Перейти до основного вмісту
Деканат
Горайчук К.Р.

Методист факультету

Горайчук Катерина Романівна

 

 

Заступник декана з навчальної роботи

Гаврилюк Світлана Іванівна

 

 

Вознюк Є.В.

Заступник декана по роботі із студентами

 Вознюк Євгенія Василівна

 

Моренчук А.А.

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів

Моренчук Андрій Анатолійович

 

Вчена рада факультету

Склад Вченої ради факультету міжнародних відносин                           

на 2020–2025 роки

(протокол №3 від 08 вересня 2020 р.)

 

1. Шуляк Антоніна Миколаївна – д. політ. н., професор, декан, голова Вченої ради

2. Кицюк Ірина Василівна – к. екон. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, заступник декана з навчальної роботи

3.Вознюк Євгенія Василівна – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, заступник декана із роботи зі студентами

4. Моренчук Андрій Анатолійович – к. істор. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, куратор НТАіС

5. Козак Алла Володимирівна – к. педаг. н., доцент кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин, голова профбюро факультету

6. Коцан Наталія Несторівна – д. географ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій

7. Карпчук Наталія Петрівна – д. політ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

8. Черняк Оксана Павлівна – к. філол. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин

9. Бояр Андрій Олексійович – д. економ. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

10. Павліха Наталія Володимирівна – д. економ. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

11. Печко Ніна Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин

12.Тихомирова Євгенія Борисівна – д. політ. н., професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

13.Лажнік Володимир Йосипович – к. географ. н., професор кафедри міжнародних відносин і регіональних студій

14. Кухарик Вікторія Василівна – к. екон. н., асистент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

15. Круглій Олена Ростиславівна – к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин

16. Кулик Сергій Михайлович – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, секретар Вченої ради ФМВ

17. Горайчук Катерина Романівна – методист факультету

18. Романцов Дмитро (МВ-44 гр.) – голова Студентської ради факультету

19. Агеєнко Даніїл (МІ-32 гр.) – голова профбюро студентів факультету

Кафедри

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-206
intercom_depertment@vnu.edu.ua
WIKI

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами,

Жан Моне професор (ЄС)

 

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-321
mevup@vnu.edu.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу

43025 м. Луцьк, проспект Волі 13, А-205
inozmovFMV@vnu.edu.ua
WIKI

Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій,

Голова Координаційної ради Інституту Польщі

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-210
intrel-region.dep@vnu.edu.ua
WIKI
Сертифікатні курси

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мовний центр “СВІТ” створений на факультеті міжнародних відносин Волинського (Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки у 2006 році і пропонує послуги у галузі навчання іноземним мовам та перекладу, комп’ютерним технологіям, організації навчання, відпочинку та подорожей за кордоном.

Мовна школа пропонує всім бажаючим курси з вивчення англійської, іспанської, італійської, китайської, німецької, польської, російської, французької, чеської мов та мови фарсі, а також української для іноземців.

- різні рівні;
- підготовка до складання іспиту для отримання сертифіката міжнародного зразка;
- інтенсивні комунікативні методики навчання;
-заняття у групах та індивідуально;
-навчання за запропонованими та індивідуально складеними програмами відповідно до інтересів та побажань слухачів;
- висококваліфіковані, досвідчені викладачі кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин;
- посвідчення рівня знань офіційним сертифікатом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Навчання проводять високопрофесійні дипломовані спеціалісти, практична більшість яких працюють на факультеті міжнародних відносин, переважна більшість мають захищені кандидатські дисертації, або ж готові до захисту, докторанти. Викладачі систематично проходять стажування у країнах, мови яких викладають.

На заняттях використовуються новітні методики інтенсивного вивчення іноземних мов, сучасні підручники вітчизняного та закордонного видавництва, мультимедійні засоби, навчальні відео та аудіопрограми. Поєднання прогресивних підходів до вивчення іноземних мов, кваліфікація та креативність викладачів, бажання слухачів оволодіти іноземними мовами створюють умови для максимального ефекту їх опанування.

Програма розрахована на два роки вивчення іноземної мови.

По закінченню навчання випускники мовної школи отримують офіційні сертифікати Волинського національного університету імені Лесі Українки, що засвідчують рівень володіння мовою та надають право використовувати її у перекладацькій діяльності за місцем роботи, у побуті, користуватися мовою під час зарубіжних поїздок (ділових відряджень, туристичних подорожей тощо).

Як кажуть, щоб грати на фортепіано, недостатньо мати дві руки, так і щоб зробити якісний переклад, недостатньо знати дві мови. Переклад, як сфера діяльності, вимагає особливих знань, вмінь та практичних навичок. Наші співробітники володіють теорією перекладу та великим досвідом його виконання, оскільки за основним місцем роботи вони готують студентів до роботи у сфері міжнародної діяльності і саме лише тільки на нашому факультеті студенти отримують диплом з кваліфікацією перекладача.

 

(0332) 24-43-70, (050) 690-4808

Наукові та освітні проєкти

НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ 

Основні напрями наукових досліджень кафедр: 

  • Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами - Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації європейського вибору. 
  • Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій - Україна в системі європейської інтеграції і транскордонного співробітництва.
  • Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу - Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки.
  • Кафедра іноземних мов та перекладу - Використання новітніх технологій при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин. 

Наукові часописи: 

 

Конференції: 

 

Науково-освітні проекти та підрозділи: 

ВСТУПНИКАМ

Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2021 році

Нормативно-правова база

Спеціальності для вступників після школи:

Обсяги державного замовлення у 2021 році для вступників після школи

Перелік спеціальностей для вступу (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

ПЕРЕЛІК спеціальностей для вступників до магістратури:

Увага! У 2021 році реєстрація вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ триватиме з 11 травня до 3 червня. Процедура реєстрації вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ

Контакт (для консультацій): Декан – Шуляк Антоніна Миколаївна: тел. +38095-523-75-96, antonina.mytko@vnu.edu.ua

Контакти приймальної комісії

 

Спеціальності та освітньо-професійні програми

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"  освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"

анотація освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини" для освітнього рівня "Магістр" спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини

анотація освітньо-професійної програми "Міжнародний бізнес" для освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини

Опис освітньо-професійної програми підготовки магістрів "Міжнародні економічні відносини"

 

Форми навчання: денна

     Інформаційний пакет бакалавра 

     Інформаційний пакет магістра

     Навчальний план бакалавра 2017 р.

     Навчальний план бакалавра 2018 р.

     Навчальний план бакалавра 2019 р.

     Навчальний план бакалавра 2020 р.

 

     Навчальний план магістра 2019 р.

     Навчальний план магістра 2020 р.

Пропозицій щодо удосконалення ОПП "Міжнародні економічні відносини"

 СИЛАБУСИ

ОПП "Міжнародний бізнес"

Опис освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Міжнародний бізнес" 

 

Форми навчання: денна 

    Навчальний план бакалавра 2018 р.

    Навчальний план бакалавра 2019 р.

    Навчальний план бакалавра 2020 р.

 Пропозиції щодо удосконалення ОПП "Міжнародний бізнес"

 СИЛАБУСИ

 

ОПП "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

Про спеціальність: Управління проектами

 

Форма навчання: денна

     Навчальний план магістра 2019 р.

     Навчальний план магістра 2020 р.

   

  СИЛАБУСИ

 

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"  освітньо-професійна програма "Регіональні студії" 

 

Про спеціальність Регіональні студії

Форми навчання: денна

     Інформаційний пакет бакалавра 

     Інформаційний пакет магістра

   
    ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «291 РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» та пояснювальна записка

Навчальний план бакалавра 2017 р.

Навчальний план бакалавра 2019 р.

Навчальний план магістра 2020 р.

СИЛАБУСИ

 

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"  освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

Інформаційний пакет бакалавра

Інформаційний пакет магістра

Навчальний план бакалавра 2017 р.

Навчальний план бакалавра 2019 р.

ОПП

Навчальний план бакалавра 2020 р.

ОПП

Навчальний план магістра 2020 р.

ОПП

СИЛАБУСИ

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Навчальний план 

Освітньо-наукова програма

 

Програма вступного іспиту підготовки доктора філософії зі спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Програма додаткового вступного іспиту підготовки доктора філософії зі спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

 

 

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

 ОПП "МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ"

Форма навчання: денна

Інформаційний пакет бакалавра

Інформаційний пакет магістра

Навчальний план бакалавра 2017 р.

Навчальний план бакалавра 2019 р.

ОПП

Навчальний план бакалавра 2020 р.

ОПП

Навчальний план магістра 2020 р.

ОПП

СИЛАБУСИ

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"  освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

ОПП Міжнародні відносини

Форми навчання: денна

     Інформаційний пакет бакалавра 

     Інформаційний пакет магістра

 

        Навчальний план бакалавра 2017 р.

     Навчальний план спеціаліста 2016 р.

     Навчальний план магістра 2017 р.

      ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «291 Міжнародні відносини» та пояснювальна записка

Навчальний план 

Навчальний план бакалавра 2020 р.

Навчальний план магістра 2020 р.

СИЛАБУСИ

 

З 2017 року здійснюється набір у аспірантуру за спеціальністю третього (освітньо-наукового) рівня 291 "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ" галузі знань 29 "Міжнародні відносини".

Наказ МОН України від 10.03.2017 № 43л «Про ліцензування освітньої діяльності». Ліцензійний обсяг - 5 осіб.

Навчальний план підготовки докторів філософії спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

ОПП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ"

 

 

спеціальність 073 "Менеджмент" освітньо-професійна програма "Управління проектами"
спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"
Силабуси та описи вибіркових дисциплін

Назва освітньої програми                                   Форма навчання                  Рівень кваліфікації

Управління проєктами 2020                                     Денна                            Другий (магістерський) рівень

Міжнародна інформація та суспільні комунікації 2020 р.                                  Денна                            Другий (магістерський) рівень

Регіональні студії 2020 р.                                       Денна                            Другий (магістерський) рівень

Міжнародні відносини 2020 р.                                  Денна                             Другий (магістерський) рівень

Міжнародні економічні відносини 2020 р.                  Денна                            Другий (магістерський) рівень

Міжнародний бізнес 2020 р.                                   Денна                            Перший (бакалаврський) рівень

Міжнародні відносини 2020 р.                                Денна                            Перший (бакалаврський) рівень

Міжнародна інформація та суспільні комунікації 2020 р.                                  Денна                             Перший (бакалаврський) рівень

Міжнародні економічні відносини 2020 р.                          Денна                             Перший (бакалаврський) рівень

 

Міжкафедральна дисципліна "Інтелектуальна власність"

Графіки навчального процесу (денна форма навчання)

 Спеціальності:

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Регіональні студії"

Графіки навчального процесу (магістр 2 р.н., денна форма навчання)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н., магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н., магістр 2 р.н., бакалавр, денна форма навчання)

 

292 Міжнародні економічні відносини, освітньо-професійна програма "Міжнародних бізнес" (бакалавр, денна форма навчання)

 

292 Міжнародні економічні відносини, освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н., магістр 2 р.н., денна форма навчання)

                                                 

073 "Менеджмент", освітньо-професійна програма "Управління проектами"

Графік навчального процесу (магістр 1 р.н.денна форма навчання)

                                      

 

Розклади навчальних занять, сесій та державних екзаменаційних комісій

Розклади навчальних занять (денна  форма навчання)

І СЕМЕСТР 

ІІ СЕМЕСТР 

 

Розклад державної атестації для студентів факультету міжнародних відносини 2021-2022 навчальний рік

ОР бакалавр для освітньо-професійних програм:

Міжнародні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

 

ОР магістр для освітньо-професійних програм:

Міжнародні відносини

Міжнародні економічні відносини

Регіональні студії

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень деканату

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-206
intercom_depertment@vnu.edu.ua
WIKI

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами,

Жан Моне професор (ЄС)

 

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-321
mevup@vnu.edu.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу

43025 м. Луцьк, проспект Волі 13, А-205
inozmovFMV@vnu.edu.ua
WIKI

Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій,

Голова Координаційної ради Інституту Польщі

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, А-210
intrel-region.dep@vnu.edu.ua
WIKI
Ми в соціальних мережах: