Перейти до основного вмісту
Про нас
arrow
Історична довідка

Навчально-науковий медичний інститут був створений рішенням вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 29 серпня 2020 року на базі медико-біологічного факультету та кафедри фізичної терапії та ерготерапії факультету фізичної культури, спорту та здоров’я. 30 вересня 2021 року інститут перейменовано в медичний факультет.

Медичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки провадить освітню діяльність із підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальностями 222 «Медицина», 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

arrow
Деканат

фото

 

Декан медичного факультету Поручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент.

 

 

 


фото

 

Заступник декана з навчальної роботи Якобсон Олена Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент.

 

 

 


фото

 

Заступник декана з виховної роботи Мельничук Вікторія Олегівна, асистент кафедри гістології і медичної біології. 

 

 

 


фото

 

Куратор наукової роботи викладачів та студентів Бранюк Сергій Віталійович, асистент кафедри анатомії людини.

 

 

 

 


фото

 

Диспетчер Покотило Ольга Олегівна.

 

 

 

arrow
Професорсько-викладацький склад

Кафедра анатомії людини


фото

 

Пикалюк Василь Степанович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини.

 

 

 


фото

 

Шварц Людмила Олексіївна - кандидат біологічних наук, доцент. 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Шевчук Тетяна Яківна - кандидат біологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

Апончук Людмила Степанівна - кандидат біологічних наук, старший викладач. 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Бранюк Сергій Віталійович - старший викладач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кафедра гістології та медичної біології


фото

 

 

 

Бойко Петро Костянтинович - доктор ветеринарних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 


 

фото

 

 

Ульянов Вадим Олексійович - доктор медичних наук, професор.

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Зінченко Марія Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Коширець Віктор Васильович - кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Омельковець Ярослав Адамович - кандидат біологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Степанюк Ярослав Васильович - кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гістології та медичної біології.

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

 

Дяків Світлана Вікторівна - кандидат біологічних наук, старший лаборант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото

 

Титюк Ольга Василівна - кандидат біологічних наук, старший лаборант. 

 

 

 


Кафедра фізичної терапії та ерготерапії:


фото

 

 

 

Андрійчук Ольга Ярославівна - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії.

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Грейда Наталія Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 


фото

 

 

Лавринюк Володимир Євгенович - кандидат медичних наук, доцент.

 

 

 

 

 


фото

 

 

Сергеєв В’ячеслав Михайлович - кандидат медичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

Сітовський Андрій Миколайович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

 

 

Тучак Анатолій Михайлович - кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Цюпак Тетяна Євгенівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

 

 

 


 

Ульяницька Наталія Ярославівна - кандидат біологічних наук, доцент. 


фото

 

 

 

Усова Оксана Василівна - кандидат біологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

 

Гайдучик Петро Данилович - кандидат психологічних наук, старший викладач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Романюк Альона Павлівна - кандидат біологічних наук, асистент.

 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

Тучак Олег Анатолійович - асистент. 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Гайволя Руслан Юрійович - асистент.

 

 

 

 

 

 

 

 


фото

 

 

 

Мельничук Вікторія Олегівна - асистент, заступник директора з виховної роботи навчально-наукового медичного інституту

 

 

 

 

 

 


Кафедра клінічної медицини:Галей Микола Михайлович - кандидат медичних наук, доцент. 
Сергеєв Володимир Микалайович - кандидат біологічних наук, доцент. 
Якобсон Олена Олександрівна - кандидат медичних наук, доцент. 
Грушелевська Лариса Володимирівна - асистент. 

 

arrow
Контингент студентів

Контингент студентів медичного факультету станом на березень 2021 (денна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Бакалаври

 

1

Мед - 18

4

3

7

59

ФТ - 15

12

11

23

ФТ м/с - 16

8

6

14

ФТ м/с - 17

2

13

15

2

Мед м/с - 28

0

11

11

57

ФТ - 2.5

7

4

11

ФТ м/с - 2.6

4

15

19

ФТ м/с - 2.7

4

12

16

3

ФТ - 3.6

8

4

12

12

4

ФТ - 4.5

8

19

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

155

 

 

 

 

 

 

 

Магістри

 

1

ФТ - 5.4М

8

3

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість

166

 

 

Контингент студентів медичного факультету станом на березень 2021 (заочна форма навчання)

Курс

Група

Державна форма навчання

Платна форма навчання

Всього

Всього на курсі

 

Бакалаври

 

4

ФТ - 43з

4

6

10

10

5

ФР - 53з

6

2

8

8

           
       

Всього

18

           
 

Магістри

 

1

ФТ - 63Мз

2

11

13

13

           
       

Всього

13

           
     

Загальна кількість

31

 

 

arrow
План розвитку факультету
Для вступників
arrow
На базі ПЗСО

222 "Медицина"


Медицина

227 "Фізична терапія та ерготерапія", бакалавр


Фізична терапія, бакалавр

 


227 "Фізична терапія та ерготерапія", магістр


Фізична терапія, магістр

 

arrow
На базі молодшого спеціаліста

  


222 "Медицина"


Медицина

227 "Фізична терапія та ерготерапія", бакалавр


Фізична терапія, бакалавр

 


227 "Фізична терапія та ерготерапія", магістр


Фізична терапія, магістр

 

Спеціальності
arrow
222 "Медицина"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 222.Медицина

Освітня програма Медицина

 

Магістр

Ліцензія

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

 

Нормативні дисципліни спеціальності 222 "Медицина":

1. Цикл загальної підготовки:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Анатомія людини (Кафедра анатомі людини, проф. Пикалюк В. С.)
 3. Медична та біологічна фізика 
 4. Гістологія, цитологія та ембріологія (Кафедра гістології та медичної біології, доц. Степанюк Я. В.)
 5. Гігієна та екологія 
 6. Охорона праці в галузі
 7. Медична хімія
 8. Біологічна та біоорганічна хімія
 9. Мікробіологія, вірусологія, та імунологія (Кафедра гістології та медичної біології, проф. Бойко П. К.)
 10. Латинська мова та медична термінологія
 11. Радіологія
 12. Фізіологія
 13. Медична інформатика
 14. Медична біологія
 15. Англійська мова (за професійним спрямуванням)

2. Цикл професійної підготовки:

 1. Патофізіологія
 2. Клінічна анатомія і оперативна хірургія
 3. Фармакологія
 4. Спеціальна медицина, громадське здоров'я 
 5. Пропедевтика внутрішньої медицини
 6. Пропедевтика педіатрії
 7. Загальна хірургія
 8. Патоморфологія
 9. Медична психологія
 10. Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична генетика
 11. Педіатрія
 12. Хірургія
 13. Акушерство і гінекологія
 14. Урологія
 15. Оториноларингологія
 16. Офтальмологія
 17. Неврологія
 18. Психіатрія, наркологія
 19. Дерматологія, венерологія
 20. Фізична реабілітація, спортивна медицина
 21. Судова медицина. Медичне право України
 22. Внутрішня медицина в тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
 23. Інфекційні хвороби
 24. Епідеміологія та принципи доказової медицини
 25. Онкологія та радіаційна медицина
 26. Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 27. Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
 28. Травматологія і ортопедія
 29. Фтизіатрія
 30. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 31. Екстренна та невідкладна медична допомога
 32. Внутрішня медицина
 33. Хірургія у тому числі дитяча хірургія
 34. Загальна практика (сімейна медицина)
 35. Догляд за хворими (практика)
 36. Сестринська практика
 37. Виробнича лікарська практика

Вибіркові дисципліни спеціальності 222 "Медицина":

І курс

1 семестр.

Вибіркова дисципліна 1. Безпека життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки / Основи економіки / Основи правознавства – 3 кредити

2 семестр

Вибіркова дисципліна 2. Україна в європейському історичному та культурному контекстах / Історія медицини / Релігієзнавство – 3 кредити

Вибіркова дисципліна 3. Філософія / Основи психології / Медична соціологія – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 4. Іноземна мова / Культура наукової мови / Фізичне виховання та здоров’я – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 5. Молекулярна біологія / Європейські стандарти комп’ютерної грамотності – 5 кредитів

ІІ курс

3 семестр

Вибіркова дисципліна 6. Нейроанатомія / Математичні методи в біології та медицині – 5 кредитів 

Вибіркова дисципліна 7. Ембріологія та тератологія / Біологія розвитку – 4 кредити

4 семестр

Вибіркова дисципліна 8. Основи діагностики функціональних систем / Сучасні проблеми біофізики – 5 кредитів

ІІІ курс

5 семестр

Вибіркова дисципліна 9. Іноземна мова / Санітарна мікробіологія, та вірусологія / Коронавірусні інфекції – 4 кредити

6 семестр

Вибіркова дисципліна 10. Основи гістологічних досліджень в медицині / Молекулярні, клітинні механізми патологічних процесів / Патогенна дія факторів зовнішнього середовища – 4 кредити

Вибіркова дисципліна 11. Удосконалення знань із медико-біологічних дисциплін як підготовка до ЄДКІ / Клінічна фармакогенетика / Основи антибіотикотерапії – 4 кредити

IV курс

7 семестр

Вибіркова дисципліна 12. Клінічна біохімія / Сучасні методи генетичної діагностики – 3 кредити

8 семестр

Вибіркова дисципліна 13. Основи психоаналізу / Фізична терапія / Ерготерапія – 3 кредити

V курс

9 семестр

Вибіркова дисципліна 14. Секційний курс / Побічна дія ліків / Радіаційна медицина / Основи стоматології / Судинна хірургія – 4 кредити

10 семестр

Вибіркова дисципліна 15. Інструментальні методи функціональної діагностики / Актуальні питання ревматології / Актуальні питання пульмонології / Актуальні питання гастроентерології – 4 кредити

VІ курс

11 семестр

Вибіркова дисципліна 16. Клінічні аспекти імунопрофілактики / Діагностика, профілактика та лікування ВІЛ-інфекції / Актуальні питання клінічної імунології та алерголоргії – 3 кредити

Вибіркова дисципліна 17. Основи трансплантології / Пластична та реконструктивна хірургія / Екстремальна медицина – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 18. Ендокринологія / Актуальні питання церебро-васкулярної патології / Актуальні питання неврології –6 кредитів

12 семестр

Вибіркова дисципліна 19. Актуальні проблеми ЛОР-патології / Актуальні питання кардіохірургії / Актуальні питання нейрохірургії – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 20. Актуальні питання гематології / Актуальні питання кардіології / Актуальні питання нефрології – 6 кредитів

Вибіркова дисципліна 21. Організаційні основи сімейної медицини / Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я / Організаційні засади паліативної медицини / Доказова медицина – 4 кредити

 

СИЛАБУСИ

arrow
227 "Фізична терапія, ерготерапія"

Галузь знань 22.Охорони здоров`я

Спеціальність 227.Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія

 

Бакалавр

Ліцензія

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2016 р.

Навчальний план 2016 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Народні та нетрадиційні методи реабілітації / Корекційна педагогіка (екзамен 10)

2. Домашня опіка хворих та неповносправних / Анатомія нервової системи (за проф. спрямуванням) (залік 9)

3. Курортологія / Соціальна психологія та психологія праці (залік 10)

4. Основи фізичної терапії, ерготерапії, тренування рухової активності хворих та неповносправних /Основи соціальної реабілітації (залік 9)

 

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Профілактика захворювань / Лікувально-оздоровча рухова активність (залік 8)

2. Медична та біологічна фізика / Сучасні фітнес- технології (екзамен 5)

3. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 7)

4. Анатомія опорно-рухового апарату / Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація (залік 5)

5. Гідротерапія / Клінічна психологія (екзамен 6)

6. Народні та нетродиційні методи реабілітації / Спортивна травматологія (залік 6)

7. Реабілітаційний масаж / Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (залік 7)

8. Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) / Домашня опіка хворих та неповносправних (залік 8)

9. Курортологія / Соціальна психологія і психологія праці (залік 8)

 

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Профілактика захворювань/ Лікувально-оздоровча рухова активність (залік 9)

2. Фармакологія за професійним спрямуванням /Корекційна педагогіка (екзамен 7)

3. Медична та біологічна фізика / Сучасні фітнес- технології (екзамен 8)

4. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 9)

5. Гідротерапія / Клінічна психологія (екзамен 8)

6. Народні та нетродиційні методи реабілітації / Спортивна травматологія (залік 10)

7. Реабілітаційний масаж /Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії (залік 9)

8. Курортологія / Соціальна психологія і психологія праці (залік 10)

 

Освітньо-професійна програма 2019 р. 

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання)

1. Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування / Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)  (екзамен 4)

2. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням) / Курортологія (залік 8)

3. Медична та біологічна фізика / Біологічна та медична хімія (екзамен 4)

4. Фізіологія та біохімія рухової активності / Мануальна терапія (екзамен 5)

5. Тренування рухової активності хворих та неповносправних /Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 7)

6. Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичого терапевта / Клінічний реабілітаційний менеджмент в клініці внутрішніх хвороб (екзамен 3)

7. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії (постановка реабілітаційного діагнозу) / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб (залік 3)

8. Анатомія опорно-рухового апарату / Реабілітаційний масаж (залік 5)

9. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація / Гідрокінезотерапія (залік 6)

10. Сучасні методики фізичної терапії (за професійним спрямуванням) / Профілактика захворювань (екзамен 6)

11. Клінічна психологія /Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (залік 7)

12. Домашня опіка хворих та неповносправних /Корекційна педагогіка (залік 8)

13. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії / Соціальна психологія і психологія праці (залік 8)

 

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання на базі молодшого спеціаліста)

Вибіркові дисципліни:

1. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи медико-соціальної реабілітації (екзамен 5)

2. Клінічна психологія / Анатомія нервової системи (за професійним спрямуванням) (залік 5)

3. Фізіологія та біохімія рухової активності / Оздоровча рухова активність (екзамен 4)

4. Реабілітаційний масаж / Анатомія опорно-рухового апарату (залік 4)

5. Гідрокінезитерапія / Мануальна терапія (залік 5)

6. Дихальна гімнастика (за професійним спрямуванням) / Курортологія (залік 6)

7. Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометричнв релаксація / Профілактика захворювань (залік 3) 

8.  Домашня опіка хворих та неповносправних / Корекційна педагогіка (залік 6)

9. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії / Соціальна психологія та психологія праці (залік 6)

10. Сучасні методи фізичної терапії (за професійним спрямуванням) /Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (екзамен 3)

 

Освітньо-професійна програма 2020 р. 

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Фармакологія за професійним спрямуванням / Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях сенсорних систем (семестр 3)

2. Інструментальн методи функціональної діагностики / Психологічні аспекти фізичної терапії та ерготерапії (семестр 3)

3. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Основи кардіології та пульмонології (семестр 4)

4. Медична та біологічна фізика / Дієтологія з основами раціонального харчуваня (семестр 4)

5. Фізіологія та біохімія рухової активності / Біологічна та медична хімія (семестр 5)

6. Педіатрія / Загальна травматологія (семестр 5)

7. Пет-терапія / Фітотерапія (семестр 6)

8. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів / ФТ пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (семестр 6)

9. Загальна неврологія / Народні та нетрадиційні методи реабілітації (семестр 7)

10. Виробничі практики.Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерап у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії в клініці внутрішніх хвороб (семестр 7)

11. Саніторно-курорте відновне лікування / Мануальні методи фізичної терапії (семестр 8)

12. ФТ при порушенні діяльності ендокринних залоз / ФТ при когнітивних порушеннях (семестр 8)

 

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання на базі молодшого спеціаліста)

Вибіркові дисципліни:

1. Фармакологія за професійним спрямуванням / Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (семестр 2)

2. Тренування рухової активності хворих та неповносправних / Загальна травматологія (семестр 2)

3. Психологічні аспекти фізичної терапії та ерготерапії / Основи кардіології та пульмонології (семестр 3)

4. Дієтологія з основами раціонального харчування / ФТ при порушенні діяльності ендокринних залоз (семестр 3)

5. Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях сенсорних систем / Реабілітаційний масаж (семестр 4)

6. Фізіологія та біохімія рухової активності / Біологічна та медична хімія (семестр 4)

7. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при дисфункціях внутрішніх органів (семестр 5)

8. ФТ пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом / Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів (семестр 5)

9. Санаторно-курортне відновне лікування / Фітотерапія (семестр 6)

10. Народні та нетрадиційні методи реабілітації/ Мануальні методи фізичної терапії (семестр 6)

 

СИЛАБУСИ

 

 

Магістр

Ліцензія 

Група забезпечення

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Спадкові хвороби / Соціальна медицина (семестр 3)

2. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях / Фізична терапія при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

3. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії при хірургічних захворюваннях / Клінічна практика з фізичної терапії при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

4. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії в онкології і паліативній медицині / Клінічна практика з фізичної терапії в неврології (семестр 3)

5. Фармакологія у фізичній терапії / Математична статистика та аналіз наукових даних у фізичній терапії (семестр 2)

6. Фізична терапія в педіатрії / Новітні технології фізичної терапії та функціональної діагностики (семестр 3)

 

Навчальний план 2020 р. (заочна форма навчання)

Вибіркові дисципліни:

1. Спадкові хвороби / Соціальна медицина (семестр 1)

2. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях / Фізична терапія при серцево-судинних захворюваннях (семестр 1)

3. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії при хірургічних захворюваннях / Клінічна практика з фізичної терапії при серцево-судинних захворюваннях (семестр 2)

4. Виробничі практики. Клінічна практика з фізичної терапії в онкології і паліативній медицині / Клінічна практика з фізичної терапії в неврології (семестр 3)

5. Фармакологія у фізичній терапії / Математична статистика та аналіз наукових даних у фізичній терапії (семестр 2)

6. Фізична терапія в педіатрії / Новітні технології фізичної терапії та функціональної діагностики (семестр 3)

 

СИЛАБУСИ

Безперервний професійний розвиток лікарів

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує безперервній професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення, симуляційних тренінгах та тренінгах з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо).

Форма навчання: очна/змішана. Термін навчання: 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР); 1 тиждень (30 аудиторних годин/25 балів БПР); 2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР); 1 день (6 аудиторних годин/10 балів БПР).

Освітній процес організовується на базі навчально-наукового медичного інституту, його кафедр та клінічних баз.

Початок навчання – згідно з календарним планом та за фактом формування груп слухачів.

Програми циклів тематичного удосконалення, симуляційних тренінгіів та тренінгів з оволодіння практичними навичками, тематичних навчаннях (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо) узгоджено згідно з наказом МОЗ України від 22.02. 2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та ліцензії на післядипломну освіту лікарів, що зазначено у відомостях щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Волинським національним університетом імені Лесі Українки, наказ МОН України від 9 липня 2020 № 184-л.

Телефон для довідок - +380507450897 Якобсон Олена

Орієнтовний план-графік курсів підвищення кваліфікації

Дати проведення

Назва ТУ

Тривалість  циклу ТУ та кількість балів БПР

Дата початку циклу

1

Лютий/квітень/травень/

вересень/жовтень/листопад 

Знеболювання та невідкладні стани в стоматології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

17.05.2021

2

Березень/квітень/червень /жовтень

Знеболювання та невідкладні стани

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

12.04.2021,

07.06.2021

3

Березень/жовтень

Актуальні питання хірургії дитячого віку в практиці сімейного лікаря

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

4.

Березень/жовтень    

Основи лапароскопічної хірургії з елементами герніології

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

15.03.2021

5.

Травень /листопад

Фізіотерапія в спортивній медицині та лікувальний гімнастиці

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

18.05.21

6

Квітень/

/жовтень/грудень

Ерготерапевтичні методи, що використовуються для пацієнтів з порушенням когнітивних функцій в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

7

Березень /травень/

вересень/жовтень/грудень 

Ерготерапевтичні втручання для відновлення навичок мобільності та самообслуговування у пацієнтів з різними нозологіями в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

8

Квітень/листопад 

Діагностика та аспекти ведення структурної кардіопатології

2 тиждень (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

31.05.21

9

Березень/травень/

/жовтень/листопад 

Ерготерапевтичні втручання для хворих з порушенням функції верхньої кінцівки в практиці сімейного лікаря

2 дні (12 аудиторних годин/15 балів БПР)

 

10

Квітень/листопад 

Неврологічна та нейрохірургічна патологія в практиці сімейного лікаря

2 тиждень (60 аудиторних годин/50 балів БПР);

 

11

Травень/жовтень

Вибрані питання кардіологічної та терапевтичної патології у вагітних: особливості перебігу та клінічного супроводу

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

11.05.21

12

Квітень

Основи ендоскопічної хірургії

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

12.04.21

13

Вересень

Гепатобіліарна лапароскопічна хірургія

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

 

  14

Травень/листопад 

Лабораторна діагностика у клінічній практиці

2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

11.05.21

15 Квітень/червень /грудень Фізіотерапія та відновлювальне лікування в стоматології 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР)

12.04.21

31.05.21

16 Травень Актуальні питання променевої та функціональної діагностики в клінічній практиці 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР) 24.05.21
17 Травень Актуальні стандарти і популярні рішення при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба 2 тижні (60 аудиторних годин/50 балів БПР) 17.05.21

 

arrow
Програми, силабус курсів
Наукова діяльність
arrow
Наукові школи та осередки
arrow
Лабораторії
arrow
НТАіС інституту
arrow
Проблемні групи
arrow
Звіти про роботу НТАіС
Міжнародна діяльність
Освітні послуги
Матеріально-технічна база
Студентське самоврядування та дозвілля

Кожен з нас  ставив перед собою питання : що таке студентська рада і для чого вона потрібна? 
 

Студентська рада - це  об’єднання. Перш за все, це об’єднання студентів…студентів котрі можуть  організовувати, слухати ,керувати. 

- Приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

-Проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи. 

-Захищає права студентів. 

-Служить «мостом» між адміністрацією та студентством. 

-Приймає пропозиції та зауваження від студентів з приводу роботи студентського самоврядування і навчально-виховного процесу. 

-Залучає студентів до волонтерської діяльності.  

- Сприяє діяльності студентських гуртків,товариств, клубів за інтересами. 

Якщо ти активний, цілеспрямований, креативний і в тебе є багато ідей та енергії, тоді приєднуйся до нас    -     Студентської Ради медичного інституту. Ми завжди раді новим людям.

arrow
Склад студентської ради

фотоГолова студентського самоврядування: 

Андрієвський  Андрій Богданович. 
Студент 2-го курсу ФТ\МС-26групи, спеціальності «Фізична терапія\Ерготерапія» 

Контакти: 
Телефон : 0683378321 
mail : mryfugh@ukr.net 
         andriievskyi.andrii2019@vnu.edu

 

 

 

Корисні посилання
Розклади навчальних занять, розклади сесій
arrow
Розклад занять "Клінічні студії"
arrow
Розклад заліків та екзаменів для бакалаврів-заочників
arrow
Розклад заліків та екзаменів для магістрів-заочників

ФТ-63Мз

ФТ-73Мз

arrow
Розклад заліків та екзаменів для студентів денної форми навчання
Екзаменаційна атестація
arrow
Розклад державної атестації

Навчально-виховний процес на медичному факультеті забезпечують чотири кафедри: