Перейти до основного вмісту
Практика – критерій істини: зустріч психологів і стейкхолдерів

На факультеті психології в межах пропедевтичної практики, яка через коронавірусні обмеження перебігає в спеціально організованому форматі, відбулася навчально-тренінгова зустріч студентів-бакалаврів із практичним психологом Луцького навчально-реабілітаційного центру Наталією Костючик і викладачами кафедри педагогічної та вікової психології.

Зустріч як спільна діяльність стейкхолдерів – зацікавлених у спільній справі людей – виявилася надзвичайно цікавою та плідною, оскільки студенти мали змогу отримати відповіді на всі актуальні питання, які стосувалися діагностичної та корекційної роботи в умовах реабілітаційного закладу. Усі учасники академічного діалогу констатували, що практично-емпіричні студії позитивно сприяють результативній професіогенезі, зокрема кращому розумінню потреби комплексного підходу до теоретико-емпіричного засвоєння базових психологічних дисциплін і спеціальних освітніх компонентів. Особливу увагу було зосереджено на багатовимірному аналізі напрямів діяльності психолога, валідних методиках психодіагностики та статево-віковій специфіці гетерогенної вибірки досліджуваних.

Практика – критерій істини: зустріч психологів і стейкхолдерів

Завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, професор Ярослав Гошовський наголосив на важливості таких навчально-тренінгових і консультаційних зустрічей із психологами-практиками, які сприяють істотному покращанню компетентностей щодо діяльності на експериментальних майданчиках, а згодом є відчутним опертям і в професійній діяльності. Завдяки такій взаємодії студенти під час проходження практики отримують згустки цінного фахового досвіду, а також мають змогу правильно проводити емпіричні дослідження, узагальнюючи їх згодом у наукових публікаціях, зокрема у кафедральному збірнику наукових статей «Психогенеза особистості: норма і девіація».

Кандидат психологічних наук, доцент Михайло Коць висвітлив особливості проведення практики крізь призму психореабілітаційного досвіду очолюваного ним наукового відділення «Психокорекційні технології» у функціональних межах науково-дослідної лабораторії кафедри «Психогенеза особистості». 

Практика – критерій істини: зустріч психологів і стейкхолдерів

У виступі кандидата психологічних наук, доцента Наталії Вічалковської йшлося про специфіку практичної підготовки студентів до психолого-педагогічного супроводу дітей із психофізичними обмеженнями. Зокрема, вчена поділилася тривалим досвідом такої складної діяльності на очолюваному нею експериментальному майданчику «Психореабілітація дітей з органічними ураженнями ЦНС та порушеннями психіки».

Практика – критерій істини: зустріч психологів і стейкхолдерів

Здобувачі освіти задавали і типові, і найнесподіваніші запитання, які досвідченими фахівцями були аргументовано пояснені. Безперечно, якраз практичні площини задіяння психологічного знання – той «екзистенційний полігон», на якому відбуваються апробації та реалізації людських доль, вчинків і характерів.

 

Дарія ГОШОВСЬКА, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри педагогічної та вікової психології, 

голова Волинського відокремленого підрозділу 

Асоціації політичних психологів України

35 переглядів