Перейти до основного вмісту

 Ґрунтуючись на результатах акредитаційної експертизи, пакету представлених документів, експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Соціальна робота" зі спеціальності "Соціальна робота" галузі знань "Соціальна робота" за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки. 

Публічна інформація