Перейти до основного вмісту
ПРО ФАКУЛЬТЕТ
arrow
Загальна інформація про факультет

Розвиток хімічної науки та освіти на Волині розпочався у 1993 році, коли після реорганізації природничо-географічного та фізико-математичного факультетів було створено хімічний факультет, деканом якого було призначено кандидата біологічних наук Демчука Володимира Васильовича. Спочатку на факультеті функціонувало 2 кафедри – неорганічної і фізичної хімії та органічної і аналітичної хімії. Так у Лесиному виші розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «Хімія».

Протягом 2001-2010 років факультет у своєму складі мав 5 кафедр: загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії, органічної та біологічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

З вересня 2010 року навчальний процес забезпечувало 4 кафедри – неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної та біоорганічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

Протягом цих років випускники факультету мали можливість отримати диплом за спеціальностями «Хімія» та «Екологія».

У 2013 році було ліцензовано спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», а з 2016 року зарахування абітурієнтів відбувається на навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)». У 2018 році ліцензовано п’яту нову спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація».

У зв’язку з розширенням кількості ліцензованих спеціальностей у вересні 2019 року хімічний факультет було перейменовано на факультет хімії, екології та фармації та проведено реорганізацію кафедр. На даний час навчальний процес на факультеті забезпечують 3 кафедри – хімії та технологій, органічної хімії та фармації, екології та охорони навколишнього середовища.

Своїм розвитком факультет завдячує деканам:

1993-2011 роки – к.б.н., доц. Демчук Володимир Васильович

2010-2011 роки – к.х.н., проф. Кормош Жолт Олександрович

2013-2018 роки – к.х.н., доц. Парасюк Олег Васильович

з 2019 року – к.х.н., доц. Марушко Лариса Петрівна

 

Навчальна робота:

Навчальний процес на факультеті забезпечують два доктори наук, професори; три кандидати наук, професори; дев'ятнадцять кандидатів наук, доцентів; три кандидати наук без вченого звання.

На факультеті для навчання студентів є лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, науково-дослідні лабораторії. Створено умови для науково-дослідної роботи: працює студентське наукове товариство, студенти беруть участь в українських, міжнародних наукових конференціях.

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Середня освіта. Хімія
 2. Екологія
 3. Хімія
 4. Хімічні технології та інженерія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 1. Екологія
 2. Заповідна справа
 3. Хімія
 4. Фармація

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

 1. Хімія

Студенти факультету мають можливість отримати освіту за програмою подвійного диплому (Україна-Польща): студенти спеціальності 101 «Екологія» можуть здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Біотехнологія», а студенти спеціальності 102 «Хімія» мають можливість здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціалізацією «Хімія ліків» в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

 

Наукова діяльність:

Наукові дослідження на кафедрах факультету проводяться за такими основними напрямками:

 • Одержання та властивості нових тетрарних халько- та галогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики.
 • Електрохімічний синтез та дослідження мікро- та нанохалькогенідів.
 • Ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно змінених систем.
 • Екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.
 • Кристалохімія халькогенідів РЗМ.
 • Пошук нових матеріалів для альтернативних джерел енергії.
 • Оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно-активних та токсичних речовин.
 • Синтез та структурна модифікація нових гетероциклічних сполук на основі тіобензімідазолу, 6‑метилурацилу, 2‑тіогідантоїну, імідазо[2,1‑b]тіазолу, 4‑тіазолідонів та дослідження їх біологічної активності
 • Синтез та модифікація ксантенових барвників, дослідження їх властивостей.
 • Екстракція біологічно активних речовин з насіння рослин родини Apiaceae, з лікарських рослин родини Asteraceae та родини Ericaceae, а також дослідження їх антиокиснюючої дії в жирових системах.
 • Пошук нових природних джерел для отримання хітозану та дослідження його властивостей.

Науковці факультету отримали ряд державних нагород (Премія Кабінету Міністрів для молодих вчених, Грант Президента України для молодих вчених). Співробітники факультету беруть участь у виконанні наукових держбюджетних тем та грантів.

На факультеті працює 6 студентських наукових гуртків та проблемних груп. Факультет тісно співпрацює з Волинського обласною Малою академією наук. Результатами такої співпраці є призові місця учнів секцій «Хімія», «Екологія», «Лісознавство», «Охорона довкілля та раціональне природокористування» на Обласних та Всеукраїнських конкурсах-захистах наукових робіт учнів.

 

Міжнародна діяльність:

Факультет плідно співпрацює з навчальними та науковими установами України, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Франції, та інших країн, з якими викладачі, аспіранти та співробітники факультету проводять спільні наукові дослідження.

Факультет співпрацює з багатьма міжнародними установами:

 • Інститутом Низьких Температур і Структурних Досліджень імені В. Тшебятовського Польської Академії Наук (м. Вроцлав, Республіка Польща),
 • Швейцарською Лабораторією тонких плівок і фотовольтаїки (м. Дюбендорф, Швейцарія),
 • Академією імені Яна Длугоша (м. Ченхостова, Республіка Польща),
 • Університетом м. Марбург (Німеччина),
 • Університетом м. Ватерлоо (Канада),
 • Шанхайським Інститутом Кераміки Академії Наук Китаю (м. Шанхай, Китай),
 • Кафедрою аналітичної хімії факультету природничих наук університету імені П. Й. Шафарика м. Кошіце Словацької республіки,
 • Кафедрою хімії Ніредьгазської Вищої Школи Угорської республіки,
 • Саарландським університетом, Саарбрюккен, Німеччина (кафедра біоорганічної хімії),
 • Люблінським медичним університетом, Польща (кафедра органічної хімії),
 • Інститутом оптоелектроніки та вимірювальних систем, Електротехнічний факультет, Ченстоховський технологічний університет,
 • Науково-дослідним центром бездротових та фотонічних мереж, інженерний факультет, Universiti Putra, Малайзія,
 • Laboratoire de Recherche en Nanosciences (LRN), Реймс, Франція,
 • Department of Physics and Astronomy, College of Science, King Saud University, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія,
 • Zapadoceska univerzita, Плзень, Чехія.

Результатом такої співпраці є спільно проведені дослідження, публікації статей, отримання патентів, виконання держбюджетних тем і наукових грантів, стажування викладачів та співробітників.

Також укладено Угоду з Університетом гуманітарно-природничим імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) про співпрацю щодо спільного навчання студентів факультету за програмою подвійного диплому: студенти спеціальності 101 «Екологія» можуть здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Біотехнологія», а студенти спеціальності 102 «Хімія» мають можливість здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціалізацією «Хімія ліків» у польському університеті.

 

Академічна мобільність:

У жовтні 2020 року підписано міжінститутську угоду між Університетом Лесі Українки та Саарландським університетом (м. Саарбюккен, Німеччина), щодо академічної мобільності в рамках програми Еразмус +.

Термін співпраці 2020-2023 р. Програма діє для студентів і викладачів кафедри органічної хімії та фармації.

Координатор від кафедри: Наталія Сливка.

 

Студентське самоврядування та дозвілля:

Важливу роль у житті факультету відіграє студентське самоврядування, діяльність якого спрямована на відстоювання прав та інтересів студентів, виховання їх лідерських якостей, організацію дозвілля.

Основні завдання студентського самоврядування:

 • забезпечення захисту прав, інтересів студентів факультету;
 • забезпечення виконання студентами своїх обовязків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • залучення студентів до участі в спортивно-масовій роботі, конкурсах, позаурочних заходах;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями

 

Працевлаштування випускників

спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»: основна (базова) середня школа та заклади позашкільної освіти учнівської молоді;

спеціальності 101 «Екологія»: професійна діяльність у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;

спеціальності 102 «Хімія»: професійна діяльність в галузі хімії, хімічних досліджень; хімічного аналізу, контролю та синтезу; хімічних, фармацевтичних, нафто-газових, харчових та агрохімічних технологій; біотехнологій; хімічної екології та контролю оточуючого середовища, криміналістики;

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»: професійна діяльність, яка спрямована на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, пов’язаних з розробкою, виробництвом, дослідженням та/або сертифікацією хімічних речовин, матеріалів та виробів на їх основі а також відповідних технологічних процесів;

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: професійна діяльність, що включає консультативно-комунікативні, організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські), дослідницькі функції, визначення безпечності, ефективності та економічності фармакотерапії, потреби в лікарських засобах та інших товарах аптечного асортименту, організацію їх постачання; забезпечення сучасної технології розробки та виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання та реалізація лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; здійснення фармацевтичної опіки; проведення рекламно-інформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної етики та деонтології, постійне підвищення професійного рівня.

arrow
Перспективний план розвитку факультету
arrow
Адміністрація

Декан факультету хімії, екології та фармації – кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна 

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Кадикало Елла Максимівна

Заступник декана з виховної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Корольчук Світлана Іванівна

Куратор наукової роботи викладачів та студентів – кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрченко Оксана Миколаївна

Відповідальні за програму "Подвійний диплом"  кандидат географічних наук, доцент Боярин Марія Володимирівна та старший викладач Цьось Оксана Олександрівна

Методист – Климук Тамара Леонідівна

arrow
Вчена рада факультету
arrow
Рада роботодавців

СКЛАД РАДИ РОБОТОДАВЦІВ ВНУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Факультет хімії, екології та фармації представляють:

 

Освітня програма                                Член ради роботодавців

«Екологія»                                            Бакараєв Олександр Анатолійович,

                                                             директор ТОВ «Волиньекопромпроект»

«Заповідна справа»                               Зінчук Микола Іванович,

                                                             директор Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

«Хімія»                                                 Остапюк Тарас Анатолійович,

                                                             начальник гальванічної дільниці департаменту виробництва СП ТОВ «Модерн - Експо»

«Середня освіта. Хімія»                       Купіч Лілія Анатоліївна,

                                                             директор, учитель хімії ЗОШ I-III ст. с. Піддубці Луцького району

«Хімічні технології та інженерія»     Войтович Роман Михайлович,

                                                             завідувач лабораторії з контролю виробництва ПрАТ «Волиньхолдінг»

«Фармація»                                          Півнюк Михайло Іванович,

                                                             директор ДВТП Волиньфармпостач

arrow
Науково-методична комісія факультету

Голова НМК:

Музиченко Оксана Семенівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Члени НМК

Іващенко Інна Алімівна - кандидат хімічних наук, професор кафедри хімії та технологій

Кадикало Елла Максимівна - кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії та фармації

Корольчук Світлана Іванівна - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та технологій

 

План роботи науково-методичної комісії

ВИМОГИ до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

 

 

 

arrow
Матеріально-технічна база
arrow
Відомі випускники
 1. Романюк Ярослав Євгенійович, PhD in Chemistry, лідер групи «Фотоелементи» лабораторії тонких плівок і фотовольтаїки, Еmpa (Швейцарські федеральні лабораторії матеріалознавства та технологій), Швейцарія.
 2. Білоусов Олександр Володимирович, PhD in Chemistry, Uppsala University, Уппсала, Швеція.
 3. Гунька Ірина Петрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділення фізики магнітних явищ, Інститут експериментальнох фізики Словацької академії наук, Кошице, Словацька республіка.
 4. Гуч Михайло Романович, кандидат хімічних наук, співробітник Umicore Precious Metals, Канада.
 5. Дацюк Андрій Михайлович, кандидат хімічних наук, учений секретар, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 6. Маркітан Ольга Вікторівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні кремнезему, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 7. Філоненко Оксана В’ячеславівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 8. Гресь Олена Віталіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України.
 9. Бентя Антон Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 10. Ткачук Віктор Миколайович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 11. Літвінчук Марія Богданівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 12. Шлапа Юлія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії твердого тіла, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.
arrow
Угоди про співпрацю

Угода про співпрацю щодо спільного навчання з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у м. Ченстохова (за напрямом "Біотехнологія")

Угода про співпрацю щодо спільного навчання з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у м. Ченстохова (за напрямом "Хімія")

Договір про співробітництво з Волинським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України

Договір про співробітництво з СП ТОВ "Модерн - Експо"

Договір про співпрацю з ТОВ "Волиньекопромпоект"

Угода про співробітництво з Інститутом органічної хімії НАН України

Наказ МОН № 444 від 02.05.2018 "Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням"

Угода про співдружність між кафедрами неорганічної та органічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького і неорганічної та фізичної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Угода про співдружність між кафедрою неорганічної та фізичної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки і кафедрою неорганічної хімії Ужгородського національного університету

Міжнародний договір з Університетом Саарланду (Німеччина) для студентів та викладачів кафедри органічної хімії та фармації

Договір про стажування науково-педагогічних працівників між Житомирським державним університетом ім. Івана Франка та Волинським національним університетом ім. Лесі Українки

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ
arrow
ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

22-23 січня на факультеті відбувався захист кваліфікаційних робіт освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей 101 "Екологія" та 102 "Хімія".

Студенти представили цікаві та актуальні дослідження у галузі неорганічної, аналітичної та органічної хімії, охорони навколишнього середовища. Кожна із робіт максимально розкривала необхідність нових досліджень в тому чи іншому науковому напрямку. Гарні результати плідної праці студентів-магістрів також неодноразово представлялись на Всеукраїнських конференціях.

Кваліфікаційні роботи студентів спеціальності 102 "Хімія" заслухала екзаменаційна комісія у складі: голова комісії – Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка; члени комісії – Олексеюк Іван Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та технологій та Сливка Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії та фармації.

Екзаменаційна комісія у складі: голова комісії – Зінчук Микола Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; члени комісії Гулай Любомир Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища та Лавринюк Зоряна Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища заслухала кваліфікаційні роботи студентів спеціальності 101 "Екологія".

Захист кваліфікаційних робіт спеціальності 101 Екологія

Захист кваліфікаційних робіт спеціальності 102 Хімія 

arrow
ПОЕТИЧНИЙ ВЕРНІСАЖ ВІД СТУДЕНТІВ ГРУПИ ХімТ-13
arrow
ВИПУСК МАГІСТРІВ 2021

Підтвердженням цього є нагодження трьох магістрів подяками ректора! За високі досягнення у навчанні та науковій роботі подяку отримала студентка спеціальності 102 "Хімія" - Андрощук Марія, за високі досягнення у навчанні та активну організаційну діяльність були відзначені студентки спеціальності 101 "Екологія" - Затхей Ольга та Павлюк Катерина.

Вручення дипломів

arrow
ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ В УНІВЕРСИТЕТІ
arrow
ТРЕНІНГ "ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ"
arrow
КОНКУРС ВІДЕО-ЛЕКЦІЙ

За сприяння Асоціації випускників факультету

Увага!!!

Оголошується конкурс відеолекцій.

До участі в конкурсі запрошуються викладачі факультету хімії екології та фармації.

Вимоги до матеріалів:

Відеозапис онлайн лекції (практичного заняття, семінару, консультації тощо), наявність презентації – на Ваш розсуд.

Формат відеофайлів будь-який. Також можна надавати посилання на відеофайл, що зберігається на сервері.

Матеріали надсилати на адресу: chemical@vnu.edu.ua   до 30. 06. 2021 р.

Критерії оцінювання:

Якість викладу матеріалу.

Відповідність сучасному стану науки.

Студентська оцінка.

Подані заявки будуть оцінюватися комісією, до складу якої входять:

1) декан,

2) випускник,

3) студенти факультету, які вивчали навчальну дисципліну. Студентська оцінка буде визначатися за вибірковим опитуванням студентів факультету.

Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовою премією!

arrow
ОБГОВОРЕННЯ НАПРЯМКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ"
Декан факультету хімії, екології та фармації Марушко Л.П., гарант ОПП "Середня освіта. Хімія" Янчук О.М. та студенти 1-4 курсів цієї спеціальності

1 квітня у 815 аудиторії факультету хімії, екології та фармації відбулася зустріч декана Марушко Лариси Петрівни, і доцента кафедри хімії та технології Янчука Олександра Миколайовича, гаранта бакалавратури за предметною спеціальністю 014.06 – «Середня освіта. Хімія» зі студентами 1-4 курсів, які навчаються за цією спеціальністю. Обговорювалися питання підготовки бакалавра та активізації наукової роботи студентів спеціальності. Запропоновано два напрямки наукових досліджень: передовий досвід заслужених вчителів України, Волинської обл. у навчанні хімії та складання тестових завдань для школярів з різних тем шкільного курсу хімії. Кураторами наукової роботи будуть гарант бакалавратури Янчук О.М. та доценти кафедри органічної хімії та фармації Марушко Л.П. і Кадикало Е.М., які входять в групу забезпечення акредитації вказаної предметної спеціалізації.

arrow
ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
arrow
ТРЕНІНГ "СЕКРЕТИ УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ СПІВБЕСІДИ ТА СТРЕСОВОГО ІНТЕРВ'Ю"
arrow
КРУГЛИЙ СТІЛ ДО 35 РОКОВИН ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
arrow
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ТОЛОКА
arrow
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА АКЦІЯ "ПАСХА ДЛЯ СОЛДАТА"
arrow
ТИЖДЕНЬ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ - ЯРФЕСТ 2021
arrow
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЧОРНОБИЛЬ: 35 РОКІВ ПОТОМУ»

13 травня 2021 р. на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки для студентів першого курсу в рамках Фестивалю науки відбувся онлайн круглий стіл «Чорнобиль: 35 років потому.» 

Модератор - доцент О. С. Музиченко підготувала презентацію про Чорнобильську катастрофу, хронологію розвитку тих трагічних для України подій та втрати, яких зазнала наша держава. Кожен із нас має вшанувати той безстрашний вчинок ліквідаторів, який назавжди залишиться у пам’яті українців та сторінках історії.Фото

arrow
ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ» ОСВІТНЬОГО РІВНЯ: БАКАЛАВР

17 червня 2021 року відбулася зустріч групи забезпечення освітньо-професійної програми «Середня освіта. Хімія»: Янчука Олександра Миколайовича, доцента кафедри хімії та технологій, гаранта освітньо-професійної програми; Марушко Лариси Петрівни, декана факультету хімії, екології та фармації; Кадикало Елли Максимівни, доцента кафедри органічної хімії та фармації
з учителями хімії міста Луцька та Волинської області: Нововолинського наукового ліцею-інтернату, заслуженими вчителями України Березан Ольгою Веніамінівною, кандидатом педагогічних наук, та Літковець Світланою Василівною; методистом відділу природознавчих дисциплін Волинського інституту післядипломної освіти Кащенюк Мирославою Ростиславівною, головою методоб’єднання вчителів хімії Луцька, вчителем Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Дмитрук Євгенією Антонівною, вчителем Луцького ліцею № 27 Луцької міської ради Дмитрук Юлією Андріївною та вчителем «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Голоби, переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» у номінації «Хімія», переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий гендерночутливий STEM-УРОК» Пахолюком Ігорем Вадимовичем. На зустрічі обговорювали проєкт ОПП 2021 року і порівнювали його з ОПП 2020 року. В обговоренні брали участь усі присутні. Пролунали цікаві пропозиції та зауваження, які обов’язково будуть враховані.

Усі бажаючі можуть долучитися до обговорення, заповнивши анкету, що розміщена на сайті ВНУ імені Лесі Українки в рубриці «Громадське обговорення ОПП», або перейти за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch3jj-jgWJBBzCEr9G3HrTc3k0iDcquZHwAWGcEc4cv-XVXQ/viewform

Фото

arrow
ДО 25 РІЧНИЦІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
arrow
ВИПУСК БАКАЛАВРІВ 2021

12 липня дипломи освітнього ступеня "Бакалавр" отримали студенти, які навчалися за освітньо-професійними програмами "Середня освіта (хімія)", "Хімія" та "Хімічні технології та інженерія".

Бакалаври та декан факультету хімії, екології та фармації

Вручення дипломів

arrow
ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ ВІДЕО-ЛЕКЦІЙ

На засіданні Вченої Ради факультету було оголошено переможця конкурсу відео-лекцій. За результатами студентського голосування переможцем стала кандидат хімічних наук, доцент Іващенко Інна Алімівна.

arrow
ЗНАЙОМСТВО З ФАКУЛЬТЕТОМ
arrow
СТУДЕНТИ ФАРМ-15 ВІДВІДАЛИ МІСЬКУ АПТЕКУ-МУЗЕЙ
АБІТУРІЄНТУ
arrow
Факультет хімії, екології та фармації запрошує на навчання
arrow
Навчання за програмою подвійного диплому

Студенти факультету мають можливість поєднати навчання та безкоштовно отримати освіту в Університеті гуманітарно-природничому імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) за програмою "Подвійний диплом". Студенти спеціальності 102 «Хімія» мають можливість здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціалізацією «Хімія ліків», а студенти спеціальності 101 «Екологія» можуть додатково здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Біотехнологія».

arrow
Всеукраїнська олімпіада

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ та ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОЛОГІЇ

Обидві олімпіади проводяться у два тури – очний та заочний. Учасники, які успішно розв’яжуть 75 % завдань заочного туру, запрошуються до участі в очному турі. Завдання заочного туру розміщенні на сторінці факультету хімії, екології та фармації сайту ВНУ імені Лесі Українки, www.eenu.edu.ua (факультет хімії, екології та фармації, олімпіади).

Учасникам олімпіади з хімії, які успішно розв’яжуть 90 % завдань очного туру, додається до 20 балів до сертифікату ЗНО з хімії при вступі до ВНУ імені Лесі Українки на спеціальності «Середня освіта (Хімія)», «Хімія», «Хімічні технології та інженерія», «Екологія».

Учасникам олімпіади з екології, які успішно розв’яжуть 90 % завдань очного туру, додається до 20 балів до сертифікату ЗНО з біології при вступі до ВНУ імені Лесі Українки на спеціальність «Екологія».

Заочні тури олімпіад з хімії та екології відбудуться:

з 10. 12. 2020 р. до 31. 03. 2021 р.

Розв’язки завдань заочного туру та реєстраційну картку слід надсилати на адресу: 43000, пр. Волі, 13, ВНУ ім. Лесі Українки, факультет хімії, екології та фармації (олімпіади) або на адресу chemical@vnu.edu.ua в електронному чи сканованому варіанті до 31 березня 2021 року.

Очні тури олімпіад відбудеться:

з 05 .04. 2021 р. до 10. 05. 2021 р. за адресою:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (8 поверх), к. 814 о 10.00 год.

 

Детальну інформацію можна отримати за:

тел. деканату (0332) 24-99-72,

№ тел. декана (095) 650 87 93, (097) 480 52 51

e-mail: chemical@vnu.edu.ua

 

Реєстраційна картка учасника олімпіади

Завдання заочного туру олімпіади з хімії

Завдання заочного туру олімпіади з екології

arrow
Підготовчі курси
arrow
Вступ у магістратуру

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ запрошує на навчання для здобуття ступеня «магістр» на базі ступеня «бакалавр» (термін навчання 1 рік 4 місяці):

-     Хімія

-     Екологія

-     Заповідна справа

Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Абітурієнти складають: Фахове вступне випробування зі спеціальності

СТУДЕНТУ
arrow
Розклади занять
arrow
Розклади заліків та екзаменів
arrow
Розклади державної атестації
arrow
Студентська рада
arrow
Наукове товариство аспірантів і студентів (НТАіС)
ПРОГРАМА "ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ"

Відповідальні за програму "Подвійний диплом":

Боярин Марія Володимирівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища (контактний телефон 099 212 7684),

Цьось Оксана Олександрівна - старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (контактний телефон 067 417 6401)

arrow
Програма "ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ" для студентів спеціальності 101-Екологія
arrow
Програма "ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ" для студентів спеціальності 102-Хімія
arrow
ОГОЛОШЕННЯ
arrow
РОЗКЛАД
Освітньо-професійна програма "Середня освіта. Хімія"
Освітньо-професійні програми "Екологія", "Заповідна справа"

Освітньо-професійна програма "Екологія"

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2018

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2019

Навчальний план (ОС бакалавр, денна форма навчання) 2020

 

Навчальний план (ОС бакалавр, заочна форма навчання) 2015

Навчальний план (ОС бакалавр, заочна форма навчання) 2017

Навчальний план (ОС бакалавр, заочна форма навчання) 2018

Навчальний план (ОС бакалавр, заочна форма навчання) 2019

Навчальний план (ОС бакалавр, заочна форма навчання) 2020

ECTS – інформаційний пакет

ECTS – англомовний пакет

 

Навчальний план (ОС магістр, денна форма навчання) 2019

Навчальний план (ОС магістр, денна форма навчання) 2020

 

Навчальний план (ОС магістр, заочна форма навчання) 2019

Навчальний план (ОС магістр, заочна форма навчання) 2020

 

Освітньо-професійна програма "Заповідна справа"

Навчальний план (ОС магістр, денна форма навчання) 2019

Навчальний план (ОС магістр, денна форма навчання) 2020

arrow
МАГІСТР

Нормативні дисципліни

Силабус Технічні засоби екологічного контролю (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна)

Cилабус Рекреаційна діяльність на заповідних територіях (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна)

Силабус Екологічний менеджмент (доцент Караїм Ольга Анатоліївна)

Силабус Екологічне інспектування та аудит (доцент Караїм Ольга Анатоліївна)

Силабус Оптимізація природокористування  (доцент Караїм Ольга Анатоліївна)

Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу спеціальності 101 Екологія Магістр

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу спеціальності 101 Екологія. Заповідна справа Магістр

Силабус Екологічна статистика (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна

Силабус Методи та прилади екологічного контролю (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна

Силабус Пошук та обробка екологічної інформації (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна)

Силабус Раціональне використання та охорона водних ресурсів (доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна)

Cилабус Альтернативні джерела енергії (професор Гулай Любомир Дмитрович)  для спеціальності "Заповідна справа"

Cилабус Методи визначення супертоксикантів  (професор Гулай Любомир Дмитрович)

Cилабус Альтернативні джерела енергії  (професор Гулай Любомир Дмитрович)  для спеціальності "Екологія"

Cилабус Практика переддипломна (доцент Джам Олена Адамівна)  

Освітньо-професійна програма "Хімія"

Галузь знань 10 "Природничі науки"

Спеціальність 102 "Хімія"

Освітньо-професійна програма "Хімія"

 

БАКАЛАВР

Група забезпечення:

Гарант - Марчук Олег Васильович

Член групи забезпечення - Олексеюк Іван Дмитрович

Член групи забезпечення - Сливка Наталія Юріївна

 

Анкета для пропозицій щодо покращення ОПП "Хімія", ОР: бакалавр

 

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р.

Дисципліни, передбачені навчальним планом

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

Творчий феномен Лесі Українки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія хімії

Вища математика

Історія та культура України

Фізика

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Інформаційні технології у професійній діяльності

Загальна та хімічна екологія

Філософія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Навчальна практика (обчислювальна)

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Техніка хімічного експерименту

Неорганічна хімія

Координаційна хімія

Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв'язок)

Статистичні та хемометричні методи в хімії

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Кристалохімія

Фізична хімія

Основи хімічної технології

Фізичні методи дослідження речовини

Органічна хімія

Стереохімія

Колоїдна хімія

Біохімія

Хімія полімерів

Навчальна практика (хіміко-лабораторна)

Виробнична практика (ознайомча з виробництвом)

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

Основи матеріалознавства

Неорганічний синтез

Новітні досягнення сучасної хімії

Основні проблеми сучасної хімії

Хроматографічні методи аналізу

Інструментальні методи аналізу

Основи хімічної метрології та стандартизації

Організація аналітичної служби на підприємстві

Основи фізико-хімічного аналізу

Діаграми стану одно- та двокомпонентних систем

Хімія природних сполук

Хімія природних БАР

Аналіз та ідентифікація органічних сполук

Елементний та функціональний аналіз органічних сполук

Тест-методи аналізу

Сучасні фізико-хімічні методи аналізу

Курсова робота з неорганічної хімії

Курсова робота з аналітичної хімії

Курсова робота з органічної хімії

Блок 1: Неорганічна хімія

Технологія напівпровідникових матеріалів

Фізико-хімічний аналіз

Основи рентгеноструктурного аналізу

Блок 2: Аналітична хімія

Електрохімічні методи аналізу

Теоретичні основи аналітичної хімії

Органічні реагенти в аналізі

Блок 3: Органічна хімія

Основи хімії гетероциклічних сполук

Теоретичні основи органічної хімії

Хімія барвників

 

Освітньо-професійна програма 2019 р.

Навчальний план 2019 р.

 

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

Перелік вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 102 Хімія бакалавр

 

ECTS – інформаційний пакет

 

МАГІСТР

Група забезпечення:

Гарант - Сливка Наталія Юріївна 

Член групи забезпечення - Олексеюк Іван Дмитрович

Член групи забезпечення - Марчук Олег Васильович

 

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

1. Цикл загальної підготовки

Методологія і організація наукових досліджень в галузі

Автоматизовані системи збору даних

Хімія твердого тіла (проф. Олексеюк І.Д.доц. Іващенко І.А.Програма

Новітні методи органічного синтезу

Діаграми стану багатокомпонентних систем

Хімія координаційних сполук

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Рентгеноструктурний аналіз (проф. Олексеюк І.Д.доц. Іващенко І.А.Програма

Хімія гетероциклічних сполук

Методи роздлення та концентрування речовин

Сучасні матеріали напівпровідникової електроніки

Переддипломна практика

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

Спеціалізація: Прикладна хімія

Інтелектуальна власність

Наукова комунікація іноземною мовою

Хімія біологічно активних речовин

Технологія одержання неоганічних матеріалів

Науково-дослідна практика

Спеціалізація: Технології навчання хімії

Конфліктологія та девіантологія

Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання

Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ

Сучасні методи і форми викладання хімії

Педагогічна практика у СНЗ

Педагогічна практика у ВНЗ

Спеціалізація: Хімічна технологія

Інтелектуальна власність

Наукова комунікація іноземною мовою

Організація аналітичної служби на виробництві

Хімічні сенсори

Виробнича практика

 

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма "Хімія"

ECTS – інформаційний пакет

1. Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність (доц. Патлашинська І.В.Силабус

Методологія і організація наукрвих досліджень в галузі хімії (проф. Кормош Ж.О.Силабус

Філософія

Хімія теоретична та молекулярне моделювання (ст.викл. Салієва Л.М.Силабус

Наукова комунікація іноземною мовою (доц. Троцюк А.М.доц. Гончар К.Л.Силабус

Наукова комунікація українською мовою (як іноземною)

Автоматизовані системи збору даних

Хімічна екологія та контроль оточуючого середовища

2. Цикл професійної підготовки

Кристалографія і рентгенографія

Статистична термодинаміка

Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем

Новітні методи органічного синтезу (доц. Сливка Н.Ю.Силабус

Сучасні методи інструментального аналізу (проф. Кормош Ж.О.Силабус

Сучасні методи навчання хімії (ст. викл. Лукащук М.М.Силабус

Виробнича практика (доц. Корольчук С.І., ст.викл. Салієва Л.М.Силабус

Асистентська практика у закладах вищої освіти (доц.Кадикало Е.М., доц. Сливка Н.Ю.) Силабус

Технології одержання неорганічних матеріалів

Магістерський семінар

Переддипломна практика (доц.Кадикало Е.М., доц. Сливка Н.Ю.) Силабус

Випускна кваліфікаційна робота

3. Цикл вибіркових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 102 Хімія  магістр

Вибіркова дисципліна 1

Вибрані методи синтезу органічних сполук (ст.викл. Салієва Л.М.Силабус

Вибіркова дисципліна 2

Хімія ліпідів (доц.Кадикало Е.М.) Силабус

Хімія напівпровідників (проф. Олексеюк І.Д.доц. Іващенко І.А.Силабус

Вибіркова дисципліна 3

Елементоорганічна хімія (доц. Супрунович С.В.Силабус

Вибіркова дисципліна 4

Основи динамічної біохімії (доц. Осип Ю.Л.Силабус

Нанохімія (доц. Янчук О.М.Силабус

Освітньо-наукова програма (спеціальність 102 "Хімія")

Гарант освітньо-наукової програми - ОЛЕКСЕЮК Іван Дмитрович, доктор хімічних наук, професор

Програма вступного іспиту

Громадське обговорення освітньо-наукової програми "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин":

Проєкт ОНП "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин"

Анкета для пропозицій щодо змісту освітньо-професійної програми 

Рецензія д.х.н., професора, завідувача кафедри неорганічної хімії ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Барчія І. Є.

Рецензія судового експерта відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Волинського НДЕКЦ МВС Климович О. С.

Рецензія начальника дiльницi гальванiчної Департаменту виробництва СП ТОВ «Модерн-Експо» Остап’юка Т.А.

Витяг з протоколу спільного засідання кафедри хімії та технологій і кафедри органічної хімії та фармації (обговорення пропозицій стейкхолдерів, схвалення ОНП "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин")

Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії факультету хімії, екології та фармації (схвалення ОНП "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин")

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету хімії, екології та фармації (обговорення та схвалення ОНП "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин")

Витяг з протоколу засідання вченої ради СНУ імені Лесі Українки (затвердження ОНП підготовки докторів філософії "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин", галузь знань: 10 - Природничі науки, спеціальність: 102 - Хімія. Призначення гаранта ОНП)

Освітньо-наукова програма "Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речовин" 2020 р.

Навчальний план 2020 р.

Навчальні дисципліни:

1. Навчальні дисципліни загальної підготовки:

Іноземна мова

Академічна доброчесність та наукова етика

Філософія та методологія науки

Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності

Промоція наукового продукту та управління проектами

Технології інтерактивного навчання

Бізнес-моделювання наукових досліджень

Методологія та організація наукових досліджень

Аналіз даних

Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами

Академічна риторика

2. Навчальні дисципліни професійної підготовки:

Новітні аспекти розвитку сучасної хімії

Хімія твердого тіла

Сучасні тенденції розвитку органічного синтезу

Педагогічна практика

Тематичний курс з магістерської програми за вибором

Кристалохімія халькогенідів

Методи розділення і концентрування речовин

Хімія лікарських засобів

Термодинаміка фазових рівноваг

Хімічні сенсори

Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"
Освітньо-професійна програма "Фармація"

Галузь знань 22 "Охорона здоров'я"

Спеціальність 226 "Фармація, промислова фармація"

Освітньо-професійна програма "Фармація"

 

МАГІСТР

Група забезпечення:

Гарант - Сметаніна Катерина Іванівна

Член групи забезпечення - Голота Сергій Миколайович

Член групи забезпечення - Салієва Леся Миколаївна

 

2018-2023 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2018 р. (денна форма навчання)

Дисципліни, передбачені навчальним планом

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

Творчий феномен Лесі Українки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика і статистика

Біологія з основами генетики

Загальна та неорганічна хімія

Історія та культура України

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Анатомія та фізіологія людини

Латинська мова

Фармацевтична ботаніка

Аналітична хімія

Органічна хімія

Філософія

Інформаційні технології у галузі знань (доц. Супрунович С.В.Програма

Патологічна фізіологія

Мікробіологія з основами іммунології

Фізична та колоїдна хімія

Біологічна хімія

Комп'ютерне моделювання у фармації

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Етика і деонтологія у фармації

Вступ у фармацію (доц. Сметаніна К.І.Програма

Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки (доц. Супрунович С.В.Програма

Гігієна у фармації та екологія

Перша долікарська допомога (ст. викл. Хом'як Л.В.Програма

Екстремальна медицина

Фармакологія 

Фармакогнозія (доц. Сметаніна К.І.Силабус

Технологія ліків (ст. викл. Захарко Н.В.Силабус

Фармацевтична хімія (доц.Кадикало Е.М., доц. Голота С.М.Силабус

Фармацевтичне право та законодавство

Навчальна практика: Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація, промислова фармація"

Фармакотерапія з фармакокінетикою

Фармакоекономіка

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Токсикологічна та судова хімія

Охорона праці та охорона праці в галузі

Організація та економіка фармації

Лікарська токсикологія

Клінічна фармація та фармацевтична опіка

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Ресурсознавство лікарських рослин

Біофармація

Технологія лікарських косметичних засобів

Фамацевтична біотехнологія

Соціальна фармація

Системи якості у фармації

Стандартизація лікарських засобів

Ознайомча медична практика

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Навчальна практика з фармакогнозії

Атестація

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (доц. Супрунович С.В.Програма

Робота з інформаційними джерелами

Клітинна біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

Біоактивність неорганічних сполук

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень (доц. Голота С.М.Програма

Теоретичні основи технології лікарських форм

Вирощування лікарських рослин

Медична фізика

Основи хімічної метрології

Блок 1: Фармація

Теоретичні основи синтезу (ст.викл. Салієва Л.М.Силабус

Функціональна біохімія

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Нутріціологія та броматологія

Розробка лікарських засобів

Практика з технології ліків

Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією

Блок 2: Технології косметичних засобів

Косметична хімія

Аромологія

Основи практичної косметології

Косметологія

Технологія косметичних засобів

Практика з технології ліків

Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією

 

2020-2025 навчальні роки

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Дисципліни, передбачені навчальним планом

1. Цикл загальної підготовки

Творчий феномен Лесі Українки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика і статистика (доц. Хомяк М.Я.Силабус

Біологія з основами генетики

Загальна та неорганічна хімія

Україна в європейському історичному та культурному контекстах

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Анатомія та фізіологія людини

Латинська мова

Аналітична хімія

Фармацевтична ботаніка

Органічна хімія

Філософія

Інформаційні технології у галузі знань

Патологічна фізіологія

Мікробіологія з основами іммунології

Фізична та колоїдна хімія

Біологічна хімія

Комп'ютерне моделювання у фармації

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2. Цикл професійної підготовки

Етика і деонтологія у фармації (доц. Сметаніна К.І.Силабус

Вступ у фармацію 

Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки (доц. Супрунович С.В.Силабус

Гігієна у фармації та екологія (доц. Сметаніна К.І.) Силабус

Перша долікарська допомога 

Екстремальна медицина

Фармакологія 

Фармакогнозія 

Технологія ліків 

Фармацевтична хімія 

Фармацевтичне право та законодавство

Навчальна практика: Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація, промислова фармація"

Фармакотерапія з фармакокінетикою

Фармакоекономіка

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Токсикологічна та судова хімія

Охорона праці та охорона праці в галузі

Організація та економіка фармації

Лікарська токсикологія

Клінічна фармація та фармацевтична опіка

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Ресурсознавство лікарських рослин

Біофармація

Технологія лікарських косметичних засобів

Фамацевтична біотехнологія

Соціальна фармація

Системи якості у фармації

Стандартизація лікарських засобів

Ознайомча медична практика

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Навчальна практика з фармакогнозії

Атестація

3. Цикл вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу спеціальності 226 Фармація промислова фармація

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу спеціальності 226 Фармація промислова фармація

Англійська мова

Історія сучасного світу

Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (доц. Супрунович С.В.Силабус

Культура наукової мови

Релігієзнавство

Логіка

Валеологія

Клітинна біологія

Біоактивність неорганічних сполук (доц. Осип Ю.Л.Силабус

Сучасні проблеми молекулярної біології

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень (доц. Голота С.М.Силабус

Робота з інформаційними джерелами (доц. Супрунович С.В.Силабус

Основи системного аналізу

Етика і естетика

Політологія

Англійська мова

Соціологія

Псилогія спілкування

Основи педагогіки

Європейський стандарт комп'ютерної грамотності

Медична фізика

Теоретичні основи технології лікарських форм (доц. Сметаніна К.І.Силабус

Основи хімічної метрології

Вирощування лікарських рослин (доц. Сметаніна К.І.Силабус

Прикладна генетика

Епідеміологія хвороб

Тропічні інфекції

Патофізіологія хвороб цивілізації

Сучасна аналітична лабораторна практика (доц. Корольчук С.І.Силабус

Принципи обчислювальної хімії та молекулярне моделювання (ст.викл. Салієва Л.М.Силабус

Основи поведінки споживача у фармації (доц. Сметаніна К.І.Силабус

Основи економіки

Гомеопатичні препарати

Імунопрофілактика інфекційних захворювань

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Функціональна біохімія

Теоретичні основи синтезу

Сучасні методи дослідження біологічних систем

Практика з технології ліків

Міжнародний маркетинг у фармації

Фармацевтична допомога в онкології

Побічна дія ліків

Інтелектуальна власність

Лабораторна діагностика

Нутріціологія та броматологія

Соціальна взаємодія

Провізор-лікар-пацієнт

Основи страхової медицини

Розробка лікарських засобів

Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) хімії

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує підвищення кваліфікації для вчителів (викладачів) хімії закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (Рішення про ліцензування - наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л).

Освітній процес здійснюється на базі факультету хімії, екології та фармації.

Реєстрація на курси підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)»

Додаткову інформацію можна отримати тут

Академічна доброчесність

Нормативно-правова база 

Закон України «Про освіту» Стаття 42. Академічна доброчесність

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Лист МОН №1/9-263 від 20.05.2020 р.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Лист МОН № 1/11-8681 від 15,08,2018 р.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти. Лист МОН України  № 1/9-650 від 23.10.2018 р. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту». Лист МОН України № 1/9-554 від 13.10.2017 р.

Кодекс академічної доброчесності Волинського національного універсиету імені Лесі Українки (2020 р.)

Положення про Комітет з етики наукових досліджень Волинського національного універсиету імені Лесі Українки (2020 р.)

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників СНУ імені Лесі Українки (2017 р.)

Договір про співпрацю з ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» № 27-04/2018/28У від 27 квітня 2018 р.

Науковий журнал "Проблеми хімії та сталого розвитку"

Науковий журнал "Проблеми хімії та сталого розвитку"

 

Друковане періодичне виданння "Проблеми хімії та сталого розвитку"

включене до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»

(Наказ Міністерства освіти і науки України 29.06.2021 № 735)

 

І Міжнародна конференція «Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології»
СКРИНЬКА ДОВІРИ