Перейти до основного вмісту

Експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму "Педагогіка вищої школи" зі спеціальності "Освітні , педагогічні науки" галузі знань "Освіта / Педагогіка" за другим рівнем вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки.

Публічна інформація