Перейти до основного вмісту
Мотузюк Олександр Петрович
Мотузюк Олександр Петрович
Доцент кафедри фізіології людини і тварин, кандидат біологічних наук.

Навчальні курси

 • Фізіологія праці
 • Великий практикум з фізіології людини
 • Фізіологія людини
 • Нейрофізіологія
 • Біохімія нервової системи

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

Грант державного фонду фундаментальних досліджень Ф25.5/029 «Дослідження нелінійної динаміки м'язового скорочення за умов впливу біологічно активних речовин» (2007 р.).

Стажування

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,кафедра фізіології людини і тварин (2012 р.) (Ознайомлення з методикою викладання курсів «Фізіологія людини» та «Фізіологія нервової системи», «Фізіологія праці»).
 2. Університет Марії Кюрі Склодовської в Любліні (біологічний факультет), Науково-технологічний парк в Любліні (Польща) (2016 р.).
 3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,кафедра фізіології людини і тварин (2018 р.)(Ознайомлення з методикою викладання курсів «Фізіологія, гігієна та охорона праці» та «Основи ендокринології та обміну речовин»).

Методичні публікації

 1. Качинська Т., Мотузюк О., Кузнецов І.П. Фізіологія людини та вікова фізіологія:робочий зошит для лабораторних робіт. – Луцьк: ПП Іванюк, 2016. – 88 с.
 2. Мотузюк О. П. Фізіологія, гігієна та охорона праці : метод. рек. до лабораторних занять – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 44 с.
 3. Мотузюк О.П., Шварц Л.О. Щоденник виробничої практики. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 20 с.
 4. Мотузюк О. П. Фізіологія людини : метод. рек. до виконання лабораторних робіт / О. П. Мотузюк, І. П. Кузнєцов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 72 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Nozdrenko, D.M., Motuziuk, О.P., Bogutska, K.I., Osetskyi, V.L., Prylutskyy, Yu.I. Dynamics of contraction of the musculus soleus of rats in chronic alcoholization and therapeutic action of water-soluble C60 fullerenes Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2019. [1]
 2. Motuziuk, О.P., Nozdrenko, D.М., Bogutska, K.I.,Remeniak, O.V., Prylutskyy, Yu.I. Morphological changes in the ischemic muscle fibres of musculus soleus at chronic alcoholization of animals and application of an aqueous colloidal solution of C60 fullerenes Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2019. [2]
 3. Yu. I. Prylutskyy D. М. Nozdrenko, S. Yu. Zay, О. P. Motuziuk, K. I. Bogutska, A. V. Ilchenko Influence of C60 Fullerenes on the Mechanokinetic and Biochemical Parameters of Muscle Soleus Contraction in Chronically Alcoholised Rats with Experimentally-Induced Ischemia. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2018, 16(3). Рр. 583-596. [3]
 4. O. A Melnychuk, О. P. Motuziuk , S. Ye. Shvayko Сhanging of ischemic m. soleus tetanic contraction parameters in rats with chronic alcohol intoxication. Fiziol Zh. 2015;61(3):81-89. [4]
 5. Khoma OM, Zavodovs'kyĭ DA, Nozdrenko DN, Dolhopolov OV, Miroshnychenko MS, Motuziuk OP. Dynamics of ischemic skeletal soleus muscle contraction in rats / Fiziol Zh. 2014;60(1):34-40. [5]
 6. Коцан І.Я., Мельничук О.А., Мотузюк О.П. Зміна сили скорочення ішеміїзованого m. gastrocnemius (cap. med.) у алкоголізованих щурів під час прогресивної низькочастотної м’язової втоми // Вісник Запоріжського національного університету. Біологічні науки. – Запоріжжя. – 2014. № 1. – С. 144-154. [6]
 7. Мельничук О.А., Мотузюк О.П., Швайко С.Є. Зміни швидкісно-силових показників m.gastrocnemius у алкоголізованих щурів за умов експериментально-індукованої васкулярної ішемії - Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2014. Випуск 65. С. 50–60. [7]
 8. Мельничук О. А., Мотузюк О. П., Швайко С. Є., Хома О. М. Кінетика тетанусу musculus gastrocnemius у алкоголізованих щурів із експериментально -індукованою васкулярною ішемією задніх кінцівок за умов низькочастотної м’язової втоми – Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2014. 22(1). 8-18. [8]
 9. Заводовський Данило, Ноздренко Дмитро, Сорока Василь, Хома Олександр, Мотузюк Олександр Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2014. – №. 13 (290) С.8-18. [9]
 10. Melnychuk Olexiy, Motuziuk Olexandr, Shvayko Svitlana, Zay Svitlana Progressive fatigue dynamic development of isolated natively musculus gastrocnemius medialis in alcoholic rats // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2015. – №. 2 (302) С.179-184. [10]
 11. О. Мельничук, О. Мотузюк, Т. Поручинська Аналіз інтенсивності змін силової продуктивності m. gastrocnemius в алкоголізованих щурів із 6-годинною васкулярною ішемією задніх кінцівок Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2015. Вип. 69. С. 27-40. [11]
 12. O. Melnychuk, O. Motuziuk, S. Zay, D. Nozdrenko, K. Bogutska, Yu. Sklyarov, Yu. Prylutskyy. Alchohol-associated supression of strength response by musculus gastrocnemius caput mediale in rats with critical vascular ischemia of hind limbs. Int. J. Phys. Pathophys., 2015, V. 6, N 3, P. 231-248. [12]
 13. Фіщенко Я., Заводовський Д., Мотузюк О., Матвієнко Т., Ноздренко Д. Вплив дипроспану на розвиток епідурального фіброзу в спинному мозку щура // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2015. – №. 12 (313) С.202-208. [13]
 14. Фіщенко Яків, Заводовський Данило, Мотузюк Олександр, Матвієнко Тетяна, Ноздренко Дмитро, Мельничук Вікторія, Дубнік Ольга Вплив лонгідази на індукований епідуральний фіброз спинного мозку // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2016. – №. 2 (345) С.159-165. [14]
 15. Фіщенко Я., Заводовський Д. Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мотузюк О. Структрурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при підуральному введенні суміші лонгідази та дипроспану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2016. – 1(20). – С. 49-53. [15]
 16. Zay S., Zavodovskyi D., Nozdrenko D., Bogutska K., Motuziuk O., Sklyarov Yu., Prylutskyy Yu. Chronic Alcoholization: Effect on Musculoskeletal System and Remedial Action of С60 Fullerenes. International Journal of Physiology and Pathophysiology, 7(3): 273-284 (2016). [16]
 17. Ноздренко Д., Нурищенко Н., Матвієнко Т., Заводовський Д., Мотузюк О. Розвиток мязової втоми muscle soleus при ожирінні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2016. – №. 12 (337) С.212-218. [17]
 18. Фіщенко Я.В., Заводовский Д.О., Мотузюк О.П., Матвієнко Т.Ю., Ноздренко Д.М. Протифіброзна дія дипроспану, лонгідази та їх комбінацій при механічному травмуванні міжхребцевих дисків у щурів // Фізіологічний журнал 63 № 1 2017. – С. 77-84. [18]
 19. Матвієнко Т.Ю., Заводовський Д.О., Ноздренко Д.М., Міщенко І.В., Мотузюк О.П., Богуцька К.І., Скляров Ю.П., Прилуцький Ю.І. М’язова втома: фактори розвитку та шляхи корекції // Фізіологічний журнал 63 № 1 2017. – С. 95-105. [19]
 20. Зай Світлана, Матвіенко Тетяна, Білобров Владислав, Вулицька Дарія, Мотузюк Олександр Динаміка скорочення m. gastrocnemius medialis щурів при хронічній алкоголізації Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2017. – №. 7 (356) С.215-221. [20]
 21. Зай Світлана, Матвієнко Тетяна, Білобров Владислав, Парадізова Софія, Вулицька Дарія, Мотузюк Олександр Розвиток утоми Muscle soleus у результаті його тривалої активації при розвитку ішемічної контрактури Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2017. – №. 7 (356) С. 237-243. [21]
 22. Зай Світлана, Білобров Владислав, Вулицька Дарія, Ноздренко Олександр, Абрамчук Ольга, Мотузюк Олександр Зміна швидкісно-силових параметрів скорочення musculus soleus щурів при хронічній алкоголізації Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. - 2017. – №. 13 (362) С.90-97. [22]
 23. Tetyana Yu. Matvienko, Danylo A. Zavodovskyi, Daria A. Vulytska, Svitlana Yu. Zay,Olexandr P. Motuziuk, Kateryna I. Bogutska, Dmytro N. Nozdrenko, Yuriy P. Sklyarov, & Yuriy I. Prylutskyy Water-Soluble Nanoscale C60 Fullerenes as Effective Therapeutic Means for Prevention and Correction of Ischemic Injury in Skeletal Muscle // International Journal of Physiology and Pathophysiology, 8(2): 177-193 (2017). – P. 177-193. [23]
 24. Vladislav Bilobrov, Darya Vulitskaya, Alexander Nozzdenko, Svetlana Zay,Aexander Motuzіuk Зміна динамічної відповіді активного м’язу muscle soleus за умов його ішемізації у алкоголізованих щурів при введені С60 фулерену. Sciencerise: Biological science. 5(8) 2017. С.27-32. [24]
 25. С. Ю. Зай, О. П. Мотузюк, В. Ю. Білобров, Д. А. Вулицька, О. Д. Ноздренко, О.М. Абрамчук Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години\\ Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія» . 2017. Т.29– С.82-88. [25]
 26. Зай С., Мотузюк О. Білобров В., Улицька Д., Ноздренко О. Вплив ВРС60 на швидкісно-силові параметри тетанічного скорочення MUSCLE SOLEUS алкоголізованих щурів за умови експериментально-індукованої ішемії різної тривалості // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2 (23). 2017. С. 59-64. [26]
 27. Ірина Міщенко, Олена Маньківська, Богдан Коп’як, Наталія Пількевич, Олександр Мотузюк Вплив N-ацетилцистеїну на рухову активність геміпаркінсонічних щурів, викликану ін’єкцією агоніста дофамінових рецепторів Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 173-178. [27]
 28. Ірина Чорна, Олександр Мотузюк Характеристика основних біомаркерів ішемічного ураження м’язової тканини. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 162-172. [28]
 29. Олександр Мотузюк, Василь Пикалюк Гістологічні особливості литкового м’яза щура за умов хронічної алкоголізації та ішемії різної тривалості Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 137-147. [29]

Нагороди, відзнаки

 1. Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2012 рік)
 2. Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації, 2013
 3. Почесна грамота міського голови Луцька (2012 рік)
 4. Грамота Волинської обласної державної адміністрації, управління освіти, науки та молоді (2017)
 5. Подяки ректора (2015, 2016 роки)

Членство в наукових товариствах

Українське біофізичне товариство (голова Волинського відділення)
Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України
Українське фізіологічне товариство
Товариство нейронаук

Опонент дисертації Міщенка Артема «Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м’язового скорочення» (Рада К 35.051.14 Львівського національного університету імені Івана Франка на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика, 2019 рік).

Наукові гуртки, проблемні групи, наукові осередки

«Динаміка мязового скорочення за умов ішемії. Морфофонкціональні особливості ішеміїзованих мязів».
Науковий осередок «Морфо-функціональні зміни у ішемінізованих м’язах під час дії додаткових стресових факторів».