: Борбелюк Олег Васильович – директор ТОВ «Гербор Холдинг», Дудар Олександр Валерійович – директор Волинської обласної клінічної лікарні, Духневич Лариса Петрівна – директор Луцької міської клінічної лікарні, Оксенчук Ігор Володимирович – голова Любомльської РДА, Петрочук Костянтин Павлович – заступник голови Луцької міської ради, Романюк Роман В’ячеславович – директор Волинського обласного центру зайнятості, Торчинюк Вадим Георгійович – голова Апеляційного суду Рівненської області, Хіменко Володимир Ігорович – прокурор Генеральної прокуратури України,  Яручик Сергій Олександрович – голова Боратинської ОТГ Луцького району.  

З метою забезпечення розвитку неперервної освіти в березні 2020 року наказом ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки А. Цьося, відповідно до рішення вченої ради Університету створено Навчально-науковий інститут неперервної освіти, який об’єднав підготовче відділення, відділ аспірантури, докторантури та наукових стажувань, навчально-науковий центр післядипломної освіти, кафедру педагогіки та психології вищої школи. Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, підвищення кваліфікації фахівців, підготовку до вступу до закладів вищої освіти та зовнішнього незалежного оцінювання, а також підготовку до вступу до закладів вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому інститут неперервної освіти забезпечують викладачі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ЗВО, провідні фахівці-практики. Якісний показник викладацького складу такий: доктори наук, професори – 18%, кандидати наук, доценти – 71%, старші викладачі, включаючи запрошених фахівців та спеціалістів з різних галузей господарства – 9%, заслужені працівники – 2%.

Організацію освітнього процесу у інституті неперервної освіти забезпечують методист вищої категорії С. Мудрак, методисти: Т. Чепелюк, О. Курилюк, Н. Чепелюк.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, має  3 лекційні та 7 навчальних аудиторій для проведення семінарських і лабораторних занять, комп'ютерний клас  загальною площею 1260 кв. м. Для ознайомлення слухачів із сучасними технологіями та новітньою інформацією різних напрямів комп’ютерна мережа підключена до Інтернету.

Подальша робота навчально-наукового інституту неперервної освіти потребує постійного вивчення ринку дефіцитних професій, впровадження різних форм і методів навчання.

Навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти

Навчально-науковий інститут неперервної освіти проводить підготовку бакалаврів з наданням другої вищої освіти на базі освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

На 2020-2021 навчальний рік зарахування відбуватиметься за такими спеціальностями/освітньо-професійними програмами і на таких умовах:

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Термін навчання

Кваліфікація

денна

заочна

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

 Фаховий іспит (економіка підприємства)

-

1 рік

5 місяців

Бакалавр з обліку і оподаткування. Кваліфікований бухгалтер, податківець

014 Середня освіта

(Мова і література (англійська))

Англійська мова

Фаховий іспит (англійська)

-

2 роки

5 місяців

Вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови  (німецької/французької)

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта. Інформатика

Фаховий іспит (інформатика)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти із спеціалізації «Середня освіта (Інформатика)».

Вчитель інформатики та математики. Фахівець з інформаційних технологій

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Фаховий іспит

 (загальна педагогіка)

1 рік

1 рік

10 місяців

Бакалавр дошкільної освіти.

Вихователь дітей раннього і дошкільного віку

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Фаховий іспит

(загальна педагогіка)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр початкової освіти.

Вчитель початкової школи

016 Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка та логопедія

Фаховий іспит

 (загальна педагогіка)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр спеціальної освіта зі спеціалізації «Олігофренопедагогіка». Олігофренопедагого. Вчитель-логопед. Асиситент вчителя (вихователя) закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

053 Психологія

Психологія

Фаховий іспит (біологія)

1 рік

1 рік

10 місяців

Бакалавр  психології.

Психолог. Психолог в системі освіти та реабілітації. Організаційний психолог

Практична психологія

Фаховий іспит (біологія)

1 рік

1 рік

10 місяців

Бакалавр  психології.

Психолог. Практичний психолог

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта. Фізична культура

Фаховий іспит (загальна фізична підготовка)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура» ).

Вчитель фізичної культури

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Фаховий іспит (українська мова та література за професійним спрямуванням)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти із спеціалізації «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література».

Учитель української  мови,  української та зарубіжної літератури закладу середньої школи

014 Середня освіта

(Мова і література (польська))

Середня освіта. Польська мова

Фаховий іспит

 (іноземна мова)

-

2 роки

5 місяців

Бакалавр середньої освіти із спеціалізації «Середня освіта. Польська мова».

Учитель польської та англійської  мов закладу середньої школи

081 Право

Право

Фаховий іспит

(основи правознавства)

1 рік

5 місяців

2 роки

5 місяців

Бакалавр права

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фаховий іспит (інформатика)

-

1 рік

10 місяців

Бакалавр з ком’ютерних наук. Фахівець з інформаційних технологій. Викладач-стажист

Вартість навчання за рік:

Денна форма навчання: спеціальності «Дошкільна освіта», «Психологія» – 20 000 грн.,

спеціальність «Право» – 23 000 грн.

Заочна форма навчання: всі спеціальності – 12 000 грн.

Перелік документів для вступу:

– заяву в паперовій формі про вступ на обрану спеціальність;

‒ документ, що посвідчує особу;

‒ військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;

‒ документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

‒ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху в університеті (незалежного тестування не потрібно).

 

Друга вища освіта у Навчально-науковому інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на   заочній формі навчання за освітнім ступенем  «магістр» на базі освітнього ступеня «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за акредитованими спеціальностями/освітньо-професійними програмами, серед яких:

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Кваліфікація

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр освітніх, педагогічних наук зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи».

Керівник закладів освіти, викладач

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта. Фізична культура

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (професійна підготовка

з методики виховання та тренування)

Магістр  середньої освіти (за предметною спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура» ).

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта. Інформатика

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (інформатика)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Інформатика»

Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти. Аналітик комп’ютерних систем

016 Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр  спеціальної освіти.

Вчитель-дефектолог. Олігофренопедагог. Вчитель-логопед.

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (професійна підготовка

з методики виховання та тренування)

Магістр фізичної культури і спорту

035 Філологія

Мова та література (польська). Переклад

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (польська мова та література)

Магістр філології зі спеціалізації «Мова та література (польська). Переклад»

Викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти. Перекладач

053 Психологія

Психологія

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (основи психології)

Бакалавр  психології.

Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (основи психології)

Магістр   психології.

Психолог. Психолог-консультант

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр  обліку та оподаткування. Менеджер (управлінець)з бухгалтерського обліку. Аудитор та кваліфікований бухгалтер

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр менеджменту.

Менеджер (управитель) в освіті

Менеджер (управитель) в охороні здоров’я

Менеджер (управитель) в соціальній сфері

Управління фінансово-економічною безпекою

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр менеджменту.

Керівник підприємств, установ та організацій, проєктів і програм. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

081 Право

Право

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО)

Єдине фахове вступне випробування (ЗНО)

Магістр права

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (інформатика)

Магістр  з ком’ютерних наук. Аналік комп’ютерних систем. Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач комп’ютерних наук у закладах вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (фізична терапія, ерготерапія)

Магістр фізичної терапії.

Фізичний терапевт

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит

Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба»

Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади

Із повним переліком спеціальностей/освітньо-професійних та вступних випробувань для здобуття другої вищої освіти освітнього ступеня «магістр» можна ознайомитись в Положенні про порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти (Додаток 2)

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Вартість навчання за рік: заочна форма навчання – 15 000 грн.

Перелік документів:

– заяву в паперовій формі про вступ на обрану спеціальність;

‒ документ, що посвідчує особу;

‒ військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;

‒ документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

‒ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х4 см.

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови в університеті (незалежного тестування з іноземної мови не потрібно), лише вступники за спеціальністю 081 Право повинні подати копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Зарахування вступників на навчання за усіма освітніми ступенями та формами здобуття освіти проводиться у міру комплектування груп та за наявності вільних ліцензованих місць.

 

Прийом документів проводиться з 10 серпня за адресою пр. Волі, 13, м. Луцьк

Технічний секретар приймальної комісії Чепелюк Наталія Олександрівна (тел. 0958774269)

Директор навчально-наукового інституту неперервної освіти Дикий Олег Юрійович (тел. 0990000804)

Адреса інститут неперервної  освіти:  пр. Молоді, 8А,  м. Луцьк

Ел. пошта: second-edu@eenu.edu.ua  

Контактні телефони:  (0332)71-81-39, 71-30-89 (навчально-науковий інститут неперервної освіти), 

                                           (0332)24-84-31 (приймальна комісія).

Порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти
Сертифікатні курси

Навчання спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель

Анотація курсу: забезпечення належного рівня знань спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель (далі − закупівлі), достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства; формування системи спеціальних знань з питань організації й функціонування системи публічних закупівель, правового регулювання та інформаційного забезпечення закупівель, планування, організації і здійснення процедур закупівель, управління контрактами, оскарження закупівель, державного контролю та відповідальності у сфері публічних закупівель; набуття вмінь та навичок з питань здійснення процедур закупівель, застосовування законодавства та використання електронної системи закупівель під час проведення процедур закупівель, розроблення необхідної документації для організації та здійснення закупівель. Навчання проводиться у співпраці з ГО “Центр АСНДІ” відповідно до Меморандуму про напрями співпраці щодо вдосконалення професійної підготовки з питань публічних закупівель від 24.05.2016 р. №19У.

На курси запрошуємо: представників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; представників громадських організацій і громадських активістів; студентів та усіх зацікавлених в одержанні необхідних знань і навиків з питань організації та здійснення публічних закупівель.

Тривалість навчання: 2-3 тижні (залежно від спроможності відвідування групою: або вечірні заняття щодня, або сесіями у вихідні дні).

Після завершення навчання видається сертифікат!
Вартість навчання – 1 840 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

Контактні особи: Слащук Андрій Миколайович, директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, тел.: (0332) 71-30-89, 71-81-39, 24-84-31;

Урлюк Валерій Станіславович, представник Центру АСНДІ з питань навчання у сфері закупівель, тел.: (067) 332-34-24; vsurliuk@gmail.com.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Адреса: 43000, м. Луцьк, просп. Молоді, 8А.

 

Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель 

Анотація курсу: підвищення рівня знань спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель; формування спеціальних знань з актуальних питань правового регулювання закупівель, планування, організації та здійснення процедур закупівель, управління контрактами; вдосконалення вмінь та навичок з питань здійснення процедур закупівель, застосовування законодавства та використання електронної системи закупівель під час проведення процедур закупівель, розроблення необхідної документації для організації та здійснення закупівель. Навчання проводиться у співпраці з ГО “Центр АСНДІ” відповідно до Меморандуму про напрями співпраці щодо вдосконалення професійної підготовки з питань публічних закупівель від 24.05.2016 р. №19У.

На курси запрошуємо: представників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, зокрема фахівців з публічних закупівель (в тому числі членів тендерного комітету, уповноважених осіб замовника), осіб, що провадять практичну діяльність у сфері закупівель, публічних фінансів та бюджету, представників громадських організацій, громадських активістів, а також інших осіб, які зацікавлені у вдосконаленні знань і навиків з питань організації та здійснення публічних закупівель.

Тривалість навчання: 2-5 днів (залежно від спроможності відвідування групою: або вечірні заняття щодня, або сесіями у вихідні дні).

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання: 720 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

Контактні особи: Слащук Андрій Миколайович, директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, тел.: (0332) 71-30-89, 71-81-39, 24-84-31;

Урлюк Валерій Станіславович, представник Центру АСНДІ з питань навчання у сфері закупівель, тел.: (067) 332-34-24; vsurliuk@gmail.com.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Адреса: 43000, м. Луцьк, просп. Молоді, 8А.

Навчання спеціалістів з питань участі у публічних закупівлях

Анотація курсу:  забезпечення належного рівня знань спеціалістів з питань участі в публічних закупівлях, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства; формування теоретичних знань щодо порядку проведення процедур закупівель, набуття слухачами вмінь та навичок, необхідних для участі у процедурах закупівель; використання слухачами в роботі знань та вмінь щодо застосовування законодавства під час участі у процедурах закупівель.

Навчання проводиться у співпраці з ГО “Центр АСНДІ” відповідно до Меморандуму про напрями співпраці щодо вдосконалення професійної підготовки з питань публічних закупівель від 24.05.2016 р. №19У.

На курси запрошуємо:  представників підприємств, установ, організацій та підприємців, які беруть або мають намір брати участь у процедурах закупівель в системі ProZorro, студентів, а також усіх зацікавлених в одержанні необхідних знань і навиків з питань участі в публічних закупівлях.

Тривалість навчання: 2-5 днів (залежно від спроможності відвідування групою: або вечірні заняття щодня, або сесіями у вихідні дні).

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання: 720 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

Контактні особи: Слащук Андрій Миколайович, директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, тел.: (0332) 71-30-89, 71-81-39, 24-84-31;

Урлюк Валерій Станіславович, представник Центру АСНДІ з питань навчання у сфері закупівель, тел.: (067) 332-34-24; vsurliuk@gmail.com.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Адреса: 43000, м. Луцьк, просп. Молоді, 8А.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому центрі післядипломної освіти забезпечують викладачі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ВНЗ, провідні фахівці-практики. Якісний показник викладацького складу такий: доктори наук, професори – 10%, кандидати наук, доценти – 72%, старші викладачі, включаючи запрошених фахівців та спеціалістів з різних галузей господарства – 16%, заслужені працівники – 2%.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, має лекційні та  навчальні аудиторії для проведення семінарських і лабораторних занять загальною площею1260 кв. м. Для ознайомлення слухачів із сучасними технологіями та новітньою інформацією різних напрямів комп’ютерна мережа підключена до Інтернету.

Освітній процес у  навчально-науковому центрі післядипломної освіти потребує постійного вивчення ринку дефіцитних професій, впровадження різних форм і методів навчання. У перспективі планується продовжити співпрацю з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та Волинським обласним центром зайнятості з метою ліцензування нових спеціальностей перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій спеціалістів області та західного регіону України, налагодити та розвивати міжнародні зв'язки з Варшавським та Люблінським університетами для впровадження сертифікатних курсів. Поряд із новими спеціальностями є потреба у введенні дистанційної  та екстернатної форм навчання, що дасть змогу задовольнити потребу регіону у фахівцях різних кваліфікацій.

Контингент слухачів: більше 500 осіб, що навчаються на денній та заочній формах.

 

Навчально-науковий центр післядипломної освіти проводить підготовку бакалаврів на основі освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання:

2019-2020 навчальний рік

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вартість заочної форми навчання

(за  один  рік  в  грн.)

Термін навчання

 на заочній формі

Кваліфікація

01 Освіта

 

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

9 900

1 рік 10 місяців

Вихователь закладів дошкільної освіти, вихователь логопедичних груп

013

Початкова освіта

Початкова освіта

9 900

1 рік 10 місяців

Вчитель початкової школи, організатор виховної роботи в початковій школі;

Вчитель початкової школи з правом викладанн я англійської мови в початковій школі;

Вчитель початкової школи з правом викладання інформатики в початковій школі

014

Середня освіта

Українська мова та література. Світова література

9 900

1 рік 10 місяців

Вчитель української мови, української та світової літератури

Середня освіта. Польська мова

9 900

2 роки 5 місяців

Учитель польської та англійської мов

Англійська мова

9 900

2 роки 5 місяців

Вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови  (німецької/французької)

05 Соціальні  та поведінкові науки

 

053

Психологія

 

Психологія

9 900

1 рік 10 місяців

Бакалавр з психології. Психолог в системі освіти та реабілітації

Практична психологія

9 900

1 рік 10 місяців

Бакалавр з психології. Практичний психолог

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

9 900

1 рік 5 місяців

Бакалавр обліку і оподаткування

 

Підготовка фахівців освітнього рівня «магістр» (із наданням другої вищої освіти) на основі освітнього рівня «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»:

2019-2020 навчальний рік

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вартість заочної форми навчання

(за  один  рік  в  грн.)

Термін навчання

 на   заочній формі

Кваліфікація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Інформатика)

 

Інформатика

14 200

1 рік 4 місяці

Викладач інформатики.

Вчитель інформатики.

Аналітик комп'ютерних систем

22

Охорона здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр фізичної терапії-фізичний терапевт

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр з обліку та оподаткування

073 Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр менеджменту.

Фахівець з управління фінансово-економічною безпекою.

Фахівець з публічного управління та адміністрування

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Мова та література (польська). Переклад

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр філології, фахівець зі слов'янських мов та літератур, викладач польської та англійської мов, перекладач

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр з психології.

Викладач психології

Магістр з психології.

HR-менеджер

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

14 200

1 рік 4 місяці

Магістр з публічного управління та адміністрування

 

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови в університеті (незалежного тестування з іноземної мови не потрібно).

Адреса приймальної комісії:43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 101

e-mail: pycom@eenu.edu.ua

Телефон для довідок: (0332) 24-84-31.

 

Адреса ННЦ післядипломної освіти:43024, м. Луцьк, пр. Молоді, 8-А.

e-mail: second-edu@eenu.edu.ua

Телефон для довідок:  (0332)71-30-89, 71-81-39.

Реєстрація курси підвищення кваліфікації

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ВЕБІНАР «ІСТОРИЧНА НАУКА НА РУБЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ, ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНЕРІВ (ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ)

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МАТЕМАТИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ІСТОРІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ХІМІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГЕОГРАФІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Курси підвищення кваліфікації "Організація освітнього процесу із фізичної культури"

Умови участі для отримання сертифікату про підвищення кваліфікації (6 годин):

1. Зареєструватися до 27.08.2020 р. за посиланням:  https://tinyurl.com/yyz8gofu  

2. Оплатити вартість навчання 120 гривень.

Реквізити для оплати за участь у вебінарі:

Одержувач Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Розрахунковий рахунок UA738201720313221002201001912 Банк ДКСУ, м. Київ МФО 820172 код 02125102 

Оплата підвищення кваліфікації, факультет неперервної освіти, обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові слухача, форма навчання: підвищення кваліфікації.

3. Надіслати квитанцію про оплату навчання на електронну скриньку Dykyi.Oleh@eenu.edu.ua

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали.

Оригінал сертифікату можна отримати за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 13 (головний корпус СНУ ім. Лесі Українки ), каб. 208, або будь-яким іншим зручним способом.

 

Програму вебінару укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133), ліцензій СНУ ім. Лесі Українки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН від 17.04.2020 р. № 132-л), 014 Середня освіта (Фізична культура) ( Наказ МОН від 20.02.2020 р. № 73-л).

Реєстр видачі документів про підвищення кваліфікації
І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Положення про Навчально-науковий інститут неперервної освіти