Перейти до основного вмісту

Начальник науково-дослідної частини

ГЛОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

кандидат психологічних наук

E-mail: Hlova.Iryna@vnu.edu.ua

Здійснює:

 • координацію роботи науково-дослідних центрів та інших структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки (далі Університету), відповідно до Європейського Освітнього Простору (European Research Area, ERA) та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України;
 • координування та підтримку дослідницького середовища Університету, зокрема організацію  наукових семінарів, конференцій для дослідників та учених університету;
 • координування, заохочення та підтримку науково-дослідної діяльність кафедр, інститутів, центрів та лабораторій Університету;
 • моніторинг та впровадження програм підтримки для молодих науковців, зокрема організація науково-дослідницьких заходів для студентів та молодих учених університету;
 • надання інформації щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у світі та Україні.

 

Заступник  начальника науково-дослідної частини

ЛІПОВСЬКА-МАКОВЕЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук

E-mail: Lipovska-Makovetska.Nataliia@vnu.edu.ua

Здійснює:

 • координування проєктів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
 • технічний супровід у підготовці проєктів для участі у державних та міжнародних конкурсах, за підтримки Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
 • підготовку й забезпечення необхідної документації про результати інноваційної та науково-дослідної роботи Університету;
 • надання консультативної допомоги із питань оформлення заявок на виконання наукових досліджень у рамках виконання регіональних, національних та міжнародних проектів.

 

Фахівець І категорії науково-дослідної частини

 

МЕЛЬНИЧУК ХРИСТИНА ОЛЕГІВНА

E-mail: melnychuk.khrystyna@vnu.edu.ua

Здійснює:

 • координування науково-дослідних проєктів студентів та молодих вчених Університету;
 • заохочення та підтримку участі студентів та молодих вчених у наукових заходах регіонального, національного та міжнародного рівнях;
 • підготовку та забезпечення належної документації щодо результатів інноваційної й науково-дослідної роботи студентів Університету;
 • надання технічної підтримки у підготовці фахових наукових видань Університету та розроблення стратегії їх просування у міжнародних наукометричних базах;
 • інформаційно-методичний супровід для формування та подання заявки на отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 

Провідний фахівець навчально-наукового відділу

Зелінська

ЗЕЛІНСЬКА ОЛЕНА ЗІНОВ’ЇВНА

E-mail:  zelinska.olena@vnu.edu.ua

Здійснює:

 • організацію та технічний супровід засідань Наукової ради Університету;
 • підготовку, редагування, оформлення службової документації та здійснення контролю за її виконанням;
 • оновлення інформації на вебсайті Університету, зокрема інноваційні та наукові досягнення Університету.

 

Фахівець у справах інтелектуальної власності

ЮРЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

E-mail: yurchenko.oksana@vnu.edu.ua

Здійснює:

 • забезпечення патентно-ліцензійної діяльності Університету;
 • технічне забезпечення та подання документів на отримання прав інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях у встановленому законодавством порядку.

 

units