Перейти до основного вмісту

Природа Західного Полісся та прилеглих територій


Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (див. додатки до постанов президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8, 22.04.2011 р. № 1-05/4)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


Переглянути веб-сторінку:

Publishing