Перейти до основного вмісту

Соціологічні студії

Пропонуємо Вашій увазі новий фаховий журнал

«Соціологічні студії»,

у якому вміщено розвідки із проблем загальної теорії та історії соціології, з мето­дології соціоло­гічних дослід­жень, а також окремих соціальних реальностей у контексті емпіричних досліджень. Започатковуючи це видання, сподіваємося, що науковий, професійний діалог із проблематики сучасної соціології, теорії та методології соціального знання слугуватиме подальшому розвитку сучасної соціології, розв’язанню важливих соціальних питань та стане фактором генерування думок нинішніх науковців і тих, хто лише прагне стати дослідником соціокультурної ниви.

Сподіваємося, що фаховий журнал «Соціологічні студії» сприямите професійному спілку­ванню, становленню та розширенню горизонтів наукового дискурсу. Отож, запрошуємо соціологів і усіх, хто цікавиться цією наукою, до активної співпраці.

Головний редактор - проф. Леонід Кондратик

Відпов. секретар - к.с.н. Світлана Сальнікова


Переглянути веб-сайт:

Publishing