Перейти до основного вмісту
Павліха Наталія Володимирівна
Павліха Наталія Володимирівна
Проректор з наукової роботи та інновацій, професор

 

Народилась 12 липня 1970 р. у м. Луцьку. З 1977 р. по 1987 р. навчалась у Луцькій середній школі №18. З 1987 р. по 1992 р. навчалась у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки на природничо-географічному факультеті. З 1990 р. працювала методистом-організатором туристично-екскурсійної роботи. У серпні 1992 р. призначена на посаду асистента кафедри екології і безпеки виробництва Луцького державного технічного університету. Під час навчання в аспірантурі, у 1996 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1997 р. працювала доцентом кафедри економіки та управління виробництвом Луцького державного технічного університету. З вересня 2002  р. по 2005 р. – докторант Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів). Після закінчення докторантури, призначена на посаду доцента кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону» зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Протягом 2007-2019 рр. – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами СНУ імені Лесі Українки. 2010-2013 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). 2011-2014 рр. – член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України. З 2012 р. по 2015 р. – професор Державної вищої школи імені Папи Римського Іоанна-Павла ІІ в Білій Подлясці (Республіка Польща).

З 2014 р. – по теперішній час  – член спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». З 2016 року по сьогодні – голова спеціалізованої Вченої ради К 32.051.06 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

2016 – 2019 рр. – координатор Програми Європейського Союзу «Еразмус+» Модуля Жана Моне «Управління проектами ЄС».

З березня 2019 р. по січень 2020 р. на посаді проректора з наукової роботи та інновацій.

Викладає навчальні дисципліни: «Управління міжнародними проектами та програмами», «Методологія економічної науки», «Регулювання міжнародних економічних відносин», «Методологія управління проектами», «Методологія міжнародних економічних досліджень». Керує написанням курсових, магістерських, дисертаційних робіт.

Досліджує проблеми управління проектами та програмами розвитку регіонів і територіальних громад, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва. Є науковим керівником держбюджетних тем «Єврорегіон «Буг»: передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку», «Єврорегіон «Буг»: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної інтеграції», «Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції», «Регіональні ринки в умовах європейської інтеграції: механізми конкуренції та конвергенції».

Науковець є автором понад 206 наукових опублікованих робіт, серед яких більше 15 монографій та 8 навчальних посібників, виконаних у співавторстві. Підготувала 15 кандидатів економічних наук.

Голова Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»  та громадської організації «Інститут транскордонних ініціатив».  Головний редактор журналу «Економіка та розвиток/ Economics & Development», академік Академії економічних наук України зі спеціальностей «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка»; Академії наук вищої школи України.

Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», нагрудним знаком МОНМС України «За наукові досягнення», Срібними нагрудними знаками СНУ імені Лесі Українки.

 

Основні наукові праці:

  • Павліха Н.В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід: монографія / Павліха Н.В. –  Луцьк: Волин. обл. друк., 2006. – 380 с.
  • Павліха Н.В. Європейська інтеграція в забезпеченні сталого просторового розвитку /Європейська інтеграція: навч. посібник / Федонюк С.В., Коцан Н.Н., Скороход І.С., Корчун В.С.  – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – 760 с.
  • Павліха Н.В. Політика ЄС у сфері сталого розвитку / Європейська інтеграція: навч. посібник/Федонюк С.В., Коцан Н.Н.,Скороход І.С., Корчун В.С., та ін.; за заг. ред. С.В. Федонюка, В.Й. Лажніка – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ „Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – С. 452 -458.
  • Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: „Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – 700 с.
  • Управління конкурентоспроможністю національної економіки: регіональний вимір: моногр./Павліха Н. В., Кицюк І. В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 184 с.
  • Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону: моногр./Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 224 с.
  • Моделювання з зовнішньоекономічної діяльності України: моногр./Павліха Н.В.,Тоцька О. Л. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 152 с.