Перейти до основного вмісту

Фінанси і кредит (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус  
2 Логіка силабус  
3 Інформаційні технології в галузі силабус  
4 Основи наукових досліджень та академічної доброчесності силабус  
5 Управління конфліктами та змінами (тренінг) силабус  
6 Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків силабус  
2. Цикл професійної підготовки
7 Фінанси силабус  
8 Міжнародні валютно-фінансові відносини силабус  
9 Податкова система силабус  
10 Банківська система силабус  
11 Фінансово-економічний аналіз силабус  
12 Публічні фінанси силабус  
13 Фінанси зарубіжних країн силабус  
14 Курсова робота силабус  
15 Курсова робота. силабус  
16 Фінанси суб`єктів господарювання силабус  
17 Місцеві фінанси силабус  
18 Державний фінансовий контроль силабус  
19 Фінансова безпека суб`єктів господарювання силабус  
20 Бюджетна система силабус  
21 Фінансовий ринок силабус  
22 Бюджетний процес на місцевому рівні (тренінг-курс) силабус  
3. Атестація  
23 Атестаційний екзамен програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Фінанси і кредит (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

07 Управління та адмінстрування

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи і страхування

Професійна кваліфікація: Економіст з фінансової роботи

Форма навчання
Заочна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень