Перейти до основного вмісту
Патлашинська Ірина Вікторівна
Патлашинська Ірина Вікторівна
кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу  факультету міжнародних відносин

Біографія

Народилася 18.01.1983 р. у місті Луцьк. У 2000 р. закінчила із золотою медаллю Луцьку середню загальноосвітню школу № 7.

У 2007 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право, перекладач іспанської мови».

З 2009 по 2011 рр. працювала у відділі міжнародних зв’язків СНУ імені Лесі Українки.

З 2011 р. - асистент кафедри міжнародної інформації  факультету міжнародних відносин. 

З 2010 р. навчалася в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 23.00.02 – політичні процеси та інститути.

У 2017 році захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата політичних наук, спеціальність – 23. 00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального  розвитку (ДК №044148). Тема дисертації: «Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяльності».

З 2018 р. старший викладач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

Коло наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародні організації; миротворчі операції як інститут міжнародних відносин; миротворчі операції України і т.д.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: «Міжнародне інформаційне право», «Інтелектуальна власність», «Теорія і практика миротворчої діяльності».

Перелік навчально-методичних/наукових праць 

1. Правові засади миротворчої діяльності Співдружності Незалежних Держав // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 26. – 170 с., с. 87 – 92; 

2. Миротворча діяльність на теренах СНД: тенденції та проблеми // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. - № 1 (126). – 196 с., с. 96-105; 

3. Миротворчість: спроба термінологічного аналізу // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» № 6 (80) листопад-грудень 2011 року Дніпропетровськ с. 154 – 158; 

4. Контроверсійність оцінок миротворчих операцій ООН і НАТО // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 7. – 273 с; 

5. Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій в США // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 2 (237). – С. 107-113; 

6. Институциональные аспекты миротворческой деятельности // Studia Humanitatis. 2016. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/patlashynska.pdf.;

7. Миротворча діяльність європейських організацій // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серія: Політологія, № 6(355), 2017, с. 150-156.

8. Міжнародне інформаційне право: навчально-методичний комплекс дисципліни. Луцьк : CНУ ім. Лесі Українки, 2018,  29 с.

9. Інтелектуальна власність: навчально-методичний комплекс дисципліни. Луцьк: СНУ ім.Лесі Українки, 2018, 22 с.

Стажування: 

вересень-грудень 2016 р., Міжнародна сертифікована навчальна програма «Школа інновацій та соціального підприємництва», (загальним обсягом 144 години); 

01.03.2018 р. - 30.04.2018 р. Дистанційний курс підвищення кваліфікації з «Основ інтелектуальної власності», WIPO Academy.