Перейти до основного вмісту
Грудзевич Ігор Теофілович
Грудзевич Ігор Теофілович
Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 

Біографічна довідка

Грудзевич Ігор Теофілович народився у 1956 році в м. Буськ Львівської області. Після закінчення середньої школи в 1973 році вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1978 році закінчив повний курс економічного факультету, здобувши кваліфікацію економіст-математик. Працював головним економістом, заступником голови правління КСП та головою правління аграрного підприємства та комбінату хлібопродуктів. З 1994 по 2002 рік на протязі двох скликань обирався депутатом Волинської обласної ради. В цей період працював головою постійної комісії обласної ради з питань планування, фінансів, бюджету і цін. У 1995 році без відриву від виробництва закінчив аспірантуру при Львівському державному сільськогосподарському інституті, захистив дисертацію за спеціальністю 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. З 1996 року за сумісництвом, а з 2002 року на постійній основі на викладацькій роботі. З 2006 року очолює кафедру фінансів та кредиту.

Коло наукових інтересів

Пенсійна реформа в Україні, фондовий ринок України.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

  • «Фінанси»

  • «Гроші та кредит»

Перелік навчально-методичних/наукових праць

(основні за останні 5 років)

1. Ліпич Л.Г. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: монографія / [ Л. Г. Ліпич та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Ліпич.  Луцьк: Волин. нац. у-т ім. Лесі Українки, 2010. – 452 с. (внесок Грудзевича І.Т. – §2.3. Особливості функціонування кондитерських підприємств (с.93-106); §5.1. Прогнозування розвитку кондитерських підприємств (с.279-291)).

2. Реверчук С.К. , Грудзевич І.Т., Дук І.В. Державні банки в економічній системі України / С.К. Реверчук, І.Т. Грудзевич, І.В. Дук: монографія. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 96 с.

3. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : колективна монографія (2014р.) / за заг. ред. д-ра економ. наук проф. М. І. Карліна. – Луцьк : “Вежа-друк”, 2014. – 364 с. (внесок Грудзевича І.Т. – Частина І. Розділ 6. Фінансові проблеми пенсійної реформи. – с.115-145)

4. Грудзевич І.Т. Фінанси: Навчально-методичний посібник. – Луцьк: Волин. нац. у-т ім.Лесі Українки, 2010.– 400 с.

5. Грудзевич І.Т. Теорія фінансів: курс лекцій: Навчальний посібник. – Луцьк: Волин. нац. у-т ім.Лесі Українки, 2011. – 244 с.

6. Грудзевич І.Т. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник. – Луцьк: Волин. нац. у-т ім.Лесі Українки, 2011.– 261 с.

7. Методичні рекомендації до магістерських робіт для студентів спеціальності 8. 050 104 “Фінанси” / І. Т. Грудзевич, О. В. Жалко, В. В. Левицький, Н. І. Рудик – Луцьк: ВНУ, 2010. – 34 с.

8. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами спеціальності “Фінанси” економічного факультету / Л.Г. Ліпич, І.Т.Грудзевич, Н.І. Рудик. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2010. – 42 с.

9. Грудзевич І.Т. Фінанси: Методичні рекомендації. – Луцьк: Волин. нац. у-т ім.Лесі Українки, 2010. – 89 с.

10. Грудзевич І.Т. Гроші і кредит Луцьк: Волин. нац. у-т ім.Лесі Українки, 2011. – 70 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси» 6.050100 / Л. Г. Ліпич, І.Т. Ґрудзевич, О.В.Стащук. – Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 48 с.

11. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» 6. 050104 / І. Т. Ґрудзевич, О.В.Жалко, В.В.Левицький, Н.І.Рудик. – Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 36 с.

12. Збірник завдань до державного іспиту з фінансів для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” 7.03050801, 8.03050801 / І. Т. Грудзевич, О.В. Стащук, В. В. Левицький, Н. І. Рудик, Ю.І. Грудзевич, Т.П. Місюк – Луцьк, ВНУ, 2012. – 94с.

13. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність “Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” 7.03050801, 8.03050801 / І. Т. Грудзевич, О. В. Стащук, В. В. Левицький, Н. І. Рудик, Ю.І. Грудзевич, Т.П. Місюк – Луцьк, ВНУ, 2012. – 176с.

14. Методичні вказівки щодо оформлення випускних робіт бакалавра, для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І.Т. Грудзевич, О.В. Стащук, В.В. Левицький, Н.І. Рудик. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2013.– 23 с.

15. Грудзевич І.Т., Грудзевич Ю.І. Фінанси: Методичні рекомендації з вивчення курсу з використанням термінології англійською мовою. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 131 с.

16. Грудзевич І.Т. Інвестиційний аспект накопичувальної системи пенсійного страхування: критичний аналіз // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010

17. Грудзевич І.Т. Проблеми солідарної системи пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010

18. Грудзевич І.Т., Маслічук С.А. Проблеми і особливості діяльності комерційних банків на валютному ринку України//Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки.- Луцьк, 2012.- Вип.4.- С.109-113.

19. Грудзевич І.Т., Трачук І.А. Особливості кредитної діяльності комерційних банків у фінансуванні корпорацій України // Наукові записки. Серія “Економіка”. Збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ ”Острозька академія”, 2012. – Вип. 19. – С. 166-169.

20. Грудзевич І.Т. Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Економіка. – Том 18, випуск 3. – Одеса, 2013. – С. 102-106.

21. Грудзевич І.Т. Інвестиційний потенціал пенсійної реформи в Україні// Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», № 3–2013. – С. 36-39.

Грудзевич І.Т. Місце і роль недержавних пенсійних фондів в недержавному пенсійному забезпеченні // Кримський економічний вісник. №6 (07), 2013.

22. Грудзевич І.Т. Rozwój metod finansowania socjalnej polityki jako podstawy reform emyrytalnych // Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки.- Луцьк, 2014.

Нагороди/почесні звання

За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок в підготовку кадрів Грудзевич Ігор Теофілович нагороджений грамотами СНУ імені Лесі Українки, облдержадміністрації, обласної ради Волинської області, Міністерства освіти і науки України. За заслуги перед Українською Православною Церквою І.Т.Грудзевич нагороджений Орденом преподобного Нестора Літописця II ступеня.

Грудзевич Ігор Теофілович є членом Академії економічних наук України, академіком, доктором філософії.