Перейти до основного вмісту
Щеблюк Станіслав Германович
Щеблюк Станіслав Германович
Директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки", кандидат історичних

Біографічна довідка:

Народився в 1960 році в с. Заріччя Маневицького району Волинської області. Після закінчення середньої школи був призваний до лав Армії (1978-1980 рр.).

Отримав фахову підготовку з історії у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки у 1985 році.

Навчався в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, де в 2016 році захистив дисертацію «Профспілковий рух у Волинському воєводстві в 1921–1939 роках» і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Із листопада 1985 року по грудень 1987 року працював на посаді методиста кабінету курсової перепідготовки і школознавства Волинського обласного інституту удосконалення вчителів. Був призваний на строкову службу в ряди Збройних сил з грудня 1987 року по грудень1989 року. Із січня 1990 року працював на посаді методиста кабінету курсової перепідготовки і школознавства Волинського обласного інституту удосконалення вчителів, а з червня 1993 року – методист відділу проблем управління і методичної роботи Волинського обласного навчально-методичного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У вересні 1993 року переведений на посаду викладача історії Луцького комерційного технікуму, де з 1994 року по 2000 рік очолював денне відділення підготовки фахівців. З червня 2007 року по березень 2009 року директор Волинського державного коледжу технологій та бізнесу. Згодом директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки".

Посада в ЗВО:

Директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки"

Науковий ступінь:

Кандидат історичних наук: 07.00.01 – історія України. «Профспілковий рух у Волинському воєводстві в 1921–1939 роках» (2016 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Базова освіта:

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (Історія. Вчитель історії і суспільствознавства середньої школи, 1985 рік).

Навчальні дисципліни:

«Історія: Україна і світ».

«Історія України».

«Історія торгівлі та ресторанного обслуговування».

Коло наукових зацікавлень:

Проблема дослідження профспілкового руху на Волині в міжвоєнний період.

Історія розвитку торгівлі та громадського харчування на теренах Волинської області.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

Стан сформованості життєвої компетентності студентів // Науковий вісник "Гілея" Національного університету імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск 156, с. 26-29.

Участь загальноукраїнського населення у військових формуваннях на завершальному етапі Другої світової війни // Науковий вісник "Гілея" Національного університету імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск 153, с. 42-52.

Насильницьке переселення польського населення з території УРСР. 1944-1946 рр. // Науковий вісник "Гілея" Національного університету імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск 152, с. 76-81.

Християнські профспілки на Волині 1921-1939 рр. // Державотворчість і помістність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18.05.2017) – Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії УПЦ КП, 2017, с. 127-136.

Становлення та діяльність профспілкових організацій у Волинському воєводстві у 1921-1939 рр. // Науковий вісник "Гілея" Національного університету імені М. П. Драгоманова, 2016. Випуск 105, с. 66-69.

Основні навчально-методичні видання за останні 5 років:

Опорний конспект з історії торгівлі та ресторанного обслуговування: навчально-методичне видання / С. Г. Щеблюк. – Луцьк: ФКТБП ВНУ імені Лесі Українки, 2020.-72с, іл.

Захисники працюючого люду: профсрілки у Волинському Воєводстві в 1921-1939 рр. [Текст]: монографія: у 2-х ч. / М. М. Кучерепа, С. Г. Щеблюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019.-588с., іл.

Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (з історії становлення торгівлі та громадського харчування): ювілейне видання до 55-річчя / упор. О. П. Боярчук; кер. проєкту С. Г. Щеблюк. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2018.-76с., іл.

Опорний конспект з історії України: навчально-методичний посібник / С. Г. Щеблюк. – Луцьк: КТБП СНУ імені Лесі Українки, 2016.-50с, іл.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

2021 рік навчання за програмою підвищення кваліфікації "Інклюзія та дистанційне навчання" у Вінницькому соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"".

02.11.2020-06.11.2020 навчання за програмою підвищення кваліфікації "Розвиток професійних компетентностей" у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

2019 рік навчання керівних кадрів закладів фахової передвищої освіти у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

18.03.2019-21.03.2019 навчання з питань охорони праці, профілактики невиробничого травматизму, охорони здоров’я, пожежної, техногенної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях у Міністерстві освіти і науки України.

2018 рік навчання за програмою підвищення кваліфікації "Дистанційні технології навчання при викладанні суспільних дисциплін" у Сумському державному університеті.

2017 рік навчання за програмою підвищення кваліфікації "Інтерактивні технології навчання з історії" у ВНЗ Укркоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

20.03.2016-24.03.2016 навчання з питань охорони праці, профілактики невиробничого травматизму, охорони здоров’я, пожежної, техногенної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях у Міністерстві освіти і науки України.

Відзнаки:

С. Г. Щеблюку присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (2015 р.) та нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2019 р.), Нагрудним знаком "Відмінник освіти" (2014 р.), Почесна грамота МОН України (2011 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2015, 2009 рр.), Грамотами та Подяками Управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації (2018, 2015, 2013, 2011, 2009 рр.), Подякою Луцького міського голови (2016, 2013, 2011, 2010, 2008 рр.), Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012 р.), Грамотою Волинської організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (2012, 2009 рр.), Почесна грамота Волинської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2011 р.) тощо.