Перейти до основного вмісту
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” є серійним виданням. В журналаі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук.

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» є науковим фаховим виданням Укр

Педагогічний часопис Волині

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.

 

ISSN 2415-8143

 

Лінгвостилістичні студії

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ 20841-10641Р від 08.05.2014

ISSN 2413-0923

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Актуальні питання іноземної філології

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014 р.

ISSN  2410-0927

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19777-9577ПР від 15.03.2013

ISSN 1729-360X 

Економічний часопис

Збірник наукових праць Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки

– видання, яке охоплює широку гаму наукових досліджень у сфері економіки та менеджменту. Видання містить статті, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та управління національною економікою та підприємствами, регіональну економіку, гроші, фінанси, кредит, бухгалтерський облік.

Соціологічні студії

Пропонуємо Вашій увазі новий фаховий журнал

«Соціологічні студії»,

Природа Західного Полісся та прилеглих територій


Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (див. додатки до постанов президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8, 22.04.2011 р. № 1-05/4)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки