Перейти до основного вмісту

Центр шведської мови факультету іноземної філології  

Центр шведської мови (ЦШМ), створений у травні 2013 як складова частина кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей в структурі інституту іноземної філології. ЦШМ здійснює зв’язки з державними та громадськими організаціями, освітніми, навчальними та науковими закладами України та Швеції.

Цілями діяльності ЦШМ є:

  • – підвищення рівня знань мови, культури, літератури та історії Швеції, створення сприятливих умов для навчання та самостійної роботи студентів, науково-методичної роботи викладачів;
  • – сприяння взаємозбагаченню національних культур, укріплення освітніх, суспільних та економічних зв’язків між Україною та Швецією;
  • – проведення занять з шведської мови, семінарів, відкритих занять, “круглих столів”;
  • – знайомство з шведськими національними звичаями та традиціями.

ЦШМ ставить перед собою завдання:

  • – привернення до Університету громадських організацій та державних установ, як українських так і шведських;
  • – створення навчально- методичних матеріалів і посібників для вивчення шведської мови в Україні;
  • – підготовка до друку наукових статей та публікацій з проблем шведської мови, літератури, культури та історії Швеції;
  • методичне сприяння навчальним закладам, де вивчається шведська мова.
  • проведення конференцій з найважливіших питань проблем розвитку шведської мови та культури;
  • надання науково-методичної, інформаційної, консультативної і практичної допомоги студентам, що вивчають шведську мову, викладачам, аспірантам та всім іншим особам, зацікавленим у вивченні шведської мови.

Керівник центру - Гнатюк Алла Вікторівна

branches