Перейти до основного вмісту

Педагогічний часопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.

 

ISSN 2415-8143

 

ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНІ» − ISSN 2415-8143 (Print)  − є науковим фаховим виданням України з педагогічних наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, і має тематичну спрямованість щодо спеціальності «Педагогіка» (https://pedchas.eenu.edu.ua).

У "Педагогічному часописі Волині" висвітлюються актуальні питання із галузі знань «освіта» (науки про освіту – дошкільна, початкова, середня та професійна (за спеціалізацією), спеціальна освіта, фізична культура і спорт).

Журнал видається Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки з 2015 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21605-11505Р від 08.09.2015 р.

Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» виходить із періодичністю 4 рази на рік і публікує статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні і практичні проблеми за наступними напрямками:

  1. 1.      Теоретико-методологічні аспекти освіти в контексті розвитку суспільства.
  2. 2.      Інноваційні процеси в освіті.
  3. 3.      Актуальні питання теорії і практики спеціальної освіти та соціальної роботи.

У ньому подано результати оригінальних досліджень із загальної, дошкільної, спеціальної та соціальної педагогіки, педагогіки початкової та вищої школи, науково-методичні рекомендації практикам щодо надання компетентної допомоги дітям та дорослим, оформлені у вигляді повних статтей. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб із різним рівнем психофізичного розвитку в суспільство.

Фаховий науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» представлено у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

-     Google Scholar (США);

-     Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна).

Журналу присвоєно цифровий ідентифікатор

DOI: https://doi.org/10.29038/2415-8143

Головний редактор – Лякішева Анна Володимирівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор.


Відповідальний секретар
 –  Кузава Ірина Борисівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор.

 

тел. +38(0332) 24-11-00

 

Вимоги до статей, останні випуски журналу, архів номерів, різна інформація – на сайті видання:

Перейти на сайт

Publishing