Перейти до основного вмісту
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета ля пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.07 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.06 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 ДИЗАЙН

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ДИЗАЙН, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ДИЗАЙН, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ХУДОЖНЯ ОБРОБКА БУРШТИНУ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ХУДОЖНЯ ОБРОБКА БУРШТИНУ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Навчальний план за ОР «Магістр»: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ (заочна форма навчання), анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПОЛІТОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (психологічне консультування та психотерапія)анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

Навчальний план за ОР «Магістр»СОЦІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЖУРНАЛІСТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»:  МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»:  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (денна форма здобуття освіти)ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти)ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 106 ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 111 МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр» (вступ на основі диплома молодшого спеціаліста): ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр» (заочна форма здобуття освіти): СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  256 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

 

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Магістр»: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇанкета для пропозицій

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-наукова програма: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

Навчальний план: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-наукова програма: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

Навчальний план: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-наукова програма: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, анкета для пропозицій

Навчальний план: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, анкета для пропозицій

 

Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-наукова програма: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Навчальний план: НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ. АРХІВ 2020 РОКУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Сучасні освітні технології у процесі навчання фізикианкета для пропозицій 

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теорія та методика навчання фізичної культурианкета для пропозицій 

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»БІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»: Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 «ДИЗАЙН»

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДИЗАЙНанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 106 ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіямианкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ, анкета для пропозицій

 Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Економіка галузевих ринківанкета для пропозицій

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОБЛІК І АУДИТ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ОПОДАТКУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»Облік і аудитанкета для пропозицій 

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯанкета для пропозицій

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ФІНАНСИ І КРЕДИТанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»МЕНЕДЖМЕНТанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Менеджмент організацій та видів діяльностіанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВАМИанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВАМИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАРКЕТИНГ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА). ПЕРЕКЛАД, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Поліпарадигмальність іншомовних дискурсіванкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»МОВА, ЛІТЕРАТУРА і ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»МОВА, ЛІТЕРАТУРА і ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД,  анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАДанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 111 МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МАТЕМАТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КОМП’ЮТЕРНА  ТА ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій 

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Наближення класів періодичних функційанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ,  анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО,  анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Українсько-польські відносини ХХ - початку ХХІ столітьанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Актуальні проблеми історії: загальні тенденції та релігійні особливостіанкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Теоретичне релігієзнавство, релігійні інститути та процесианкета для пропозицій  

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПОЛІТОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Інтитуційні зміни процесу демократичних трансформації в Україніанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ДЕРЖАВНА СЛУЖБАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ,  анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 024 ХОРЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХОРЕОГРАФІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КУЛЬТУРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»:  СОЦІОКУЛЬТУРНА АНАЛІТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄСанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕСанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)ДОШКІЛЬНА ОСВІТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ДОШКІЛЬНА ОСВІТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (на базі ОКР  «Молодший спеціаліст»)ПОЧАТКОВА ОСВІТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА), анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр» (заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»): СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Соціальне партнерство в системі соціальних інститутіванкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Освітні, педагогічні наукианкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавраПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпекаанкета для пропозицій

навчальний план за ОР «Доктор філософії»: Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпекаанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. КОНСАЛТИНГ. УПРАВЛІННЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СОЦІОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР  «Бакалавр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

 Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Фізична терапіяанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЖУРНАЛІСТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, анкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Бакалавр»: ЖУРНАЛІСТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 101 ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЗАПОВІДНА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних матеріаліванкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 ПРАВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»ПРАВОанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПРАВО, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: Актуальні проблеми юридичної наукианкета для пропозицій 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Освітньо-професійна програма: ФАРМАЦІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 222 МЕДИЦИНА

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МЕДИЦИНА, анкета  для пропозицій

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників
Положення про куратора академічної групи
Положення про волонтерський рух