Перейти до основного вмісту

Волинь філологічна: текст і контекст

Волинь філологічна: текст і контекст

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19779-9579ПР  від 15.03.2013

ISSN 2304-9383

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1−05/2 )

Публікує праці, присвячені з’ясуванню актуальних проблем сучасної україністики та славістики, мовознавства, літературознавства та журналістики.

Publishing