Перейти до основного вмісту
Про нас
arrow
Історична довідка

Навчально-науковий медичний інститут був створений рішенням вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 29 серпня 2020 року на базі медико-біологічного факультету та кафедри фізичної терапії та ерготерапії факультету фізичної культури, спорту та здоров’я. 30 вересня 2021 року інститут перейменовано в медичний факультет.

Медичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки провадить освітню діяльність із підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальностями 222 Медицина, 227 Фізична терапія, ерготерапія.

arrow
Деканат

фото

 

Декан медичного факультету Поручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент.

 

 

 


фото

 

Заступник декана з навчальної роботи Якобсон Олена Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент.

 


фото

 

Диспетчер Покотило Ольга Олегівна.

 

 

 

arrow
Контингент студентів

Контингент студентів медичного факультету станом на січень 2022 (денна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Бакалаври

 

1

ФТ-11

14

14

28

46

ФТ м/с- 12

5

7

12

Мед-13

5

1

6

2

Мед-25

11

9

20

62

ФТ м/с - 26

8

6

14

ФТ м/с - 27

10

0

10

Мед-28

4

4

8

Мед м/с-29

0

10

10

3

ФТ - 35

7

4

11

61

ФТ м/с - 36

4

15

19

ФТ м/с - 37

3

11

14

Мед м/с-38

0

17

17

4

ФТ - 4.6

8

4

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

181

 

 

 

 

 

 

 

Магістри

 

1

ФТ - 5.1М

13

2

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

15

 

 

 

Загальна кількість

196

 

Контингент студентів медичного факультету станом на січень 2022 (заочна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Магістри

 

1

ФТ – 61Мз

7

1

8

8

           
       

Всього

8

     

Загальна кількість

8

Для вступників
arrow
На базі ПЗСО

222 "Медицина"


Медицина

227 "Фізична терапія та ерготерапія", бакалавр


Фізична терапія, бакалавр

 


227 "Фізична терапія та ерготерапія", магістр


Фізична терапія, магістр

 

arrow
На базі молодшого спеціаліста

  


222 "Медицина"


Медицина

227 "Фізична терапія та ерготерапія", бакалавр


Фізична терапія, бакалавр

 


227 "Фізична терапія та ерготерапія", магістр


Фізична терапія, магістр

 

Клінічні бази

Центр фізичної терапії та ерготерапії Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

 

 

      Центр фізичної терапії та ерготерапії

      Волинського національного університету

      імені Лесі Українки

 

 

 

 

Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня"

 

 

 

      Комунальне підприємство

     «Волинська обласна клінічна лікарня»

     (Договір № 97-У від 28 жовтня 2020 р.)

 

 

 

 

Комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства"

 

 

     Комунальне підприємство

     «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання

     захисту материнства і дитинства»

     (Договір № 95-У від 28.10.2020 р.)

 

 

 

Комунальне підприємство "Волинська обласна стоматологічна поліклініка"

 

 

 

     

       Комунальне підприємство

      «Волинська обласна стоматологічна поліклініка»

 

 

 

 

Медична лабораторія ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк" 

 

 

 

     Медична лабораторія ТОВ «ГЕМО МЕДИКА Луцьк»

      (Договір № 99-У від 03 листопада 2020 р.)

 

 

 

 

                                                                                               Комунальне підприємство

                                                                                               «Волинське обласне патологоанатомічне бюро» 

 

Комунальне підприємство "Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька" Волинської обласної ради

 

 

      Комунальне підприємство

      «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька»

      Волинської обласної ради

      (Договір № 238-У від 22 листопада 2021 р.)

 

 


 

Кафедри інших факультетів, що забезпечують навчання студентів факультету

Тетяна Качинська

      Фізіології людини і тварин

      Качинська Тетяна Валеріївна

      Завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук

      43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (корпус С)

      +38(0332) 249947

 

 

 

 

Наталія Сливка

       Органічної хімії та фармації

       Сливка Наталія Юріївна

       Завідувач кафедри, доцент, кандидат хімічних наук

        43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (корпус С)

        slivka.natalia@vnu.edu.ua

 

 

 

 

 

Хникіна Оксана          Іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

           Хникіна Оксана Олександрівна

         Завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук,

          43025, м. Луцьк, просп. Волі,13, каб. А. 405 (корпус А)

          kafprims@gmail.com

          +38(0332)248248

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Людмила Стрільчук

        Кафедра всесвітньої історії та філософії

         Стрільчук Людмила Василівна

         Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

          43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)

          kafedra-seredniviky@ukr.net

          +38(0332)247542

 

 

 

 

 

 

Володимир Баран

        Кафедра історії України та археології

          Баран Володимир Кіндратович

         Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

          43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D), каб. 213

          kafedrahistoryofukraine@vnu.edu.ua

         +38(0332)248030

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальності
arrow
222 "Медицина"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 222.Медицина

Освітня програма Медицина

 

Магістр

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

 

Нормативні дисципліни спеціальності 222 "Медицина":

1. Цикл загальної підготовки:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Анатомія людини (Кафедра анатомі людини, проф. Пикалюк В. С.)
 3. Медична та біологічна фізика 
 4. Гістологія, цитологія та ембріологія (Кафедра гістології та медичної біології, доц. Степанюк Я. В.)
 5. Гігієна та екологія 
 6. Охорона праці в галузі
 7. Медична хімія
 8. Біологічна та біоорганічна хімія
 9. Мікробіологія, вірусологія, та імунологія (Кафедра гістології та медичної біології, проф. Бойко П. К.)
 10. Латинська мова та медична термінологія
 11. Радіологія
 12. Фізіологія
 13. Медична інформатика
 14. Медична біологія
 15. Англійська мова (за професійним спрямуванням)

2. Цикл професійної підготовки:

 1. Патофізіологія
 2. Клінічна анатомія і оперативна хірургія
 3. Фармакологія
 4. Спеціальна медицина, громадське здоров'я 
 5. Пропедевтика внутрішньої медицини
 6. Пропедевтика педіатрії
 7. Загальна хірургія
 8. Патоморфологія
 9. Медична психологія
 10. Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична генетика
 11. Педіатрія
 12. Хірургія
 13. Акушерство і гінекологія
 14. Урологія
 15. Оториноларингологія
 16. Офтальмологія
 17. Неврологія
 18. Психіатрія, наркологія
 19. Дерматологія, венерологія
 20. Фізична реабілітація, спортивна медицина
 21. Судова медицина. Медичне право України
 22. Внутрішня медицина в тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
 23. Інфекційні хвороби
 24. Епідеміологія та принципи доказової медицини
 25. Онкологія та радіаційна медицина
 26. Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 27. Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
 28. Травматологія і ортопедія
 29. Фтизіатрія
 30. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 31. Екстренна та невідкладна медична допомога
 32. Внутрішня медицина
 33. Хірургія у тому числі дитяча хірургія
 34. Загальна практика (сімейна медицина)
 35. Догляд за хворими (практика)
 36. Сестринська практика
 37. Виробнича лікарська практика

Вибіркові дисципліни спеціальності 222 "Медицина":

І курс

1 семестр.

Вибіркова дисципліна 1. Безпека життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки / Основи економіки / Основи правознавства – 3 кредити

2 семестр

Вибіркова дисципліна 2. Україна в європейському історичному та культурному контекстах / Історія медицини / Релігієзнавство – 3 кредити

Вибіркова дисципліна 3. Філософія / Основи психології / Медична соціологія – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 4. Іноземна мова / Культура наукової мови / Фізичне виховання та здоров’я – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 5. Молекулярна біологія / Європейські стандарти комп’ютерної грамотності – 5 кредитів

ІІ курс

3 семестр

Вибіркова дисципліна 6. Нейроанатомія / Математичні методи в біології та медицині – 5 кредитів 

Вибіркова дисципліна 7. Ембріологія та тератологія / Біологія розвитку – 4 кредити

4 семестр

Вибіркова дисципліна 8. Основи діагностики функціональних систем / Сучасні проблеми біофізики – 5 кредитів

ІІІ курс

5 семестр

Вибіркова дисципліна 9. Іноземна мова / Санітарна мікробіологія, та вірусологія / Коронавірусні інфекції – 4 кредити

6 семестр

Вибіркова дисципліна 10. Основи гістологічних досліджень в медицині / Молекулярні, клітинні механізми патологічних процесів / Патогенна дія факторів зовнішнього середовища – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 11. Удосконалення знань із медико-біологічних дисциплін як підготовка до ЄДКІ / Клінічна фармакогенетика / Основи антибіотикотерапії – 4 кредити

IV курс

7 семестр

Вибіркова дисципліна 12. Клінічна біохімія / Сучасні методи генетичної діагностики – 3 кредити

8 семестр

Вибіркова дисципліна 13. Основи психоаналізу / Фізична терапія / Ерготерапія – 3 кредити

V курс

9 семестр

Вибіркова дисципліна 14. Секційний курс / Побічна дія ліків / Радіаційна медицина / Основи стоматології / Судинна хірургія – 4 кредити

10 семестр

Вибіркова дисципліна 15. Інструментальні методи функціональної діагностики / Актуальні питання ревматології / Актуальні питання пульмонології / Актуальні питання гастроентерології – 4 кредити

VІ курс

11 семестр

Вибіркова дисципліна 16. Клінічні аспекти імунопрофілактики / Діагностика, профілактика та лікування ВІЛ-інфекції / Актуальні питання клінічної імунології та алерголоргії – 3 кредити

Вибіркова дисципліна 17. Основи трансплантології / Пластична та реконструктивна хірургія / Екстремальна медицина – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 18. Ендокринологія / Актуальні питання церебро-васкулярної патології / Актуальні питання неврології –6 кредитів

12 семестр

Вибіркова дисципліна 19. Актуальні проблеми ЛОР-патології / Актуальні питання кардіохірургії / Актуальні питання нейрохірургії – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 20. Актуальні питання гематології / Актуальні питання кардіології / Актуальні питання нефрології – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 21. Організаційні основи сімейної медицини / Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я / Організаційні засади паліативної медицини / Доказова медицина – 4 кредити

arrow
227 "Фізична терапія, ерготерапія"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 227.Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія

 

Бакалавр

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2017 р. 

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання) на базі ПЗСО

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Історія та культура України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4. Філософія

5. Творчий феномен Лесі Українки

6. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба; калланетика) (доц. Тучак А. М.). Силабус 2020 р. 

7. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності:аквааеробіка; евритмія) (доц. Тучак А. М.). Програма 2019 р. 

8. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності:пілатес; роуп-скіпінг) (доц. Тучак А. М.). Програма 2018 р.

9. Медична інформатика та біостатистика (асист. Романюк А. П.). Програма 2018 р. 

10. Латинська мова і медична термінологія (метод. Шустер Л. А.) Програма 2017 р. 

11. Нормальна анатомія та фізіологія людини (за професійним спрямуванням) (доц. Якобсон О. О.). Програма 2018 р. 

12. Теорія та методика фізичного виховання

13. Біологічна та медична хімія (асист. Романюк А. П.). Програма 2019 р. 

14. Педагогіка та психологія

15. Науково-доказова практична дільність у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Сітовський А. М.)Програма 2019 р. 

16. Загальна гігієна та екологія (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

17. Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням) (доц. Усова О. В.). Програма 2019 р.

18. Патологічна фізіологія (доц. Якобсон О. О.). Програма 2019 р. 

19. Основи загальної патології (доц. Якобсон О. О.). Програма 2018 р.

20. Основи медичних знань, професійна етика та деонтологія (доц. Ульяницька Н. Я.). Програма 2018 р. 

21. Долікарська медична допомога (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Програма 2019 р. 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2018 р.

2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

3. Дієтологія з основами раціонального харчування (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

4. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток (доц. Ульяницька Н. Я.). Силабус 2020 р. 

5. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2020 р. 

6. Преформовані фізичні чинники (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2017 р., силабус 2020 р.

7. Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта (доц. Тучак А. М.).  Силабус 2020 р. 

8. Загальна неврологія (доц. Колихан В. П.) Силабус 2020 р. 

9. Терапевтичні вправи (доц. Цюпак Т. Є.). Силабус 2020 р. 

10. Мануальні методи фізичної терапії (ст. викл. Кирилюк В. В.). Силабус 2021 р. 

11. Загальна травматологія (доц. Сітовський А. М.) .Силабус 2019 р.

12. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (доц. Сітовський А. М.). Силабус 2020 р. 

13. Курсова робота з фізичної терапії, ерготерапії. Положення про випускні кваліфікаційні роботи

14. Методика та техніка класичного масажу (доц. Тучак А. М.).  Силабус 2021 р

15. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності ОРА (доц. Цюпак Т. Є.). Силабус 2021 р.  

16. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи (доц. Якобсон О.О.). Силабус 2021 р. 

17. Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (доц. Колихан В. П.). Силабус 2021 р. 

18. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2018 р.

19. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

20. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Силабус 2021 р. 

21. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушені діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2021 р. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Фізіологія та біохімія рухової активності (доц. Усова О. В.). Програма 2019 р.  / Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням) (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

2. Профілактика захворювань (доц. Усова О. В.)Силабус 2020 р. / Лікувально-оздоровча рухова активність (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. 

3. Фармакологія за професійним спрямуванням (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р. / Корекційна педагогіка (доц. Тучак А. М.).

4. Медична та біологічна фізика (доц. Абрамчук О. М.). Силабус 2020 р.  / Сучасні фітнес- технології (доц. Тучак А. М.).

5. Тренування рухової активності хворих та неповносправних (доц. Цюпак Т. Є.). Силабус 2021 р.   / Основи медико-соціальної реабілітації (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2020 р. 

6. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Сергеєв В. М.) Програма 2019 р. / Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

7. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р.  / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в спеціалізованих закладах для неповносправних (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

8. Анатомія опорно-рухового апарату  / Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. 

9. Гідротерапія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. / Клінічна психологія (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2021 р. 

10. Народні та нетродиційні методи реабілітації (доц. Сергеєв В. М.) Силабус 2021 р. / Спортивна травматологія (доц. Сітовський А. М.) Програма 2019 р., силабус 2021 р. 

11. Реабілітаційний масаж (ст. викл. Кирилюк В. В.). Силабус 2020 р. , силабус 2021 р.  / Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2020 р. 

12. Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) / Домашня опіка хворих та неповносправних (доц. Лавринюк В. Є.).  Силабус 2021 р. 

13. Курортологія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. / Соціальна психологія і психологія праці (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2021 р

 

Освітньо-професійна програма 2017 р. 

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання) на базі ПЗСО

 

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Історія та культура України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4. Філософія

5. Творчий феномен Лесі Українки

6. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба; калланетика) (доц. Тучак А. М.). Силабус 2020 р. 

7. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності:аквааеробіка; евритмія) (доц. Тучак А. М.). Програма 2018 р. 

8. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності:пілатес; роуп-скіпінг) (доц. Тучак А. М.). Програма 2019 р. 

9. Медична інформатика та біостатистика (асист. Романюк А. П.). Програма 2018 р. 

10. Латинська мова і медична термінологія (метод. Шустер Л. А.). Програма 2017 р. 

11. Нормальна анатомія та фізіологія людини (за професійним спрямуванням) (доц. Якобсон О. О.). Програма 2017 р. 

12. Теорія і методика фізичного виховання

13. Біологічна та медична хімія (асист. Романюк А. П.). Програма 2017 р. 

14. Педагогіка та психологія

15. Науково-доказова практична дільність у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Сітовський А. М.).

16. Загальна гігієна та екологія (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2017 р.  

17. Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням) (доц. Усова О. В.). Програма 2019 р.  

18. Патологічна фізіологія (доц. Якобсон О. О.). Програма 2018 р. 

19. Основи загальної патології (доц. Якобсон О. О.). Програма 2018 р. 

20. Основи медичних знань, професійна етика та деонтологія (доц. Ульяницька Н. Я.). Програма 2017 р. 

21. Долікарська медична допомога (ст. викл. Гайдучик П. Д.).

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2018 р.

2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2018 р. 

3. Дієтологія з основами раціонального харчування (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р.

4. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток (доц. Ульяницька Н. Я.). Програма 2018 р. 

5. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії (ст. викл. Гайдучик П. Д.).

6. Преформовані фізичні чинники (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2017 р., силабус 2021 р. 

7. Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта (доц. Тучак А. М.). Силабус 2020 р. 

8. Загальна неврологія (ст. викл. Колихан В. П.). Силабус 2020 р. 

9. Терапевтичні вправи (доц. Грейда Н. Б.)Програма 2019 р. 

10. Мануальні методи фізичної терапії (ст. викл. Кирилюк В. В.). Силабус 2021 р. 

11. Загальна травматологія (доц. Сітовський А. М.)Силабус 2019 р.

12. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

13. Курсова робота з фізичної терапії, ерготерапії. Вимоги до написання і оформлення курсових робіт

14. Методика та техніка класичного масажу (доц. Тучак А. М.). Програма 2019 р. 

15. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

16. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2020 р.

17. Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (ст. викл. Колихан В. П.). Силабус 2021 р

18. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2017 р. 

19. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2018 р. 

20. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА

21. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушені діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2021 р. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Фізіологія та біохімія рухової активності (доц. Усова О. В.). Програма 2018 р. / Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням) (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р.

2. Профілактика захворювань (доц. Усова О. В.). / Лікувально-оздоровча рухова активність (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р. 

3. Фармакологія за професійним спрямуванням (проф. Андрійчук О. Я.). / Корекційна педагогіка (доц. Тучак А. М.). Силабус 2020 р. 

4. Медична та біологічна фізика  (доц. Абрамчук О. М.). Силабус 2021 р. / Сучасні фітнес-технології (асист. Тучак О. А.)

5. Тренування рухової активності хворих та неповносправних (доц. Цюпак Т. Є.) / Основи медико-соціальної реабілітації (ст. викл. Гайдучик П. Д.)

6. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Сергеєв В.М.). Програма 2018 р.  / Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

7. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Лавринюк В. Є.).  Програма 2018 р. / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в спеціалізованих закладах для неповносправних (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2018 р. 

8. Анатомія опорно-рухового апарату / Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

9. Гідротерапія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. / Клінічна психологія (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2021 р.

10. Народні та нетрадиційні методи реабілітації (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р.  / Спортивна травматологія (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

11. Реабілітаційний масаж (ст. викл. Кирилюк В. В.). Силабус 2021 р. / Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р. 

12. Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (доц. Якобсон О. О.). / Домашня опіка хворих та
неповносправних (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

13. Курортологія (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р. / Соціальна психологія і психологія праці (ст. викл. Гайдучик П. Д.).

 

Бакалавр

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2019 р.

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання) на базі ПЗСО

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Історія та культура України

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4. Філософія

5. Творчий феномен Лесі Українки

6. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба; калланетика) (доц. Тучак А. М.) Програма 2019 р. 

7. Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності:роупскіпінг; пілатес) (доц. Тучак А. М.) Силабус 2020 р. 

8. Основи медичних знань, професійна етика і деонтологія (доц. Ульяницька Н. Я.) Програма 2019 р. 

9. Медична інформатика та біостатистика (асист. Романюк А. П.). Програма 2019 р. 

10. Латинська мова і медична термінологія (метод. Шустер Л. А.). Програма 2019 р. 

11. Нормальна анатомія людини (за професійним спрямуванням) (доц. Шевчук Т. Я.). Програма 2019 р. 

12. Функціональна анатомія (доц. Шевчук Т. Я.). Програма 2019 р. 

13. Основи загальної патології (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2020 р. 

14. Нормальна фізіологія людини (за професійним спрямуванням)  (доц. Якобсон О. О.). Програма 2019 р. 

15. Науково-доказова практична дільність у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Сітовський А. М.) Програма 2019 р. 

16. Долікарська медична допомога (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2020 р. 

17. Психологія фізичної активності (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Програма 2019 р. 

18. Оздоровча рухова активність (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р

19. Дієтологія з основами раціонального харчування (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р.

2. Методика та техніка класичного масажу (доц. Тучак А. М.).  Програма 2019 р. 

3. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем  (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2021 р. 

4. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток  (доц. Ульяницька Н. Я.) Силабус 2021 р.  

5. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в спеціалізованих закладах для неповносправних (доц. Грейда Н. Б.) Програма 2019 р. 

6. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії (ст. викл. Гайдучик П. Д.)

7. Преформовані фізичні чинники (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р., силабус 2021 р.

8. Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта (асист. Тучак)

9. Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням) (доц. Усова О. В.). Силабус 2020 р.  

10. Терапевтичні вправи (доц. Цюпак Т. Є.) Силабус 2020 р.

11. Основи занятійної терапії (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. 

12. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

13. Курсова робота з фізичної терапії, ерготерапії  (доц. Усова О.В.). Вимоги до написання і оформлення курсових робіт

14. Семіотика з основами пропедевтики (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р., силабус 2021 р.

15. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

16. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.). Програма 2019 р. 

17. Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (доц. Якобсон О. О.). Програма 2019 р. 

18. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р. 

19. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2021 р. 

20. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

21. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушені діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2020 р. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р.  / Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням) (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2020 р. 

2. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням) (доц. Цюпак Т.Є.) Силабус 2021 р.  / Курортологія (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

3. Медична та біологічна фізика (доц. Абрамчук О. М.) Силабус 2021 р. / Біологічна та медична хімія (доц. Осип Ю. Л.) Силабус 2021 р. 

4. Фізіологія та біохімія рухової активності (доц. Усова О. В.) Силабус 2021 р. / Мануальна терапія (ст. викл. Кирилюк В. В.) Силабус 2021 р. 

5. Тренування рухової активності хворих та неповносправних (доц. Цюпак Т. Є.) Силабус 2021 р.  / Основи медико-соціальної реабілітації (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Силабус 2021 р. 

6. Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичого терапевта (доц. Ульяницька Н. Я.) Силабус 2020 р./ Клінічний реабілітаційний менеджмент в клініці внутрішніх хвороб (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2020 р. 

7. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії (постановка реабілітаційного діагнозу) (доц. Ульяницька Н. Я.) Силабус 2020 р. / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб (доц. Лавринюк В. Є.) Силабус 2020 р. 

8. Анатомія опорно-рухового апарату / Реабілітаційний масаж (доц. Тучак А. М.). Програма 2019 р. 

9. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р. / Гідрокінезотерапія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. 

10. Сучасні методики фізичної терапії (за професійним спрямуванням) (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р.  / Профілактика захворювань (доц. Усова О.В.). Силабус 2021 р. 

11. Клінічна психологія (ст. викл. Гайдучик П. Д.) / Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) 

12. Домашня опіка хворих та неповносправних (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2021 р. / Корекційна педагогіка (асист. Тучак О.А.) 

13. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Грейда Н. Б.) Програма 2019 р. / Соціальна психологія і психологія праці (ст. викл. Гайдучик П. Д.)

 

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання) на базі м/с

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2. Творчий феномен Лесі Українки

3. Медична інформатика та біостатистика (асист. Романюк А. П.). Програма 2019 р. 

4. Нормальна анатомія людини (за професійним спрямуванням) (доц. Шевчук Т. Я.). Програма 2019 р. 

5. Функціональна анатомія (доц. Шевчук Т. Я.). Програма 2019 р. 

6. Основи загальної патології (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2020 р. 

7. Нормальна фізіологія людини (за професійним спрямуванням) (доц. Якобсон О. О.). Силабус 2020 р. 

8. Науково доказова практична дільність у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

9. Основи медичних знань, професійна етика і деонтологія (доц. Ульяницька Н. Я.). Програма 2019 р. 

10. Дієтологія з основами раціонального харчування (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р.   

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності) (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р.

2. Семіотика з основами пропедевтики (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р., силабус 2021 р.

3. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2020 р. 

4. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток (доц. Ульяницька Н. Я.). Програма 2019 р. 

5. Преформовані фізичні чинники (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р., силабус 2020 р. 

6. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в спеціалізованих закладах для неповносправних (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р.силабус 2021 р. 

7. Основи маркетингу, менеджменту та адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії (ст. викл. Гайдучик П. Д.)

8. Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта (асист. Тучак О. А.)

9. Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням) (доц. Усова О.В.). Програма 2019 р.  

10. Терапевтичні вправи (доц. Грейда Н. Б.). Програма 2019 р. 

11. Основи занятійної науки (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2020 р. 

12. Курсова робота з фізичної терапії, ерготерапії (доц. Усова О.В.). Вимоги до написання і оформлення курсових робіт

13. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

14. Методика та техніка класичного масажу (доц. Тучак А. М.). Програма 2019 р. 

15. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Силабус 2019 р. 

16. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.)

17. Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (доц. Якобсон О. О.)

18. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії (проф. Андрійчук О. Я.). Програма 2019 р. 

19. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем (доц. Лавринюк В. Є.). Силабус 2020 р. 

20. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р. 

21. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушені діяльності нервової системи (доц. Якобсон О. О.) 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Медична та біологічна фізика (асист. Романюк А. П.). Програма 2019 р. / Психологія фізичної активності (ст. викл. Гайдучик П. Д.). Програма 2019 р. 

2. Тренування рухової активності хворих та неповносправних (доц. Цюпак Т.Є.) Силабус 2021 р. / Основи медико-соціальної реабілітації (ст. викл. Гайдучик П. Д.)

3. Клінічна психологія (ст. викл. Гайдучик П.Д.) / Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (доц. Шевчук Т. Я.)

4. Фізіологія та біохімія рухової активності (доц. Усова О.В.). Силабус 2020 р. / Оздоровча рухова активність (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2020 р. 

5. Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичного терапевта (доц. Ульяницька Н. Я.)Програма 2019 р. / Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

6. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії (постановка реабілітаційного діагнозу) / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при дисфункціях внутрішніх органів (доц. Лавринюк В. Є.). Програма 2019 р. 

7. Реабілітаційний масаж (ст. викл. Кирилюк В. В.) Силабус 2021 р.  / Анатомія опорно-рухового апарату (доц. Шевчук Т. Я.)

8. Гідрокінезитерапія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. / Мануальна терапія (ст. викл. Кирилюк В. В.). Силабус 2021 р. 

9. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням)(доц. Цюпак Т.Є.) Силабус 2021 р. / Курортологія (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2021 р. 

10. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація (доц. Грейда Н. Б.). Силабус 2020 р.  / Профілактика захворювань (доц. Усова О.В.). Силабус 2020 р. 

11. Домашня опіка хворих та неповносправних (доц. Лавринюк В. Є.) Силабус 2021 р. / Корекційна педагогіка (асист. Тучак О. А.)

12. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (доц. Грейда Н. Б.) Силабус 2021 р. / Соціальна психологія та психологія праці (ст. викл. Гайдучик П. Д.) 

13. Сучасні методи фізичної терапії (за професійним спрямуванням) (доц. Сітовський А. М.) Програма 2019 р.  / Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (доц. Сітовський А. М.). Програма 2019 р.

Безперервний професійний розвиток лікарів

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує безперервній професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення, симуляційних тренінгах та тренінгах з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо).

Форма навчання: очна/змішана. Термін навчання: 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР); 1 тиждень (30 аудиторних годин/25 балів БПР); 2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР); 1 день (6 аудиторних годин/10 балів БПР).

Освітній процес організовується на базі навчально-наукового медичного інституту, його кафедр та клінічних баз.

Початок навчання – згідно з календарним планом та за фактом формування груп слухачів.

Програми циклів тематичного удосконалення, симуляційних тренінгіів та тренінгів з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо) узгоджено згідно з наказом МОЗ України від 22.02. 2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та ліцензії на післядипломну освіту лікарів, що зазначено у відомостях щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Волинським національним університетом імені Лесі Українки, наказ МОН України від 9 липня 2020 № 184-л.

Телефон для довідок - +380507450897 Якобсон Олена

Орієнтовний план-графік курсів підвищення кваліфікації

Дати проведення

Назва ТУ

Тривалість  циклу ТУ та кількість балів БПР

Дата початку циклу

1

Лютий/квітень/травень/

вересень/жовтень/листопад 

Знеболювання та невідкладні стани в стоматології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

17.05.2021

2

Березень/квітень/червень /жовтень

Знеболювання та невідкладні стани

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

12.04.2021,

07.06.2021

3

Березень/жовтень

Актуальні питання хірургії дитячого віку в практиці сімейного лікаря

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

4.

Березень/жовтень    

Основи лапароскопічної хірургії з елементами герніології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

15.03.2021

5.

Травень /листопад

Фізіотерапія в спортивній медицині та лікувальний гімнастиці

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

18.05.21

6

Квітень/

/жовтень/грудень

Ерготерапевтичні методи, що використовуються для пацієнтів з порушенням когнітивних функцій в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

7

Березень /травень/

вересень/жовтень/грудень 

Ерготерапевтичні втручання для відновлення навичок мобільності та самообслуговування у пацієнтів з різними нозологіями в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

8

Квітень/листопад 

Діагностика та аспекти ведення структурної кардіопатології

2 тиждень (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

31.05.21

9

Березень/травень/

/жовтень/листопад 

Ерготерапевтичні втручання для хворих з порушенням функції верхньої кінцівки в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

10

Квітень/листопад 

Неврологічна та нейрохірургічна патологія в практиці сімейного лікаря

2 тиждень (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

 

11

Травень/жовтень

Вибрані питання кардіологічної та терапевтичної патології у вагітних: особливості перебігу та клінічного супроводу

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

11.05.21

12

Квітень

Основи ендоскопічної хірургії

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

12.04.21

13

Вересень

Гепатобіліарна лапароскопічна хірургія

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

  14

Травень/листопад 

Лабораторна діагностика у клінічній практиці

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

11.05.21

15 Квітень/червень /грудень Фізіотерапія та відновлювальне лікування в стоматології 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

12.04.21

31.05.21

16 Травень Актуальні питання променевої та функціональної діагностики в клінічній практиці 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР) 24.05.21
17 Травень Актуальні стандарти і популярні рішення при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР) 17.05.21

 

arrow
Програми, силабус курсів
Міжнародна діяльність

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Медичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки зареєстровано у Всесвітній базі медичних шкіл (World Directory of Medical Schools).

Всесвітня база (World Directory of Medical Schools) – це спільне підприємство Всесвітньої федерації медичної освіти (World Federation for Medical Education) та Фонду сприяння розвитку медичної освіти і досліджень (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research). Її основна місія – перерахувати усі медичні школи світу, маючи про них точну, сучасну та вичерпну інформацію. Цілі бази – допомогти майбутнім студентам і медичним органам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо медичних шкіл і їхніх випускників, а також інформувати дослідників і представників громадськості про особливості поточних і минулих програм медичної освіти в усьому світі.

 

ПРОГРАМА «ГОСТЬОВИЙ ПРОФЕСОР»

 

https://www.umanitoba.ca/faculties/kinrec/about/giesbrecht_faqs.html

 

    Gordon Giesbrecht

    Prof., Ph.D., B.Th. University of Manitoba

 

 У межах реалізації університетської програми «Гостьовий професор» студенти та викладачі медичного факультету мали чудову нагоду слухати цикл лекцій професора з Університету Манітоби (Канада) Гордона Гісбрехта. Його лекції були присвячені фізіології екстремальних станів та поведінки людини в екстремальних умовах.

 

Факультет підтримує зв'язки з навчальними закладами:

 

Студентське самоврядування та дозвілля

Кожен з нас  ставив перед собою питання : що таке студентська рада і для чого вона потрібна? 
 

Студентська рада - це  об’єднання. Перш за все, це об’єднання студентів…студентів котрі можуть  організовувати, слухати ,керувати. 

- Приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

-Проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи. 

-Захищає права студентів. 

-Служить «мостом» між адміністрацією та студентством. 

-Приймає пропозиції та зауваження від студентів з приводу роботи студентського самоврядування і навчально-виховного процесу. 

-Залучає студентів до волонтерської діяльності.  

- Сприяє діяльності студентських гуртків,товариств, клубів за інтересами. 

Якщо ти активний, цілеспрямований, креативний і в тебе є багато ідей та енергії, тоді приєднуйся до нас    -     Студентської Ради медичного інституту. Ми завжди раді новим людям.

arrow
Склад студентської ради

фотоГолова студентського самоврядування: 

Андрієвський  Андрій Богданович. 
Студент 3-го курсу ФТмс-36, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Контакти: 
Телефон : 0683378321 
mail : mryfugh@ukr.net 
         andriievskyi.andrii2019@vnu.edu 

 

 

 

Корисні посилання
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram

 

 

Розклади навчальних занять, розклади сесій
arrow
Розклад занять "Клінічні студії"
arrow
Розклад заліків та екзаменів для бакалаврів-заочників
arrow
Розклад заліків та екзаменів для магістрів-заочників

ФТ-63Мз

ФТ-73Мз

arrow
Розклад заліків та екзаменів для студентів денної форми навчання
Екзаменаційна атестація
arrow
Розклад державної атестації
Медична періодика

Університетською бібліотекою сформовано віртуальну виставку фахових медичних видань. Вашій увазі перелік фахових медичних видань зі спеціальностей 222 Медицина та Фізична терапія, ерготерапія.

Скринька довіри

На медичному факультеті функціонує “Електронна скринька довіри”, на яку кожен, кому небайдужа доля факультету: студенти, абітурієнти, співробітники, батьки, випускники, гості – можуть повідомити інформацію, яка важлива для забезпечення повноцінного функціонування та покращення діяльності факультету.

Усі повідомлення будуть вивчені та взяті до уваги, в тому числі – анонімні. Повна конфіденційність гарантується.

Скринька довіри

Ми в соціальних мережах: