Перейти до основного вмісту

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Порядок денний:

1. Затвердження рішень наукової ради університету (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних співпраці, професор Засєкіна Лариса Володимирівна).

2. Про рекомендацію щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» кандидатові філологічних наук, професору, проректору з навчально-педагогічної роботи та рекрутації Громику Юрію Васильовичу (доповідач – ректор університету, професор Цьось Анатолій Васильович).

3. Присвоєння вчених звань

1) професора по кафедрі загальної і соціальної психології та соціології – докторові психологічних наук Лазорко Ользі Валеріївні;

2) професора по кафедрі загальної і соціальної психології та соціології – докторові філософських наук Ємельяновій Юлії Павлівні;

3) професора по кафедрі загальної і соціальної психології та соціології – кандидатові психологічних наук Малімон Людмилі Яківні;

4) професора по кафедрі економіки та природокористування – докторові економічних наук Єлісєєвій Людмилі Володимирівні;

5) доцента по кафедрі загальної і соціальної психології та соціології – кандидатові соціологічних наук Любчук Валентині Василівні;

6) доцента по кафедрі історії України та археології – кандидатові історичних наук Рудянину Івану Петровичу;

7) доцента по кафедрі історії України та археології – кандидатові історичних наук Денисюку Василю Івановичу;

8) доцента по кафедрі кримінального права і процесу – кандидатові юридичних наук Андрусяк Ганні Миколаївні;

9) доцента по кафедрі фітнесу та циклічних видів спорту – кандидатові педагогічних наук Сологубу Олександру Валентиновичу;

10) доцента по кафедрі фітнесу та циклічних видів спорту – кандидатові педагогічних наук Ващук Людмилі Миколаївні;

11) доцента по кафедрі теорії спорту та фізичної культури – кандидатові наук з фізичного виховання і спорту Іваніцькому Роману Богдановичу;

12) доцента по кафедрі німецької філології – кандидатові психологічних наук Тарасюк Інні Василівні.

Обрання на посади завідувачів кафедр, професорів кафедр:

1) завідувача кафедри анатомії людини – кандидата біологічних наук, доцента Шевчук Тетяни Яківни;

2) завідувача кафедри-професора кафедри зоології – доктора біологічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Сухомлін Катерини Борисівни;

3) завідувача кафедри загальної математики та методики навчання інформатики – кандидата фізико-математичних наук, доцента Хомяк Марії Ярославівни

4) завідувача кафедри математичного аналізу та статистики – кандидата фізико-математичних наук, доцента Мекуш Оксани Григорівни;

5) завідувача кафедри музично-практичної та виконавської підготовки – Заслуженого артиста України, доцента Зарицького Андрія Олександровича;

6) завідувача кафедри образотворчого мистецтва – кандидата педагогічних наук, доцента Каленюк Ольги Миколаївни;

7) професора кафедри історії України та археології – доктора історичних наук Ленартовича Олега Юрійовича;

8) професора кафедри української мови – доктора філологічних наук Мельник Ірини Анатоліївни;

9) професора кафедри гістології та медичної біології – доктора ветеринарних наук Бойка Петра Костянтиновича;

10) професора кафедри анатомії людини – доктора медичних наук, професора Пикалюка Василя Степановича;

11) професора кафедри зоології – доктора біологічних наук, професора Іванціва Володимира Васильовича;

12) професора кафедри прикладної лінгвістики – доктора філологічних наук, професора Засєкіна Сергія Васильовича;

13) професора кафедри клінічної медицини (0,2 ставки) – доктора медичних наук Філя Адріана Юрійовича;

14) професора кафедри клінічної медицини (0,1 ставки) – доктора медичних наук, професора Ульянову Надію Анатоліївну.

(доповідач – учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна).

ПЕРЕРВА

4. Про внесення змін у склад груп забезпечення спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців у ВНУ імені Лесі Українки (доповідач – в. о. начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Балабуха Наталія Вікторівна).

5. Про внесення змін до «Правил прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2021 році» (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Дикий Олег Юрійович).

6. Про затвердження освітніх (освітньо-професійних) програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації, професор Громик Юрій Васильович).

7. Внесення змін до навчальних планів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації, професор Громик Юрій Васильович).

8. Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н. р. (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації, професор Громик Юрій Васильович).

9. Затвердження ліміту стипендіатів за результатами успішності студентів за ІІ семестр 2020/2021 н. р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та рекрутації, доцент Громик Юрій Васильович).

10. Про роботу вченої ради університету у другому півріччі 2020/2021 н. р. (доповідач – учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна).

11. Про рекомендації до відзначення працівників університету (доповідач – учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна).

12. Про підтримку колективної роботи «Електрохімія функціональних матеріалів і систем», представленої Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України на здобуття Державної премії України 2021 року в галузі науки і техніки (доповідач – декан факультету хімії, екології та фармації Марушко Лариса Петрівна).

РІЗНЕ

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

Проєкт рішення з питання 1

Затвердження рішень наукової ради університету (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних співпраці, професор Засєкіна Лариса Володимирівна)

1. Мартинюку Олександру Олександровичу, аспіранту четвертого року навчання за спеціальністю 014 – середня освіта (фізика), надати академічну відпустку за сімейними обставинами з 01 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року.

2. Юхимчуку Миколі Олексійовичу, аспіранту першого року навчання за спеціальністю 032 – історія та археологія, затвердити індивідуальний план освітньо-наукової роботи та тему наукового дослідження «Трансформація музейної справи на Волині (1991–2020 рр.)»/ «Transformation of museum work in Volyn (1991–2020)» та призначити науковим керівником кандидата історичних наук, доцента Надольську Велентину Василівну.

3. Міліщук Наталії Сергіївні, аспірантці другого року навчання за спеціальністю 081 – право, уточнити тему наукового дослідження з «Сучасні форми укладання договору купівлі – продажу» на «Форма договору купівлі – продажу та наслідки її недодержання».

4. Колодяжному Дмитру Олександровичу, аспіранту першого року навчання за спеціальністю 081 – право, затвердити індивідуальний план освітньо-наукової роботи та тему наукового дослідження « Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі кримінальним правопорушенням в Україні та країнах ЄС в контексті міжнародного права: цивільно-правовий аспект» та призначити науковим керівником кандидата юридичних наук, доцента Самчук – Колодяжну Зінаїду Федорівну.

5. Ковалю Олександру Вікторовичу, аспіранту третього року навчання зі спеціальності 103 – науки про Землю, уточнити тему наукового дослідження з «Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку «Білоозерський» на «Гідрометеорологічний режим Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника».

6. Вейні Андрію Володимировичу, аспіранту третього року навчання зі спеціальності 103 – науки про Землю, уточнити тему наукового дослідження з «Стан і оптимізація урбоекосистеми смт Маневичі» на «Водні об’єкти Камінь-Каширського району: стан та перспективи оптимізації».

7. Токарчуку Івану Вікторовичу, аспіранту першого року навчання зі спеціальності 103 – науки про Землю, затвердити тему наукового дослідження «Вплив осушувальної меліорації на паводковий стік правих приток у верхів’ї Прип’яті» та призначити науковим керівником професора, доктора географічних наук Калька Андрія Дмитровича.

8. Матвійчук Мар’яні Ігорівні, аспірантці четвертого року навчання за спеціальністю 231 – соціальна робота, надати академічну відпустку за сімейними обставинами з 01 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року.

9. Мілінчук Світлані Петрівні, аспірантці четвертого року навчання за спеціальністю 231 – соціальна робота, надати академічну відпустку за сімейними обставинами з 01 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року.

10. Процю Василю Ігоровичу, аспіранту четвертого року навчання за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування провести попередню експертизу дисертаційної роботи «Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації», призначити рецензентами наукової роботи доктора економічних наук, професора Бояра Андрія Олексійовича та кандидата економічних наук, доцента Шматковську Тетяну Олександрівну, фаховий семінар провести на кафедрі фінансів.

11. Шматковській Тетяні Олександрівні, доценту кафедри обліку і оподаткування, зарахувати результати Міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для науково – педагогічних працівників, що проходило з 24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року (загальна кількість – 180 годин/6 кредитів) Польща – Україна.

12. Садовській Ірині Борисівні, професорці, завідувачці кафедри обліку і оподаткування зарахувати результати Міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для науково – педагогічних працівників, що проходило з 24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року (загальна кількість – 180 годин/6 кредитів) Польща – Україна.

13. Головіну Миколі Борисовичу, доценту кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки, затвердити звіт про підвищення кваліфікації в Луцькому національному технічному університеті з 10 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року.

14. Глинчук Людмилі Ярославівні, доценту кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки, затвердити звіт про підвищення кваліфікації в Луцькому національному технічному університеті з 10 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року.

15. Гришанович Тетяні Олександрівні, старшому викладачу кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки, затвердити звіт про підвищення кваліфікації в Луцькому національному технічному університеті з 10 листопада 2020 року по 30 квітня 2021 року.

16. Новосад Ірині Вікторівні, доценту кафедри цивільно-правових дисциплін, затвердити звіт про підвищення кваліфікації заочно в Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері з 1 березня 2021 року по 1 червня 2021 року.

17. Затвердити освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за спеціальністю «Менеджмент» - гарант доктор економічних наук, доцент Рейкін Віталій Самсонович.

18. Затвердити результати Всеукраїнської олімпіади у ВНУ імені Лесі Українки для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей «Математика» та врахувати їх під час вступної кампанії.

19. Надати творчу відпустку Коширцю Володимиру Вікторовичу, доценту кафедри практичної та клінічної психології, для завершення написання монографії з 25.08.2021 р. по 25.10. 2021 р.

20. Рекомендувати до друку наукові праці:

1. Батюк О. В. Криміналістичне забезпечення протидії злочинам на об’єктах критичної інфраструктури: монографія. Луцьк: СДП Гадяк Ж.В.: «Волиньполіграф», 2021. 455 с. – 300 примірників коштом авторів.

2. Петлін В. М. Програмованість природи: монографія. 430 с. – 300 примірників коштом автора.

3. Проблеми правового регулювання статусу неповнолітньої особи у кримінально-правовій сфері: колективна монографія / Ю. О. Фідря, Г. М. Андрусяк, А. П. Гусак, З. В. Зарадюк та ін. Луцьк Вежа-друк, 2021. 378 с. – 100 примірників коштом авторів.

4. Сільські селитебні ландшафти Волинської області: сучасний стан та шляхи збалансованого розвитку: монографія /Н. А. Тарасюк, О. О. Ничая. Луцьк: Вежа-друк, 2021. 186 6 с. – 100 примірників коштом авторів.

5. Природно-заповідна і екологічна мережі Волинської області: монографія / З. К. Карпюк, В. О. Фесюка. Луцьк: Вежа-друк, 2021. 208 с. – 200 примірників коштом авторів.

6. Головін М. Б. Психологічні основи методики навчання інформатики: монографія / М. Б. Головіна. Луцьк, 2021. 120 с. – 100 примірників коштом авторів.

7. Канадознавство: мова і суспільство: колективна монографія = Canadian Studies: Language and Society: collective monograph / Н. Данилюк, І. Калиновська, І. Козюра, Е. Коляда, І. Накашидзе, Л. Марчук. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 202 с.

8. Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси озер Волинської області: колективна монографія /М. П. Пасічник, Л. В. Ільїн, В. К. Хільчевський. Луцьк: Вежа-друк, 2021. 163 с. – 100 примірників коштом авторів.

9. Науковий фаховий журнал «Історико-правовий часопис», №1 (16) 2021. 190 с. – 300 примірників коштом авторів.

10. Науковий часопис ВНУ імені Лесі України «Соціологічні студії = Sociological studios / за ред. Л. Г. Титаренко. № 1 (18) 2021. 102 с. – 100 примірників коштом авторів.

11. Науковий часопис ВНУ імені Лесі України «Нотатки сучасної біології» / за ред. К. Сухомлін. № 1, 2021. 175 с. – 100 примірників коштом авторів.

12. Наукове видання «Східноєвропейський журнал психолінгвістики» /East European Journal of Psycholinguistics, Т. 8. № 3, 2021 р. – 199 с. – 100 примірників коштом авторів.

13. Збірник матеріалів ХV Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германської та романської філології» (Луцьк, 18-19 червня 2021 р.) /відпов. проф. Е. К. Коляда. Луцьк, 2021. 162 с. – 100 примірників коштом авторів.

 

Проєкт рішення з питання 4

Про внесення змін у склад груп забезпечення спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців у ВНУ імені Лесі Українки (доповідач – в. о. начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Балабуха Наталія Вікторівна)

1. Внести зміни у групи забезпечення спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців в університеті, та визначити гарантів освітніх (ОПП, ОНП) програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях:

- Вивести зі складу групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Бенедюк Валентину Володимирівну, доцента кафедри економічної та соціальної географії, кандидата педагогічних наук.

- Увести до складу групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Ткачук Надію Михайлівну, доцента кафедри економічної та соціальної географії, кандидата педагогічних наук.

- Затвердити гарантом ОПП Середня освіта. Географія. Економіка на першому (бакалаврському) рівні Ткачук Надію Михайлівну, доцента кафедри економічної та соціальної географії, кандидата педагогічних наук.

- Затвердити гарантом ОПП «Історія, європеїстика, археологія на другому (магістерському) рівні Каліщук Оксану Миколаївну, доктора історичних наук, професора, професора кафедри історії України та археології.

 

Проєкт рішення з питання 5

Про внесення змін до «Правил прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2021 році» (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії Дикий Олег Юрійович)

1. Внести зміни до «Правил прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2021 році»

Проєкт рішення з питання 6

Про затвердження освітніх (освітньо-професійних) програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації професор Громик Юрій Васильович)

 

1. Затвердити освітні (освітньо-професійні) програми та навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання (згідно з додатком).

 

Проєкт рішення з питання 7

Внесення змін до навчальних планів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації професор Громик Юрій Васильович)

Враховуючи зміни в Порядку формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки від 25.03.2021 р., змінити форми контролю з освітніх компонентів «Україна в європейському та культурному контекстах», «Логіка», «Філософія» із екзамену на залік для вступників 2021 р., які будуть навчатися за раніше затвердженими навчальними планами.

Відповідні зміни внести в освітні програми, силабуси навчальних дисциплін та перезатвердити їх у встановленому порядку.

 

Проєкт рішення з питання 8

Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н. р. (доповідач – проректор з навчальної роботи та рекрутації, професор Громик Юрій Васильович)

 

1. Затвердити норми часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н. р. (згідно з додатком).

 

Проєкт рішення з питання 9

Затвердження ліміту стипендіатів за результатами успішності студентів за ІІ семестр 2020/2021 н. р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та рекрутації, доцент Громик Юрій Васильович)

1. Встановити ліміт стипендіатів – 40 % перших у рейтингу студентів денної державної форми навчання на період з 01.07.2021 р. по 31. 01. 2022 р. 15 % становитимуть студенти, які будуть отримувати підвищену стипендію за особливі успіхи у навчанні.

2. Звернутися з листом до МОН України з проханням збільшити фінансування та у разі надходження коштів встановити ліміт стипендіатів 45 %.

 

Проєкт рішення з питання 10

Про роботу вченої ради університету у другому півріччі 2020/2021 н. р. (доповідач – учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна)

1. Роботу вченої ради університету у другому півріччі 2020/2021 н. р. вважати задовільною.

2. Посилити відповідальність проректорів, деканів факультетів (директорів навчально-наукових інститутів), начальників структурних розділів за виконання рішень вченої ради університету.

Відповідальні: проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, начальники структурних підрозділів.

3. Подати пропозиції до плану роботи вченої ради університету у 2021/2022 навчальному році.

Відповідальні: проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, начальники структурних підрозділів.

Термін виконання: до 27.08.2021 р.

 

Проєкт рішення з питання 11

Про рекомендації до відзначення працівників університету (доповідач – учений секретар, доцент Семенюк Лариса Степанівна)

1. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну організаційну діяльність, спрямовану на гідне вшанування 150-річчя від дня народження Лесі Українки рекомендувати до відзначення

Почесною грамотою Верховної Ради України:

 • - Цьося Анатолія Васильовича, ректора університету;
 • - Романова Сергія Миколайовича, завідувача кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, в.о. директора Науково-дослідного інституту Лесі Українки.

 

2. У зв’язку із 25-літтям кафедри фізичної терапії та ерготерапії навчально-наукового медичного інституту (8 вересня 2021 р.) відзначити нинішніх та колишніх співробітників кафедри:

Почесною грамотою Верховної Ради України за сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців - Андрійчук Ольгу Ярославівну, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора, завідувача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;

Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців – Цюпак Тетяну Євгеніївну, кандидата педагогічних наук, доцента.

Почесною грамотою Волинської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців – Тучака Анатолія Михайловича.

Почесною грамотою Луцької міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців - Лавринюка Володимира Євгеновича, кандидата медичних наук, доцента.

Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

 • Цюпак Тетяну Євгеніївну, кандидата педагогічних наук, доцента;
 • Грейду Наталію Богданівну, кандидата педагогічних наук, доцента.

Срібним нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

 • Лавринюка Володимира Євгеновича, кандидата медичних наук, доцента;
 • Сергеєва Вячеслава Михайловича, кандидата медичних наук, доцента;
 • Усову Оксану Василівну, кандидата біологічних наук, доцента;
 • Грицай Оксану Сергіївну, старшого лаборанта кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

Бронзовим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

 • Андрійчук Ольгу Ярославівну, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора, завідувача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Ульяницьку Наталію Ярославівну, кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Якобсон Олену Олександрівну, кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Колісник Лідію Антонівну, старшого лаборанта кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

Гравертоном Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

 • Пикалюка Василя Степановича, доктора медичних наук, професора;
 • Ляха Юрія Єремійовича, доктора медичних наук, професора;
 • Альошину Аллу Іванівну, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора.

Почесною грамотою Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

Романюк Альону Павлівну, кандидата біологічних наук; Тучака Олега Анатолійовича, асистента кафедри фізичної терапії та ерготерапії Гайволю Руслана Юрійовича, асистента кафедри фізичної терапії та ерготерапії Сітовського Андрія Миколайовича, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доценту; Гайдучика Петра Даниловича, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії, кандидата психологічних наук; Грушелевську Ларису Володимирівну, асистента кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

Почесною грамотою навчально-наукового медичного інституту ВНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців:

 • Галея Миколу Михайловича, кандидата медичних наук, завідувача кафедри клінічної медицини;
 • Ягенського Андрія Володимировичу, доктору медичних наук, професора;
 • Колесник Ганну Василівну, доктора медичних наук, професора;
 • Масікову Тетяну Олександрівну, директора КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»;
 • Колихана Володимира Петровича, кандидата медичних наук;
 • Мельничук Вікторію Олегівну, асистента;
 • Степана Богдана Танасійовича, кандидата медичних наук, доцента;
 • Трача Романа Ярославовича, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Криштальську Антоніну Тадеївну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Порчук Галину Володимирівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Бохонського Павла Вікторовича, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Каліщук Ірину Володимирівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Гринишин Наталію Анатоліївну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Гладишко Тетяну Павлівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Третяка Олександра Петровича, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Романіва Ігоря Богдановича, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Шпетун Лілію Степанівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Волинець Ларису Іванівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії;
 • Довганюк Людмилу Михайлівну, старшого викладача кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

3. З нагоди 75-річчя факультету історії, політології та національної безпеки рекомендувати до нагородження відзнаками МОН України, органів місцевої влади та самоврядування, відзнаками університету таких науково-педагогічних працівників факультету:

Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»:

 • Панишка Сергія Дмитровича, доцента кафедри історії України та археології;

Подякою Міністерства освіти і науки України:

 • Стрільчук Людмилу Василівну, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Чибирак Світлану Вікторівну, доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;

Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації:

 • Ленартовича Олега Юрійовича, професора кафедри історії України та археології;
 • Пахолок Ольгу Миколаївну, старшого лаборанта кафедри політології, управління та державної безпеки;

Грамотою управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації:

 • Ярош Оксану Богданівну, завідувача кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Денисюка Василя Івановича, доцента кафедри історії України та археології;
 • Петрович Валентину Василівну, доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Шульгу Світлану Анатоліївну, професора кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Баюка Віктора Геннадійовича, старшого викладача кафедри історії України та археології;

Почесною грамотою Волинської обласної ради:

 • Трофімук-Кирилову Тетяну Михайлівну, доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Білик Вікторію Андріївну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Каліщук Оксану Миколаївну, професора кафедри історії України та археології;
 • Малеончук Галину Олександрівну, старшого викладача кафедри історії України та археології;
 • Літковця Тараса Миколайовича, старшого викладача кафедри політології, управління та державної безпеки;

Подякою Луцького міського голови:

 • Рудянина Івана Петровича, доцента кафедри історії України та археології;
 • Качковську Лесю Ростиславівну, доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Опейду Людмилу Миколаївну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Бусленка Василя Володимировича, доцента кафедри політології, управління та державної безпеки;

Бронзовим нагрудним знаком ВНУ імені Лесі Українки:

 • Шабалу Валентину Сергіївну, старшого лаборанта кафедри історії України та археології;
 • Крамара Юрія Вікторовича, професора кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Бортнікову Аллу Василівну, професора кафедри всесвітньої історії та філософії;

Почесною грамотою ВНУ імені Лесі Українки:

 • Карпюк Аліну Віталіївну, старшого лаборанта кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Приймак Валентину Олексіївну, старшого викладача кафедри історії України та археології;
 • Хлібовську Ганну Миколаївну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Карліну Оксану Миколаївну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Гудзенко Олену Георгіївну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Ткачука Анатолія Петровича, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Семенова Андрія Миколайовича, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Шваб Ларису Петрівну, доцента кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Пасічник Юлю Миколаївну, старшого лаборанта кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Нечипорук Галину Петрівну, інженера кафедри всесвітньої історії та філософії;
 • Пашко Людмилу Андріївну, професора кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Байрака Сергія Олександровича, доцента кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Батюка Олега Володимировича, доцента кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Панишко Галину Тарасівну, доцента кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Майко Тетяну Степанівну, старшого викладача кафедри політології, управління та державної безпеки;

Подяками ВНУ імені Лесі Українки:

 • Степанюк Софію Миколаївну, старшого викладача кафедри історії України та археології;
 • Муляр Оксану Петрівну, старшого викладача кафедри історії України та археології;
 • Фіщука Сергія Васильовича, старшого лаборанта кафедри історії України та археології;
 • Федорук Лесю Романівну, старшого лаборанта кафедри політології, управління та державної безпеки;
 • Войтович Тетяну Вікторівну, методиста навчального відділу факультету історії, політології та національної безпеки;
 • Кучинко Зоряну Михайлівну, старшого лаборанта кафедри історії України та археології.

 

Проєкт рішення з питання 12

Про підтримку кандидатури професора, завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ імені Івана Франка Решетняка О. В. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Електрохімія функціональних матеріалів і систем» (доповідач – декан факультету хімії, екології та фармації Марушко Лариса Петрівна).

1. Підтримати колективну роботу «Електрохімія функціональних матеріалів і систем», представлену Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України на здобуття Державної премії України 2021 року в галузі науки і техніки

Дата початку: вівторок, 29 червень 2021 - 15:00
Дата закінчення: вівторок, 29 червень 2021 - 18:00
120 переглядів

Всі події

пн вт ср чт пт сб нд
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31