Перейти до основного вмісту
Дучимінська Тамара Іванівна
Дучимінська Тамара Іванівна
Декан факультету психології, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики, кандидат психологічних наук
Про нас

 

Історична довідка: У 1989 р. було здійснено перший набір спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». З 1992 р. навчання відбувалося на педагогічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія в закладах освіти», а з 1993 р. – у складі Інституту соціальних наук, де проводилася спочатку підготовка фахівців за спеціальністю «Практична психологія», а з 1999 р. і за спеціальністю «Психологія». 29.08. 2001 р. наказом ректора ВДУ імені Лесі Українки створено психологічний факультет. 17.11.2005 р. факультет перейменовано на факультет психології, а з 28.09.2017 р. – факультет психології та соціології.

З 2001р. по 2005р. деканом психологічного факультету була кандидат психологічних наук, доцент Хлівна Олександра Миколаївна, з 2005 р. по 2019 р. – доктор психологічних наук, професор Вірна Жанна Петрівна. 

З грудня 2019 р. декан факультету психології та соціології кандидат психологічних наук, доцент Дучимінська Тамара Іванівна. Заступники декана  – кандидат психологічних наук, доцент Кульчицька Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент Коць Михайло Онисимович,  кандидат психологічних наук  Коструба Наталія Сергіївна.

У структурі факультету психології  функціонують три кафедри:

кафедра загальної та клінічно психології;

кафедра педагогічної та вікової психології;

кафедра практичної психології та психодіагностики.

        Професорсько-викладацький склад: Діяльність факультету психології та соціології ґрунтується на добрих традиціях, закладених видатними вченими та викладачами, які разом з організацією підготовки фахівців із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» активно займаються науковою роботою, здійснюють прикладні та фундаментальні дослідження, виконують грантові програми, госпдоговірні теми тощо.

           На факультеті працюють 38 досвідчених викладачів, усі на постійній основі і мають наукові ступені та вчені звання, з них: 7 – доктори наук, професори; 28 – кандидати наук, доценти, 3 – кандидати наук.    Якісний показник професорсько-викладацького складу факультету – 100 %. Більшість викладачів мають стаж педагогічної роботи у ВНЗ більше 10 років та постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання та стажувань.

       

Спеціальності та освітньо-професійні програми:

На першому (бакалаврському) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія» , освітня програма «Психологія»:

Кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Психолог в системі освіти та реабілітації. Організаційний психолог.

Спеціальність 053 «Психологія», освітня програма «Практична психологія»:

Кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Практичний психолог.

 

На другому (магістерському) рівні освіти:

  Спеціальність 053 «Психологія» , освітня програма «Психологія»:

Кваліфікація: Магістр психології. 

Професійна кваліфікація: Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку                                                                                                                                                

Спеціальність 053 «Психологія», освітня програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)»:

Кваліфікація: Магістр психології. 

Професійна кваліфікація: Психолог. Психолог-консультант.

            .

На третьому (освітньо-науковому) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія», освітньо-наукова програма «Психологія особистості: ґенеза, здоров’я, безпека».

 

Міжнародна діяльність Викладачі факультету задіяні у виконанні різних проектів та програм. У рамках міжнародної співпраці із Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Вищою школою економіки та інновацій (Польща) та Брестським державним університетом імені А. С. Пушкіна (Білорусь), викладачі факультету періодично проходять науково-педагогічне стажування, організовують і проводять наукові заходи, публікують спільні наукові публікації.

Освітні послуги Функціонують сертифіковані курси підвищення кваліфікації «Арт-терапія як метод психологічної допомоги» (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №1135-АК від 29.07.2015 року), «Клієнт-ценрована психотерапія у роботі з дітьми та дорослими» (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №145 від 01.08.2019 року), підвищення професійної компетентності у центрі «Щаслива сім’я», «Школі тренерської майстерності», сертифіковані навчання по роботі з дітьми вразливих категорій тощо.

Матеріально-технічна база Факультет психології та соціології розміщується у корпусі на вул. Потапова, 9, корпус C, перший і другий поверхи. Кількість приміщень факультету – 23, з них: спеціалізованих кабінетів, лабораторій, консультативних та тренінгових кабінетів – 5, навчальних аудиторій та приміщень для науково-педагогічних працівників – 18. Спеціалізовані кабінети та лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою і підключені до мережі Інтернет. Для забезпечення навчання використовуються мультимедійні лекційні аудиторії, спортивний та актовий зали, спеціалізовані кабінети факультету іноземної філології ( фонолабораторія) тощо.

Поряд з навчальними корпусами знаходиться наукова бібліотека ВНУ імені Лесі Українки, Центр культури і дозвілля, спортивний комплекс та басейн, стадіон, гуртожитки університету. Студенти з інших населених пунктів, які навчаються на факультеті психології та соціології проживають у переважній більшості в гуртожитках № 4а (пр. Соборності, 7) та № 6 (вул. Кравчука, 36).

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ НА 2020–2024 РОКИ

ПЛАН РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ НА 2021-2022 н.р.

 

 

PhD
arrow
НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів Волинського  національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університет уімені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково- педагогічних працівників  Волинського національного університету імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном 

ПОЛОЖЕННЯ про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про відділ молодіжної політики та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки

arrow
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

За НП 2020 року

ОК 2.1.Психогенеза особистості в нормі і девіації 2021 

ОК 2.2 Cognitive Science 2021

ОК 2.3.Психологія безпеки особистості 2021

ОК 2.4._Психологія_здоров'я_особистості 2021

 

ОК 1.1. Іноземна мова 2020

ОК 1.2. Академічна доброчесність 2020

ОК 1.3. Філософія та методологія науки 2020

ОК 1.4.Педагогічні основи проф-ком.компетентності 2020 

ОК 2.1.Психогенеза особистості в нормі і девіації 2020 

ОК 2.2 Cognitive Science 2020

ОК 2.3.Психологія безпеки особистості 2020

ОК 2.4._Психологія_здоров'я_особистості 2020

ОК 2.5_Педагогічна практика_2020 

 

За НП 2018 року

Cognitive Science_АС_2018

Планування та стандарти наукової діяльності_АС_2018

Промоція наукового продукту та управління проектами_АС_2018

Філософія та методологія науки_АС_2018

Сучасні методи викладання у вищій школі_АС_2018

Англійська мова_АС_2018

Педагогічна практика_АС_2018

 

За НП 2016 року

Психогенеза особистості_АС_2016

Cognitive Science_2016

Планування та стандарти наукової діяльності_АС2016

Промоція наукового продукту та управління проектами 2016

Філософія та методологія науки 2016

Сучасні методи викладання у вищій школі 2016

Англійська мова_АС2016

Французька мова 2016 

Іноземна мова (німецька) 2016

arrow
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін

 

За НП 2020 року

ВД Академічна риторика АС2021

ВД_Медіабезпека_особистості_2021

ВД_Методологія  та організація наукових досліджень в галузі знань_2021

ВД Психологічне благополуччя  в професійній діяльності 2021

ВД Психологічний супровід осіб групи ризику 2021

ВД Психологія прокрастинації  2021

 

 

ВД Академічна риторика АС2020

ВД Аналiз Даних АС 2020

ВД Бiзнес моделювання АС 2020

ВД Інформаціний пошук АС 2020

ВД Конструктивна психол життя АС 2020

ВД Матем методи 2020

ВД Медіабезпека особистості АС 2020

ВД МОНД АС 2020

ВД Промоцiя наукового продукту та управління проектами  АС 2020

ВД Психологічне благополуччя АС 2020

ВД Психологічний супровід осіб групи ризику  2020

ВД Психологія прокрастинації АС 2020

ВД Реєстрація прав інтелектуальної власності АС 2020

ВД Технологii iнтерактивного навчання АС 2020

 

За НП 2018 року

ВД_Академічна риторика_АС_2018

ВД Інформаційний пошук та робота з бібліотечними ресурсами_АС_2018

ВД Психологія здоров'я сім'ї_АС_2018

ВД Психологія професійної безпеки особистості_АС_2018

ВД Реєстрація прав інтелектуальної власності_АС_2018

ВД Сучасні інформаційні технології_АС_2018

 

За НП 2016 року

ВД_Академічна риторика_АС_2016

ВД_ Психологія лідерських компетенцій_АС_2016

ВД_ Психологія організаційного менеджменту._АС_2016

ВД  Реєстрація прав інтелектуальної власності АС 2016

ВД_Сучасні інформаційні технології_АС_2016

 

 

 

arrow
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Корисні посилання для аспірантів

Відділ аспірантури, докторантури

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 116

+38(0332)241410

postgrad@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології 

43025, м. Луцьк, вул. Потапова 9, к.115

+38(0332)249392

psychological@vnu.edu.ua


Адреси електронної пошти і номери телефонів гаранта освітньо-наукової програми (ОНП) і наукових керівників

Гарант ОНП - Лазорко Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології

Lazorko.Olha@vnu.edu.ua        або        lazorko.olga@gmail.com

Вірна Жанна Петрівна - доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології

 Virna.Zhanna@vnu.edu.ua       або        annavirna@ukr.net

Гошовський Ярослав Олександрович, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, доктор психологічних наук, професор 

 Hoshovskyj.Jaroslav@vnu.edu.ua    або     Hoshovskyi66@ukr.net

 Мушкевич Мирослава Іванівна - доктор психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики

mushkevych.myroslava@vnu.edu.ua   або    mira_much@yahoo.com

Засєкіна Лариса Володимирівна - доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці

 Zasyekina.Larisa@vnu.edu.ua

Мельник Антоній Петрович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психодіагностики

melnyk.antoniy@vnu.edu.ua 

 

Розклади навчальних занять, розклади сесій (денна і заочна форми навчання). Розклад ДЕК Програма державної атестації

Інформація про розклад на сайті університету (потрібно знати номер групи)

arrow
РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  (заочна форма навчання)  

Спеціальність Психологія   2021-22 навчальний рік

1 семестр

1 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 1курс 1 семестр 2021-22 нр

2 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 2 курс 1 семестр 2021-22 нр

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 1 семестр 2021-22 нр

 

3 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 3 курс 1 семестр 2021-22 нр

4 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 4 курс 1 семестр 2021-22 нр

 

 

 

2020-21 навчальний рік

2 семестр

1 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

 

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

2 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  занять  ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

3 курс

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

4 курс

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 4 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 4 курс 2 семестр 2020-21 нр

5 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад сесійних занять ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

6 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія  Магістр курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад   сесійних занять   ЗФН   Психологія  Магістр  6 курс  2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  Магістр курс 2 семестр 2020-21 нр

 

1 семестр

Розклад занять   ЗФН    Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр (настановча)

Розклад занять   ЗФН    Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія  2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія 5 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН  Психологія 5 курс 1 семестр 2020-21 нр

 

Розклад занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр (настановча)

Розклад занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад занять ЗФН Психологія МС 3 курс 1 сем 2020-21 нр

 

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія Магістр  6 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія Магістр 6 курс 1 семестр  2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія Магістр 7 курс  1 семестр 2020-21 нр

 

 

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень деканату

 

 

arrow
РОЗКЛАДИ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ (денна форма навчання)

РОЗКЛАДИ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Спеціальність Психологія, Практична психологія      (денна форма навчання)

 2021-22 навчальний рік

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН Бакалавр 1-4 курси Психологія, Практична психологія    2021-22 нр

 

 

 

 

2020-21 навчальний рік

2 семестр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (літня) ДФН  Бакалавр, Магістр   ОП "Психологія", "Практична психологія" 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (літня) ДФН Бакалавр Магістр ОП "Соціологія"    2020-21 нр

1 семестр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН Бакалавр 1-4 курси Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН  Магістр 5 курс Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН  Магістр 6 курс Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

 

arrow
РОЗКЛАДИ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ (заочна форма навчання)

РОЗКЛАДИ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

(заочна форма навчання)  Спеціальність Психологія

2021-22 навчальний рік

1 семестр

1 курс

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2021-22 нр

2 курс

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2021-22 нр

 

 

 

 

 

2020-21 навчальний рік

Розклад сесії ЗФН Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 5 курс 1 семестр 2019-20 нр

 

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

 

Розклад сесії зфн Психологія Магістр 6 курс 1 семестр 2020-21нр

Розклад сесії ЗФН Психологія Магістр 7 курс 1 семестр 2020-21 нр

arrow
РОЗКЛАДИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ

РОЗКЛАДИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Програма комплексного іспиту з психології ОС Магістр  ОПП "Психологія","Практична психологія"2021-22 н.р.

Положення про випускні кваліфікаційні роботи - 2021-22 н.р.

 

 

Розклад ДЕК Магістр Психологія 2020-21 н.р.

Програма кваліфікаційної атестації ОС Магістр  ОПП "Психологія","Практична психологія "  2020-21 нр

Розклад ДЕК  Бакалавр  ОП "Психологія" , ОП "Практична психологія", ОП "Соціологія"  2021 рік

Програма комплексного іспиту з психології  Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2021 рік 

Програма комплексного іспиту з психології Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2020 рік 

 

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Практична психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

 

 

Графіки навчального процесу (денна і заочна форми навчання)

2021-22 навчальний рік

БАКАЛАВР денна форма навчання

ОП Психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Психологія 2021-22 нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія  2021-22 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН   ОП Практична психологія 2021-22 нр

 

МАГІСТР денна форма навчання

ОП Психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Психологія  2021-22 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Практична психологія  2021-22 нр

ОП Клінічна психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Клінічна психологія  2021-22 нр

 

БАКАЛАВР заочна форма навчання

ОП Психологія

 

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія  2021-22 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН   ОП Практична психологія 2021-22 нр

 

МАГІСТР заочна форма навчання

ОП Психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Психологія  2021-22 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Практична психологія  2021-22 нр

ОП Клінічна психологія

Графік навчального процесу Магістр   ДФН     ОП Клінічна психологія  2021-22 нр

 

 

 

2020-21 навчальний рік

БАКАЛАВР

ОП Психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Психологія 2020-21 нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія 1-5 курси 2020-21 нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія МС 1-3 курси 2020-21 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Практична психологія 2020-21 нр

 

МАГІСТР

ОП Психологія

Графік навчального процесу Магістр ДФН ОП Психологія, (1-2 курс)  2020-21 нр

Графік навчального процесу Магістр ЗФН ОП Психологія 2020-21 нр

ОП Практична психологія

Графік навчального процесу Магістр ДФН ОП  Практична психологія, (1-2 курс)  2020-21 нр

 

Академічна доброчесність

Нормативно-правова база 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII Стаття 42. Академічна доброчесність

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист МОН України від 13.10.2017 р. № 1/9-554.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист М-ва освіти і науки від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти Лист МОН України  № 1/9-650 від 23.10.2018 р. (Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.))

 

Кодекс академічної доброчесності

Положення про Комітет з етики наукових досліджень

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

 Додаток 1 та Додаток 3 до положення

Договір про співпрацю з ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» № 27-04/2018/28У від 27 квітня 2018 р.

 

Періодичні наукові видання
Наукова робота

    Наукові школи

1. "Життєвий та професійний шлях особистості"

     Керівник – Вірна Жанна Петрівна, доктор  психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБИСТОСТІ

2. "Ревіталізація психогенези депривованої особистості"

      Керівник − Гошовський Ярослав Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології.

3. "Колективна, історична та індивідуальна травматична пам'ять: нейропсихологічний, когнітивний та психолінгвістичний підходи"

     Керівник: Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ВНУ імені Лесі Українки.

4."Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей"

    Керівник – Мушкевич Мирослава Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, 

     Наукові заходи

1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами».

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології» https://www.inforum.in.ua/conferences/18%7C

4. Міжнародна науково-практична конференція "Виклики та парадокси соціальної взаємодії у постмодерному суспільстві".

5. Науково-практичний семінар «Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і теоретико-прикладний дискурс».

6. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми практичної та клінічної психології».

7. Психологічний фестиваль на озері Світязь.

    Наукова діяльність студентів

     На факультеті діє Наукове товариство аспірантів і студентів. Студенти спільно з викладачами проводять наукові дослідження, готують публікації та беруть участь у наукових конференціях та семінарах, всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Магістри факультету надають платні послуги у Психологічному консультативному центрі під супервізією викладачів.

    На кафедрах діють проблемні групи та наукові гуртки. Постійно діючим є Психологічний консультативний центр, Школа тренерської майстерності, центр «Щаслива сімя», здійснюється науково-дослідна робота за темою «Формування ключових компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти», на базі НВК №20, м. Луцька, проводиться активна робота у напрямку підвищення соціально-психологічних компетентностей публічних службовців регіону згідно Меморандуму про співпрацю з Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У 2020 р. розпочав свою роботу «Центр надання духовно-психологічної допомоги населенню у стресових ситуаціях».

Основні здобутки та напрямки діяльності наукового товариства факультету психології то соціології

Звіт НТАіС за 2019-2020 н.р.

Наші випускники

Голова  Асоціації випускників факультету психології та соціології - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогічної та вікової психології Розмирська Юлія Анатоліївна.

Історії успіху професійної самореалізації випускників

"Новорічна пошта"  - вітальні листівки випускників факультету

Освітня програма "Психологія"
arrow
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНі ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2017 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2017 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2017 року

 

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2019 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року (на базі МС)

 

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2020 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року (на базі МС)

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року (на базі МС)

 

ДФН Навчальний план Магістр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Магістр Психологія 2019 року

ДФН Навчальний план Магістр Психологія 2020 року

ЗФН Навчальний план Магістр Психологія 2020 року

ДФН Навчальний план Магістр Психологія 2021 року

arrow
ОБГОВОРЕННЯ ОП "ПСИХОЛОГІЯ" НА КАФЕДРАХ

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 12 вересня 2018 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 3 квітня 2019 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 6 травня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 28 лютого 2017 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 05 червня 2018 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 29 травня 2019 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 21 квітня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від  30 вересня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від  3 листопада 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 24  лютого 2021 р.

arrow
ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, СИЛАБУСИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ОС Бакалавр:

За Навчальним планом 2017 року

Дисципліни професійної підготовки:

Екологічна психологія Програма

Вікова психологія ПрограмаПрограма м/сМР до практичних занятьМР до лабораторних занятьМР до самостійної роботи, МР до ІНДЗ

Методика викладання психології Програма

Педагогічна психологія Програма

Психологічна служба в освіті  Програма, Силабус, МР до практичних занять, МР до самостійної роботи та ІНДЗ

Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу ПрограмаСилабус, МР до практичних занятьМР до лабораторних занятьМР до самостійної роботиНавчальний посібник

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Програма

Діагностична практика Програма

Консультативна практика Програма

Педагогічна практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Корекційно-реабілітаційна практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Вибіркові дисципліни:

Пропедевтика психології розвитку та організація наукових досліджень в галузі ПрограмаМР до практичних занятьМР до лабораторних робітМР до самостійної роботи

Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях Програма

Психологія професійного вигорання, булінгу та мобінгу Програма Силабус

Психологічне проектування життєвого шляху особистості Силабус, Силабус (м/с)

Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Програма

Психологічний супровід в кризових ситуаціях та адаптація в особливих умовах ПрограмаМР до практичних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Програма

Психологія абілітації та паліативна психологія ПрограмаМР до практичних та лабораторних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Психологія інклюзивної освіти Програма Силабус

 

За Навчальним планом 2019 року

Дисципліни професійної підготовки:

Екологічна психологія Програма

Вікова психологія Програма

Методика викладання психології Програма

Педагогічна психологія Програма Силабус (зфн)

Психологічна служба в освіті Силабус

Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу Силабус, МР до практичних занять

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Програма

Діагностична практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Консультативна практика ПрограмаМетодичні реокмендації

Педагогічна практика Силабус

Корекційно-реабілітаційна практика Силабус

Вибіркові дисципліни:

Пропедевтика психології розвитку та організація наукових досліджень в галузі СилабусМР до практичних занять МР до лабораторних занятьМР до самостійної роботи

Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях Програма

Психологія професійного вигорання, булінгу та мобінгу Програма

Психологічне проектування життєвого шляху особистості

Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Програма

Психологічний супровід в кризових ситуаціях та адаптація в особливих умовах ПрограмаСилабусМР до практичних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Програма

Психологія абілітації та паліативна психологія Силабус

Психологія інклюзивної освіти Силабус

 

 

За Навчальним планом 2020 року

Дисципліни професійної підготовки:

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень Силабус

Вікова психологія Силабус

Тюторинг і психологічний супровід в соціальних інституціях Силабус

Методика викладання психології СилабусМР до лекційМР до практичних занятьМР до самостійної роботи

Педагогічна психологія Силабус

Педагогічна психологія та методика виуладання психології Силабус

Психологічна служба в освіті Силабус

Спеціальна психологія та методика корекційно-реабілітаційного тренінгу СилабусМР до практичних занять

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Силабус , Методичні рекомендації

Діагностична практика Силабус, Методичні рекомендації

Консультативна практика СилабусМетодичні рекомендації

Педагогічна практика Силабус, Методичні рекомендації

Корекційно-реабілітаційна практика СилабусМетодичні рекомендації

Переддипломна практика Силабус

Вибіркові дисципліни:

3. Екологічна психологія Силабус

6. Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Силабус

8.Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Силабус

9. Психологія абілітації та паліативна психологія Силабус

10. Психологія особистісної ефективності Силабус

 

Програми навчальних дисциплін, Силабуси, які забезпечує Кафедра педагогічної та вікової психології - ОС Магістр:

 

ОС МагістрЗа Навчальним планом 2020 року

Дисципліни професійної підготовки:

Психологія особистісної події Силабус

Психологія депривації Силабус

Методика викладання  психології у закладах вищої освіти Силабус

Психологія девіантної поведінки Силабус

Асистентська науково-педагогічна практика 

Превентивна практика

Переддипломна науково-дослідна практика

Вибіркові дисципліни:

2.Психологія опанувальної поведінки Силабус

5. Психологія життєвого простору освітнього закладу зфн Силабус

Психологія життєвого простору особистості в соціальних інституціях дфн Силабус

 

 

ОС МагістрЗа Навчальним планом 2021 року

Психологія особистісної події Силабус

Психологічний розвиток та  супровід осіб різних категорій Силабус

Дитячий психоаналіз: діагностичний і терапевтичний дискурс

Психологія депривації Силабус

Методика викладання  психології у закладах вищої освіти Силабус

Психологія девіантної особистості 

Психодизайн навчальної і професійної діяльності 

Психологія коучингу

Асистентська науково-педагогічна практика 

Превентивна практика

Переддипломна науково-дослідна практика 

Вибіркові дисципліни:

1.Перинатальна психологія та післяпологові депресивні стани Силабус

2. Психологія криз особистості Силабус

4. Психологія опанувальної поведінки Силабус

5. Психологія життєвого простору освітнього закладу зфн Силабус

Психологія життєвого простору особистості в соціальних інституціях дфн Силабус

 

 

arrow
ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, СИЛАБУСИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Програми навчальних дисциплін за планом 2017 року:

 1. Загальна психологія
 2. Соціальна психологія
 3. Психологія пізнавальних процесів
 4. Психологія мотивації
 5. Психологія особистості
 6. Експериментальна психологія
 7. Юридична психологія
 8. Психологія управління, МР до семінарських занятьМР до лабораторного практикуму, МР до самостійної роботи
 9. Організаційна психологіяМР до семінавських занять, МР до лабораторного практикуму, МР до самостійної роботи
 10. Організація наукових досліджень та професійної діяльності в галузі
 11. Крос-культурна психологія
 12. Психологія конфлікту 
 13. Тренінг соціальних комунікацій
 14. Психологія маркетингу, реклами та PR
 15. Психологія управління персоналом та кадрового менеджменту
 16. Політична психологіяМР до лабораторних робіт
 17. Організаційне консультування та коучинг
 18. Курсова робота з психодіагностики особистості 

Програми навчальних дисциплін за планом 2019 року:

 1. Загальна психологія
 2. Соціальна психологія
 3. Психологія пізнавальних процесів
 4. Психологія мотивації
 5. Психологія особистості
 6. Експериментальна психологія
 7. Юридична психологія, силабус
 8. Психологія управління
 9. Організаційна психологія
 10. Організація наукових досліджень та професійної діяльності в галузі
 11. Крос-культурна психологія
 12. Психологія конфлікту 
 13. Тренінг соціальних комунікацій
 14. Психологія маркетингу, реклами та PR
 15. Психологія управління персоналом та кадрового менеджменту
 16. Політична психологія
 17. Організаційне консультування та коучинг

Програми навчальних дисциплін за планом 2020 року:

 1. Соціальна психологія. МР до лабораторних занять
 2. Загальна психологія. Пізнавальні процеси
 3. Загальна психологія. Мотивація та емоції
 4. Крос-культурна психологія
 5. Психологія особистості
 6. Організаційна психологія
 7. Експериментальна психологія
 8. Юридична психологія та медіація
 9. Психологія управління
 10. Тренінг розвитку soft skills
 11. Основи піскової терапії
 12. Позитивна психологія
 13. Психологія ресурсу в індивідуальному консультуванні
 14. Тренінг конкурентоздатності та лідерства
 15. Психологія конфлікту 
 16. Психологічний фактчекінг: протидія брехні та маніпуляція
 17. Тренінг толерантності та міжкультурних комунікацій
 18. Психологія залежностей
 19. Психологія реклами та PR
 20. Курсова робота з психодіагностики особистості 

 

Освітня програма "Практична психологія"
arrow
ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Програми навчальних дисциплін за планом 2017 року:

1. Футуропрактика в роботі психолога

2. Судова психологія

3. Психологія посттравматичного стресового розладу

4. Психофізіологія

5. Психосоматика

6. Психологія сімейної кризи

7. Психологія сім’ї

8. Психологічна готовність до шлюбу та сім’ї

9. Психодіагностика та математичні методи в психології

10. Навчальна пропедевтична практика (психолога-стажиста)

11. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі

12. Кримінальна психологія

13. Виробнича консультативна практика

14. Клінічна психологія

15. Діагностична практика

16. Військова психологія

17. Безпека життєдіяльності та охорона праці (перша медична допомога)

18. Сімейне консультування та терапія

19. Патопсихологія

20. Психологія особистісної травми та суїцидальних проявів

21. Психологічне консультування

22. Психотерапія

23. Пенітенціарна психологія

24. Виробнича корекційно-реабілітаційна практика

25. Психологія екстремальних ситуацій

26. Психологічний супровід сім'ї

Програми та силабуси навчальних дисциплін за планом 2019 року:

1. Клінічна психологія

2. Психофізіологія

3. Сімейне консультування та терапія

4. Виробнича консультативна практика

5. Психологічний супровід сім'ї

6. Психодіагностика та математичні методи в психології

7. Психологія сімейної кризи

8. Діагностична практика

9. Психосоматика

10. Психологія сім'ї

11. Психологічне консультування

12. Патопсихологія

13. Судова психологія

14. Пенітенціарна психологія

 

Силабуси навчальних дисциплін за планом 2020 року:

1. Психодіагностика та математичні методи в психології

2. Психологія суїциду

3. Психосоматика

4. Психологія тілесності

5. Медико-психологічне консультування

6. Психологія тренерської майстерності

7. Психотехнології в роботі з дітьми та дорослими

8. Психологія здоров'я

9. Безпека життєдіяльності та охорона праці (перша медична допомога)

10. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі

11. Судова психологія

12. Психотерапія

13. Психологія сім'ї

14. Сімейне консультування та терапія

15. Психологічне консультування

16. Психологія любові

17. Психофізіологія

18. Пенітенціарна психологія

19. Клінічна психологія

20. Патопсихологія

21. Кримінальна психологія

22. Військова психологія

23. Курсова робота з психологічно-консультативної діяльності

24. Психологічний супровід кризових станів та залежностей

25. Діагностична практика

26. Консультативна практика

27. Консультативно-корекційна практика

28. Корекційно-реабілітаційна практика

29. Переддипломна практика

30. Пропедевтична практика

31. Профілактично-реабілітаційна практика

32. Психолого-педагогічна практика
 

Силабуси дисциплін на 2021-2022 навчальний рік:

Медико-психологічне консультування

Патопсихологія

Пенітенціарна психологія

Психодіагностика та математичні методи в психології

Психологічна експертиза

Психологічна профілактика насилля в сім'ї

Психологічне консультування

Психологічний супровід кризових станів та залежностей

Психологічний супровід сім'ї

Психологія особистісної травми та суїцидальних проявів

Психологія посттравматичного стресового розладу

Психологія сімейної кризи

Психологія сім'ї

Психологія тілесності

Психотерапія

Психофізіологія

Сімейне консультування та терапія

Супервізія

Діагностична практика

Консультативна практика

Корекційно-реабілітаційна практика

Пропедевтична практика


 

arrow
ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІНШІ КАФЕДРИ

1. Творчий феномен Лесі Українки 

2. Філософія

3. Україна в європейському історичному та культурному контекстах

4. Історія та культура України

5. Іноземна мова (Англійська) за професійним спрямуванням

6. Іноземна мова (Англійська) за професійним спрямуванням

7. Біологія людини

8. Фізичне виховання

9. Українська мова за професійним спрямуванням

10. Українська мова за професійним спрямуванням

11. Українська мова за професійним спрямуванням

12. Інформаційні технології галузі знань

13. Логіка

14. Українська мова за професійним спрямуванням

15. Курсова робота з психодіагностики особистості 

16. Курсова робота з психокорекційної та реабілітаційної діяльності

17. Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

18. Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)

19. Педагогічна психологія та методика викладання психології

Освітня програма "Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)"
arrow
СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Силабуси навчальних дисциплін за планом 2019 року:

Арттерапія у роботі з дітьми та дорослими

Асисистентська науково-педагогічна практика

Консультативно-терапевтична практика

Переддипломна практика

Реабілітаційна психологіія

Сімейна психотерапія

 

Силабуси навчальних дисциплін за планом 2020 року:

Арттерапія у роботі з дітьми та дорослими

Клінічна психодіагностика

Переддипломна науково-дослідна практика

Психоконсультативно-терапевтична практика

Психологічна допомога дитині та сім’ї

Психологія життєвих криз та кризове консультування

Психологія здоров'я та ортобіозу особистості

Психологія сексуальності

Психологія тілесності

Психосоматика

Тренінг особистісного росту

 

Силабуси навчальних дисциплін за планом 2021 року:

Дизайн психологічного дослідження

Дослідницькі методи в різних галузях практичної психології

Моделі психоконсультативної та психотерапевтичної практики

Психоконсультативно-терапевтична практика

Психологічна допомога дитині та сім'ї

Психологічний супровід осіб з обмеженими можливостями

Психологічне консультування клієнтів різних категорій

Психологія афективної поведінки

Психологія життєвих криз та кризове консультування

Психологія залежностей та руйнівної поведінки

Психологія здоров'я та ортобіозу особистості

Психологія навіювання

Психологія щастя

Переддипломна науково-дослідна практика

Супервізійна практика

Гендерна психологія

Моделі супервізії

Тренінг особистісного росту

Тренінг психотерапевтичних навичок

Психологічна профілактика насилля

Реабілітаційна психологія

 

 

Програми дисциплін які викладаються студентам інших факультетів

Програми дисциплін які викладаються студентам інших факультетів.

 

Кафедра педагогічної та вікової психології:

1. Психологія (Основи психології). Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ; 014 Середня освіта (Українська мова та література) ; 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) ; 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) ; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ; 014 Середня освіта (Географія) ; 014 Середня освіта (Природничі науки) ; 016 Спеціальна освіта освітньо-професійні програми Cередня освіта. Історія, правознавство ; Середня освіта. Українська мова та література. Світова література ; Середня освіта. Польська мова ; Середня освіта. Німецька мова ; Середня освіта. Географія. Економіка ; Середня освіта. Природничі науки ; Англійська мова Корекційна психопедагогіка та логопедія, 2020. доц. Мудрак І.А.

2. Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : методичні рекомендації до самостійної роботи / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології та соціології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2020. доц. Мудрак І.А.

3. Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : методичні рекомендації до практичних занять / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології та соціології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2019. доц. Мудрак І.А.

4. Психологія : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 251 Державна безпека, Освітньої програми (спеціалізації) Державна безпека, 2018. доц. Мудрак І.А.

.. 5. Психологія (Основи психології ) : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (польська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 016 Спеціальна освіта освітньо-професійних програм (спеціалізацій) Cередня освіта: Історія, правознавство, Середня освіта: Українська мова та література. Світова література, Середня освіта: Польська мова, Середня освіта: Німецька мова Англійська мова, Корекційна психопедагогіка та логопедія, 2019. доц. Мудрак І.А

6. Психологія вищої школи : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 011 Педагогіка освітньо-професійної програми (спеціалізації) Педагогіка вищої школи, 2019. доц. Мудрак І.А.

7. Основи психології : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми (спеціалізації) Організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор, 2019. доц. Мудрак І.А.

8. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2019. доц. Бабій М.Ф. Програма 

9. Загальна, вікова та соціальна психологія. НП 2019. доц. Бабій М.Ф. Програма

10. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2017. доц. Бабій М.Ф. Програма

11. Психологія (Розділ 1. Основи психології) Психологія (Розділ 2. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) НП 2020. доц. Дмитріюк Н. С. Силабус

12. Конфліктологія та девіантологія НП 2020. доц. Кордунова Н.С. Силабус

13. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

14. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

15. Основи психології. НП 2020. доц. Коць М.О. Силабус

16. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

17. Загальна, вікова та соціальна психологія. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

18. Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Коць М.О. Силабус

Силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальностей: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), освітньо-професійні програми (спеціалізацій): Середня освіта. Німецька мова, Середня освіта. Англійська мова

19. Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Коць М.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка) Освітньо-професійна програма (спеціалізації) : Корекційна психопедагогіка та логопедія 

20. Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Коць М.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальностей: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), Освітньо-професійних програм: (спеціалізацій): Середня освіта. Німецька мова, Середня освіта. Англійська мова

21. Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Коць М.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література освітньої програми «Українська мова та література. Світова література»

22.Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Коць М.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література), освітньої програми «Українська мова та література. Світова література». (на базі диплома молодшого спеціаліста)

23.  Конфліктологія та девіантологія. доц. Кордунова Н.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.03 Середня освіта. (Історія); 014 Середня освіта (Географія); 014.01 Середня освіта (Математика); 014.01 Середня освіта (Фізика); 014.01 Середня освіта (Інформатика); 016 Спеціальна освіта; 013 Початкова освіта ; освітньо-професійної програми Середня освіта. Українська мова та література. Світова література; Середня освіта. Англійська мова; Середня освіта. Фізична культура; Середня освіта. Історія, правознавство; Середня освіта. Географія. Економіка; Середня освіта. Математика; Середня освіта. Фізика; Середня освіта. Інформатика; Корекційна психопедагогіка (Олігофренопедагогіка); Початкова освіта 

24. Основи психології. доц. Кордунова Н.О. Силабус

силабус вибіркої навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 222 Медицина освітньо-професійної програми Медицина 

25. Психологія. Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія доц. Кордунова Н.О. Силабус

силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 014.07 Середня освіта. (Географія); 014 Середня освіта (Математика); 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); освітньо-професійної програми – Середня освіта. Географія. Економіка; Середня освіта. Математика; Cередня освіта. Українська мова та література. Світова література

26. 

 

 

 

 

 

 1. «Основи психології» підготовки бакалавра, спеціальності 035 Філологія (Прикладна лінгвістика), за освітньою програмою Прикладна лінгвістика для студентів денної та заочної форм навчанняКульчицька А.В. , 2018

 2. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241готельно-ресторанна справа, за освітньою програмою готельно-ресторанна справаКордунова Н. О , 2018

 3. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 туризм, за освітньою програмою туризмКордунова Н. О., 2018 

 4. «Психологія педагогічна та дитяча» підготовки бакалавр, галузі знань 01 «Освіта», спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта за освітньої програмою бакалаврБабій М.Ф., 2019

 5. «Конфліктологія та девіантологія» підготовки магістра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 середня освіта, за освітньою програмою  Англійська мова; Географія; Історія; Фізика; Математика; Фізична культура; Українська мова та література. Світова література; Біологія; Хімія; Дошкільна освіта; Початкова освіта. (денна форма навчання) Кордунова Н. О., 2019

 6. «Основи психології» підготовки бакалавра, спеціальності 231 соціальна робота, за освітньою програмою організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор. Кульчицька А.В., 2018

 7. «Педагогіка і психологія» для студентів галузі знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. (денна форма навчання). Коць М.О., 2019

 8. «Психологія» підготовки бакалавра, галузей знань 02 Культура, 12 Інформаційні технології, спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне   мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи, 125 Кібербезпека, за освітніми програмами Образотворче мистецтво, декоративне   мистецтво, реставрація, Хореографія, Музичне мистецтво. Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність, Інформаційна безпека

Мудрак І.А., 2017

 9. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 середня освіта, за освітньою програмою Фізичне виховання (заочна форма навчання). Коць М.О., 2019

 10. «Психологія»  підготовки бакалавра спеціальності 251 Державна безпека освітньої програми  Державна безпека. Кульчицька А.В. 2019.

 11. «Психологія вищої школи» підготовки магістра спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної  програми (спеціалізації)  Педагогіка вищої школи. Мудрак І.А. 2019.

 12. «Психологія» підготовки бакалавра спеціальності 014 середня освіта освітньо-професійної  програми – Середня освіта . Фізика, Хімія, Біологія, Географія, Інформатика, Математика, Фізична культура, Природничі науки. Дмитріюк Н.С. 2019.

 13. «Загальна, вікова та соціальна психологія» підготовки бакалавра спеціальності 231 –  соціальна робота. Бабій М.Ф. 2019.

 14. «Психологія (Основи психології)»  підготовки  бакалавра спеціальностей  014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (польська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 016 Спеціальна освіта  освітньо-професійних програм (спеціалізацій) Cередня освіта: Історія, правознавство,  Середня освіта: Українська мова та література. Світова література, Середня освіта: Польська мова, Середня освіта: Німецька мова Англійська мова, Корекційна психопедагогіка та логопедія. Мудрак І.А. 2019.

 15. «Психологія» підготовки бакалавра спеціальності 014 середня освіта освітньо-професійної  програми - Географія. Економіка; Історія; Англійська мова та література; Фізична культура; Природничі науки. Кордунова Н.О. 2019.

16. «Психологія»: підготовки бакалавраспеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм освітньо-професійної  програми Готельно-ресторанна справа, Туризм. Дмитріюк Н.С. 2019.

17. Основи психології підготовки  бакалавра спеціальності  231 Соціальна робота освітньо-професійної програми (спеціалізації) Організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор. Мудрак І.А. 2019.

 

 

Кафедра загальної та соціальної психології:

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальностей 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент)

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальностей 0102 хімія; 104 фізика; 113 прикладна математика)

Соціологія (для спеціальності 032 Історія та археологія)

Соціологія (для спеціальності 034 Культурологія)

Соціологія (для спеціальності 226 Фармація.Промисловафармація)

 

 

Кафедра практичної психології та психодіагностики:

Військова психологія та педагогіка (для спеціальності 251 Державна безпека)

Психологія екстремальної діяльності (для спеціальності 251 Державна безпека)

Психологія мас (для спеціальності 251 Державна безпека)

Охорона праці (за видами економічної діяльності) (для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа)

Охорона праці (за видами економічної діяльності) (для спеціальності 242 Туризм, д.ф.н.)

Охорона праці (за видами економічної діяльності) (для спеціальності 242 Туризм, з.ф.н.)

Охорона праці в галузі (для спеціальностей 104 Фізика та астрономія,105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Охорона праці в галузі (для спеціальностей:205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство)

Охорона праці в галузі (для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)

Охорона праці в галузі (для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа)

Охорона праці в галузі (для спеціальності 242 Туризм)

Охорона праці в галузі (для спеціальності 205 Лісове господарство, з.ф.н.)

Цивільний захист та охорона праці (для спеціальності 101 Екологія)

Цивільний захист та охорона праці в галузі (для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ про відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі

ПОЛОЖЕННЯ про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів 

ПОЛОЖЕННЯ про навчання для здобуття першого (бакалаврського) ступеня на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку студентів з використанням дуальної форми здобуття освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету

ПОЛОЖЕННЯ про ректорат

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду СНУ імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду ВНУ імені Лесі Українки

Склад Науково-методичної ради СНУ імені Лесі Українки 

План роботи Науково-методичної ради СНУ імені Лесі Українки на 2020/2021 н. р. 

Архіви засідань Науково-методичної ради університету

ПОЛОЖЕННЯ про факультет (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на заочній формі навчання

ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів та надання їм академічної відпустки

ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про електронний курс навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування

ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічну практику (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення сертифікатних курсів

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях

ПОРЯДОК замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок, студентських квитків, індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) та дублікатів цих документів

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

ПОРЯДОК формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим та другим рівнями денної та заочної форм навчання 

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до складання силабусу (навчальної/виробничої) практики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до складання силабусу

ПАМ’ЯТКА про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

ПАМ’ЯТКА про планування навчального навантаження штатних науковопедагогічних працівників і працівників, які працюють на умовах сумісництва та/або погодинної оплати

ВИМОГИ до оформлення навчальних видань внутрішнього використання

Зразок формування освітньо-професійної / освітньо-наукової / освітньо-творчої програми

Методичні рекомендації щодо організації та проведення психолого-педагогічної практики

Матеріали до організації навчального процесу у СНУ імені Лесі Українки 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Етичний кодекс психолога

Студентське самоврядування та дозвілля

    Студентське самоврядування – це невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав, інтересів та обов’язків студентів, які навчаються в університеті,  їх можливість самостійно, або через представницькі органи вирішувати питання студентського життя: навчання, побуту, захисту прав та інтересів тощо в межах компетенції, визначеної Положенням про студентське самоврядування.

    Студентське самоврядування передбачає можливість студентів брати активну участь у навчальному, культурному та суспільному житті факультету психології та соціології, допомагає втілити в реальність
організаційні та лідерські якості кожного. 

    Метою студентського самоврядування є:
 - захист законних прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті,
 - надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку,
 - а також сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків.

Органи студентського самоврядування факультету психології та соціології:

1. Студентська рада. Голова студентської ради – Росинюк Аліна, група Пс-31.
2. Студентський профком. Голова профкому студентів – Котик Ірина, група Пс-31.
3. Наукове товариство аспірантів та студенів (НТАіС). Куратор НТАіС факультету психології та соціології – кандидат психологічних наук Коструба Н.С., голова НТАіС – Ляшко Лілія, група Пс-31.

      Представники  студентів беруть участь у засіданнях вченої ради факультету. Студентський актив організовує та проводить факультетські заходи «Міс Факультету», «Містер факультету», заходи в рамках відзначення тижня факультету, Днів Лесі Українки, тижня першокурсника, Днів науки тощо. Спільно з викладачами студенти проводять профорієнтаційну роботу у школах та професійних училищах, допомагають адмініструвати сторінки факультету у соціальних мережах, стають учасниками прямих телевізійних та радійних ефірів.

Електронна скринька довіри

      На факультеті  психології та соціології організована  “Електронна скринька довіри“, на яку кожен, студент,  абітурієт, співробітник, гість – може повідомити інформацію, важливу для забезпечення повноцінного функціювання та покращення діяльності нашого закладу.

Усі повідомлення будуть вивчатися, в тому числі – анонімні. Ми гарантуємо повну конфіденційність.

Організація наукової роботи студентів та підготовки до ДЕК

Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності та написання наукових робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми "Практична психологія"

Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт

Положення про випускні кваліфікаційні роботи. 2020 рік

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Практична психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

 

Програма комплексного іспиту з психології  Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2021 рік 

Програма комплексного іспиту з психології Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2020 рік 

 

 

Питання до комплексного іспиту з фахових дисциплін  Бакалавр ОП "Соціологія"  2021 рік

Питання до комплексного іспиту з соціології  Бакалавр ОП "Соціологія" 2018-2019 нр

Ми в соціальних мережах: