Перейти до основного вмісту

Години роботи: 

Пн-Чт: 9:00 – 18:00 год.

Пт: 9:00 – 17:00 год.

Обід: 13:00 – 13:48 год.

Оголошення про актуальні вакансії та конкурси на посади науково-педагогічних працівників

За цим посиланням ви можете отримати актуальну інформацію про вакансії та конкурси на посади науково-педагогічних працівників.

Слідкуйте за оголошеннями! 

Нормативні документи

Положення про порядок призначення/звільнення декана факультету/ директора навчально-наукового інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про конкурсний відбір на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

Положення про конкурсну комісію з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних працівників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантної посади директора бібліотеки та укладання з ним трудового договору (контракту) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантної посади директора музею Лесі Українки та укладання з ним трудового договору (контракту) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про конкурсну комісію з відбору кандидатів для заміщення вакантної посади директора музею Лесі Українки у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Правила внутрішнього розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки

Додаток 1 до Правил Внутрішнього розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки

Перелік документів для участі в конкурсі

Зразок заяви для участі в конкурсі на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

 

Додаток

до Положення щодо проведення конкурсного відбору

для заміщення вакантних посад науково-педагогічних

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

від 30 вересня 2021 р.

 

Перелік документів

для участі у конкурсному відборі для заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

(далі – Університет)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, але не працюють в Університеті, подають такі документи:

· заяву на ім’я ректора (написану власноруч);

· заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

· автобіографію;

· копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, копії атестатів про вчене звання, засвідчені згідно з вимогами законодавства України;

· список наукових публікацій (завірений вченим секретарем університету);

· довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (122-2/О), яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

· документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

· копію паспорта та картки платника податків;

· документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

· досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років відповідно до п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365);

· дві фотографії 3х4.

 

Особи, які працюють в Університеті, для участі у конкурсному відборі подають такі документи:

· заяву на ім’я ректора (написану власноруч);

· список наукових праць (завірений вченим секретарем університету) з часу останнього призначення на посаду;

· звіт про науково-педагогічну діяльність із часу останнього призначення на посаду;

· довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (122-2/О), яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

· документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

· досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років відповідно до п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365).

Бланки документів

ЗРАЗОК заяви при працевлаштуванні

ЗРАЗОК заяви при працевлаштуванні за строковим трудовим договором

ЗРАЗОК заяви для внутрішніх сумісників

ЗРАЗОК заяви для сумісників з інших установ

ЗРАЗОК заяви для роботи на умовах погодинної оплати для працівників ВНУ імені Лесі Українки

ЗРАЗОК заяви для роботи на умовах погодинної оплати для працівників з інших установ

Зразок заяви як обраного на посаду (асистента/ старшого викладача/ доцента/ професора/ завідувача кафедри-професора)

Зразок заяви до участі в конкурсі на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

ПЕРЕЛІК документів для працевлаштування у Волинський національний університет імені Лесі Українки

Заява на конкурс (зразок)

Особовий листок обліку кадрів (двосторонній шаблон)

Автобіографія (двосторонній шаблон)

Бюлетені для таємного голосування - бланки 

Протоколи лічильної комісії - бланк

Витяг з протоколу засідання кафедри (вченої ради факультету)  бланк

Типові форми контрактів

Контракт із науково-педагогічним працівником (посади  старший викладач, асистент).

Контракт із науково-педагогічним працівником (посада  доцент).

Контракт із науково-педагогічним працівником (посада  професор).

Контракт із науково-педагогічним працівником (посада  завідувач кафедри-доцент кафедри).

Контракт із науково-педагогічним працівником (посада  завідувач кафедри-професор кафедри).