Перейти до основного вмісту
Деканат
Горайчук К.Р.

Методист факультету

Горайчук Катерина Романівна

 

 

Кицюк І.В.

Заступник декана з навчальної роботи

Кицюк Ірина Василівна

 

 

Вознюк Є.В.

Заступник декана по роботі із студентами

 Вознюк Євгенія Василівна

 

Моренчук А.А.

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів

Моренчук Андрій Анатолійович

 

Вчена рада факультету

Склад Вченої ради факультету міжнародних відносин                           

на 2020–2025 роки

(протокол №3 від 08 вересня 2020 р.)

 

1. Шуляк Антоніна Миколаївна – д. політ. н., професор, декан, голова Вченої ради

2. Кицюк Ірина Василівна – к. екон. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, заступник декана з навчальної роботи

3.Вознюк Євгенія Василівна – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, заступник декана із роботи зі студентами

4. Моренчук Андрій Анатолійович – к. істор. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, куратор НТАіС

5. Цьолик Наталія Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин, голова профбюро факультету

6. Коцан Наталія Несторівна – д. географ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій

7. Карпчук Наталія Петрівна – д. політ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

8. Черняк Оксана Павлівна – к. філол. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин

9. Бояр Андрій Олексійович – д. економ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

10. Павліха Наталія Володимирівна – д. економ. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

11. Сухарєва Світлана Володимирівна – д. філол. н., професор кафедри іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин

12.Тихомирова Євгенія Борисівна – д. політ. н., професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

13.Лажнік Володимир Йосипович – к. географ. н., професор кафедри міжнародних відносин і регіональних студій

14. Кухарик Вікторія Василівна – к. екон. н., асистент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

15. Круглій Олена Ростиславівна – к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов і перекладу факультету міжнародних відносин

16. Кулик Сергій Михайлович – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, секретар Вченої ради ФМВ

17. Горайчук Катерина Романівна – методист факультету

18. Романцов Дмитро (МВ-44 гр.) – голова Студентської ради факультету

19. Агеєнко Даніїл (МІ-32 гр.) – голова профбюро студентів факультету

Кафедри

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами,

Жан Моне професор (ЄС)

 

вул. Винниченка 28, м. Луцьк, 43025, Україна
mevup@vnu.edu.ua
+38(0332)249272

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу

43025 Луцьк, вул. Винниченка, 28 (корпус G), каб. 211
inozmovFMV@vnu.edu.ua
WIKI

Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій,

Голова Координаційної ради Інституту Польщі

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G-205, G-4
intrel-region.dep@vnu.edu.ua
+38(0332)249272
WIKI
Сертифікатні курси

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мовний центр “СВІТ” створений на факультеті міжнародних відносин Волинського (Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки у 2006 році і пропонує послуги у галузі навчання іноземним мовам та перекладу, комп’ютерним технологіям, організації навчання, відпочинку та подорожей за кордоном.

Мовна школа пропонує всім бажаючим курси з вивчення англійської, іспанської, італійської, китайської, німецької, польської, російської, французької, чеської мов та мови фарсі, а також української для іноземців.

- різні рівні;
- підготовка до складання іспиту для отримання сертифіката міжнародного зразка;
- інтенсивні комунікативні методики навчання;
-заняття у групах та індивідуально;
-навчання за запропонованими та індивідуально складеними програмами відповідно до інтересів та побажань слухачів;
- висококваліфіковані, досвідчені викладачі кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин;
- посвідчення рівня знань офіційним сертифікатом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Навчання проводять високопрофесійні дипломовані спеціалісти, практична більшість яких працюють на факультеті міжнародних відносин, переважна більшість мають захищені кандидатські дисертації, або ж готові до захисту, докторанти. Викладачі систематично проходять стажування у країнах, мови яких викладають.

На заняттях використовуються новітні методики інтенсивного вивчення іноземних мов, сучасні підручники вітчизняного та закордонного видавництва, мультимедійні засоби, навчальні відео та аудіопрограми. Поєднання прогресивних підходів до вивчення іноземних мов, кваліфікація та креативність викладачів, бажання слухачів оволодіти іноземними мовами створюють умови для максимального ефекту їх опанування.

Програма розрахована на два роки вивчення іноземної мови.

По закінченню навчання випускники мовної школи отримують офіційні сертифікати Волинського національного університету імені Лесі Українки, що засвідчують рівень володіння мовою та надають право використовувати її у перекладацькій діяльності за місцем роботи, у побуті, користуватися мовою під час зарубіжних поїздок (ділових відряджень, туристичних подорожей тощо).

Як кажуть, щоб грати на фортепіано, недостатньо мати дві руки, так і щоб зробити якісний переклад, недостатньо знати дві мови. Переклад, як сфера діяльності, вимагає особливих знань, вмінь та практичних навичок. Наші співробітники володіють теорією перекладу та великим досвідом його виконання, оскільки за основним місцем роботи вони готують студентів до роботи у сфері міжнародної діяльності і саме лише тільки на нашому факультеті студенти отримують диплом з кваліфікацією перекладача.

 

(0332) 24-43-70, (050) 690-4808

Наукові та освітні проєкти

НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ 

Основні напрями наукових досліджень кафедр: 

  • Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами - Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації європейського вибору. 
  • Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій - Україна в системі європейської інтеграції і транскордонного співробітництва.
  • Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу - Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки.
  • Кафедра іноземних мов та перекладу - Використання новітніх технологій при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин. 

Наукові часописи: 

 

Конференції: 

 

Науково-освітні проекти та підрозділи: 

ВСТУПНИКАМ

Зображення видалено.

Зображення видалено.

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Регіональні студії"
спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

З 2017 року здійснюється набір у аспірантуру за спеціальністю третього (освітньо-наукового) рівня 291 "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ" галузі знань 29 "Міжнародні відносини".

Наказ МОН України від 10.03.2017 № 43л «Про ліцензування освітньої діяльності». Ліцензійний обсяг - 5 осіб.

Навчальний план підготовки докторів філософії спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"
спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Європейська інтеграція"

ОПП "Європейська інтеграція"

Навчальний план бакалавра 2018 р.

Навчальний план бакалавра 2019 р.

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"
спеціальність 073 "Менеджмент" освітньо-професійна програма "Управління проектами"
спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"
Графіки навчального процесу (денна та заочна форми навчання)

 Спеціальності:

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Регіональні студії"

Графіки навчального процесу (магістр 1 р.н.магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н.магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н.магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

 

292 Міжнародні економічні відносини, освітньо-професійна програма "Міжнародних бізнес" (бакалавр, денна форма навчання)

 

292 Міжнародні економічні відносини, освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н.магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

                                                 

073 "Менеджмент", освітньо-професійна програма "Управління проектами"

Графік навчального процесу (магістр 2 р.н.денна форма навчання)

                                      

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітня програма "Європейська інтеграція"(бакалавр 2 р.н, бакалавр 3 р.н., заочна форма навчання)

Розклади навчальних занять, сесій та державних екзаменаційних комісій

Розклади навчальних занять (денна та заочна форми навчання)

I СЕМЕСТР 1 КУРС  2 КУРС  3 КУРС  4 КУРС  5 КУРС 6 КУРС

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЄІ-3з на І семестр 2020-2021 н.р.

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ освітньої програми "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ"

Розклад залікової сесії 2020-2021 н.р (І семестр)

Розклад екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р (І семестр)

IІ СЕМЕСТР

Розклад навчальних занять для студентів 1-5 курсів

 

 

Розклад державної атестації для студентів факультету міжнародних відносини 2020-2021 навчальний рік

ОР магістр для освітньо-професійних програм:

Міжнародні відносини

Міжнародні економічні відносини

Регіональні студії

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

Управління проектами

 

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень деканату

Ми в соціальних мережах: