Skip to main content

Фізична терапія, ерготерапія 2021 р.

Curriculum

1. Цикл загальної підготовки

1

Україна в європейському історичному та культурному контекстах

силабус

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

силабус

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

силабус

4

Логіка

силабус

5

Творчий феномен Лесі Українки

силабус

6

Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба, калланетика)

силабус

7

Професійна етика, деонтологія та психологія спілкування

силабус

8

Нормальна анатомія людини (за професійним спрямуванням)

силабус

9

Функціональна анатомія

силабус

11

Основи загальної патології

силабус

12

Нормальна фізіологія людини (за професійним спрямуванням)

силабус

13

Основи ерготерапії

силабус

14

Долікарська медична допомога

силабус

15

Основи медико-соціальної реабілітації

силабус

2. Цикл професійної підготовки

16

Основи практичної діяльності у ФТ та ерготерапії (вступ до спец)

силабус

17

Методика та техніка лікувального масажу

силабус

18

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

силабус

19

Основи медичних знань та медична термінологія

силабус

20

Страхування, переміщення та позиціонування у ФТ та ерготерапії

силабус

21

Біомеханіка та клінічна кінезологія (за професійним спрямуванням)

силабус

22

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності  ДС

силабус

23

Основи медичного права менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії

силабус

24

Преформовані фізичні чинники

силабус

25

Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичного терапевта

силабус

26

Терапевтичні вправи

силабус

27

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА

силабус

28

Курсова робота з фізичної терапії, ерготерапії

силабус

29

Семіотика з основами пропедевтики

силабус

30

Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація

силабус

31

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

силабус

32

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії

силабус

33

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА

силабус

34

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи

силабус

35

Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності СС та ДС

силабус

36

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії

силабус

37

Фізіологія і біохімія рухової активності

силабус

38

Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності ОРА

силабус

39

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

силабус

40

Основи МКФ

силабус

41

Фізична терапія та ерготерапія при неврологічних дисфункціях

силабус 

42

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності СС системи

силабус

43

Підготовка до атестації

силабус

Атестація

44

Кваліфікаційний тестовий державний іспит `Крок`

силабус

45

Практично-орієнтований іспит

силабус

Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

List of elective subjects
Archive list of elective subjects

Information card