Перейти до основного вмісту

Інформаційно-обчислювальний центр Волинського національного університету імені Лесі Українки

Предметом і основною метою діяльності інформаційно-обчислювального центру є організація робіт, що випливають зі статутної діяльності Університету, а саме:

організація діяльності системи обміну, отримання, обліку, систематизування, аналізу інформації щодо процесу діяльності Університету на основі використання сучасних технічних засобів, систем керування базами даних та інших програмних продуктів та засобів обробки інформації.

Завдання та функції

 1. Розробляти методологію та алгоритм дій стосовно електронного обігу документації Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), впроваджувати та супроводжувати її.
 2. Контролювати дотримання алгоритму дій по виконанню процесу електронного обігу документації згідно діючого законодавства та нормативно правових актів.
 3. Забезпечувати Університет в цілому та його структурні підрозділи базовим технічним та програмним обладнанням, забезпечувати, впроваджувати, супроводжувати та контролювати процес користування наданими засобами.
 4. Проводити аналітичну та методичну роботу щодо користування базовим технічним та програмним обладнанням.
 5. Виявляти та задовольняти потреби працівників Університету в методичній, науково-технічній та будь-якій іншій інформації, необхідній для ефективної роботи Університету, приймати технічні та організаційні рішення щодо підготовки заходів до удосконалення виробничих процесів.
 6. Готувати та надавати матеріали на запити керівників Міністерства освіти і науки України, його структурних підрозділів на підставі інформації, що існує та зберігається в Університеті, а також інформації із будь-яких інших джерел.
 7. ІОЦ забезпечує:
 • канальне (фізичне) з'єднання комп'ютерів із використанням технологій локальних та глобальних мереж;
 • високий рівень безпеки при взаємодії користувачів на всіх рівнях, упровадження навчання та інструктажів з працівниками відділу та інженерами кабінетів комп’ютерної техніки;
 • технічну підтримку та навчання користувачів, а також встановлення їхнього рівня комп’ютерної освіченості;
 • організацію взаємодії на рівні операційної системи;
 • організацію взаємодії на рівні прикладних програм — бази даних, бухгалтерські програми, пошта, факси, друк;
 • організацію і координацію робіт із проектування, розробки та забезпечення ефективного функціонування автоматизованої системи обробки даних;
 • стандартизацію технології автоматизованої системи обробки інформації, розробки типових уніфікованих технологій та уніфікованого програмного забезпечення обробки даних;
 • організацію і координацію робіт із інтеграції інформаційної системи всіх регіональних відділень Університету, організація взаємодії із інформаційними системами інших органів державної влади, Міністерства освіти і науки України, та з іншими інформаційними системами як в Україні, так і за її межами;
 • впровадження і використання сучасних інформаційних технологій та програмних засобів для автоматизації процесів пошуку, збору, обробки, аналізу та розповсюдження інформації комерційного та внутрішнього характеру;
 • модернізацію операційно-технічної бази підрозділів Університету, забезпечення їх сучасними програмними і технічними засобами;
 • побудову та ефективного функціонування мереж центрального, регіонального та районного рівнів, на основі сучасних досягнень у сфері побудови локальних та глобальних мереж, а також організації їхньої взаємодії;
 • удосконалення діючої системи обміну інформацією на основі використання сучасних телекомунікаційних технологій, програмних та технічних телекомунікаційних засобів;
 • розробка систем захисту та надійного зберігання інформації.
 1. Бере участь у розробці інструкцій по роботі із програмами. Проводить підготовку та відпрацювання продуктів програмного забезпечення. Бере участь в оформленні сан паспортів кабінетів комп’ютерної техніки.
 2. Бере участь у формуванні та здійсненні єдиної політики інформатизації Університету, здійснює методичне керівництво і координацію робіт з її проектування, розробки та впровадження.
 3. Здійснює системний аналіз стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій, освоєння та впровадження нових технічних та програмних засобів та технологій.
 4. Організовує та координує:
 • виконання робіт зі створення інтегрованих баз даних Університету та їх використання у сукупності зі спеціалізованими програмними системами, такими як загальнодоступні WWW-сервери, електронні рекламні та торгові майданчики, тощо;
 • проведення робіт із розробки системи захисту інформації, що включає комплекс організаційних, технічних та програмних засобів;
 • проведення семінарів, нарад та навчання технічних спеціалістів Університету;
 • проведення робіт із розробки та впровадження телекомунікаційної мережі Університету;
 • створення телекомунікаційного вузла Університету та забезпечення його функціонування і взаємодії із зовнішніми користувачами, впровадження сучасних телекомунікаційних засобів та технологій;
 • проведення роботи із забезпечення функціонування локальної мережі Університету, її технічного обслуговування та супроводження системного програмного забезпечення;
 • виконання робіт із автоматизованої обробки інформації, формує плани розробки та експлуатації комплексів електронної обробки інформації, здійснює контроль за їх виконанням;
 • проведення робіт із удосконалення автоматизованої системи обробки інформації на основі впровадження і використання сучасних інформаційних технологій, систем керування базами даних та інших програмних засобів обробки інформації;
 • проведення робіт із розробки типових уніфікованих технологій та уніфікованого програмного забезпечення для автоматизованої та розподіленої обробки інформації;
 • проведення робіт з удосконалення діючої системи обміну інформацією на основі використання сучасних телекомунікаційних технологій і технічних засобів.
 • спільну діяльність зі структурними підрозділами Університету;
 1. Сумісно з фінансовими органами Університету бере участь у забезпеченні контролю за розрахунками витрат на виконання робіт з розробки програмного забезпечення відповідно до нормативних документів, розробці нормативних документів, розробці тарифів на інформаційно-обчислювальні послуги.
 2. Проводить аналіз кон'юнктури ринку комп'ютерної техніки та програмних засобів, бере участь у підготовці та проведенні тендерів і укладанні договорів на придбання та розробку програмних продуктів, засобів обчислювальної техніки, забезпечує контроль за виконанням робіт, впровадженням програмних продуктів і комп'ютерної техніки відповідно до укладених договорів.
 3. Здійснює контроль за фінансовим обґрунтуванням виконання робіт з розробки програмного забезпечення для автоматизованої обробки  інформації.
 4. Надає практичну допомогу підрозділам Університету з питань використання програмних продуктів та технології обробки інформації.
 5. Збирає і узагальнює інформацію щодо стану інформатизації, забезпеченості потреб комп'ютерною технікою, програмними засобами підрозділів Університету, готує пропозиції щодо забезпечення їх сучасними програмними та технічними засобами.
 6. Здійснює системний аналіз стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій, освоєння та впровадження нових програмних засобів і технологій.
 7. Забезпечує функціонування електронної пошти, внутрішнього порталу, організовує проведення робіт з удосконалення й розвитку електронної пошти і внутрішнього WEB-порталу (Офіс 365).
 8. Надає практичну допомогу підрозділам Університету з питань використання обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
 9. Здійснює методологічне керівництво структурними підрозділами Університету та підпорядкованими йому організаціями з питань, що входять до компетенції ІОЦ.
 10. Вимагає відповідного оснащення робочих місць та співробітників необхідними технічними та іншими засобами праці.
 11. При виконанні завдань ІОЦ співпрацює з відділами та підрозділами Університету і має право одержувати від них у визначені строки інформацію, що необхідна для роботи ІОЦ.
 
units