Skip to main content

Функції  відділу охорони праці 

1. Розроблення спільно з іншими підрозділами університету комплексних  заходів для досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони  праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Начальник відділу охорони праці і безпеки життєдіяльності спільно з начальником штабу цивільного захисту організовує проведення дозиметричного контролю при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природнього характеру і ліквідацію їх наслідків з метою забезпечення безпеки життєдіяльності студентів та працівників університету.

3.  Підготовка проектів наказів із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, внесення їх на розгляд ректору.

4.  Проведення спільно з  представниками  інших  структурних підрозділів за участю представників профспілки університету перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5.  Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
6.  Проведення  з  працівниками  вступного  інструктажу з  охорони  праці.

7. Розслідування випадків травматизму, ведення обліку та проведення аналізу причин  травмування,  професійних  захворювань.

8.  Навчання та  перевірка  знань  з  питань охорони праці, безпеки життєдіяльності студентів, аспірантів, працівників університету.

9. Складання за участю керівників підрозділів університету переліків професій, посад і видів робіт,  на  які  повинні  бути розроблені інструкції з охорони праці,  що діють в межах університету, надання методичної допо- моги під час їх розроблення.

10. Інформування працівників про основні вимоги  законів, інших нормативно-правових актів  з охорони праці, що діють в межах університету.

11.  Розгляд листів, заяв, скарг працівників університету, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

12.  Організація:

  •      – забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони  праці, що  діють  в  межах  університету посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
  •      – роботи кабінету з  охорони  праці,  підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
  •      – нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
  •      – пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

 

Посадові особи відділу охорони праці:

Начальник відділу охорони праці – Микола Данилович НЕГОДЮК 

 

Інженер І категорії відділу хорони праці – Володимир Владиславович КАРНАФЕЛЬ 

 

Фахівець з цивільного захисту – Ігор Володимирович ГОНЧАРОВ  

 

Інженер з пожежної безпеки – Володимир Володимирович КУШНІРУК (моб. 0954550378) 

Режим роботи відділу:

щоденно з   9.00   до 18 год.12 хв.

п’ятниця  з  9.00  до  17 год.12 хв.

Вихідні  дні: субота, неділя.

 

Документація з питань охорони праці:

units