Перейти до основного вмісту
Яцечко-Блаженко Тетяна Володимирівна
Яцечко-Блаженко Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри документознавства і музейної справи

 

Дисципліни: «Експертиза цінності документів», «Забезпечення зберігання документів», «Організація збереження інформаційних ресурсів», «Організація та технологія документаційного забезпечення управління», «Основи діловодства», «Світові інформаційні ресурси».
Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Історія» (2005), Інститут міжнародних відносин та суспільної комунікації, спеціальність «Політологія, європеїстика - управління проектами Європейського Союзу» (2009). В 2018 році отримала Подяку від управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Сфера наукових інтересів: історія міста Кременеця, генеалогія родів Волині, документознавство.
Вибрані публікації: 
1.Яцечко-Блаженко Т.В. Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу: колективна монографія / наук. ред. В. В. Карпов – К. : НАКККіМ. Видавець Олег Філюк. – 2016. - 168 с.
2.Яцечко-Блаженко Т.В. Організація та технологія документаційного забезпечення управління: методичні рекомендації. – Луцьк: Вид-во Вежа-Друк, 2014. – 48 с. (у співав. Ф.Д. Рябчикова).
3.Яцечко-Блаженко Т.В. Забезпечення зберігання документів: методичні рекомендації.  – Луцьк: Вид-во Вежа-Друк, 2014. – 32 с. (у співав. С.В. Чибирак).
4.Яцечко-Блаженко Т.В. Писемні та речові джерела з історичної топографії Кременця (X –XIV ст.) / Т.В. Яцечко-Блаженко // Літопис Волині : всеукр. наук.- часоп. – Луцьк, 2012. – Ч. 9. – С. 25-28.
5.Яцечко-Блаженко Т.В. Нерухомі пам’ятки єврейської культурної спадщини міста Кременця / Т.В. Яцечко-Блаженко // Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. – К., 2014. Випуск 90. – 2014. – С.144-147.
6.Яцечко-Блаженко Т.В. Кременецький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення / Т.В. Яцечко-Блаженко // «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ. Вип. 20, т.1. – Рівне: РДГУ, 2014. – 345 с. – С.208-213.
7.Яцечко-Блаженко Т.В. Музейний продукт в добу цифрових технологій / Т.В. Яцечко-Блаженко // Матеріали науково-практичної конференції (24-25 вересня 2013 р.) / Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2013. – 80 с. – С.77-79. 
8.Яцечко-Блаженко Т.В. Люстрації Кременецького замку як важливе історичне джерело/ Т.В. Яцечко-Блаженко // Україна і світ: проблеми історії: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Маріуполь, 29 лист. 2013р. – Маріуполь, 2013. – С.142 –145.
9.Яцечко-Блаженко Т.В. Нові тенденції в сучасному музейництві / Т.В. Яцечко-Блаженко // Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 6. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – 362 с.- С.74-77.
10.Яцечко-Блаженко Т.В. Скарби вивезені до Росії – неоціненне джерело до вивчення історії України / Яцечко-Блаженко Т. // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С.282-286.
11.Яцечко-Блаженко Т.В. Польські інформаційні ресурси з пошуку генеалогічної інформації /Тетяна Яцечко-Блаженко//Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / ред. кол.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг. ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. — Рівне : РДГУ, 2016. — 200 с.- С.58-60.
12.Яцечко-Блаженко Т.В. Фотоматеріали Österreichisches Staatsarchiv як джерело до історії міста Володимира-Волинського // Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск ІІІ. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченій 1030-тій річниці заснування міста Володимира-Волинського, 15 листопада 2018 року, м. Володимир-Волинський. - Луцьк: Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. - 206. - С.131-141.
13.Яцечко-Блаженко Т.В. Володимир Чацький - кардинал, папський дипломат, поет та публіцист // Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск ІІІ. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченій 1030-тій річниці заснування міста Володимира-Волинського, 15 листопада 2018 року, м. Володимир-Волинський. - Луцьк: Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. - 206. - С.74-82.