Перейти до основного вмісту
Журавльов Олександр Анатолійович
Журавльов Олександр Анатолійович
Декан факультету біології та лісового господарства, доцент кафедри фізіології людини і тварин, кандидат біологічних наук

Біографія

Народився 16.09.1980 року в м. Луцьку Волинської області. В 1997 році закінчив загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №15 м. Луцька. В 2002 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Біологія”, у цьому ж році вступив до аспірантури без відриву від виробництва цього вузу. У 2006 році під керівництвом професора Коцана І.Я. захистив кандидатську дисертацію “Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працював на посадах старшого лаборанта кафедри фізіології людини і тварин, завідувача лабораторії екологічної фізіології. У 2006 році переведений на посаду старшого викладача, а у 2009 році – на посаду доцента кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету. З 2006 по теперішній час виконую обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії СНУ ім. Лесі Українки.

Навчальні курси

 • Радіобіологія
 • Фізіологія людини
 • Радіологія і ядерна медицина
 • Хронобіологія

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Грант № 2016-05871 Шведскього комітету наукових досліджень (Swedish Research Council) за програмою Swedish Research Links (Назва гранту: Обчислювальна структура з високою пропускною здатністю для аналізу великих об'ємів даних мозкових сигналів).
 2. Проект Erasmus+ KA 2, Capacity Building in Higher Education project “Students’ Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia” (MILETUS). 574050-EPP-l -2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

Стажування

 1. Програма академічного обміну викладачів ERASMUS TEACHING STAFF MOBILITY у Поморській Академії (м. Слупськ, Польща) (дисципліна – хронобіологія) (2016-2017 роки).
 2. Люблінський медичний університет (UMLub)(м. Люблін, Польща) (дисципліни – сучасні діагностичні методи у сфері біомедичних наук, радіологія і ядерна медицина, лабораторна та інструментальна техніка, патоморфологія, організація лабораторної роботи, основи здоров'я та методика його навчання (2018 рік).
 3. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (факультет медичних технологій діагностики та реабілітації)(дисципліни – радіобіологія, радіологія і ядерна медицина, лабораторна та інструментальна техніка, патофізіологія, організація лабораторної роботи) (2019 рік).

Методичні публікації

 1. Пикалюк В. С., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р., Шевчук Т. Я., Поручинська Т. Ф., Поручинський А. І., Журавльов О. А. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин: електронний посібник. [1]
 2. Коцан І. Я., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р., Шевчук Т. Я., Поручинська Т. Ф., Журавльов О. А. Вікова фізіологія: електронний посібник [2]
 3. Дистанційний курс навчальної дисципліни «Хронобіологія». [3]
 4. Дистанційний курс навчальної дисципліни «Радіобіологія». [4]
 5. Дистанційний курс навчальної дисципліни «Математичне моделювання в біології» [5]
 6. Тератологічний тлумачний словник / уклад.: В. С. Пикалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 576 с.
 7. Козачук Н.О. Практикум з психології сприйняття. / Н.О. Козачук, О.А. Журавльов, О.В. Журавльова. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 31 с.
 8. Коцан І.Я. Практикум з фізіології сенсорних систем / І.Я.Коцан, Н.О. Козачук, О.А. Журавльов, О.В. Журавльова. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 61 с.
 9. Тератологічний тлумачний словник / уклад.: В. С. Пикалюк. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 560 с.