Перейти до основного вмісту
Цьось Анатолій Васильович
Цьось Анатолій Васильович
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки

Народився 2 січня 1966 р. в с. Любохини Старовижівського району, Волинської області. Після закінчення Любохинівської середньої школи в 1983-му вступив до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичної культури. Протягом 1984 – 1986 рр. служив в армії. По закінченні служби продовжив навчання в інституті.

З 1989 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки (пізніше – Волинського державного університету імені Лесі Українки). У 1994-му в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 19 лютого 2004 р. присвоєно вчене звання «професор».

Починаючи з 2005 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, першого проректора, проректора з адміністрування і розвитку Волинського (пізніше Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). У 2006-му на підставі прилюдного захисту дисертації в Харківській державній академії фізичної культури присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту.

Працював у спеціалізованих учених радах для захисту дисертацій Волинського державного університету імені Лесі Українки, Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працював в експертній комісії з освіти Державної акредитаційної комісії України. Член, а з 2018 р. заступник голови експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України, пізніше – Міністерства освіти і науки України. Також є членом секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. З 2019 р. – голова громадської організації «Товариство історії фізичного виховання і спорту України». За час науково-педагогічної діяльності опублікував 160 наукових праць, отримано 5 патентів й авторських свідоцтв. Науковий керівник 21дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 22 січня 2019 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».