Перейти до основного вмісту

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).

У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) за галузями «Педагогічні науки» (спеціальності: 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (фізична культура) (13.00.02; 13.00.04) і «Фізичне виховання та спорт» (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт (24.00.01; 24.00.02; 24.00.03).

Періодичність: 4 рази на рік.

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України 60736 (з 01.01.2019 р.).

Мова видання: українська, англійська, російська.

Галузь та проблематика: міжнародне видання охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Публікуємо статті, які висвітлюють історію  фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень.

Головний редактор - Цьось Анатолій Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, ректор  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Відповідальний секретар - Індика Світлана Ярославівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Тел.:+38(0332)242178; +38(066)4830600

E-mail: sport@eenu.edu.ua

Перейти на сайт:

Publishing