Перейти до основного вмісту
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки


Збірник наукових праць Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук (додаток до постанови президії ВАКу України № 1-05/5 від 01.07.2010 р.)


Перейти на веб-сайт:

Психологічні перспективи

Журнал «Психологічні перспективи» є науковим рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, заснований у 2001 році Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України. У виданні презентуються результати теоретико-методологічних та науково-експериментальних досліджень з актуальних проблем загальної, соціальної психології та суміжних наук, наукові дослідницькі проекти психологічного спрямування.

Історико-правовий часопис


«Історико-правовий часопис»
– фахове друковане видання юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий журнал засновано у травні 2012 р. та внесено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень у галузі юридичних наук, наказом МОН України від 04 липня 2014 р. № 793.