Перейти до основного вмісту
Про нас
arrow
Історична довідка

Історично факультет заснований у 1940 році як фізико-математичне відділення Державного учительського інституту – першого на Волині вищого навчального закладу, який був відкритий того ж року (постанова СНК від 15 квітня 1940 року за №46).

Згідно наказу Міністерства вищої освіти СРСР №1651 від 20.11.51 року Луцький державний учительський інститут реорганізований в Луцький державний педагогічний інститут.

Перший випуск педагогічного інституту відбувся у 1955 році.

У липні 1993 році на базі Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки утворений Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ). Цього ж року фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: математичний та фізичний.

В 1993 році на математичному факультеті утворено чотири кафедри: кафедра алгебри і геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кафедра прикладної математики. У 2000 році відділилась кафедра вищої математики та інформатики.

На факультеті у 1993 році було відкрито аспірантуру зі спеціальності “Математичний аналіз”. Наступного року – зі спеціальності “Прикладна математика”.

З 2015 році факультети знову об’єднано під назвою “Факультет інформаційних систем, фізики та математики”.

У 2020 році створено факультет інформаційних технологій і математики.

Сайт факультету інформаційних технологій і математики

arrow
Деканат

ДеканЯцюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Заступник декана з навчально-методичної роботиЮнчик Валентина Леонідівна, старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.

Заступник декана з наукової та грантової діяльності Швай Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.

Заступник декана з навчально-виховної, профорієнтаційної роботи та промоціїПадалко Ніна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.

Диспетчер - Чайковська Олена Анатоліївна.

arrow
Навчальна робота

На факультеті інформаційних технологій і математики готують фахівців за такими освітніми рівнями:

БАКАЛАВР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»);

113 Прикладна математика (освітньо-професійна програма «Прикладна математика»)

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»).

125 «Кібербезпека» (освітньо-професійна програма «Інформаційна безпека»).


МАГІСТР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»).


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю та освітньо-науковою програмою:

111 «Математика» (освітньо-наукова програма «Математика»)


Програма подвійних дипломів

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Угода про співпрацю з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові


 

Впровадження елементів дуальної освіти дає змогу здобути практичні навички та досвід роботи на підприємствах, установах, організаціях м. Луцька та Волинської області.

У навчальному процесі використовуються навчальна дистанційна платформа Moodle та платформи хмарних технологій.

arrow
Наукова діяльність

Наукова діяльність факультету зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами (Інститут математики НАН України, Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я. С. Підстригача), які займаються розв’язуванням споріднених проблем, апробацією результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовкою науково-педагогічних кадрів, залученням до науково-дослідної роботи студентів.

Викладачі та студенти факультету інформаційних технологій і математики мають численні наукові публікації, їх активно цитують у фахових наукових виданнях, які входять до реферативних баз даних Scopus та Web of Science, а також беруть активну участь у проєкті за державною бюджетною темою «Екстремальні задачі теорії наближення у функціональних просторах».

Студенти факультету займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки. Так, Катерина Падалко, студентка IІ курсу спеціальності «Середня освіта (Математика)» стала переможницею II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020 році. Завдяки високим результатам на Всеукраїнському конкурсі-захисті трьох учасників із відділень математики та економіки визнано стипендіатами Президента України.

 

Науковці факультету беруть участь у наукових конференціях, проектах та грантах.

Щорічно на базі кафедри Загальної математики та методики навчання інформатики організовується та проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта».

arrow
Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

  • поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ-партнерами та іншими установами країн Європи;  
  • удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за кордоном;
  • надання інформації по програмах навчання в закордонних вищих навчальних закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження подібних програм;
  • розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках міжнародних програм і проектів;
  • організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних студентів, магістрів, аспірантів.

Факультет співпрацює з провідними закладами вищої освіти Республіки Польща, зокрема з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у Ченстохово і Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца.

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

arrow
Відомі випускники

Петро Бойчук – директор Луцького педагогічного коледжу, кандидат психологічних наук, заслужений діяч освіти України.

Костянтин Жигалло – директор фірми «Модуль», кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Петро Задерей – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Київського національного інституту технологій та дизайну.

Андрій Шидліч – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України.

Вадим Махомед – керівник компанії «Іdeil».

ОГОЛОШЕННЯ

20 листопада 2020 р. о 14.00 відбудеться презентація стипендіальної програми «Завтра.UA»

20 листопада 2020 р. о 12.00 відбудеться семінар з участю стейкхолдерів (Кіберполіція) для студентів спеціальностей 125 Кібербезпека та 122 Комп’ютерні науки

3 листопада 2020 р. о 10.00 на факультеті інформаційних технологій і математики відбудеться лекція стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика).

Студенту
arrow
СКРИНЬКА ДОВІРИ

На факультеті інформаційних технологій і математики організована “Електронна скринька довіри”, на яку кожен, кому небайдужа доля факультету: студенти, абітурієнти, співробітники, батьки, випускники, гості – можуть повідомити інформацію, яка важлива для забезпечення повноцінного функціонування, покращення діяльності нашого факультету.

Усі повідомлення будуть вивчатися, в тому числі – анонімні. Повна конфіденційність гарантується.

Скринька довіри

arrow
Нормативно-правова база
arrow
Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

План роботи

Студентський декан – Пономаренко Олег Вікторович.

Секретар студентської ради – Заброварна Оксана Віталіївна.

Заступник з навчально-наукової та міжнародної роботи – Падалко Катерина Анатоліївна.

Заступник з культурно-масової та спортивної роботи – Диня Ольга Ігорівна.

Заступник з захисту прав студентів, інформаційної та соціальної роботи – Річко Дарина Ігорівна.

Голова профспілкового бюро – Балабуха Віктор Ігорович.


Навчальний сектор

1) Заброварна Оксана Віталіївна (Матем-42.О);

2) Гетьман Алла Сергіївна (Матем-21);

3) Зіміч Олена Сергіївна (Інф-14.О);

4) Оласюк Оксана Ігорівна (Матем-12.О).


Науковий сектор

1) Падалко Катерина Анатоліївна (Матем-22.О);

2) Юхимчук Роман Юрійович (Матем-22.О);

3) Олексюк Євген Петрович (Матем-11);

4) Королюк Денис Володимирович (ІБ-15).


Культмасовий сектор

1) Диня Ольга Ігорівна (Матем-42.О);

2) Петрук Діана Сергіївна (ІБ-36);

3) Шевчук Дарія Михайлівна (Матем-22.О);

4) Положенцева Катерина Володимирівна (КНІТ 43).


Міжнародний сектор

1) Стельмах Юлія Олександрівна (Матем-41);

2) Оленюк Марія Миколаївна (Матем-42.О);

3) Жук Владислав Васильович (Матем-31);

4) Марчук Єва Врежівна (Матем-22.О).


Соціальний сектор

1) Річко Дарина Ігорівна (КНІТ 43);

2) Клестова Дарина Максимівна (КНІТ 43);

3) Мігдаль Ганна Андріївна (Матем-22.О);

4) Дмитрук Юлія Леонідівна (Матем-21 група);

5) Приймак Анна Олександрівна (Матем-21 група).


Спортивний сектор

1) Малаховський Захар Іванович (КНІТ 43);

2) Романцов Віталій Анатолійович (ІБ-15);

3) Троцюк Володимир Михайлович (Матем-41).


Профбюро

1) Балабуха Віктор Ігорович (Матем-31);

2) Бригинець Анастасія Андріївна  (ІБ-15);

3) Ковалевич Валентин Сергійович (ІБ-15); 

4) Корецька Марія Петрівна (Матем-22.О).


Інформаційний сектор і редколегія

1) Савчук Наталія Сергіївна (Матем-42.О);

2) Барилюк Катерина Ігорівна (ІБ-15);

3) Болібрух Назарій Андрійович (КНІТ-13);

4) Малащук Владислав Андрійович (КНІТ-13).


arrow
Наукове товариство студентів і аспірантів

Склад

План роботи

arrow
Студентська профспілка

Склад 

План роботи

arrow
Волонтерська робота
arrow
Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін

Організація навчального процесу
Кафедри

Завідувач кафедри математичного аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, V поверх, каб. С-515
+38(0332)248918

Завідувач кафедри теорії функцій та методики навчання математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9
+38(0332)249367
Математика
arrow
Програми, силабуси

Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Філософія (програма / силабус). Викладач – Семенов А.М.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я.
Основи громадянського суспільства та політичних знань (силабус). Викладач  Бортніков В.І.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.

Вибрані питання елементарної математики: (програма І / програма І-ІІ / силабус). Викладач – Мекуш О.Г., Антонюк О.П.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус / силабус 2021). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Методика навчання математики та інформатики (програма / силабус). Викладач Падалко Н.Й.
Теорія міри та інтеграла (програма / силабус). Викладач Товкач Р.В.
Теоретична механіка (силабус). Викладач - Трохимчук П.П.
Математична логіка (програма). Викладач - Собчук О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В., Жигалло Т.В.
Педагогічна практика (програма / силабус). Викладач – Падалко Н.Й.
Обчислювальна практика (програма / силабус). Викладач - Жигалло Т.В.
Виробнича практика зі спеціалізації (програма). Викладач Жигалло К.М.
Рекомендації (силабус) щодо виконання курсових робіт

Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія груп (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Варіаційне числення (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Рівняння математичної фізики (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Рівняння в частинних похідних (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Класифікація диференційовних функцій (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.
Елементи проєктивно-дифереціальної геометрії (програма). Викладач Ілляшенко В.Я., Волошина Т.В.
Теорія наближення функцій многочленами (програма). Викладач – Ковальчук І.Р.
Множини в метричних та топологічних просторах (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Апроксимативні властивості інтегралів Пуассона (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Спецкурс. Математичні моделі та методи в логістиці (програма ). Викладач – Ханін О.Г.
Спецкурс. Наближення функцій багатьох змінних (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.

 

arrow
Програма бакалаврського іспиту
arrow
Кадрове забезпечення ОП "Математика"
arrow
Протоколи
Протокол засідання проєктної групи ООП "Математика" спеціальності 111 Математика
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма ''Асистентська практика''. Викладач - Падалко Н.Й. 
Робоча програма ''Бігармонійний інтеграл Пуассона та його апроксимативні властивості''. Викладач - Жигалло Т.В. 
Робоча програма ''Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії''. Викладач - Ілляшенко В.Я. 
Робоча програма ''Додаткові розділи функціонального аналізу''. Викладач - Харкевич Ю.І. 
Робоча програма ''Дослідження операцій''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Елементи теорії наближень''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Зображення алгебраїчних структур''. Викладач - Волошина Т.В. 
Робоча програма ''Математична економіка''. Викладач - Товкач Р.В. 
Робоча програма ''Методи теорії наближень на класах диференційовних функцій''. Викладач -Жигалло Т.В. 
Робоча програма ''Методологія та організація наукових досліджень''. Викладач - Абдуллаєв Ф.Г. 
Робоча програма ''Методологія та філософія математики''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Науковий семінар з диференціальних рівнянь та математичної фізики''. Викладач - Собчук В.В. 
Робоча програма ''Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Переддипломна практика''. Викладач - Жигалло К.М. 
Робоча програма ''Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Статистичні методи в економіці та фінансах''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Теорія випадкових процесів''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем''. Викладач - Собчук В.В. 
Робоча програма ''Фінансова та актуарна математика''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Елементи теорії міри та інтегралу Лебега''. Викладач - Харкевич Ю.І.
Методологія та філософія математики: силабус нормативної навчальної дисципліни. Викладач - Швай О.Л.
Прогнозування соціально-економічних процесів та автоматизація статистики (силабус). Викладач - Ханін О.Г.
Елементи теорії наближень (програма). Викладач - Кальчук І.В.
Теорія випадкових процесів (програма). Викладач - Кальчук І.В.
Середня освіта (Математика)
arrow
Програми, силабуси
Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма / силабус). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я. 
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус / силабус 2021). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (програма / силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Програма педагогічної практики. Викладач – Падалко Н.Й.
Програма виробничої практики зі спеціалізації. Викладач Жигалло К.М.
Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Варіаційне числення (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Педагогіка (Сучасні педагогічні технології. Методика виховної роботи) (програма). Викладач – Бартків О.С.
Педагогіка (силабус). Викладач – Бартків О.С.
Психологія (силабус). Викладач - Дмитріюк  Н.С.
Вибрані питання математичного аналізу (програма). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Наукові основи шкільного курсу математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Вибрані питання елементарної математики м/с (силабус). Викладач - Антонюк О.П.
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма ''Асистентська практика''. Викладач - Падалко Н.Й. 
Робоча програма ''Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії''. Викладач - Ілляшенко В.Я. 
Робоча програма ''Геметричні перетворення''. Викладач - Кравчук О.М. 
Робоча програма ''Додаткові розділи елементарної математики''. Викладач - Ковальчук І.Р. 
Робоча програма ''Дослідження операцій''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Комбінаторні задачі та складність обчислень''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Математична економіка''. Викладач - Товкач Р.В. 
Робоча програма ''Методи розв’язування олімпіадних задач''. Викладач - Байсалов Д.У., Бушев Д.М. 
Робоча програма ''Методика навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності''. Викладач - ПадалкоН.Й. 
Робоча програма ''Методологія та організація наукових досліджень''. Викладач - Абдуллаєв Ф.Г. 
Робоча програма ''Методологія та філософія математики''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Науковий семінар з математики та методики навчання математики''. Викладач - Падалко Н.Й
Робоча програма ''Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Переддипломна практика''. Викладач - Жигалло К.М. 
Робоча програма ''Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Статистичні методи в економіці та фінансах''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Теорія випадкових процесів''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Тригонометрія та її застосування''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Фінансова та актуарна математика''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Функціональні рівняння та методи їх розв'язання''. Викладач - Піддубний О.М.
 
Методологія та філософія математики: силабус нормативної навчальної дисципліни. Викладач - Швай О.Л.
Додаткові розділи елементарної математики (програма). Викладача - Кальчук І.В.
Прикладна математика

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2020р.)

 

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2019р.)

Освітньо-Професійна програма (2019)

 

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2017р.)

Освітньо-Професійна програма (2017)

 

arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач - Швай О.Л. (заочна форма)
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
 
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
 
Комп'ютерні науки
arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач - Швай О.Л. (заочна форма)
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
 
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
 
arrow
Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін

Візуальне програмування
Функціональне програмування мовою Haskell
Програмування мовою Swift
Програмування мовою Python
JavaScript-технології
Веб-розробка на мові PHP
Крос-платформне програмування
Основи програмування мобільних додатків
Java-технології
Розробка додатків на платформі .Net
Вибрані математичні моделі
Основи комп’ютерної та інженерної графіки
Дизайн та розробка комп’ютерних ігор
Основи 3D-моделювання
Створення графічних моделей та анімацій
Програмування для хмарних сервісів
Хмарні технології та сервіси
Платформа Microsoft Azure
Основи штучного інтелекту
Основи комп’ютерної вірусології
Основи криптографічного захисту
Програмування криптографічних алгоритмів та методів
Основи тестування програмного забезпечення
Адміністрування операційних систем та мереж
Адміністрування системи дистанційного навчання Moodle
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма “Технології та засоби консолідації інформації”. Викладач – Собчук О.М, Павленко Ю.С.
Робоча програма “Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях”. Викладач – Кузьмич О.І., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”. Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Інтелектуальний аналіз даних”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації”. Викладач – Глинчук Л.Я, Булатецька Л.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Проектування та адміністрування корпоративних мереж”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Прикладна дискретна математика”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Системна оптимізація та основи логістики”. Викладач – Гайдай С.І.
Мультипроцесорні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Проектування та адміністрування корпоративних мереж: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.

 

Середня освіта (Інформатика)
arrow
БАКАЛАВР

Навчальний план (денна форма навчання, 2020р.)

Освітньо-Професійна програма (2020)

 

Навчальний план (денна форма навчання, 2019р.)

Освітньо-Професійна програма (2019)

 

Навчальний план (денна форма навчання, 2017р.)

Освітньо-Професійна програма (2017)

 

Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, "Середня освіта", 2016р.)

 

arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
arrow
Вибіркові дисципліни
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма “Технології та засоби консолідації інформації”(Середня освіта). Викладач – Собчук О.М, Павленко Ю.С.
Робоча програма “Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях”(Середня освіта). Викладач – Кузьмич О.І., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”(Середня освіта). Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”. Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Інтелектуальний аналіз даних”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації”. Викладач – Глинчук Л.Я, Булатецька Л.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”(Середня освіта). Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Проектування та адміністрування корпоративних мереж”(Середня освіта). Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Прикладна дискретна математика”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Системна оптимізація та основи логістики”. Викладач – Гайдай С.І.
Мультипроцесорні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Проектування та адміністрування корпоративних мереж: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.

 

Кібербезпека
arrow
Програми нормативних дисциплін: цикл загальної підготовки

Українська мова (за професійним спрямуванням) (програма). Викладач - Локайчук С. М.
Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.
Історія та культура України (програма). Викладач - Малеончук Г.О.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (програма). Викладач - Лобанова С. І.
Основи комп’ютерної фізики (силабус). Викладач – Федосов С.А.
Фізичне виховання (програма силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т., Вольчинський А.Я.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я., Маланій О.О.
Вища математика (програма). Викладач – Ханін О.Г.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (програма). Викладач - Соліч К.В.
Математичний аналіз (програма). Викладач - Ковальчук І. Р.
Дискретна математика (програма). Викладач - Швай О.Л.
Комп’ютерна дискретна математика (силабус). Викладач – Швай О.Л.
Прикладна математика в ІТ-галузі (силабус). Викладач – Хом’як М.Я.
Теорія ймовірності та математична статистика (програма). Викладач - Мекуш О.Г.
Фізика (програма). Викладач - Полетило С.А.
Сучасне програмне забезпечення та хмарні технології (програмасилабус). Викладач – Кузьмич О.І.
Організація баз даних та знань (програмасилабус). Викладач – Булатецька Л.В., Сачук Ю.В.
Бази даних та знань (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Сучасні методи обчислень (силабус). Викладач – Сачук Ю.В.
Інформаційні технології та системи (програма). Викладач - Антонюк Б.П.
Теорія інформації та кодування (програма / силабус). Викладач - Сачук Ю.В., Падалко А.М.
Алгоритмізація та програмування (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Математична теорія ризиків (силабус). Викладач – Прус Р.Б.
Теорія ризиків (програма / силабус). Викладач - Мамчич Т.І., Прус Р.Б.
Філософія (програма). Викладач - Опейда Л.М.
Економічна теорія (програма). Викладач - Матвійчук Н.М.
Основи менеджменту (програма). Викладач - Білецька К.В.
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці: (програма / силабус). Викладач - Новосад О.В.

 

arrow
Програми нормативних дисциплін: цикл професійної підготовки

Вступ до фаху (силабус). Викладач – Сачук Ю.В.
Вступ до спеціальності (програма). Викладач – Сачук Ю.В.
Вступ до програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Організаційне та правове забезпечення захисту інформації (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Архітектура комп’ютерних систем та схемотехніка (силабус). Викладач – Булатецький В.В.
Комп'ютерні мережі (програма). Викладач - Головін М.Б.
Безпека web-ресурсів та додатків (програма / силабус) нормативної навчальної дисципліни. Викладач - Сачук Ю.В., Яцюк С.М. 
Технічний захист інформації (програма). Викладач - Глинчук Л.Я.
Основи криптографічного захисту інформації (програма). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Комплексні системи захисту інформації (програма). Викладач - Сачук Ю.В. 
Криптографічний та стеганографічний захист інформації (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Основи криптографічного захисту інформації (програма). Викладач – Глинчук Л.Я.
Модульне програмування (С++): (програма 2019 / силабус). Викладач – Глинчук Л.Я.Головін М.Б.
Комп'ютерна графіка та мультимедійні технології (силабус). Викладач – Новосад О.В.
Програмування скрипковими мовами (силабус (2 курс) / силабус (3 курс)). Викладач – Павленко Ю.С.
Основи національної безпеки: (програма). Викладач - Денисюк В.І.
Інформаційна безпека держави (програма). Викладач - Митко А.М.
Система охорони державної таємниці (програма). Викладач - Качковська Л.Р.
Психологія управління (програма). Викладач - Кульчицька А.В.
Курсова робота з інформаційної безпеки держави. Правила написання курсових робіт.  
Курсова зі спеціалізації.   Правила написання курсових робіт. 
Програма обчислювальної (навчальної) практики
Програма наскрізної технологічної (навчальної) практики
Програма виробничої практики
Практика виробнича: силабус 2020 р.

 

arrow
Програми вибіркових дисциплін
PR-технології (програма). Викладач - Панишко Г.Т.
Захист персональних даних (програма). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Захист інформації в корпоративних мережах (програма). Викладач - Сачук Ю.В. 
Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів (програма). Викладач - Кузьмич О.І.
Системи моніторингу загроз (програма). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки (програма). Викладач - Денисюк В.І.
Комп'ютерна безпека (програма / силабус). Викладач - Сачук Ю.В. 
Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу (програма). Викладач - Прус Р.Б.
Діагностика шкідливого програмного забезпечення (програма). Викладач – Глинчук Л.Я.
Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу (силабус). Викладач – Прус Р.Б.
Технічні засоби охорони об'єктів (силабус). Викладач – Новосад О.В.
Системне програмування (силабус). Викладач – Булатецький В.В.
Безпека життєдіяльності та охорона праці (програма). Викладач – Кащирець В.В.
Соціологія (програма). Викладач - Любчук В.В.
Основи діловодства (програма). Викладач – Качковська Л.Р.
Політологія (програма). Викладач – Панишко Г.Т.
Системи запису та відтворення інформації (силабус). Викладач – Новосад О.В.
Безпека інформаційних і комунікаційних систем: анотація  курсу 
Міжнародна безпека: анотація  курсу
Економічна безпека держави і підприємництва: анотація  курсу
Міжнародні інформаційні відносини: анотація  курсу
Міжнародне право інформаційної безпеки: анотація  курсу
Спеціалізоване програмне забезпечення та  кібероперації: анотація  курсу
Комп’ютерна стенографія: анотація  курсу
Проектування мікроконтролерних систем та основи мехатроніки: анотація  курсу
Системи забезпечення інформаційної безпеки держави: анотація  курсу
Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж: анотація  курсу
Екологічна безпека: анотація  курсу
Загальна соціологічна теорія: анотація  курсу
Основи екології: анотація курсу
Політичні інститути та процеси: анотація курсу
Логіка: анотація курсу.
Основи права: анотація курсу.
WEB програмування: анотація курсу
Електронна демократія: анотація курсу
Технології 3D-моделювання: анотація курсу
arrow
Наші зустрічі

Kiberpolis

20 листопада 2020 року було проведено семінар із залученням фахівців кіберполіції у Волинській області, зокрема підполковника Паленка А.В. та майора поліції Марицького А.О. для студентів спеціальностей 125 Кібербезпека та 122 Комп’ютерні науки факультету інформаційних технологій і математики. В ході семінару було обговорено актуальні питання діяльності структурних підрозділів кіберполіції в системи національної поліції України, основні напрямки діяльності у сфері протидії кіберзлочинам та кібербезпеки загалом. 

Детальніше за посиланням

sbu

10 листопада 2020 року представники Служби безпеки України у Волинській області розповідали студентам ІІІ - ІV курсів факультету інформаційних технологій і математики про інформаційні та інформаційно-психологічні операції та основні напрями щодо протидії негативному інформаційному впливу. В процесі обговорення висвітлювалися питання забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни та основні правила протидії гібридних агресій.

Детальніше за посиланням

sbu1

3 листопада 2020 року  на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася лекція від стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами І – ІІ курсів спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта. Інформатика. Тема лекції: «Гібридні війни». Висвітлено поняття гібридних війн, їх основних елементів. В ході проведення лекції були обговоренні актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни. Розглядались питання правил протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України, форми та засоби ведення гібридної війни.

Детальніше за посиланням

 

16

16 травня 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Особливості роботи в структурі СБУ "начальником сектору охорони державної таємниці Управління СБУ у Волинській області Т.Садовніком. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С. 


4

4 березня 2020 року відбулася дуже інформативна лекція SMM-менеджера компанії InternetDevels Марії Бурлак на тему "SMM: як правильно працювати із соціальними мережами". Лекторка поділилася своїм досвідом роботи у сфері social media marketing, зокрема зупинилася на таких корисних для студентів питаннях, як працевлаштування, початковий етап роботи у цій сфері, а також на основних аспектах організації та виконання проектів у цій галузі. Особисто мені вдалося деякою мірою систематизувати і доповнити свої знання у цій галузі, яка наразі переживає стрімкий розвиток.

Детальніше за посиланням 

17

17 лютого  2020 року. Сьогодні студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" прослухали цікаву і дуже пізнавальну лекцію керівника ІТ-компанії "Іdeil" Вадима Махомеда "Інструменти Google". 

Детальніше за інформацією у ЗМІ

10

10 лютого  2020 року. Сьогодні відбулася чергова відкрита лекція в рамках проекту "IT is True" Луцького IT-кластеру. Головний редактор інтернет-видання "Волинь Online" Мар’яна Метельська доповідала на тему "Обережно, фейк! Як відрізнити недостовірну інформацію у ЗМІ та соціальних мережах", ділилася журналістським досвідом і відповідала на численні питання щодо фейків, державної політики в інформаційній політиці та ін.

Детальніше за інформацією у ЗМІ

5

5 лютого 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію на тему "ІТ-гігієна". Лектором виступив Віктор Левандовський, засновник ІТ-кластеру у Волинській області, директор луцької ІТ-компанії "InternetDevels". Незважаючи на канікулярний період, студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" виявили бажання послухати цікавого лектора. Задекларованою темою діалог не обмежився. Було насправді корисно почути неординарний погляд на різні проблеми сучасного інформаційного суспільства. 

Детальніше за посиланням у ЗМІ.

51

5 листопада 2019 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Основні методи інформаційної війни РФ проти України" полковником, заступником начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки управління СБУ у Волинській області М.Барановим. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С.


22

В рамках вивчення навчального курсу «Інформаційний менеджмент» 22 травня 2019 року відбулася лекція на тему «Облік інформації на торговому підприємстві та захист даних на базі програмного комплексу «1С Предприятие 8.3», яку провів запрошений експерт з обліку даних - головний програміст компанії «Мегатон» Кузьмич І.Ф. зі студентами 3-го курсу групи УІБ-36 . Дякуємо Ігору Федоровичу за змістовну лекцію, а студентам за зацікавленість та увагу!

Детальніше за посиланням

 

arrow
Вибіркові дисципліни
Організація та обробка електронної інформації
Захищені системи електронного документообігу
Основи електроніки
Математична логіка та теорія алгоритмів
Програмування
Алгоритми та структури даних
Технології веб-верстки
Інженерна графіка
Цифрова обробка сигналів та зображень
Стандарти інформаційної безпеки
Операційні системи
Системи запису та відтворення інформації
Функціональне програмування мовою Haskell
Програмування мовою Python
Системне програмування
Автоматизовані системи збору даних
JavaScript-технології
Технічні засоби охорони об’єктів
Аудит інформаційної безпеки
Захист персональних даних
Основи програмування мобільних додатків
Розробка додатків на платформі .Net
Програмно-апаратне забезпечення та захист мобільних пристроїв
Робототехніка
Вибрані математичні моделі в соціальних науках
Аналіз даних за допомогою мови R
Вибрані математичні моделі
Програмування для хмарних сервісів
Хмарні технології та сервіси
Платформа Microsoft Azure
Безпека хмарних сервісів
Основи штучного інтелекту
Технології машинного навчання
Основи комп’ютерної вірусології
Безпека електронних платіжних систем
Захист інформації в банківських системах
Програмування криптографічних алгоритмів та протоколів
Основи тестування програмного забезпечення
Безпека баз даних
Адміністрування операційних систем та мереж
Проектування користувацьких інтерфейсів
Моделі організації розмежування ролей та прав в ІС
Сертифікатні курси

В університеті стартує набір на сертифікатні курси

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки з 23 січня 2017 р. запрошує учнів, студентів, учителів, громадських діячів та усіх інших здобути додаткову спеціалізацію на сертифікатних курсах.

Ми пропонуємо Вам близько 50 різних курсів, серед яких Ви неодмінно знайдете ті, які Вас зацікавлять. Кожен факультет університету запропонував тематику, що демонструє прикладні та найцікавіші досягнення викладацького колективу.

Факультет інформаційних систем, фізики і математики

 

Програмування та адміністрування веб-сайтів

Комп’ютерна графіка та верстка поліграфічної продукції

Основи веб-дизайну та веб-програмування

Ми в соціальних мережах: