Skip to main content
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета ля пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.07 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.06 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 ДИЗАЙН

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ДИЗАЙН, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ДИЗАЙН, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ХУДОЖНЯ ОБРОБКА БУРШТИНУ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ХУДОЖНЯ ОБРОБКА БУРШТИНУ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Навчальний план за ОР «Магістр»: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ (заочна форма навчання), анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПОЛІТОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (психологічне консультування та психотерапія)анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

Навчальний план за ОР «Магістр»СОЦІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»:  МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»:  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 106 ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 111 МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр» (вступ на основі диплома молодшого спеціаліста): ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇанкета для пропозицій

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-наукова програма: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

Навчальний план: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-наукова програма: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

Навчальний план: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-наукова програма: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, анкета для пропозицій

Навчальний план: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, анкета для пропозицій

 

Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-наукова програма: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Навчальний план: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ. АРХІВ 2020 РОКУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Сучасні освітні технології у процесі навчання фізикианкета для пропозицій 

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теорія та методика навчання фізичної культурианкета для пропозицій 

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»: Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 «ДИЗАЙН»

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДИЗАЙНанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 106 ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіямианкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

 Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Економіка галузевих ринківанкета для пропозицій

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОБЛІК І АУДИТ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОПОДАТКУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»Облік і аудитанкета для пропозицій 

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Менеджмент організацій та видів діяльностіанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВАМИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВАМИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Поліпарадигмальність іншомовних дискурсіванкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»МОВА, ЛІТЕРАТУРА і ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»МОВА, ЛІТЕРАТУРА і ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД,  анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАДанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 111 МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КОМП’ЮТЕРНА  ТА ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій 

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Наближення класів періодичних функційанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ,  анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО,  анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Українсько-польські відносини ХХ - початку ХХІ столітьанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Актуальні проблеми історії: загальні тенденції та релігійні особливостіанкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теоретичне релігієзнавство, релігійні інститути та процесианкета для пропозицій  

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Інтитуційні зміни процесу демократичних трансформації в Україніанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ДЕРЖАВНА СЛУЖБАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ,  анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 024 ХОРЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХОРЕОГРАФІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»:  СОЦІОКУЛЬТУРНА АНАЛІТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄСанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕСанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)ДОШКІЛЬНА ОСВІТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ДОШКІЛЬНА ОСВІТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)ПОЧАТКОВА ОСВІТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА), анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Соціальне партнерство в системі соціальних інститутіванкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Освітні, педагогічні наукианкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавраПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ)

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпекаанкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. КОНСАЛТИНГ. УПРАВЛІННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СОЦІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

 Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Фізична терапіяанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЖУРНАЛІСТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 101 ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЗАПОВІДНА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних матеріаліванкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 ПРАВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПРАВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПРАВО, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Актуальні проблеми юридичної наукианкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Освітньо-професійна програма: ФАРМАЦІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 222 МЕДИЦИНА

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕДИЦИНА, анкета  для пропозицій

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників
Положення про куратора академічної групи