Перейти до основного вмісту
Академічна доброчесність як складник фахової підготовки магістрантів-психологів

30 вересня на факультеті психології під керівництвом завідувача кафедри педагогічної та вікової психології, доктора психологічних наук, професора Ярослава Гошовського відбувся науково-практичний семінар, присвячений академічній доброчесності. Крім викладачів й аспірантів учасниками семінару були магістранти першого та другого років навчання, які працюють над своїми теоретико-емпіричними дослідженнями та потребують поглибленої інформації щодо технологічних складників їх проведення.

Звичайно, всі учасники констатували, що базовим документом у цій справі, важливій для розвитку вітчизняної психологічної науки, повинен бути Етичний кодекс психолога, а також низка положень про запобігання плагіату й культивування академічної доброчесності, які запроваджені в нашому Університеті.

Академічна доброчесність як складник фахової підготовки магістрантів-психологів

Доктор психологічних наук, професор Жанна Вірна як багатолітня голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій різних каденцій відзначила, що всі захищені роботи (78!) успішно пройшли державні атестаційні інституції без жодних зауважень. Отож культ академічної доброчесності для психологів не лише особливо значущий, але й притаманний як невід’ємна константа їхньої професіогенези.

Кандидат психологічних наук, доцент Наталія Вічалковська зазначила, що саме зі студентських років закладається етико-конфіденційний підмурівок майбутнього фахового акме, тому всі дипломні роботи повинні відповідати вимогам гордості за власне Я, а отже – не містити плагіату. Згадала численні поїздки зі студентами та магістрантами на міжнародні конференції й відзначила високий дух науки, який на факультеті психології був і залишається знаковим пріоритетом.

Було багато цікавих наукових і практично спрямованих виступів і з боку викладачів, і з боку здобувачів освіти, точилися жваві дискусії.

Спільною тезою всіх учасників семінару стала констатація того, що академічна доброчесність на інституційному рівні – вкрай важливий складник фахової підготовки магістрантів-психологів, а на особистісному – дає змогу «встати з колін» і позбавитися прищепленої безпорадності перед безміром науково-психологічних знань.

 

Дарія ГОШОВСЬКА,

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри педагогічної та вікової психології,

голова Волинського відокремленого підрозділу

Асоціації політичних психологів України

80 переглядів