Skip to main content
довідки

Для того, щоб отримати довідку з місця навчання (для студентів денної форми здобуття освіти), вам потрібно надіслати звернення на електронну пошту загального відділу Університету: post@vnu.edu.ua.  

У зверненні потрібно чітко вказати:  

  • прізвище, ім’я, по батькові,  
  • контактний телефон,  
  • факультет, курс,  
  • вид фінансування (державне чи платне), 
  • місце, куди потрібно пред’явити довідку.  

Також до звернення потрібно додати копію студентського квитка.  

Для отримання довідки про доходи додатково вказуйте терміни, за які потрібна довідка, й ідентифікаційний номер (за його відсутності – серію та номер паспорта). 

Після отримання звернення буде підготовлена довідка та надіслана на електронну пошту, з якої прийшло звернення. За потреби оригінал довідки ви можете забрати в загальному відділі (каб. № 121 головного корпусу Університету).  

Довідки для студентів заочної форми здобуття освіти видають у деканатах. 

Загальний відділ

1655 views