Перейти до основного вмісту
Про нас
arrow
Історична довідка

Навчально-науковий медичний інститут був створений рішенням вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 29 серпня 2020 року на базі медико-біологічного факультету та кафедри фізичної терапії та ерготерапії факультету фізичної культури, спорту та здоров’я.

Навчально-науковий медичний інститут Волинського національного університету імені Лесі Українки провадить освітню діяльність із підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальностями 222 «Медицина», 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

arrow
Деканат

Директор навчально-наукового інституту Поручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент.

Заступник директора з навчальної роботи Якобсон Олена Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент.

Заступник директора з виховної роботи Мельничук Вікторія Олегівна, асистент кафедри гістології і медичної біології. 

Куратор наукової роботи викладачів та студентів Бранюк Сергій Віталійович, асистент кафедри анатомії людини.

Диспетчер Покотило Ольга Олегівна.

 

arrow
Професорсько-викладацький склад

Склад кафедри анатомії людини:


Пикалюк Василь Степанович - доктор медичних наук, професор. 
Шварц Людмила Олексіївна - кандидат біологічних наук, доцент. 
Шевчук Тетяна Яківна - кандидат біологічних наук, доцент. 
Апончук Людмила Степанівна - кандидат біологічних наук, старший викладач. 
Бранюк Сергій Віталійович - старший викладач. 
Гузюк Андріана Андріївна - старший лаборант.

 

Склад кафедри гістології та медичної біології:


Бойко Петро Костянтинович - доктор ветеринарних наук, професор. 
Ульянов Вадим Олексійович - доктор медичних наук, професор.
Зінченко Марія Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент. 
Коширець Віктор Васильович - кандидат психологічних наук, доцент. 
Омельковець Ярослав Адамович - кандидат біологічних наук, доцент. 
Степанюк Ярослав Васильович - кандидат біологічних наук, доцент. 
Дяків Світлана Вікторівна - кандидат біологічних наук, старший лаборант. 
Титюк Ольга Василівна - старший лаборант. 

 

Склад кафедри фізичної терапії та ерготерапії:


Андрійчук Ольга Ярославівна - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.
Грейда Наталія Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент. 
Лавринюк Володимир Євгенович - кандидат медичних наук, доцент.
Сергеєв В’ячеслав Михайлович - кандидат медичних наук, доцент.
Сітовський Андрій Миколайович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.
Тучак Анатолій Михайлович - кандидат педагогічних наук, доцент. 
Цюпак Тетяна Євгенівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
Ульяницька Наталія Ярославівна - кандидат біологічних наук, доцент. 
Усова Оксана Василівна - кандидат біологічних наук, доцент. 
Гайдучик Петро Данилович - кандидат психологічних наук, старший викладач. 
Романюк Альона Павлівна - кандидат біологічних наук, асистент.
Тучак Олег Анатолійович - асистент. 
Гайволя Руслан Юрійович - асистент.

 

Склад кафедри клінічної медицини:


Галей Микола Михайлович - кандидат медичних наук, доцент. 
Сергеєв Володимир Микалайович - кандидат біологічних наук, доцент. 
Якобсон Олена Олександрівна - кандидат медичних наук, доцент. 
Грушелевська Лариса Володимирівна - асистент. 

 

arrow
Контингент студентів

Контингент студентів навчально-наукового медичного інституту станом на 25 грудня 2020 (денна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Бакалаври

 

1

Мед - 18

4

3

7

64

ФТ - 15

12

12

24

ФТ м/с - 16

2

14

16

ФТ м/с - 17

0

17

17

2

Мед м/с - 28

0

13

12

60

ФТ - 2.5

7

4

11

ФТ м/с - 2.6

5

14

20

ФТ м/с - 2.7

3

16

17

3

ФТ - 3.6

8

4

12

12

4

ФТ - 4.5

8

20

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

164

 

 

 

 

 

 

 

Магістри

 

1

ФТ - 5.4М

8

3

11

11

2

ФТ 6.4М

6

9

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість

190

Контингент студентів навчально-наукового медичного інституту станом на 25 грудня 2020 (заочна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Бакалаври

 

4

ФТ - 43з

4

6

10

10

5

ФР - 53з

6

2

8

8

           
       

Всього

18

           
 

Магістри

 

1

ФТ - 63Мз

2

11

13

13

2

ФТ - 73Мз

3

18

21

21

           
       

Всього

34

           
     

Загальна кількість

52

 

arrow
План розвитку інституту
Для вступників
arrow
На базі ПЗСО
arrow
На базі молодшого спеціаліста
Спеціальності
arrow
222 "Медицина"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 222.Медицина

Освітня програма Медицина

 

Магістр

Ліцензія

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

Вибіркові дисципліни:

І курс

1 семестр.

1. Безпека життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки / Основи економіки / Основи правознавства – 3 кредити

2 семестр

2. Україна в європейському історичному та культурному контекстах / Історія медицини / Релігієзнавство – 3 кредити

3. Філософія / Основи психології / Медична соціологія – 4 кредити

4. Іноземна мова / Риторика / Фізичне виховання та здоров’я – 4 кредити

5. Молекулярна біологія / Європейські стандарти комп’ютерної грамотності – 5 кредитів

ІІ курс

3 семестр

6. Ембріологія та тератологія / Біологія розвитку / Нейроанатомія / – 5 кредитів

7. Іноземна мова / Математичні методи в біології та медицині / Основи гістологічних досліджень в медицині – 4 кредити

4 семестр

8. Основи діагностики функціональних систем / Сучасні проблеми біофізики – 5 кредитів

ІІІ курс

5 семестр

9. Санітарна мікробіологія, та вірусологія / Коронавірусні інфекції – 4 кредити

6 семестр

10. Молекулярні, клітинні механізми патологічних процесів / Патогенна дія факторів зовнішнього середовища – 4 кредити

11. Практикум із загально наукових дисциплін / Клінічна фармакогенетика / Основи антибіотикотерапії – 4 кредити

IV курс

7 семестр

12. Клінічна біохімія / Сучасні методи генетичної діагностики – 3 кредити

8 семестр

13. Основи психоаналізу / Фізична терапія / Ерготерапія – 3 кредити

V курс

9 семестр

14. Секційний курс / Побічна дія ліків / Радіаційна медицина / Основи стоматології / Судинна хірургія – 4 кредити

10 семестр

15. Інструментальні методи функціональної діагностики / Актуальні питання ревматології / Актуальні питання пульмонології / Актуальні питання гастроентерології – 4 кредити

VІ курс

11 семестр

16. Клінічні аспекти імунопрофілактики / Діагностика, профілактика та лікування ВІЛ-інфекції / Актуальні питання клінічної імунології та алерголоргії – 3 кредити

17. Основи трансплантології / Пластична та реконструктивна хірургія / Екстремальна медицина – 6 кредитів

18. Ендокринологія / Актуальні питання церебро-васкулярної патології / Актуальні питання неврології –6 кредитів

12 семестр

19. Актуальні проблеми ЛОР-патології / Актуальні питання кардіохірургії / Актуальні питання нейрохірургії – 6 кредитів

20. Актуальні питання гематології / Актуальні питання кардіології / Актуальні питання нефрології – 6 кредитів

21. Організаційні основи сімейної медицини / Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я / Організаційні засади паліативної медицини / Доказова медицина – 4 кредити

arrow
227 "Фізична терапія, ерготерапія"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 227.Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія

 

Бакалавр

Ліцензія

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2016 р.

Навчальний план 2016 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Народні та нетродиційні методи реабілітації / Корекційна педагогіка (екзамен 10)

2. Домашня опіка хворих та неповносправних / Анатомія нервової системи (за проф. спрямуванням) (залік 9)

3. Курортологія / Соціальна психологія та психологія праці (залік 10)

4. Основи фізичної терапії, ерготерапії, тренування рухової активності хворих та неповносправних /Основи соціальної реабілітації (залік 9)

 

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Профілактика захворювань / Лікувально-оздоровча рухова активність (залік 8)

2. Медична та біологічна фізика / Сучасні фітнес- технології (екзамен 5)

3. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 7)

4. Анатомія опорно-рухового апарату / Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація (залік 5)

5. Гідротерапія / Клінічна психологія (екзамен 6)

6. Народні та нетродиційні методи реабілітації / Спортивна травматологія (залік 6)

7. Реабілітаційний масаж / Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (залік 7)

8. Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) / Домашня опіка хворих та неповносправних (залік 8)

9. Курортологія / Соціальна психологія і психологія праці (залік 8)

 

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Профілактика захворювань/ Лікувально-оздоровча рухова активність (залік 9)

2. Фармакологія за професійним спрямуванням /Корекційна педагогіка (екзамен 7)

3. Медична та біологічна фізика / Сучасні фітнес- технології (екзамен 8)

4. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 9)

5. Гідротерапія / Клінічна психологія (екзамен 8)

6. Народні та нетродиційні методи реабілітації / Спортивна травматологія (залік 10)

7. Реабілітаційний масаж /Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (залік 9)

8. Курортологія / Соціальна психологія і психологія праці (залік 10)

 

Освітньо-професійна програма 2019 р. 

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання)

1. Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування / Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)  (екзамен 4)

2. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням) / Курортологія (залік 8)

3. Медична та біологічна фізика / Біологічна та медична хімія (екзамен 4)

4. Фізіологія та біохімія рухової активності / Мануальна терапія (екзамен 5)

5. Тренування рухової активності хворих та неповносправних /Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 7)

6. Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичого терапевта / Клінічний реабілітаційний менеджмент в клініці внутрішніх хвороб (екзамен 3)

7. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії (постановка реабілітаційного діагнозу) / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб (залік 3)

8. Анатомія опорно-рухового апарату / Реабілітаційний масаж (залік 5)

9. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація / Гідрокінезотерапія (залік 6)

10. Сучасні методики фізичної терапії (за професійним спрямуванням) / Профілактика захворювань (екзамен 6)

11. Клінічна психологія /Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (залік 7)

12. Домашня опіка хворих та неповносправних /Корекційна педагогіка (залік 8)

13. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії / Соціальна психологія і психологія праці (залік 8)

 

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання на базі молодшого спеціаліста)

Вибіркові дисципліни:

1. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 5)

2. Клінічна психологія / Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (залік 5)

3. Фізіологія та біохімія рухової активності / Оздоровча рухова активність (екзамен 4)

4. Реабілітаційний масаж / Анатомія опорно-рухового апарату (залік 4)

5. Гідрокінезитерапія / Мануальна терапія (залік 5)

6. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням) / Курортологія (залік 6)

7. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація / Профілактика захворювань (залік 3) 

8.  Домашня опіка хворих та неповносправних / Корекційна педагогіка (залік 6)

9. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії / Соціальна психологія та психологія праці (залік 6)

10. Сучасні методи фізичної терапії (за професійним спрямуванням) /Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (екзамен 3)

 

Освітньо-професійна програма 2020 р. 

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Фармакологія за професійним спрямуванням / Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях сенсорних систем (семестр 3)

2. Інструментальн методи функціональної діагностики / Психологічні аспекти фізичної терапії та ерготерапії (семестр 3)

3. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи кардіології та пульмонології (семестр 4)

4. Медична та біологічна фізика / Дієтологія з основами раціонального харчуваня (семестр 4)

5. Фізіологія та біохімія рухової активності / Біологічна та медична хімія (семестр 5)

6. Педіатрія / Загальна травматологія (семестр 5)

7. Пет-терапія / Фітотерапія (семестр 6)

8. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів / ФТ пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (семестр 6)

9. Загальна неврологія / Народні та нетрадиційні методи реабілітації (семестр 7)

10. Виробничі практики.Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерап у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб (семестр 7)

11. Саніторно-курорте відновне лікування / Мануальні методи фізичної терапії (семестр 8)

12. ФТ при порушенні діяльності ендокринних залоз / ФТ при когнітивних порушеннях (семестр 8)

 

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання на базі молодшого спеціаліста)

Вибіркові дисципліни:

1. Фармакологія за професійним спрямуванням / Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (семестр 2)

2. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Загальна травматологія (семестр 2)

3. Психологічні аспекти фізичної терапії та ерготерапії / Основи кардіології та пульмонології (семестр 3)

4. Дієтологія з основами раціонального харчування / ФТ при порушенні діяльності ендокринних залоз (семестр 3)

5. Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях сенсорних систем / Реабілітаційний масаж (семестр 4)

6. Фізіологія та біохімія рухової активності / Біологічна та медична хімія (семестр 4)

7. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при дисфункціях внутрішніх органів (семестр 5)

8. ФТ пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів (семестр 5)

9. Санаторно-курортне відновне лікування / Фітотерапія (семестр 6)

10. Народні та нетрадиційні методи реабілітації/ Мануальні методи фізичної терапії (семестр 6)

 

 

 

Магістр

Ліцензія 

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Спадкові хвороби / Соціальна медицина (семестр 3)

2. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях / Фізична терапія при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

3. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії при хірургічних захворюваннях / Клінічна практика з фізичної терапії при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

4. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії в онкології і паліативній медицині / Клінічна практика з фізичної терапії в неврології (семестр 3)

5. Фармакологія у фізичній терапії / Математична статистика та аналіз наукових даних у фізичній терапії (семестр 2)

6. Фізична терапія в педіатрії / Новітні технології фізичної терапії та функціональної діагностики (семестр 3)

 

Навчальний план 2020 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Спадкові хвороби / Соціальна медицина (семестр 1)

2. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях / Фізична терапія при серцево-судинних захворюваннях (семестр 1)

3. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії при хірургічних захворюваннях / Клінічна практика з фізичної терапії при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

4. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії в онкології і паліативній медицині / Клінічна практика з фізичної терапії в неврології (семестр 3)

5. Фармакологія у фізичній терапії / Математична статистика та аналіз наукових даних у фізичній терапії (семестр 2)

6. Фізична терапія в педіатрії / Новітні технології фізичної терапії та функціональної діагностики (семестр 3)

Безперервний розвиток лікарів

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує безперервній професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення, симуляційних тренінгах та тренінгах з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо).

Форма навчання: очна/змішана. Термін навчання: 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР); 1 тиждень (30 аудиторних годин/25 балів БПР); 2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР); 1 день (6 аудиторних годин/10 балів БПР).

Освітній процес організовується на базі навчально-наукового медичного інституту, його кафедр та клінічних баз.

Початок навчання – згідно з календарним планом та за фактом формування груп слухачів.

Програми циклів тематичного удосконалення, симуляційних тренінгіів та тренінгів з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо) узгоджено згідно з наказом МОЗ України від 22.02. 2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та ліцензії на післядипломну освіту лікарів, що зазначено у відомостях щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Волинським національним університетом імені Лесі Українки, наказ МОН України від 9 липня 2020 № 184-л.

Телефон для довідок - +380507450897 Якобсон Олена

Орієнтовний план-графік курсів підвищення кваліфікації

Дати проведення

Назва ТУ

Тривалість  циклу ТУ та кількість балів БПР

Дата початку циклу

1

Лютий/квітень/травень/

вересень/жовтень/листопад 

Знеболювання та невідкладні стани в стоматології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

15.02.2021

2

Березень/червень /жовтень

Знеболювання та невідкладні стани

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

9.03.2021

3

Березень/жовтень

Актуальні питання хірургії дитячого віку в практиці сімейного лікаря

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

4.

Березень/жовтень    

Основи лапароскопічної хірургії з елементами герніології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

15.03.2021

5.

Травень /листопад

Актуальні питання фізичної терапії в практиці сімейного лікаря

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

6

Квітень/

/жовтень/грудень

Ерготерапевтичні методи, що використовуються для пацієнтів з порушенням когнітивних функцій в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

7

Березень /травень/

вересень/жовтень/грудень 

Ерготерапевтичні втручання для відновлення навичок мобільності та самообслуговування у пацієнтів з різними нозологіями в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

8

Квітень/листопад 

Діагностика та аспекти ведення структурної кардіопатології

1 тиждень (30 аудиторних годин/25 балів БПР);

 

9

Березень/травень/

/жовтень/листопад 

Ерготерапевтичні втручання для хворих з порушенням функції верхньої кінцівки в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

10

Квітень/листопад 

Неврологічна та нейрохірургічна патологія в практиці сімейного лікаря

1 тиждень (30 аудиторних годин/25 балів БПР);

 

11

Травень/жовтень

Вибрані питання кардіологічної та терапевтичної патології у вагітних: особливості перебігу та клінічного супроводу

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

12

Квітень

Ендоскопічна хірургія

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

13

Вересень

Гепатобіліарна лапароскопічна хірургія

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

14

Квітень/листопад 

Лабораторна діагностика у клінічній практиці

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

 

arrow
Програми, силабус курсів
Наукова діяльність
arrow
Наукові школи та осередки
arrow
Лабораторії
arrow
НТАіС інституту
arrow
Проблемні групи
arrow
Звіти про роботу НТАіС
Міжнародна діяльність
Освітні послуги
Матеріально-технічна база
Студентське самоврядування та дозвілля

Кожен з нас  ставив перед собою питання : що таке студентська рада і для чого вона потрібна? 
 

Студентська рада - це  об’єднання. Перш за все, це об’єднання студентів…студентів котрі можуть  організовувати, слухати ,керувати. 

- Приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

-Проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи. 

-Захищає права студентів. 

-Служить «мостом» між адміністрацією та студентством. 

-Приймає пропозиції та зауваження від студентів з приводу роботи студентського самоврядування і навчально-виховного процесу. 

-Залучає студентів до волонтерської діяльності.  

- Сприяє діяльності студентських гуртків,товариств, клубів за інтересами. 

Якщо ти активний, цілеспрямований, креативний і в тебе є багато ідей та енергії, тоді приєднуйся до нас    -     Студентської Ради медичного інституту. Ми завжди раді новим людям.

arrow
Склад студентської ради

Голова студентського самоврядування: 

Андрієвський  Андрій Богданович. 
Студент 2-го курсу ФТ\МС-26групи, спеціальності «Фізична терапія\Ерготерапія» 

Контакти: 
Телефон : 0683378321 
mail : mryfugh@ukr.net 
           andriievskyi.andrii2019@vnu.edu

 

Заступник голови студентського самоврядування : Марченко Ігор Сергійович.
Студент 2-го курсу ФТ\МС-26 групи ,спеціальності «Фізична терапія\Ерготерапія»

Контакти:
Телефон : 0994093774
mail : slaanesh696@mail.ru
           Marchenko.Ihor2019@vnu.edu.ua

 

Секретар голови студентського самоврядування : Слюсар Аліна Олексіївна
Студентка ФТ м/с 27 групи, спеціальності  «Фізична терапія\Ерготерапія»

 Контакти:
Телефон: 380667141342

Sliusar.Alina2019@vnu.edu.ua
sliusaralina99@gmail.com

Розклади навчальних занять, розклади сесій
arrow
Розклад занять "Клінічні студії"
arrow
Розклад заліків та екзаменів для бакалаврів-заочників
arrow
Розклад заліків та екзаменів для магістрів-заочників
arrow
Розклад заліків та екзаменів для бакалаврів денної форми навчання

Навчально-виховний процес у Медичному інституті забезпечують чотири кафедри: