Перейти до основного вмісту
Про нас

Рік заснування: 1969

Історична довідка

Підготовче відділення розвивалося разом із Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Його засновано 1 грудня 1969 р. для надання допомоги особам, які з огляду на життєві обставини змушені були вступати до закладів вищої освіти не безпосередньо після закінчення середньої школи, а через певний час. Щороку понад 100 слухачів поглиблено вивчали курс середньої школи і без вступних іспитів були зараховані на такі спеціальності, як-от: фізика, математика, українська мова та література, історія тощо.

Деканом структурного підрозділу призначено доцента кафедри фізики Зиновія Володимировича Панкевича. На посади викладачів оголошувався конкурс. У липні працювали підготовчі курси для абітурієнтів. У звіті про підсумки прийому студентів до Луцького державного педінституту по 1975 р. зазначено, що з підготовчого відділення зараховані 120 осіб, зокрема 67 – поза конкурсом (із віддалених районів) (ДАВО, Ф. Р-376, оп. 7, д. 339).

Відділення «Абітурієнт» у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки створено 3 листопада 1980 р. для відбору учнівської молоді, яка має покликання до вчительської професії. Тут на вечірній і заочній формах навчалися щороку понад 500 учнів 9–10 класів загальноосвітніх шкіл.

1991 р. деканом факультету довузівської підготовки молоді обрано Ростислава Олександровича Позінкевича, 2007 р. деканом призначено Олександра Сергійовича Семенова, 2008 р. декан ФДПМ – Петро Миколайович Гусак, 2009 р. – Олександр Анатолійович Журавльов. Упродовж 2010–2020 рр. декан – Євгенія Аристархівна Дурманенко. 2020 р. завідувачем підготовчого відділення призначений Микола Володимирович Сур’як.

Основні напрями діяльності підготовчого відділення

Підготовче відділення працює як один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Мета його діяльності – забезпечення умов якісної підготовки громадян до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до закладів вищої освіти через поглиблене вивчення навчальних дисциплін. Крім цього, діяльність відділення зорієнтована на якісний відбір обдарованої молоді для подальшого залучення їх до навчання у ВНУ імені Лесі Українки. Важливе завдання професорсько-викладацького складу структурного підрозділу – адаптація майбутніх студентів до навчання в університетських умовах.

.

навчання на підготовчому відділенні

Сьогодні у своїй роботі наші педагоги намагаються приділяти якомога більше уваги підготовці слухачів із фундаментальних дисциплін; свідомому вибору професії; поглибленому вивченню предметів, які винесені на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання стати студентами закладів вищої освіти. Розроблено методику викладання предметів і методику тестової перевірки знань.

навчання на підготовчому відділенні

На базі підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувається організація масових заходів для відбору на навчання до ЗВО обдарованої молоді на основі відкритих змагань. Це, зокрема, предметні турніри, олімпіади, конкурси ерудитів (по галузі знань), інші змагання інтелектуалів. До цих змагань залучається учнівська молодь незалежно від її формальної участі в навчальному процесі. Створення обласної мережі турнірів, олімпіад, конкурсів із залученням учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та відповідних, за галуззю знань, факультетів (інститутів) ВНУ імені Лесі Українки – один із основних напрямів роботи підготовчого відділення.

навчання на підготовчому відділенні

Високий рівень підготовки слухачів на підготовчому відділенні забезпечують викладачі нашого закладу вищої освіти та фахівці з інших університетів.

 

Матеріально-технічна база

Підготовче відділення працює в головному корпусі (просп. Волі, 13), має кілька лекційних і навчальних аудиторій. До послуг слухачів – бібліотека. Для ознайомлення слухачів із сучасними технологіями та новітньою інформацією різних напрямів комп’ютерна мережа підключена до Інтернету.

Оголошення

ВСТУП 2021

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Для майбутніх магістрів

Волинського національного університету імені Лесі Українки!

Волинський національний університет імені Лесі Українки оголошує набір на підготовчі курси з іноземних мов для підготовки до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності денної і заочної форми здобуття освіти.

КРОК 1. Детально ознайомся з інформацією. Зверни увагу на особливі умови. Якщо виникли запитання, звернись за додатковою інформацією: м. Луцьк, проспект Волі,13, каб. 208 з 9.00 до 17.00. Телефон 0332 24-84-48; 0501978607.

ПРОПОНУЄМО:

  1. Підготовку  до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з дисциплін:
  2. Англійська мова
  3. Німецька мова.
  4. Французька мова.

 

Форма навчання: денна, вечірня.

Термін навчання: 3 місяці, з березня по червень.

Загальна кількість навчального матеріалу – 120 годин.

Оплата за навчання – 2800 грн. за весь період.

Вартість навчання – 24 грн. за годину.

Підготовка проводиться відповідно до «Програми єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра» затвердженої Міністерством освіти і науки України Наказ № 411 від 28.03.2019 р.

Попередня реєстрація слухачів проводиться з 1 до 28 лютого 2021 року. Заяву слухача можна заповнити за посиланням  Зразок заяви  та надіслати на електронну адресу: abitur@vnu.edu.ua.

Зразок заяви 

2. Підготовку до єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) вступникам для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 – «Право». Вступникам на навчання для здобуття ступеня магістр спеціальності 081 – «Право» обов’язковим є складання ЄФВВ та ЄВІ з іноземної мови.

Форма навчання: дистанційна, онлайн.

Термін навчання: 3 місяці, з березня по червень.

Загальна кількість навчального матеріалу – 120 годин.

Оплата за навчання – 2800 грн. за весь період.

Вартість навчання – 24 грн. за годину

Підготовка проводиться відповідно до «Програми єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 081 – «Право» затвердженої Міністерством освіти і науки України Наказ м№152 від 07.02.2020 р.

Попередня реєстрація слухачів проводиться з 1 до 28 лютого 2021 року. Заяву слухача можна заповнити за посиланням  Зразок заяви  та надіслати на електронну адресу: abitur@vnu.edu.ua.

Зразок заяви 

Навчальні курси будуть проводити висококваліфіковані викладачі університету, а також запрошені викладачі з провідних вузів Києва та Харкова.

КРОК 2. Заповнити заяву слухача в електронному вигляді і надіслати  на адресу: abitur@vnu.edu.ua 

Зарахування на підготовчі курси проводиться на основі поданої заяви, укладеного договору і оплати за навчання.

Реквізити для оплати за навчання:

Одержувач    Волинський національний університет імені Лесі Українки

Розрахунковий рахунок

UA738201720313221002201001912

Банк       ДКСУ, м. Київ

код 02125102

Вказати: Підготовче відділення Прізвище, ім`я, по батькові слухача 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь:

        Адреса підготовчого відділення:

М.  Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 208.

Телефон для довідок 0332-24-84-48; 0501978607.

E-mail: abitur@vnu.edu.ua 

Предмети, які вивчаються на підготовчому відділенні

Предмети для підготовки слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

Навчання проводиться з усіх предметів за робочими програмами зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти

Українська мова

Українська література

Англійська мова

Математика

Географія

Історія України

Фізика

Хімія

Біологія

 

Підготовка до вступних іспитів та творчих конкурсів

Фізичне виховання

Образотворче мистецтво

Хореографія

Музичне мистецтво

Предмети для підготовки слухачів до вступних випробувань для вступників за ступенем "бакалавр" на основі кваліфікаційного рівня "молодшого спеціаліста"

Педагогіка (м / с)

Соціальна педагогіка (м / с)

Економіка підприємства (м / с)

Біологія, психологія (м / с)

Хімія (м / с)

 

Передмет для підготовки слухачів до вступного іспиту з іноземної мови

Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для вступу за ОКР "магістр "

 

Предмети для слухачів-іноземців

Українська мова як іноземна

Історія України

Математика

Географія

Фізика

Хімія

Біологія

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

яким надається особлива підтримка у 2021 році

(Перелік спеціальностей, на які нараховуватимуться додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів Волинського національного університету імені Лесі Українки для вступу до цього закладу вищої освіти)

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

014

Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями:

014.04 Середня освіта (Математика);

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);

014.06 Середня освіта (Хімія);

014.07 Середня освіта (Географія);

014.08 Середня освіта (Фізика);

014.09 Середня освіта (Інформатика)

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю*

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

11

Математика та статистика

111

Математика

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДО ВНУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

Код спеціальності

Назва спеціальності

Освітня програма (спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів

БІОЛОГІЧНИЙ

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Біологія, природознавство, здоров’я людини

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.Хімія

3. Математика

091

Біологія

Біологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.Хімія

3.  Іноземна мова

091

Біологія

Лабораторна діагностика

1. Українська мова та література

2. Біологія

3.Хімія

3.  Іноземна мова

205

Лісове господарство

Лісове господарство

1. Українська мова та література

2. Математика

3.Хімія

3. Біологія

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

1. Українська мова та література

2. Математика

3.Хімія

3. Біологія

ГЕОГРАФІЧНИЙ

014.07

Середня освіта (Географія)

Географія. Економіка

1. Українська мова та література

2. Географія

3.Математика

3.  Іноземна мова

103

Науки про Землю

Гідрологія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Географія

106

Географія

Фізична географія

1. Українська мова та література

2. Географія

3.Математика

3. Історія України

106

Географія

Економічна та соціальна географія

1. Українська мова та література

2. Географія

3.Математика

3. Історія України

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія

3. Історія України

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

3. Математика

242

Туризм

Туризм

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

3. Математика

 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051

Економіка

Аналітична економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

073

Менеджмент

Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес-економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

3. Географія

ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

014.02

Середняосвіта (Мова і література (іззазначенняммови))

Англійська мова

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

014.02

Середняосвіта (Мова і література (іззазначенняммови))

Німецька мова

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Мова і література (англійська). Переклад (035.041германські мови та літератури(переклад включно), перша – англійська

 

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Мова і література (німецька). Переклад (035.043германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Мова і література (французька). Переклад (035.055романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Прикладна лінгвістика.  Переклад і комп’ютерналінгвістика(035.10 прикладна лінгвістика)

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

014.04

Середня освіта (Математика)

Математика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

014.08

Середня освіта (Фізика)

Фізика

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика

3. Іноземна мова

014.09

Середня освіта (Інформатика)

Інформатика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика

3. Іноземна мова

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика

3. Іноземна мова

111

Математика

Математика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

113

Прикладна математика

Прикладна математика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

014.03

Середня освіта (Історія)

Історія, правознавство

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музейний менеджмент, культурний туризм

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

031

Релігієзнавство

Релігієзнавство, міжконфесійні відносини

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

032

Історія та археологія

Історія, європеїстика, археологія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія

3. Іноземна мова

032

Історія та археологія

Історія, музеєзнавство, екскурсознавство

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія

3. Іноземна мова

033

Філософія

Філософія, суспільна аналітика

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

052

Політологія

Політологія та державне управління

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

125

Кібербезпека

Інформаційна безпека

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

251

Державна безпека

Державна безпека

1. Українська мова та література

2.визначаютьсявідповіднимидержавнимизамовниками за погодженням з МОН

3.

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

024

Хореографія

Хореографія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

025

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

034

Культурологія

Культурологія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Регіональні студії

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Європейська інтеграція

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Математика

292

Міжнародніекономічнівідносини

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

3. Математика

292

Міжнародніекономічнівідносини

Міжнародний бізнес

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

3. Математика

292

Міжнародніекономічнівідносини

Європейський бізнес

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія

3. Математика

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Біологія

013

Початкова освіта

Початкова освіта

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Біологія

016

Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка та логопедія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України

3. Іноземна мова

231

Соціальна робота

Соціальна робота

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

3. Математика

ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

053

Психологія

Психологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика

3. Іноземна мова

 

053

Психологія

Практична психологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика

3. Іноземна мова

054

Соціологія

Соціологія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова

054

Соціологія

Соціальний аналіз. Консалтинг.Управління

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура

Творчий залік

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України

3. Географія

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Творчий конкурс

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Фізика

3. Іноземна мова

ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

Українська мова та література. Світова література

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

3. Географія

014.02

Середня освіта (Мова і література (іззазначенняммови))

Польська мова

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Українська мова та література. Світова література (035.01 українська мова та література)

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

035

Філологія

Мова та література (польська). Переклад (035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України

3. Географія

061

Журналістика

Журналістика і соціальні комунікації

Творчий залік

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

061

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Творчий залік

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

ХІМІЧНИЙ

014.06

Середня освіта (Хімія)

Хімія

1. Українська мова та література

2. Хімія

3. Біологія

3. Математика

101

Екологія

Екологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія

3. Географія

102

Хімія

Хімія

1. Українська мова та література

2. Хімія

3. Математика

3. Фізика

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Хімія

3. Біологія

ЮРИДИЧНИЙ

081

Право

Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика

3. Іноземна мова

КРАЇНОЗНАВСТВО ВІД СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Навчальні плани підготовки до незалежного оцінювання знань

Навчальний план підготовки до незалежного оцінювання знань підготовче відділення

(7 місяців)

Навчальний план підготовки до незалежного оцінювання знань підготовче відділення (4 місяці)

Навчальний план підготовки до творчих конкурсів

Навчальний план підготовки до творчих конкурсів

Навчальний план підготовки до вступного іспиту на ОКР магістр з іноземної мови

Навчальний план підготовки до вступного іспиту на ОКР магістр з іноземної мови

Навчальний план підготовки до вступного іспиту (м/с)

Навчальний план підготовки до вступного іспиту (м/с)

Навчальний план підготовки іноземних громадян

Навчальний план підготовки іноземних громадян гуманітарного напряму  5 місяців

Навчальний план підготовки іноземних громадян інженерно-технічного напряму  9 місяців

Навчальний план підготовки іноземних громадян гуманітарного напряму  9 місяців

Розклади навчальних занять

Розклад занять слухачів підготовчого відділення

Розклад занять слухачів підготовчих курсів

Розклад занять слухачів-іноземців підготовчого відділення

 

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень підготовчого відділення

units