Перейти до основного вмісту

Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук.

Виходить із періодичністю 24 рази на рік тиражем 300 примірників українською, російською, білоруською, англійською, німецькою, французькою, польською мовами.

Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» видається за такими напрямами:

 «Фізичні науки»

Головний редактор – Федосов Сергій Анатолійович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор фізико-математичних наук, доцент.

Відповідальний секретар – Шаварова Ганна Петрівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізики твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук, тел. (0332) 24-92-21. 

«Філологічні науки. Мовознавство»

Головний редактор – Данилюк Ніна Олексіївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор, (0332) 24-65-47.

Відповідальний секретар – Левчук Ірина Петрівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук. 

«Філологічні науки. Літературознавство»

Головний редактор – Моклиця Марія Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри теорії літератури і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.

Відповідальний секретар – Левчук Тереза Петрівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент, тел. (0332) 24-90-48. 

«Міжнародні відносини.  Політичні науки. Економічні науки.»

Головний редактор – Тихомирова Євгенія Борисівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри міжнародної інформації, доктор політичних наук, професор.

Відповідальний секретар – Федонюк Сергій Валентинович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент, декан факультету міжнародних відносин, тел. (0332) 24-12-00. 

«Географічні науки»

Головний редактор – Коцан Наталія Несторівна, Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин, доктор географічних наук, професор.

Відповідальний секретар – Лажнік Володимир Йосипович, Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин, тел. (0332) 24-12-00. 

«Історичні науки»

Головний редактор – Гаврилюк Світлана Віталіївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, проректор з навчальної роботи, доктор історичних наук, професор.

Відповідальний секретар – Карліна Оксана Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, професор, тел. (0332) 24-73-48. 

«Економічні науки»

Головний редактор – Ліпич Любов Григорівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор, тел. (0332) 24-89-78. 

Відповідальний секретар - Кулинич Мирослава Богданівна, кандидат економічних наук, доцент.

«Біологічні науки»

Головний редактор – Коцан Ігор Ярославович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізіології, доктор біологічних наук, професор.

Відповідальний секретар – Мотузюк Олександр Петрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат біологічних наук,  тел. (098) 6715842. Сайт видання.

«Хімічні науки»

Головний редактор – Олексеюк Іван Дмитрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор.

Відповідальний секретар – Кормош Жолт Олександрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій, кандидат наук, професор, тел. (0332) 24-84-27.

 

«Філософські науки»

Головний редактор – Арцишевський Роман Антонович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор філософських наук, професор.

Відповідальний секретар – Возняк Сергій Степанович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, тел. (0332) 24-91-37.

«Педагогічні науки»

Головний редактор – Смолюк Іван Олександрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, професор, тел. (0332) 24-11-00.

Відповідальний секретар – Дурманенко Євгенія Аристархівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент, тел. (0332) 24-04-18.