Перейти до основного вмісту
Коцан Ігор Ярославович
Коцан Ігор Ярославович
Професор кафедри фізіології людини і тварин, доктор біологічних наук, професор

Біографія

Народився 14 серпня 1960 р. у Львівській області. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. У 1984 р. отримав диплом зі спеціальності «Географія і біологія», у 1990 р. – «Фізичне виховання». 1990 року закінчив курси французької мови ЮНЕСКО при Московському державному педагогічному інституті імені Леніна. 2006 року був учасником Міжнародної програми лідерства «Освітнє тестування» організованої урядовим відділом освіти США. 2006 року у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти при АПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори ВНЗ ІІІ–ІV р. акр.», а 2013 році в університеті менеджменту освіти НАПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори (резерв ректорів) ВНЗ ІІІ–ІV р. акр.». 1995 року у спецраді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а 2001 року у спецраді Київського національного університету імені Т. Шевченка – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь доктора біологічних наук. Ігор Ярославович працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1989 року на посадах викладача кафедри фізичного виховання (1989–1996), доцента кафедри здоров’я і фізичної культури (1999–2001), професора (з 2001 по теперішній час) кафедри фізіології людини і тварин, з 2005 року по 2019 рік – ректора університету.

Навчальні курси

 • Біологія у всесвітньому просторі

Стажування

 1. Університет менеджменту освіти НАПН України (2013 рік).
 2. Керівник проекту від СНУ «Розвиток потенціалу студентської мобільності в Україні та Сербії» в рамках програми Еразмус+ за напрямком КА2 (2016-2019 роки).

Методичні публікації

 1. Коцан І. Я. Біологія: від теорії до практики: тестові завдання для самостійної підготовки до модульних контрольних робіт / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Луцьк: ПП Іванюк, 2015. – 57 с.
 2. Шварц Л. О. Робочий зошит з анатомії людини / І. Я. Коцан, Л. О. Шварц, В. Х. Велемець, О. С. Павлович. – Луцьк, 2016. – 74 с.
 3. Коцан І. Я. Лабораторний зошит з еволюційної фізіології / І. Я. Коцан, Л. О. Шварц. – Луцьк, 2016. – 73 с.
 4. Коцан І. Я., Качинська Т. В., Коржик О. В. / Біологія у всесвітньому просторі : Тестові завдання для перевірки якості засвоєння знань / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська, О. В. Коржик,– Луцьк : ПП Іванюк, 2017. – 79 с.

 

Основні наукові публікації, монографії

 1. Kotsan I, Kozachuk N, Kachynska T, Shvartz L, Poruchynskyi A, Dmytrotsa O, Abramchuk O, Zhuravlov O, and Poruchynska Т. Functional System of Creative Thinking // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences September-October 2016 RJPBCS 7 (5) Page No. 527-532. [1]
 2. O.V. Korzhik, A.H.Morenko, І.Ya. Kotsan. Event-Related EEG Synchronization/Desynchronization under Conditions of Cessation and Switching over of the Programs of Manual Movements in Men // Neurophosiology. 2018. – Vol. 50, No. 3. – P. 189–197. [2]
 3. Kotsan I. Course of Cognitive Activity as Markers of Creative Thinking: Gender Specifiity / Kotsan I., I. P. Kuznetsov, A. I. Poruchynskii // Neurophysiology, Vol. 48, No. 4, 2016. – Р. 277–286.
 4. Rakovets Oksana. Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior / Oksana Rakovets, Olga Abramchuk, Ludmila Shvarts, Natalia Kozachuk, Oleksandr Zhuravlov, Alona Zhuravlova, Ludmila Goshko, Tetiana Kachynska, Maria Osyp, Yurii Osyp, Illya Kuznetsov, and Ihor Kotsan // RJPBCS. – 2019. – 10(3). – P. 85-92. [3]
 5. Kuznietsov I. Behavior reactions characteristic of the individuals with egoistic and altruistic type of social behavior / O. Rakovets, I. Kuznetsov, I. Kotsan // EUREKA: Social and Humanities. – 2018. – Vol. 5. – p. 11-15. [4]
 6. Korzhyk O., Morenko O., Morenko A., Kotsan I. Gender Features of Brain Processes During Inhibition of Manual Movements’ Programs.// Annals of Neuroscienes (India) 2019. – 26(1). – P. 4–9. [5]
 7. Качинська Т. В. Особливості амплітудно-часових параметрів пізніх компонентів викликаних потенціалів у осіб молодшого і середнього шкільного віку – правшів та лівшів / Т. В. Качинська, І. Я. Коцан, І. П. Кузнєцов, О. М. Абрамчук // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – С. 41.
 8. Коцан І. Я. Особливості варіабельності серцевого ритму в дівчат підліткового періоду з різним рівнем вегетативної регуляції / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська, С. С. Берлач // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2015. – № 2. – С.127–132. [6]
 9. Rakovets O. Електрична активність мозку у осіб з різним рівнем егоїзму-альтруїзму / Rakovets O., Kuznetsov I., Osyp M., Kotsan I. / Science Rise: Biological Science. – 2018. – № 3 (12). – P. 29–33. [7]
 10. Morenko A. G. Features of the cortical activity of men having a high or low alpha-frequency background of the EEG while performing alternate finger movements / A. G. Morenko, A. V. Tsjos, I. Ya. Kotsan // Helth Problems of Civilization. – 2014. – Volume 8, № 1. – Р. 24–31. [8]
 11. Kotsan I. Ya. EEG correlation dimension indicies, related to general and creative tasks performance productivity level / I. Ya. Kotsan, N. O. Kozachuk, I. P. Kuznetsov // «European Applied Sciences». – 2014. – № 3. – P. 8-10. [9]
 12. Kotsan I. Functional System of Creative Thinking / IYa. Kotsan, NO. Kozachuk, TV. Kachynska, LO. Shvartz, AI. Poruchynskyi, OR. Dmytrotsa, OM. Abramchuk and TF. Poruchynsky // RJPBCS. – 2016. – 7(5). – P. 527-532. [10]

Членство в наукових товариствах

 • Українське фізіологічне товариство (з 2000 р. по теперішній час) Українське товариство нейронаук (з 2012 р. по теперішній час),
 • Почесний президент Українського біофізичного товариства (по теперішній час)
 • Академік Академії наук вищої школи з 2004 року
 • Член-кореспондент Академії педагогічних наук України з 2019 року

Керівництво підготовкою та атестацією науково-педагогічних кадрів

Був консультантом дисертації Моренко А.Г. «Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму» на здобуття наук. ступ. док. наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» (2015р.).

Був консультантом дисертації Козачук Н.О. «Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями» на здобуття наук. ступ. док. наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» (2016 р.) .

Під керівництвом підготовлено та успішно захищені 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин та 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Виступив офіційним опонентом дисертації Зими І. Г. «Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини» на здобуття наук. ступ. доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Захист відбувся 8 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Голова спеціалізованої вченої ради К 32.051.04, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Головний редактор Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Біологія» з 2005 по 2019 рр.

Наукові гуртки, проблемні групи, наукові школи

Наукова школа Нейрофізіологічні механізми забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, гендерний та екологічний аспекти).