Перейти до основного вмісту

Минуло сім років від того щемного та хвилюючого моменту, коли на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбувся захист моєї кандидатської дисертації на тему «Психологічний захист у структурі самоприйняття особистості». Завершився певний біодромальний відтинок мого життєвого та професійного становлення, а ретроспективний погляд у минуле наповнює серце лише милою ностальгією та вдячністю. Працюючи доцентом у Львівському державному університеті внутрішніх справ на кафедрі психології управління, намагаюся передавати студентам ті фахові знання, які отримала упродовж навчання в стаціонарній аспірантурі найкращого вишу Волині. Згадую насичені когнітивними дискусіями аспірантські семінари, творчу та результативну взаємодію з викладачами-психологами, які висококваліфіковано та щиро ділилися глибинами знань про таїни цієї надзвичайно важливої та складної науки. Безперечно, досягнути навіть скромних здобутків (монографія, вісімдесят публікацій, низка сертифікатів, майже сотня конференцій і семінарів, у яких взяла участь, розроблені курси з політичної, загальної психології, психології мотивації, психології надання допомоги людям із групи ризику, результативне кураторство тощо) можна було лише «стоячи на плечах титанів». Отож із найсвітлішою вдячністю згадую насамперед свого шановного наукового керівника – першого доктора психологічних наук у Волинському краї, професора, академіка-секретаря відділення психології та соціології Національної академії наук вищої освіти України, багатолітнього декана факультету психології Жанну Петрівну Вірну. Попри надзвичайну заклопотаність професійними справами вона завжди знаходила час і для дуже корисної та влучної консультації щодо написання дисертаційної роботи, і для емпатійного материнського спілкування. Пишаюся, що крім мене «академічною мамою» Жанну Петрівну з глибокою вдячністю називають ще один доктор і двадцять шість кандидатів психологічних наук, які захистилися під її чуйним керівництвом.   

 

Навчання в аспірантурі дало не лише глибокі професійні знання, але й відповідальне усвідомлення того, що психологія – це наука добра, щирої допомоги людям віднайти іноді рятівну стежину у заплутаному клубкові різних перехресть, варіантів і легенд власного життя.

 

Ольга ФІНІВ,

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології управління

Львівського державного університету внутрішніх справ,

аспірантка СНУ імені Лесі Українки 2010–2013 рр.

104 переглядів