Перейти до основного вмісту
Яцюк Світлана Миколаївна
Яцюк Світлана Миколаївна
Декан факультету інформаційних технологій і математики, кандидат педагогічних наук, доцент
Про нас
arrow
Історична довідка

Історично факультет заснований у 1940 році як фізико-математичне відділення Державного учительського інституту – першого на Волині вищого навчального закладу, який був відкритий того ж року (постанова СНК від 15 квітня 1940 року за №46).

Згідно наказу Міністерства вищої освіти СРСР №1651 від 20.11.51 року Луцький державний учительський інститут реорганізований в Луцький державний педагогічний інститут.

Перший випуск педагогічного інституту відбувся у 1955 році.

У липні 1993 році на базі Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки утворений Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ). Цього ж року фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: математичний та фізичний.

В 1993 році на математичному факультеті утворено чотири кафедри: кафедра алгебри і геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кафедра прикладної математики. У 2000 році відділилась кафедра вищої математики та інформатики.

На факультеті у 1993 році було відкрито аспірантуру зі спеціальності “Математичний аналіз”. Наступного року – зі спеціальності “Прикладна математика”.

З 2015 році факультети знову об’єднано під назвою “Факультет інформаційних систем, фізики та математики”.

У 2020 році створено факультет інформаційних технологій і математики.

Сайт факультету інформаційних технологій і математики

arrow
Деканат

ДеканЯцюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Заступник декана з навчально-методичної роботиЮнчик Валентина Леонідівна, старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.

Заступник декана з наукової та грантової діяльності Швай Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.

Заступник декана з навчально-виховної, профорієнтаційної роботи та промоціїПадалко Ніна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.

Диспетчер - Чайковська Олена Анатоліївна.

arrow
Навчальна робота

На факультеті інформаційних технологій і математики готують фахівців за такими освітніми рівнями:

БАКАЛАВР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»);

113 Прикладна математика (освітньо-професійна програма «Прикладна математика»)

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»).

125 «Кібербезпека» (освітньо-професійна програма «Інформаційна безпека»).


МАГІСТР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»).


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю та освітньо-науковою програмою:

111 «Математика» (освітньо-наукова програма «Математика»)


Програма подвійних дипломів

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Угода про співпрацю з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові


 

Впровадження елементів дуальної освіти дає змогу здобути практичні навички та досвід роботи на підприємствах, установах, організаціях м. Луцька та Волинської області.

У навчальному процесі використовуються навчальна дистанційна платформа Moodle та платформи хмарних технологій.

arrow
Наукова діяльність

Наукова діяльність факультету зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами (Інститут математики НАН України, Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я. С. Підстригача), які займаються розв’язуванням споріднених проблем, апробацією результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовкою науково-педагогічних кадрів, залученням до науково-дослідної роботи студентів.

Викладачі та студенти факультету інформаційних технологій і математики мають численні наукові публікації, їх активно цитують у фахових наукових виданнях, які входять до реферативних баз даних Scopus та Web of Science, а також беруть активну участь у проєкті за державною бюджетною темою «Екстремальні задачі теорії наближення у функціональних просторах».

Студенти факультету займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки. Так, Катерина Падалко, студентка IІ курсу спеціальності «Середня освіта (Математика)» стала переможницею II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020 році. Завдяки високим результатам на Всеукраїнському конкурсі-захисті трьох учасників із відділень математики та економіки визнано стипендіатами Президента України.

 

Науковці факультету беруть участь у наукових конференціях, проектах та грантах.

Щорічно на базі кафедри Загальної математики та методики навчання інформатики організовується та проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта».

arrow
Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

 • поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ-партнерами та іншими установами країн Європи;  
 • удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за кордоном;
 • надання інформації по програмах навчання в закордонних вищих навчальних закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження подібних програм;
 • розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках міжнародних програм і проектів;
 • організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних студентів, магістрів, аспірантів.

Факультет співпрацює з провідними закладами вищої освіти Республіки Польща, зокрема з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у Ченстохово і Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца.

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

arrow
Відомі випускники

Петро Бойчук – директор Луцького педагогічного коледжу, кандидат психологічних наук, заслужений діяч освіти України.

Костянтин Жигалло – директор фірми «Модуль», кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Петро Задерей – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Київського національного інституту технологій та дизайну.

Андрій Шидліч – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України.

Вадим Махомед – керівник компанії «Іdeil».

arrow
Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету інформаційних технологій і математики

 • Яцюк Світлана Миколаївна - голова вченої ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Швай Ольга Леонідівна  - секретар, заступник декана з наукової та грантової діяльності - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.
 • Юнчик Валентина Леонідівна - заступник декана з навчально-методичної роботи - старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.
 • Падалко Ніна Йосипівна - заступник декана з навчально-виховної, профорієнтаційної роботи та промоції, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.
 • Мекуш Оксана Григорівна – завідувач кафедри математичного аналізу та статистики,  кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Волошина Тетяна Володимирівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.
 • Федуник-Яремчук Оксана Володимирівна  - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.
 • Бушев Дмитро Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.
 • Гембарська Світлана Борисівна - завідувач кафедри теорії функцій та методики навчання математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Кальчук Інна Володимирівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.
 • Піддубний Олексій Михайлович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.
 • Гришанович Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Глинчук Людмила Ярославівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки.
 • Булатецька Леся Віталіївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки.
 • Хомяк Марія Ярославівна - завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Ройко Лариса Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.
 • Миронюк Лілія Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.
 • Гаврилюк Анастасія Петрівна – старший лаборант кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки.
 • Бичковська Ірина Миколаївна - старший лаборант кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.
 • Болібрух Назарій Андрійович - студентський декан.
 • Балабуха Віктор Ігорович - голова профспілкового бюро.
 • Кібиш Марина Миколаївна – студентка групи Інф-24О.

План роботи  

Студенту
arrow
ОПИТУВАННЯ

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін


Матем-11


Матем-12О


КНІТ-13, КНІТ-14


Інф-15О


ІБ-16


Матем-17мсМатем-21


Матем-22О


КНІТ-23


Інф-24О


ІБ-25


Матем-26мсМатем-31


Матем-32О


КНІТ-33


Інф-35О


ІБ-36Матем-41


Матем-42О


КНІТ-43


Інф-45О


ІБ-46Матем-51М


Матем-52МО


КНІТ-53М


Інф-54МО


 

arrow
Нормативно-правова база
arrow
Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

План роботи

Студентський декан – Болібрух Назарій Андрійович.

Заступник з навчально-наукової Падалко Катерина Анатоліївна.

Заступник з культурно-масової та спортивної роботи – Бороненко Владислав Ігорович.

Заступник з захисту прав студентів, інформаційної та соціальної роботи – Оксентюк Юлія Василівна.


Навчальний сектор

1) Кібіш Марина Миколаївна (Інф-24.О);

2) Зіміч Олена Сергіївна (Інф-24.О);

3) Оласюк Оксана Ігорівна (Матем-22.О)


Науковий сектор

         1) Падалко Катерина Анатоліївна (Матем-32.О);

2) Юхимчук Роман Юрійович (Матем-32.О);

3) Королюк Денис Володимирович (ІБ-25).

   4) Апанасенко Ірина Володимирівна (Матем-41)


Культмасовий сектор

1) Денис Ілля Андрійович (КНІТ-23)

2) Ткачук Олександр Вікторович (Інф-24О);

3) Кравченко Назарій Юрійович (Інф-24О).


Міжнародний сектор

1) Сухацька Олена Степанівна (Матем-21);

2) Ошурко Тетяна Ігорівна (Матем-12.О);

3) Жук Владислав Васильович (Матем-41);


Соціальний сектор

1) Мігдаль Ганна (Матем-32.О);

2) Дмитрук Юлія Леонідівна (Матем-31 група);

3) Приймак Анна Олександрівна (Матем-31 група).


Спортивний сектор

1) Хілінський Олександр Борисович (КНІТ-23);

2) Романцов Віталій Анатолійович (ІБ-25);

3) Вітковець Надія Віталіївна (КНІТ-14.)


      Інформаційний сектор і редколегія

1) Бойчук Роман Богданович (Матем-21);

2) Галух Анна Олександрівна(КНІТ-13);

3) Малащук Владислав Андрійович (КНІТ-23).


arrow
Студентське профспілкове бюро

Голова профспілкового бюро – Балабуха Віктор Ігорович.

Члени профбюро

 1. Ковалевич Валентин Сергійович (ІБ-25); 
 2. Корецька Марія Петрівна (Матем-32.О).
arrow
Вибіркові дисципліни
arrow
Проблемні групи та наукові гуртки на 2021-2022 н.р.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 1. Проблеми вибору стратегії та методів побудови алгоритмів.

Науковий керівник: Антонюк Б. П., старший викладач

 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дидактичній системі математичної підготовки студентів.

Науковий керівник: Ройко Л. Л. канд. пед. наук, доцент.

 1. Освітні ресурси мережі Інтернет.

Науковий керівник: Собчук О. М. канд. пед. наук, доцент.

 1. Актуальні проблеми прикладної математики.

Науковий керівник: Хомяк М. Я. канд. фіз.-мат. наук, доцент.

 1. Формуванням професійних компетентностей майбутніх вчителів інформатики в процесі фахової підготовки.

Науковий керівник: Юнчик В.Л., старший викладач


КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА СТАТИСТИКИ

 1. Автомати та їх застосування

Науковий керівник: Швай О.Л. канд. пед. наук, доцент.

 1. Підсумовування рядів Фур’є.

Науковий керівник: Ковальчук І.Р. канд. фіз.-мат. наук, доцент.

 1. Раціональні наближення.

Науковий керівник: Філозоф Л.І. канд. фіз.-мат. наук.

 1. Вибрані питання теорії груп та напівгруп.

Науковий керівник: Волошина Т.В. канд. фіз.-мат. наук, доцент.

 1. Теоретичні основи шкільного курсу геометрії.

Науковий керівник: Антонюк О.П. старший викладач.

 1. Постать академіка М.П. Кравчука крізь призму його науково-педагогічної діяльності.

Науковий керівник: Кравчук О.М. канд. пед. наук, доцент.


КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

 1. Сучасні методи організації баз даних.

Науковий керівник: Булатецька Л.В. канд. фіз.-мат. наук, доцент

 1. Методи налагодження апаратного й програмного забезпечення та адміністрування операційних систем і комп’ютерних мереж

Науковий керівник: Булатецький В.В. кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

 1. Тренди веб-дизайну і сучасні технології верстки.

Науковий керівник: Павленко Ю. С. старший викладач.

 1. Підвищення обізнаності про актуальні проблеми кібербезпеки.

Науковий керівник: Прус Р. Б. кандидат технічних наук, ст. викладач.

 1. Програмування в прикладних задачах.

Науковий керівник: Гришанович Т. О. канд. фіз.-мат. наук, доцент

 1. Ігровий штучний інтелект.

Науковий керівник: Мамчич Т. І. канд. фіз.-мат. наук, доцент

 1. Сучасні методи організації захисту інформації.

Науковий керівник: Жигаревич О. К., старший викладач.

 1. Особливості роботи з прикладним ПЗ: звичайне та хмарне.

Науковий керівник: Глинчук Л.Я., канд. фіз.-мат. наук, доцент.


ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

 1. Робота з обдарованою учнівською молоддю.

Науковий керівник: Піддубний О.М. канд. фіз.-мат. наук, доцент.

 1. Прикладне застосування методів математичного моделювання.

Науковий керівник: Товкач Р.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Організація навчального процесу
arrow
Розклад навчальних занять I семестр (2021-2022 н.р.) 

БАКАЛАВР

  І курс

  ІІ курс

  ІІІ курс 

  IV курс

МАГІСТР

  І курс

  ІІ курс

 

arrow
Розклад навчальних занять ІI семестр (2021-2022 н.р.) 

БАКАЛАВР

І курс

ІІ курс

ІІІ курс 

IV курс

МАГІСТР

І курс

 

arrow
Розклад державної атестації
Розклади державної атестації 2021/2022 навчальний рік ОС магістр
Розподіл студентів 
Розклад державної атестації 2021/2022 навчальний рік ОС бакалавр

 

СКРИНЬКА ДОВІРИ

На факультеті інформаційних технологій і математики організована “Електронна скринька довіри”, на яку кожен, кому небайдужа доля факультету: студенти, абітурієнти, співробітники, батьки, випускники, гості – можуть повідомити інформацію, яка важлива для забезпечення повноцінного функціонування, покращення діяльності нашого факультету.

Усі повідомлення будуть вивчатися, в тому числі – анонімні. Повна конфіденційність гарантується.

Скринька довіри

Спілкування здобувачів освіти з деканатом

доброчесність

8 квітня 2021 року  на факультеті інформаційних технологій і математики в рамках тижня академічної доброчесності  відбувся круглий стіл «Академічна доброчесність і математика».  Учасниками круглого столу стали студенти-математики другого курсу. Модератор заходу: заступник декана з наукової роботи Швай Ольга Леонідівна.

Студенти отримали гарну нагоду поділитися досвідом та обговорити важливі питання що до академічної доброчесності. Падалко Катерина, спираючись на 42 Статтю Закону України «Про освіту» (2017), закцентувала увагу на питанні сутності та змісту поняття «академічна доброчесність» та вимог дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти. Шевчук Дар’я та Макарусь Оксана розглянули явище плагіату та самоплагіату і шляхи боротьби з ними. П’ять цікавинок про академічну доброчесність повідомили Мариньоха Аня та Мельничук Ксенія. Мігдаль Аня підняла дуже цікаве питання: «Як математика допомагає академічній доброчесності». Ці та інші питання у формі вільного спілкування студентів та викладачів  Швай О.Л. та Федуник-Яремчук О.В. обговорювалися на заході.

Головний підсумок зустрічі – академічна доброчесність – це чесна робота викладача і студента. Починати зміни потрібно з самих себе, усвідомлюючи принципи академічної доброчесності як запоруку успіху.

Детальніше за посиланням

дек1

9 лютого 2021 року на розширеному засіданні студради і старостату ФІТіМ відбулась відкрита розмова з деканом факультету інформаційних технологій і математики доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК.

Модератором заходу виступила заступник декана з навчально-виховної роботи доц. НІНА ПАДАЛКО.

Очільник факультету наголосила на тому, що саме студенти можуть брати активну участь в обговоренні освітніх програм, вносити пропозиції, щодо їх змін,а також корекції в навчальних планах, націлила студентів на можливість вибору освітніх траєкторій.

Детальніше за посиланням

дек2

17 грудня 2020 року на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась online ВІДКРИТА РОЗМОВА з очільником факультету доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК! ДЕКАН була запрошена на розширене засідання студентської ради і старостату. Модератором заходу виступила заступник декана з навчально-виховної роботи доц. НІНА ПАДАЛКО.

Очільник факультету донесла до присутніх інформацію про режим роботи факультету на сесійний період та особливості організації навчального-виховного процесу в другому семестрі, зробила акцент на процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії та побажала всім на відмінно здати сесію.

Детальніше за посиланням

насил

3 грудня 2020 року відбулася оnline зустріч зі студентським колективом ФІТіМ у форматі вебінару " Тільки НЕ мовчи... Насильство вимагає ПРОТИдій!".

Модераторами заходу були : заступник декана з навчально-виховної роботи Падалко Ніна Йосипівна, студентки 4 курсу, групи Матем-42.О Ільїна Яна Олександрівна та Наконечна Ірина Сергіївна.

Метою вебінару було ознайомлення з методами боротьби проти насильства, інформування студентів щодо видів насилля та покарання за вчинення протиправних дій щодо іншої людини. Учасники мали можливість висловити свою думку щодо таких понять як: насильство, емоційне насильство, фізичне, економічне, шкільне та сексуальне. Питання зацікавили абсолютно всіх і учасники вебінар охоче відповідали на поставлені запитання спікерів та ділилися своїми думками. Учасники проявляли активність відразу піля початку розмови та охоче ділилися своїми враженнями.

Детальніше за посиланням

конфлікт

1 грудня 2020 року відбулась online зустріч зі студентентським колективом ФІТіМ у форматі тренінгу "Конфліктні ситуації і способи толерантного виходу з них". Модераторами заходу були : заступник декана з навчально-виховної роботи Падалко Ніна Йосипівна, представник студентського самоврядування, керівник сектору студентської міжнародної співпраці - учасниця програми подвійного диплому, активний учасник життя факультету, староста 41 групи Стельмах Юлія Олександрівна.

Метою тренінгу було вдосконалення комунікації, ознайомлення з методами ров'язання конфліктних ситуацій. Перша вправа, яка відразу зацікавила усіх присутніх , проходила у формі тесту, який мав назву: "Чи конфліктна я людина?"

Детальніше за посиланням

терор

24 листопада 2020 року о 11.30 відбулася online зустріч зі студентським колективом ФІТіМ присвячена АНТИТЕРОРИСТИЧНИМ ЗАХОДАМ вебінар на тему «Тероризм - загроза нашого часу». У зустрічі взяло участь 50 студентів: старости груп, члени студентського самоврядування, студенти, які займають свідому активну громадську позицію.

Модераторами заходу були: заступник декана з навчально-виховної роботи Ніна Падалко, заступник студентського декана, секретар студентської ради ФІТіМ Оксана Заброварна.

Детальніше за посиланням

 

Кафедри
Математика
arrow
Програми, силабуси

Математика 2021 р. Перший (бакалаврський рівень)

Математика 2020 р. Перший (бакалаврський) рівень

Математика 2017 р. Перший (бакалаврський) рівень

Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Філософія (програма / силабус). Викладач – Семенов А.М.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я.
Основи громадянського суспільства та політичних знань (силабус). Викладач  Бортніков В.І.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.

Вибрані питання елементарної математики: (програма І / програма І-ІІ / силабус). Викладач – Мекуш О.Г., Антонюк О.П.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / програмасилабус ). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (силабус / програма). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Методика навчання математики та інформатики (програма / силабус). Викладач Падалко Н.Й.
Теорія міри та інтеграла (програма / силабус). Викладач Товкач Р.В.
Теоретична механіка (силабус). Викладач - Трохимчук П.П.
Математична логіка (програма). Викладач - Собчук О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В., Жигалло Т.В.
Педагогічна практика (програма / силабус). Викладач – Падалко Н.Й.
Обчислювальна практика (програма / силабус). Викладач - Жигалло Т.В.
Виробнича практика зі спеціалізації (програма). Викладач Жигалло К.М.
Рекомендації (силабус) щодо виконання курсових робіт

Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія груп (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Варіаційне числення (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Рівняння математичної фізики (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Рівняння в частинних похідних (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Класифікація диференційовних функцій (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.
Елементи проєктивно-дифереціальної геометрії (програма). Викладач Ілляшенко В.Я., Волошина Т.В.
Теорія наближення функцій многочленами (програма). Викладач – Ковальчук І.Р.
Множини в метричних та топологічних просторах (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Апроксимативні властивості інтегралів Пуассона (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Спецкурс. Математичні моделі та методи в логістиці (програма ). Викладач – Ханін О.Г.
Спецкурс. Наближення функцій багатьох змінних (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.

 

arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2021

Перелік вибіркових дисциплін

ВК 1. Алгебри булевих функцій
ВК 1. Вибрані питання тригонометрії
ВК 1. Методи розв’язання задач шкільного курсу математики
ВК 2. Теорія груп
ВК 2. Множини в метричних і топологічних просторах
ВК 3. Методика навчання математики
ВК 3. Моделювання нейронних мереж
ВК 4. Теорія наближення функцій многочленами
ВК 4. Методика навчання інформатики
ВК 4. Операційне числення
ВК 5. Класифікація диференційовних функцій
ВК 5. Математичні моделі та методи в логістиці
ВК 6. Функціональні простори та співвідношення між ними
ВК 6. Наближення функцій багатьох змінних
ВК 7. Практикум розв'язування конкурсних задач
ВК 7. Методи розв'язування геометричних задач
ВК 8. Додаткові розділи математичної фізики
ВК 8. Спеціальні функції та їх застосування
ВК 9. Основи теорії напівгруп
ВК 9. Основи теорії алгоритмів
ВК 9. Складність обчислень
ВК 10. Теорія ігор
ВК 10. Основи геометрії
ВК 11. Апроксимативні властивості інтегралів Пуассона
ВК 11. Наближені методи розв'язування крайових задач
ВК 12. Варіаційне числення
ВК 12. Методи оптимізації
Виробнича вибіркова практика  -  Педагогічна практика
Виробнича вибіркова практика  -  Спеціалізована практика з фаху
arrow
Кадрове забезпечення ОП "Математика"
arrow
Протоколи
Протокол засідання проєктної групи ООП "Математика" спеціальності 111 Математика
Протокол розширеного засідання випускових кафедр ОПП "Математика" від 8.04.21 р.
arrow
МАГІСТР

Навчальний план (денна форма навчання, 2020)

Освітньо-професійна програма (2020)

 

Середня освіта (Математика)
arrow
Програми, силабуси

Середня освіта. Математика 2021 р. Перший (бакалаврський) рівень 

Середня освіта. Математика (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р. Перший (бакалаврський) рівень

Середня освіта. Математика 2020 р. Перший (бакалаврський) рівень

Середня освіта. Математика (на основі молодшого спеціаліста) 2020 р. Перший (бакалаврський) рівень

Середня освіта. Математика 2017 р. Перший (бакалаврський) рівень

Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма / силабус). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я. 
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус ). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус ). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (програма / силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (силабус / програма). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус ). Викладач - Ханін О.Г.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Програма педагогічної практики. Викладач – Падалко Н.Й.
Програма виробничої практики зі спеціалізації. Викладач Жигалло К.М.
Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Варіаційне числення (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Педагогіка (Сучасні педагогічні технології. Методика виховної роботи) (програма). Викладач – Бартків О.С.
Педагогіка (силабус). Викладач – Бартків О.С.
Психологія (силабус). Викладач - Дмитріюк  Н.С.
Вибрані питання математичного аналізу (програма). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Наукові основи шкільного курсу математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Вибрані питання елементарної математики м/с (силабус). Викладач - Антонюк О.П.
Вибрані питання елементарної математики (силабус). Викладач - Антонюк О.П.
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2021

Перелік вибіркових дисциплін

ВК 1. Заперечення у математичних твердженнях
ВК 1. Концепція Нової української школи
ВК 2. Набір та верстка математичних текстів
ВК 2. Вибрані питання елементарної математики
ВК 2. Відкрите програмне забезпечення в математичній освіті
ВК 3. Вибрані питання геометрії
ВК 3. Логічні задачі в шкільному курсі математики
ВК 4. Історія математики
ВК 4. Математичні відкриття
ВК 5. Методи розв'язування нестандартних задач
ВК 5. Методи розв'язування задач підвищеної складності
ВК 6. Вибрані питання математичного аналізу
ВК 6. Методика навчання в класах з поглибленим вивченням математики
ВК 7. Методи розв’язування задач на подільність та їх використання
ВК 7. Розв'язування задач з параметром
ВК 7. Педагогічна і лекторська майстерність вчителя математики в контексті глобальних реформ системи освіти
ВК 8. Математична логіка
ВК 8. Основи теорії алгоритмів
ВК 9. Вибрані питання алгебри
ВК 9. Застосування диференціального та інтегрального числення
ВК 10. Елементи варіаційного числення
ВК 10. Наукові основи шкільного курсу математики
ВК 10. Моделі та методи оптимізації
ВК 11. Методи зображення просторових фігур
ВК 11. Організація науково-дослідної діяльності учнів
ВК 12. Ігри, стратегії та комбінаторні задачі
ВК 12. Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики
arrow
Програма бакалаврського іспиту
arrow
Обговорення освітньо – професійної програми

Рецензії на ОП:

1. Рецензія від декана факультету математики, інформатики та фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (доктора фізико - математичних наук, професора - Працьовитого М.В.)
2. Рецензія від голови циклової комісії викладачів комп'ютерних і математичних дисциплін, викладача - методиста Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А.Ю. Кримського- Р.Й.Цаль-Цалько та директора, кандидата педагогічних наук - М.Г. Савельєва
3. Рецензія від заступника директора Луцького педагогічного фахового коледжу (кандидата педагогічних наук - Гузенко О.А.)
4. Рецензія від методиста відділень математики та економіки комунальної установи "Волинська обласна Мала академія наук" - Курносової А.В.
5. Рецензія від учителя математики Комунального закладу "Луцький навчально - виховного комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області" (заслужений учитель України - Коць Т.Г.)
6. Рецензія від доцента кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО - Трачук Т.В.

Обговорення ОПП (2020-2021 н.р.)

1. Протокол обговорення ОПП в рамках засідання круглого столу (Математика очима молодих педагогів) від 23.05.2021р.
2. Витяг з протоколу зустрічі робочої групи ОПП "Середня освіта. Математика" із стейкхолдерами від 26.05.2021р.
3. Протокол засідання робочої групи від 28.05.2021р.
4.Витяг з протоколу розширеного засідання випускових кафедр математичного аналізу та статистики, теорій функцій та методики навчання математики від 31.05.2021р.
5. Витяг з протоколу засідання ради факультету №11 від 01.06.2021р.

Зведена таблиця пропозицій та рекомендацій стейкхолдерів

1.Зведена таблиця

Обговорення ОПП (2021-2022 н.р.)

1. Протокол засідання робочої групи від 30.09.2021
2.  Протокол зустрічі робочої групи з методистом ВОМАН від 19.10.2021
3. Протокол засідання робочої групи від 28.10.2021
4. Протокол засідання робочої групи від 24.12.2021

Перспективний план розвитку ОП

1. План розвитку

План зустрічей із стейкхолдерами на 2021 - 2022 н.р.

1. План зустрічей
arrow
МАГІСТР

Навчальний план (денна форма навчання, 2020)

Освітньо-професійна програма (2020)

Комп'ютерні науки
arrow
Програми, силабуси

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 2021 р. Перший (бакалаврський) рівень.

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 2020 р. Перший (бакалаврський) рівень.

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 2019 р. Перший (бакалаврський) рівень.

Історія та культура України (програма). Викладач - Рудянин І.П.
Українська мова (за професійним спрямуванням) (програма).
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (силабус). Викладач - Орлова С.І.
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
Диференціальні рівняння (силабус). Викладач - Падалко Н.Й.
Математична логіка та теорія алгоритмів (силабус). Викладач - Собчук О.М.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма). Викладач - Ханін О.Г.
Алгоритми та структури даних (програма). Викладач - Гришанович Т.О.
Архітектура обчислювальних систем (програма). Викладач - Булатецький В.В.
Організація та обробка електронної інформації (програма). Викладач - Антонюк Б.П.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи (силабус). Викладач - Булатецька Л.В.
Системне програмування та операційні системи (силабус). Викладач - Булатецький В.В.
Програмування (силабус/силабус/програма/програма). Викладач - Глинчук Л.Я., Гришанович Т.О.
Програмування та підтримка Веб-застосувань (програма). Викладач - Павленко Ю.С.
Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій (силабус/силабус/ програма). Викладач - Глинчук Л.Я.
Платформи корпоративних інформаційних систем (силабус). Викладач - Булатецька Л.В.
Курсова робота з програмування (силабус). Викладач - Гришанович Т.О., Булатецька Л.В.
Виробнича практика (проектно-технологічна) (силабус). Викладач - Гришанович Т.О., Булатецька Л.В.
Виробнича практика (із розробки програмного забезпечення) (силабус). Викладач - Гришанович Т.О., Булатецька Л.В.
Обчислювальні методи (силабус). Викладач - Мекуш О.Г.
Основи криптології (силабус). Викладач - Глинчук Л.Я.
Прикладне програмування мобільних систем (силабус). Викладач - Булатецька Л.В.
Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації (програма). Викладач - Глинчук Л.Я.
Курсова робота зі спеціалізації (силабус). Викладач - Гришанович Т.О., Булатецька Л.В.

 

 
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020

Перелік вибіркових дисциплін

ВД 1. Візуальне програмування
ВД 1. Програмування мовою Swift
ВД 1. Програмування мовою Python
ВД 2. Основи комп’ютерної та інженерної графіки
ВД 2. Основи 3D-моделювання
ВД 3. Основи криптографічного захисту
ВД 3​​​​​​​.​​​​​​​ Програмування криптографічних алгоритмів та методів
ВД 4.​​​​​​​ Хмарні технології та сервіси
ВД 4. Основи комп’ютерної вірусології
ВД 5. Програмування для хмарних сервісів
ВД 5​​​​​​​.​​​​​​​ Основи тестування програмного забезпечення
ВД 6. Крос-платформне програмування
ВД 6. Основи програмування мобільних додатків
ВД 6. Java-технології

 

ВД 7. JavaScript-технології
ВД 7. Веб-розробка на мові PHP
ВД 8. Розробка додатків на платформі .Net
ВД 8. Створення графічних моделей та анімацій
ВД 9. Платформа Microsoft Azure
ВД 9.​​​​​​​ Основи штучного інтелекту
ВД 10​​​​​​​.​​​​​​​ Адміністрування операційних систем та мереж
ВД 10​​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​ Адміністрування системи дистанційного навчання Moodle
 
 
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2021

Перелік вибіркових дисциплін

ВД 1  Організація та обробка електронної інформації
ВД 1  Сучасні прикладні web-сервіси
ВД 2  Програмування мовою Python
ВД 2  Програмування мовою Haskell
ВД 2   Java-технології
ВД 3  Основи програмування мобільних додатків
ВД 3  JavaScript-технології
ВД 4  Аналіз даних за допомогою мови R
ВД 4   Вибрані математичні моделі
ВД 5  Веб-розробка на мові PHP 
ВД 5  Основи комп’ютерної та інженерної графіки
ВД 5   Основи 3D-моделювання
ВД 6  Програмування для хмарних сервісів
ВД 6   Хмарні технології та сервіси
ВД 7  Розробка ігрових програм
ВД 7  Платформа Microsoft Azure
ВД 8  Основи криптографічного захисту
ВД 8   Програмування криптографічних алгоритмів та методів
ВД 8   Математичні основи криптографії
ВД 9  Візуалізація даних
ВД 9  Створення поліграфічної продукції
ВД 10  Основи комп’ютерної вірусології
ВД 10   Технології машинного навчання
ВД 11  Проектування користувацьких інтерфейсів
ВД 11   Основи тестування програмного забезпечення
ВД 12  Адміністрування операційних систем та мереж
ВД 12   Адміністрування системи дистанційного навчання
Середня освіта (Інформатика)
arrow
Програми, силабуси

Середня освіта. Інформатика 2021 р. Перший (бакалаврський) рівень

Середня освіта. Інформатика 2020 р. Перший (бакалаврський) рівень


Середня освіта. Інформатика 2019 р. Перший (бакалаврський) рівень

Програма "Алгоритми та структури даних". Викладач - Гришанович Т. О.
Програма "Теорія ймовірностей та математична статистика". Викладач - Ханін О.Г.
Силабус “Прикладне програмування мобільних систем”. Викладач - Булатецька Л. В.
Силабус “Основи пошукової оптимізації і технології та сервіси веб-аналітики”. Викладач - Павленко Ю. С. 
Силабус “Диференціальні рівняння”. Викладач - Падалко Н. Й. 
Програма "Педагогіка". Викладач - Бартків О. С.
Програма "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням". Викладачі - Кирикилиця В. В., Панченко В. В.
Програма "Психологія (Основи психології. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія)". Викладач - Дмитріюк Н. С.
Силабус “Компютерна графіка та мультимедійна продукція”. Викладач - Антонюк Б. П.
Силабус “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”. Викладач - Булатецька Л. В.
Силабус “Архітектура обчислювальних систем”. Викладач - Булатецький В. В.
Силабус “Системне програмування та операційні системи”. Викладач - Булатецький В. В.
Силабус “Психолого-педагогічна практика”. Викладач - Собчук О. М.
Програма "Програмування". Викладач - Глинчук Л. Я.
Силабус “Математична логіка та теорія алгоритмів”. Викладач - Собчук О. М.
Програма «Алгебра і геометрія". Викладач - Волошина Т. В.
Програма "Фізичне виховання”. Викладач - Мазурчук О. Т.
Програма "Дискретна математика”. Викладач - Швай О. Л.
Силабус “Методика навчання інформатики та математики”. Викладач - Чепрасова Т. І.
Програма "Історія та культураУкраїни”. Викладач - Рудянин І. П.

Середня освіта. Інформатика 2017 р. Перший (бакалаврський) рівень

Силабус "Основи криптології". Викладач - Глинчук Л. Я.
Силабус "Технології та засоби розробки веб-ресурсів". Викладач - Павленко Ю. С.

 

Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020

Перелік вибіркових дисциплін

ВК 1. Методи аналізу даних

ВК 1. Практикум з розв’язування задач з інформатики
​​​​​​​ВК 2. Методика організації виховної роботи
​​​​​​​ВК 2. Базові алгоритми розв’язування олімпіадних задач з інформатики
​​​​​​​ВК 3. Керування віртуальними інфраструктурами
​​​​​​​ВК 3. Фінансова математика
​​​​​​​ВК 4. Новітні інформаційні технології в освітньому процесі
​​​​​​​ВК 4. Безпека програм та даних
​​​​​​​ВК 5. Технології машинного навчання
​​​​​​​ВК 5. Методика різнорівневого навчання інформатики
​​​​​​​ВК 6. Адміністрування навчальних систем
​​​​​​​ВК 6. Методика і технології дистанційного навчання
​​​​​​​ВК 7. Програмування мобільних додатків
​​​​​​​ВК 7. Сучасні технології програмування
​​​​​​​ВК 8. Інтегрований курс програмування
​​​​​​​ВК 8. Технології Веб-верстки
​​​​​​​ВК 9. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики та інформатики
​​​​​​​ВК 9. Технологія електронного навчання
​​​​​​​ВК 10. Системи комп’ютерної математики
​​​​​​​ВК 10. Аналіз даних за допомогою мови R

 

arrow
Вибіркові дисципліни НП-2021

Перелік вибіркових дисциплін

ВК 1    STEAM-технології та цифрові інструменти в освітньому процесі
ВК 1    Технології проектної роботи
ВК 2    Математична логіка
ВК 2    Фінансова математика
ВК 3    Програмування мовою Python
ВК 3    Програмування мобільних додатків
ВК 3    Інтегрований курс програмування
ВК 4    Технології розробки програмного забезпечення
ВК 4    Сучасні технології програмування
ВК 5    Технології змішаного навчання відкритої освіти
ВК 5    Методика і технології дистанційного навчання
ВК 5    Технологія електронного навчання
ВК 6    Веб-розробка на мові PHP
ВК 6    Технології Веб-верстки
ВК 6    Інфографіка та інфодизайн
ВК 7    Системи комп’ютерної математики
ВК 7    Методи аналізу даних
ВК8    Методика організації виховної роботи
ВК 8    Методика різнорівневого навчання інформатики
ВК 9    Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики
ВК 9    Новітні інформаційні технології в освітньому процесі
ВК 10    Керування віртуальними інфраструктурами
ВК 10    Адміністрування навчальних систем
ВК 11    Базові алгоритми розв’язування олімпіадних задач з інформатики
ВК 11    Практикум з розв’язування задач з інформатики
ВК 12    Безпека програм та даних
ВК 12    Захищені системи електронного документообігу
arrow
Наші зустрічі


23 та 24 грудня на кафедрі загальної математики та методики навчання інформатики відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика).
Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня презентували свої перші вагомі наукові доробки. Члени державної екзаменаційної комісії та її голова доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович  відзначили, що тематика магістерських робіт є актуальною та відповідає реаліям сьогодення.
Наукові роботи вирізнялися і елементами новизни, і практичним застосуванням, що викликало жваву дискусію та цікаві запитання від членів екзаменаційної комісії. Студенти давали аргументовані відповіді, демонстрували високий рівень фахової підготовки, креативність і нестандартне мислення у розв’язанні поставлених задач.
Сподіваємося, що започатковані дослідження на рівні магістерських робіт стануть основою для реалізації наших випускників у професійній науково-педагогічній діяльності.\


22 грудня студенти групи   Інф-45О спеціальності 014 «Середня освіта (Інформатика)» представили до захисту курсові роботи зі спеціалізації «Web-технології та інформаційний аналіз». Тематика курсових робіт була актуальною і різноманітною. Всі роботи виконані на рівні сучасних досягнень, з використанням доцільних технологій і засобів розробки.
Під час захисту здобувачі першого рівня вищої освіти  показали свої професійні навички розробки веб-ресурсів, знання сучасних тенденцій розвитку клієнтських та серверних технологій веб-програмування.


14 грудня 2021 року відбулася зустріч членів групи забезпечення, гаранта та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) з метою обговорення ОПП «Середня освіта. Інформатика».
Заслухали магістрів другого року навчання, які надали свої зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою для  подальшого її удосконалення (Книш Ю, Приходько Л. та ін.).
Здобувачі освіти першого року навчання мали змогу поставити низку питань до гаранта, доц. Собчук О.М., уточнити для себе ті чи інші положення, отримати відповідні коментарі від членів групи забезпечення, завідувача кафедри загальної математики та методики навчання інформатики, доц Хомяк М.Я.
Було підкреслено важливість і доцільність таких зустрічей для подальшої оптимізації ОПП шляхом своєчасного реагування на зміни у педагогічній освіті та внесення відповідних коректив до наповнення ОПП.

Детальніше за посиланням


 29 листопада  2021 р. відбулася зустріч здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), викладачів кафедри загальної математики та методики навчання інформатики з вчителями інформатики: Троцюк Оленою Петрівною (ліцей №3 імені Лесі Українки м. Ковель) і Галалюк Наталією Анатоліївною (Рокинівський ліцей №38 Луцької міської ради).
Відкрила зустріч завідувач кафедри,  доцент Хомяк М.Я., яка наголосила, що такі заходи є важливими для здобувачів освіти і стали уже традиційними на кафедрі і загалом на факультеті.
Наталія Анатоліївна познайомила студентів з організацією дистанційного навчання у Рокинівському ліцей №38, зупинившись на «Положенні про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», взаємодії між учасниками освітнього процесу, вимогаг до вчителя, що працює в системі дистанційного навчання, та платформах, котрі використовуються для навчання школярів.

Олена Петрівна поділилась власним досвідом використання ігрових технологій на уроках інформатики з метою мотивації до навчання учнів початкових класів. Педагог детальна проаналізувала онлайн сервіси, які використовує на заняттях: LearningApps, Quizizz, Wizer.me, Wordwall, Baamboozle, Online Test Pad.
Зустріч була інформативною та цікавою.

Детальніше за посиланням


8  листопада 2021 р. було проведено круглий стіл із залученням фахівців кіберполіції у Волинській області, зокрема майора поліції Марицького А.О. для студентів факультету інформаційних технологій і математики.
В діалогу семінару було обговорено актуальні питання діяльності структурних підрозділів кіберполіції, зокрема кримінальну відповідальність за правопорушення в сфері комп’ютерних злочинів, особливості розслідування цифрових злочинів, а також розглянули особливості діяльності фахівців кіберполіції.

Детальніше за посиланням


 7 жовтня 2021 року на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася зустріч викладачів та здобувачів освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика) з учителем математики Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області», заслуженим учителем України Коць Тамарою Григорівною. Тамара Григорівна перебувала в університеті як стейкхолдер з метою удосконалення освітньо-професійної програми зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика). Відкрила зустріч гарант ОП доцент Швай О.Л., яка наголосила на важливості підготовки сучасного вчителя, який володіє компетентностями, закладеними в новий професійний стандарт вчителя. Зустріч із Тамарою Григорівною була надзвичайно інформативною, адже педагог ділилася з нами своїми напрацюваннями. Вона наголосила на важливості міжпредметних зв’язків, розповіла про проведення нестандартних бінарних уроків.


23 вересня 2021 р. відбулася зустріч здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) з гарантом освітньо-професійної програми  першого (бакалаврського) рівня.

В ході зустрічі було обговорено індивідуальну навчальну траєкторію студентів, зокрема процедуру обрання вибіркових дисциплін у 2021-2022 навчальному році.
Разом зі здобувачами було обговорено освітньо-професійну програму «Середня освіта. Інформатика» її фокус, особливості та спрямування відповідно до професійного стандарту.


26 травня 2021 р. відбувся міський семінар «Особливості і тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя», присвячений обговоренню освітніх програм, згідно з якими відбувається підготовка майбутніх учителів.

Щодо теоретичної та практичної підготовки таких фахівців під час зустрічі дискутували запрошені професіонали-практики з провідних освітніх закладів м. Луцька: директор КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області» Віктор Цейко; заступник директора з навчально-виробничої роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Олена Пуш; учитель інформатики КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Ярослав Волинець; доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО Тетяна Трачук; викладачі інформатики Луцького педагогічного коледжу Лариса Констанкевич, Тарас Лехіцький, Мар’яна Радкевич; викладач математики Луцького педагогічного коледжу Віктор Корнелюк.

Завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Марія Хомяк представила освітню програму «Середня освіта. Інформатика», яка розроблена проєктною групою фахівців на чолі з гарантом ОПП – деканом ФІТіМ, доцентом Світланою Яцюк.

Педагоги взяли участь в обговоренні ОПП; націлили на шляхи розв’язання основних проблем при підготовці фахівців; вказали на особливості та тенденції підготовки вчителів інформатики та математики; запропонували цінні рекомендації та поради щодо формування фахових компетентностей і результатів навчання наших здобувачів вищої освіти.

Детальніше за посиланням 1

Детальніше за посиланням 2


22 квітня 2021 року відбулася зустріч декана факультету інформаційних технологій і математики ВНУ імені Лесі Українки доц. Світлани Яцюк, завідувачів кафедр: теорії функцій та методики навчання математики - доц. Світлани Гембарської, комп'ютерних наук та кібербезпеки Тетяни Гришанович, математичного аналізу та статистики- доц. Оксани Мекуш, загальної математики та методики навчання інформатики доц. Марії Хомяк, а також гарантів та представника групи забезпечення освітніх програм бакалавра цих кафедр: доц. Тетяни Волошиної, доц. Інни Кальчук, доц. Ольги Швай з начальником навчального відділу Любов Заєць та в.о. начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки Наталією Балабухою. 

Зустріч була присвячена різним питанням щодо особливостей освітньо-професійних програм та навчальних планів, а також було обговорено робочі моменти майбутніх акредитацій спеціальностей факультету ФІТІМ.

 Детальніше за посиланням


1111

5 квітня 2021 року студенти спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки та 014 Середня освіта (Інформатика) взяли участь в он-лайн зустрічі із ІТ Академією SoftServe.

У програмі заходу розглядалися наступні питання:

 • API Economy і чому це перспективно.
 • Для чого створювати API.
 • Хто такі System Integration Engineers.
 • Які перспективи росту цього напрямку.
 • Твої кроки на шляху до System Integration Engineer.

Студенти отримали цікаву та корисну для себе інформацію та розглянули нові перспективи для себе.


1111

01.04.21 студенти ФІТіМ долучилися до надзвичайно цікавої і пізнавальної розмови з представником компанії Comarch Олексієм Соколовим Head of Delivery @ Comarch, PMO, Project/program manager (Польща).

Зустріч проходила в рамках соціально-освітнього проекту Школи ІТ професіоналів "ProfIT" при національному аерокосмічному університеті імені Жуковського (ХАІ). 

Тема розмови ,,МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЛІ".

Детальніше за посиланням

 


4

 

18 березня 2021 р. на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась зустріч студентів спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека та середня освіта (інформатика) із представником компанії Astound Романом Лободою. Темою зустрічі була «Перша робота в ІТ. З чого розпочати, якщо немає досвіду?». Спікер розповів про особливості практичної роботи в сфері інформаційних технологій, про пошук першого місця роботи, про особливості проведення інтерв’ю, особливо першого.

Детальніше за посиланням

 

 


12 лютого 2021 року відбулася он-лайн зустріч членів кафедри загальної математики та методики навчання інформатики з магістрами спеціальності Середня освіта (Інформатика) з метою організації навчально - наукового процесу та обговорення ОП. Формат відкритого діалогу допомагає не лише проінформувати студентів про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та варіативної складової освітньої програми, але й надати магістрам вичерпні відповіді на усі запитання щодо написання випускної магістерської роботи та можливості апробації результатів.

Детальніше за посиланням


9 лютого 2021 року на розширеному засіданні студради і старостату ФІТіМ відбулась відкрита розмова з деканом факультету інформаційних технологій і математики доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК.

Очільник факультету наголосила на тому, що саме студенти можуть брати активну участь в обговоренні  освітніх програм, вносити пропозиції, щодо їх змін,а також корекції в навчальних планах, націлила студентів на можливість вибору освітніх траєкторій.

Декан запросила студентів активніше взяти участь в опитуванні, націлила не соромитись і виражати свої пропозиції, щодо форм роботи викладачів і, щодо навчального процесу загалом, з метою його вдосконалення.

Декан  поділилася зі студентами радісною новиною про оновлення матеріально-технічної бази факультету:  наголосила про завершення ремонту в аудиторіях і закупівлю нових меблів для їх заповнення, вказала на оновлення технікою комп'ютерних класів, проінформувала про створення і наповнення приладами лабораторії ,,Захисту інформації". Відкриті розмови  студентів з адміністрацією факультету інформаційних технологій і математики вже стали традицією. Доступність деканату радує студентів і надихає їх до  співпраці і навчання.

  Детальніше за посиланням


іт

Про нову концепцію розвитку Штучного Інтелекту в Україні, прийняту сьогодні, та, загалом, чи є майбутнє Штучного Інтелекту в Україні?

Відповіді на ці та багато інших запитань ми почули 2.12.2020 о 18:00 на відкритій online лекції, серію яких організовує фундатор Школи ІТ-професвоналів "ProfIT", доцент кафедри штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ" ДМИТРО ЧУМАЧЕНКО.

Захід відбувся за участі студентів ФІТіМ Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Спікерам заходу був ОЛЕКСАНДР КРАКОВЕЦЬКИЙ - CEO @ DevRain, CTO @ ДонорUA, Microsoft AI most valuable professional.

Тема лекції надзвичайно цікава і актуальна. УКРАЇНА НА СВІТОВІЙ МАПІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

Детальніше за посиланням

 25 листопада 2020 р. відбувся майстер-клас з методики навчання інформатики для студентів спеціальностей Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика) та Математика факультету інформаційних технологій і математики. Вчитель інформатики Бондарчук Жанна Ананіївна поділилася досвідом своєї роботи щодо використання сучасних методів навчання у процесі викладання інформатики. В процесі спілкування студенти отримали відповіді на запитання, що стосуються організації різних типів уроків з використанням сучасних методів навчання.

Детальніше за посиланням


 sbu1

3 листопада 2020 року  на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася лекція від стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами І – ІІ курсів спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта. Інформатика. Тема лекції: «Гібридні війни». Висвітлено поняття гібридних війн, їх основних елементів. В ході проведення лекції були обговоренні актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни. Розглядались питання правил протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України, форми та засоби ведення гібридної війни.

Детальніше за посиланням

arrow
Аналіз ринку праці
Кібербезпека
arrow
Програми, силабуси

Інформаційна безпека 2021. Перший (бакалаврський) рівень

Інформаційна безпека 2020. Перший (бакалаврський) рівень

Програми нормативних дисциплін: цикл загальної підготовки
Українська мова (за професійним спрямуванням) (силабус).
Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус).
Історія та культура України (програма).
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (програма / силабус).
Основи комп’ютерної фізики (силабус).
Фізичне виховання (програма силабус І / силабус ІІ).
Творчий феномен Лесі Українки (силабус).
Комп’ютерна дискретна математика (силабус).
Прикладна математика в ІТ-галузі (силабус).
Сучасне програмне забезпечення та хмарні технології (програмасилабус).
Організація баз даних та знань (програма / силабус 2019 / силабус 2020 ).
Новітні інформаційні технології для аналізу і обробки даних (силабус 2020 / силабус ІІ курс).
Сучасні методи обчислень (силабус / силабус 2020).
Теорія інформації та кодування (програма / силабус / силабус 2020).
Вступ до спеціальності (програма).
Вища математика (програма).
Дискретна математика (програма).
Фізика (силабус 2018 / силабус 2019).
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці: (програма / силабус).
Математична теорія ризиків (силабус).
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (програма).
Інформаційні технології та системи (програма).
Економічна теорія (програма).
Математичний аналіз (програма).
Алгоритмізація та програмування (програма).
Бази даних та знань (програма).
Теорія ризиків (програма / силабус).
Основи менеджменту (програма).
Програми нормативних дисциплін: цикл професійної підготовки
Вступ до фаху (силабус).
Нормативно-правова база кібербезпеки (силабус).
Вступ до програмування (силабус).
Математичні основи криптографії (силабус).
Архітектура комп’ютерних систем та схемотехніка (силабус / силабус 2020).
Проектування мікроконтролерних систем та основи мехатроніки (силабус).
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. (силабус).
Моделювання та безпека соціальних процесів ( силабус 2019 / силабус 2020).
Організаційне забезпечення захисту інформації (силабус).
Системний аналіз та прогнозування (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Теорія ризиків інформаційної безпеки (силабус).
Технології програмування захищених систем (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Діагностика шкідливого програмного забезпечення (силабус ) .
Системи моніторингу загроз (силабус).
Комп'ютерні мережі (програма / силабус).
Криптографічний та стеганографічний захист інформації (силабус).
Програмування скрипковими мовами (силабус (2 курс) / силабус (3 курс) / силабус 2020).
Криптоаналіз (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Технічний захист інформації (програма / силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Безпека інфраструктури комп’ютерних мереж (силабус).
Захист інформації в операційних системах (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Безпека web-ресурсів та додатків (програма / силабус 2019/ силабус 2020).
Комплексні системи захисту інформації (програма / силабус 2017 / силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020).
Комп'ютерна графіка та мультимедійні технології (силабус).
Модульне програмування (С++): (програма 2019 / силабус).
Теорія ймовірності та математична статистика (програма).
Організаційне та правове забезпечення захисту інформації (програма).
Основи криптографічного захисту інформації (програма / програма курс ).
Системний аналіз та прогнозування в контексті національної безпеки (силабус).
Комп'ютерна криміналістика та штучний інтелект (силабус).
Інформаційна безпека держави (силабус).
Система охорони державної таємниці (програма).
Психологія управління (програма).
Курсова робота (силабус)
Курсова робота з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (силабус)
Курсова робота з інформаційної безпеки держави. Правила написання курсових робіт.  
Курсова зі спеціалізації.   Правила написання курсових робіт. 
Обчислювальна практика (програма / силабус)
Практика технологічна (програма / силабус)
Практика виробнича (програма / силабус)
Програми вибіркових дисциплін
PR-технології (програма).
Системне програмування (силабус).
Філософія (програма).
Grid-системи і CAD-системи. (силабус 2018/ силабус 2019).
Захист персональних даних (програма).
Захист інформації в корпоративних мережах (програма).
Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів (програма).
Системи моніторингу загроз (програма).
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки (програма / силабус).
Комп'ютерна безпека (програма / силабус).
Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж (силабус).
Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу (програма / силабус).
Діагностика шкідливого програмного забезпечення (програма).
Технічні засоби охорони об'єктів (силабус), (силабус, силабус).
Безпека життєдіяльності та охорона праці (програма).
Соціологія (програма).
Основи діловодства (програма).
Політологія (програма).
Системи запису та відтворення інформації (силабус).
Безпека інформаційних і комунікаційних систем: анотація  курсу 
Міжнародна безпека: анотація  курсу
Економічна безпека держави і підприємництва: анотація  курсу
Міжнародні інформаційні відносини: анотація  курсу
Міжнародне право інформаційної безпеки: анотація  курсу
Спеціалізоване програмне забезпечення та  кібероперації: анотація  курсу
Комп’ютерна стенографія: анотація  курсу
Проектування мікроконтролерних систем та основи мехатроніки: анотація  курсу
Системи забезпечення інформаційної безпеки держави: анотація  курсу
Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж: анотація  курсу
Екологічна безпека: анотація  курсу
Загальна соціологічна теорія: анотація  курсу
Основи екології: анотація курсу
Політичні інститути та процеси: анотація курсу
Логіка: анотація курсу.
Основи права: анотація курсу.
WEB програмування: анотація курсу
Електронна демократія: анотація курсу
Технології 3D-моделювання: анотація курсу
 
 
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020
ВК 1. Організація та обробка електронної інформації
ВК 1. Основи електроніки
ВК 2. Математична логіка та теорія алгоритмів
ВК 2. Програмування
ВК 2. Алгоритми та структури даних
ВК 3. Інженерна графіка
ВК 3. Цифрова обробка сигналів та зображень
ВК 4.​​​​​​​ Стандарти інформаційної безпеки
ВК 4. Операційні системи
ВК 4. Системи запису та відтворення інформації
ВК 5. Функціональне програмування мовою Haskell
ВК 5. Системне програмування
ВК 5. Автоматизовані системи збору даних
ВК 6. Технічні засоби охорони об’єктів
ВК 6. Аудит інформаційної безпеки
ВК 6. Захист персональних даних
ВК 7. Програмно-апаратне забезпечення та захист мобільних пристроїв
ВК 7. Робототехніка
ВК 8. Аналіз даних за допомогою мови R
ВК 8. Вибрані математичні моделі
ВК 9. Програмування для хмарних сервісів
ВК 9. Безпека хмарних сервісів
ВК 10. Основи комп’ютерної вірусології
ВК 10. Безпека електронних платіжних систем
ВК 10. Захист інформації в банківських системах
ВК 11. Програмування криптографічних алгоритмів та протоколів
ВК 11.​​​​​​​ Основи тестування програмного забезпечення
ВК 11.​​​​​​​ Безпека баз даних
ВК 12.​​​​​​​ Адміністрування операційних систем та мереж
ВК 12.​​​​​​​​​​​​​​ Проектування користувацьких інтерфейсів
ВК 12.​​​​​​​​​​​​​​ Моделі організації розмежування ролей та прав в ІС
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2021

Перелік вибіркових дисциплін

ВД 1  Організація та обробка електронної інформації
ВД 1   Захищені системи електронного документообігу
ВД 1   Математичні основи криптографії
ВД 2  Об’єктно-орієнтоване програмування
ВД 2 Алгоритми та структури даних
ВД 3  Програмування веб-застосувань
ВД 3  Інженерна графіка
ВД 4  Чисельні методи
ВД 4   Операційні системи
ВД 5  Функціональне програмування мовою Haskell
ВД 5  Програмування мовою Python
ВД 5  Системне програмування
ВД 6  Java Script-технології
ВД 6  Математичне моделювання
ВД 7  Розробка додатків та платформі .Net
ВД 7  Програмно-апаратне забезпечення та захист мобільних пристроїв
ВД 7   Вибрані математичні моделі
ВД 8  Вибрані математичні моделі в соціальних науках
ВД 8  Аналіз даних за допомогою мови R
ВД 8  Основи програмування мобільних додатків
ВД 9  Програмування для хмарних сервісів
ВД 9  Хмарні технології та сервіси
ВД 9  Платформа Microsoft Azure
ВД 9  Безпека хмарних сервісів
ВД 10  Основи штучного інтелекту
ВД 10  Технології машинного навчання
ВД 10  Основи комп’ютерної вірусології
ВД 11  Програмування криптографічних алгоритмів та протоколів
ВД 11  Основи тестування програмного забезпечення
ВД 11   Безпека баз даних
ВД 12  Адміністрування операційних систем та мереж
ВД 12   Бізнес-аналітика
ВД 12  Кібервійна та безпека об’єктів критичної інфраструктури
 
arrow
Договори про співпрацю
Договір з Центром жіночих ініціатив Марія
Договір з Луцьким ІТ-кластером
Договір з LODZ UNIVERSITY
Договір з Міжнародною фундацією виборчих систем
Договір з ФОП Стецько Я.П.
Договір з Волинською ОДА
Договір з ПП Бондар І.М.
Договір з Приватним підприємством Інтелектуальні телекомунікаційні технології
Договір з охоронною фірмою Скорпіон пульт
Договір про співпрацю з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача.
Меморандум про співпрацю та партнерство з Департаментом кіберполіції Національної поліції України.
Меморандум про співробітництво з університетом  Миколая Коперника в Торуні
Угода з Брестським державним технічним університетом
Договір з Веб-студією "WebMaesto"
Договір про співпрацю з  академією імені Яна Длугоша в Ченстохові
Договір про співпрацю з університетом імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
Меморандум про організацію взаємодії з СБУ
Угода про співпрацю з  Поморською академією в Слупську
arrow
Наші зустрічі

111

7 квітня 2021 р. відбувся он-лайн Майстер-клас професіоналів Веб-студії WebMaesto для студентів спеціальності 125 Кібербезпеки факультету інформаційних технологій і математики. Представники Веб-студії Олександр Слупко та Віталій Приходько розповіли студентам цікаву та корисну інформації щодо організації безпеки Веб-ресурсів та додатків. Студенти задоволені та з нетерпінням чекають подібних заходів.

 

 


1111

5 квітня 2021 року студенти спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки та 014 Середня освіта (Інформатика) взяли участь в он-лайн зустрічі із ІТ Академією SoftServe.

У програмі заходу розглядалися наступні питання:

 • API Economy і чому це перспективно.
 • Для чого створювати API.
 • Хто такі System Integration Engineers.
 • Які перспективи росту цього напрямку.
 • Твої кроки на шляху до System Integration Engineer.

Студенти отримали цікаву та корисну для себе інформацію та розглянули нові перспективи для себе.


1

2 квітня 2021 року відбулася он-лайн зустріч представників компанії SoftServe із студентами спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека, прикладна математика та викладачами факультету інформаційних технологій та математики. Представили компанію Малаш Катерина, ментор ІТ-академії SoftServe у місті Рівне, та маркетолог Наталія Холодова.

Детальніше за посиланням

 

 


1111

01.04.21 студенти ФІТіМ долучилися до надзвичайно цікавої і пізнавальної розмови з представником компанії Comarch Олексієм Соколовим Head of Delivery @ Comarch, PMO, Project/program manager (Польща).

Зустріч проходила в рамках соціально-освітнього проекту Школи ІТ професіоналів "ProfIT" при національному аерокосмічному університеті імені Жуковського (ХАІ). 

Тема розмови ,,МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЛІ".

Детальніше за посиланням

 


2

23 березня 2021 року відбулася зустріч представників компанії Astound Commerce із викладачами кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки. Представляли компанію Мєдвєдєв Артем (Training&Development Manager), Костянтин Яковчук (Frontend Development Manager), Михайло Собко (Web Development Manager) та Катерина Денисевич (HR спеціаліст в Луцькому офісі Astound Commerce).

Детальніше за посиланням

 


22

23 березня 2021 року відбулась зустріч студентів спеціальності Кібербезпека з представником фірми «Скорпіон пульт».

Студентам було представлено основні засоби, які використовуються для організації охорони певних об’єктів, вказано було на особливості проектування, монтажу, налагодження та обслуговування систем обмеженого доступу та відео спостереження.

Детальніше за посиланням

 


4

 

18 березня 2021 р. на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась зустріч студентів спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека та середня освіта (інформатика) із представником компанії Astound Романом Лободою. Темою зустрічі була «Перша робота в ІТ. З чого розпочати, якщо немає досвіду?». Спікер розповів про особливості практичної роботи в сфері інформаційних технологій, про пошук першого місця роботи, про особливості проведення інтерв’ю, особливо першого.

Детальніше за посиланням

 

 


5

12 березня 2021 р. для студентів ІБ-26, у рамках проходження навчальної практики, була проведена зустріч з адміністратором систем служби інформаційно-технічного забезпечення ПрАТ "ВолиньГоловПостач" Остреєм С.В. Студенти ознайомилися з колом обов'язків фахівців з інформаційної безпеки підприємства (які інтегровані у посадові обов'язки адміністратора систем на даному підприємсті). Було наочно розглянуто принцип дії та віддалене управління системами відеонагляду. Студенти отримали рекомендації щодо навчання та професійного розвитку.

Детальніше за посиланням

гарант

11 грудня 2020 р. відбулась зустріч здобувачів освіти спеціальності 125 Кібербезпека із деканом факультету інформаційних технологій і математики Яцюк С.М., гарантом освітньої програми Прус Р.Б. та членами групи забезпечення Сачуком Ю.В. та Новосадом О.В.

В ході зустрічі було обговорено індивідуальну навчальну траєкторію студентів, зокрема процедуру обрання вибіркових дисциплін у 2021-2022 навчальному році.

Разом зі здобувачами було обговорено освітньо-професійну програму «Інформаційна безпека» її фокус, особливості та спрямування відповідно до освітнього стандарту.

Детальніше за посиланням

іт

Про нову концепцію розвитку Штучного Інтелекту в Україні, прийняту сьогодні, та, загалом, чи є майбутнє Штучного Інтелекту в Україні?

Відповіді на ці та багато інших запитань ми почули 2.12.2020 о 18:00 на відкритій online лекції, серію яких організовує фундатор Школи ІТ-професвоналів "ProfIT", доцент кафедри штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ" ДМИТРО ЧУМАЧЕНКО.

Захід відбувся за участі студентів ФІТіМ Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Спікерам заходу був ОЛЕКСАНДР КРАКОВЕЦЬКИЙ - CEO @ DevRain, CTO @ ДонорUA, Microsoft AI most valuable professional.

Тема лекції надзвичайно цікава і актуальна. УКРАЇНА НА СВІТОВІЙ МАПІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

Детальніше за посиланням

Kiberpolis

20 листопада 2020 року було проведено семінар із залученням фахівців кіберполіції у Волинській області, зокрема підполковника Паленка А.В. та майора поліції Марицького А.О. для студентів спеціальностей 125 Кібербезпека та 122 Комп’ютерні науки факультету інформаційних технологій і математики. В ході семінару було обговорено актуальні питання діяльності структурних підрозділів кіберполіції в системи національної поліції України, основні напрямки діяльності у сфері протидії кіберзлочинам та кібербезпеки загалом. 

Детальніше за посиланням

sbu

10 листопада 2020 року представники Служби безпеки України у Волинській області розповідали студентам ІІІ - ІV курсів факультету інформаційних технологій і математики про інформаційні та інформаційно-психологічні операції та основні напрями щодо протидії негативному інформаційному впливу. В процесі обговорення висвітлювалися питання забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни та основні правила протидії гібридних агресій.

Детальніше за посиланням

sbu1

3 листопада 2020 року  на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася лекція від стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами І – ІІ курсів спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта. Інформатика. Тема лекції: «Гібридні війни». Висвітлено поняття гібридних війн, їх основних елементів. В ході проведення лекції були обговоренні актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни. Розглядались питання правил протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України, форми та засоби ведення гібридної війни.

Детальніше за посиланням

 

16

16 травня 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Особливості роботи в структурі СБУ "начальником сектору охорони державної таємниці Управління СБУ у Волинській області Т.Садовніком. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С. 


4

4 березня 2020 року відбулася дуже інформативна лекція SMM-менеджера компанії InternetDevels Марії Бурлак на тему "SMM: як правильно працювати із соціальними мережами". Лекторка поділилася своїм досвідом роботи у сфері social media marketing, зокрема зупинилася на таких корисних для студентів питаннях, як працевлаштування, початковий етап роботи у цій сфері, а також на основних аспектах організації та виконання проектів у цій галузі. Особисто мені вдалося деякою мірою систематизувати і доповнити свої знання у цій галузі, яка наразі переживає стрімкий розвиток.

Детальніше за посиланням 

17

17 лютого  2020 року. Сьогодні студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" прослухали цікаву і дуже пізнавальну лекцію керівника ІТ-компанії "Іdeil" Вадима Махомеда "Інструменти Google". 

Детальніше за інформацією у ЗМІ

10

10 лютого  2020 року. Сьогодні відбулася чергова відкрита лекція в рамках проекту "IT is True" Луцького IT-кластеру. Головний редактор інтернет-видання "Волинь Online" Мар’яна Метельська доповідала на тему "Обережно, фейк! Як відрізнити недостовірну інформацію у ЗМІ та соціальних мережах", ділилася журналістським досвідом і відповідала на численні питання щодо фейків, державної політики в інформаційній політиці та ін.

Детальніше за інформацією у ЗМІ

5

5 лютого 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію на тему "ІТ-гігієна". Лектором виступив Віктор Левандовський, засновник ІТ-кластеру у Волинській області, директор луцької ІТ-компанії "InternetDevels". Незважаючи на канікулярний період, студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" виявили бажання послухати цікавого лектора. Задекларованою темою діалог не обмежився. Було насправді корисно почути неординарний погляд на різні проблеми сучасного інформаційного суспільства. 

Детальніше за посиланням у ЗМІ.

51

5 листопада 2019 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Основні методи інформаційної війни РФ проти України" полковником, заступником начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки управління СБУ у Волинській області М.Барановим. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С.


22

В рамках вивчення навчального курсу «Інформаційний менеджмент» 22 травня 2019 року відбулася лекція на тему «Облік інформації на торговому підприємстві та захист даних на базі програмного комплексу «1С Предприятие 8.3», яку провів запрошений експерт з обліку даних - головний програміст компанії «Мегатон» Кузьмич І.Ф. зі студентами 3-го курсу групи УІБ-36 . Дякуємо Ігору Федоровичу за змістовну лекцію, а студентам за зацікавленість та увагу!

Детальніше за посиланням

 

arrow
Ресурси бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки

За даним посиланням ви можете отримати інформацію про наявні у бібліотеці друковані джерела інформації, які варто використовувати при вивченні навчальних дисциплін за освітньою програмою "Інформаційна безпека"

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційна сторінка бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки, де можна ознайомитися з переліком послуг, які надає наша бібліотека

arrow
Кадрове забезпечення ОП "Інформаційна безпека"
arrow
Аналіз тенденцій розвитку спеціальності Кібербезпека - закордонний досвід
arrow
Інформація про випускників
Сертифікатні курси

Факультет інформаційних технологій і математики забезпечує проходження наступних сертифікатних курсів:

 

Програмування та адміністрування веб-сайтів

Комп’ютерна графіка та верстка поліграфічної продукції

Основи веб-дизайну та веб-програмування

Силабуси загальноуніверситетських дисципліни

Інформаційні технології в галузі знань:

08 Право;
10 Природничі Науки;
19 Архітектура та будівництво;
09 Біологія;
20 Аграрні науки та продовольство;
16 Хімічна та біоінженерія;
05 Соціальна та поведінкові науки,
01 Освіта/Педагогіка;
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки
03 Гуманітарні науки (035 Філологія)
05 Соціальні і поведінкові науки

Інформаційні технології в освіті:

Середня освіта. Польська мова;
Корекційна психопедагогіка та логопедія;
Середня освіта. Українська мова та література. Світова література;
Середня освіта. Історія, правознавство;
Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини;
Середня освіта. Природничі науки;
Середня освіта. Географія. Економіка;
Середня освіта. Фізична культура;
Середня освіта. Географія. Економіка

Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності:

24 Сфера обслуговування
10 Природничі науки
Вступнику
arrow
Правила прийому
arrow
Вступ на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 111 МАТЕМАТИКА

Освітня програма «Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Математик. Фахівець-аналітик з математичного моделювання.

Працевлаштування:

 • молодший науковий співробітник (математика);
 • математик;
 • асистент;
 • вчитель середнього навчально-виховного закладу.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти.

Працевлаштування:

 • молодший науковий співробітник (математика);
 • математик;
 • асистент;
 • вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання);
 • викладач (методи навчання);
 • педагог-організатор.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 35 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Інформатика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель інформатики та математики. Фахівець з інформаційних технологій.

Працевлаштування:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу; ·
 • викладач професійно-технічного навчального закладу; ·
 • викладач професійного навчально-виховного закладу; ·
 • викладач-стажист; ·
 • лаборант (освіта); ·
 • технік-програміст; ·
 • асистент вчителя; ·
 • методист позашкільного закладу; ·
 • вчитель математики та інформатики; ·
 • викладач вищого навчального закладу; ·
 • фахівець з інформаційних технологій; ·
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; ·
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм; ·
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Фахівець з інформаційних технологій. Викладач-стажист

Працевлаштування:

 • адміністратор бази даних
 • адміністратор системи
 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
 • програміст (бази даних)
 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
 • програміст прикладний
 • інженер із застосування комп'ютерів
 • інженер-дослідник
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • викладач університетів та вищих навчальних закладів
 • викладач середніх навчальних закладів, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма «Інформаційна безпека»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Фахівець з організації інформаційної безпеки.

Працевлаштування:

 • адміністратор баз даних;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки;
 • керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної);
 • професіонал із організації інформаційної безпеки;
 • керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації);
 • керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації);
 • фахівець (сфера захисту інформації).

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

 

arrow
Вступ на базі молодшого спеціаліста


 

arrow
Вступ у магістратуру

Спеціальність 111 МАТЕМАТИКА

Освітня програма «Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Математик. Викладач математики.

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з математики. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Викладач математики. Вчитель математики

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з математики. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Інформатика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти. Аналітик комп’ютерних систем.

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з інформаційних технологій. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Аналітик комп’ютерних систем. Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач комп’ютерних наук у закладах вищої освіти

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з інформаційних технологій. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


 

Лабораторії факультету
arrow
Центр науки про дані / The Center for Data Science
Дуальна освіта

Факультет інформаційних технологій і математики впроваджує елементи дуальної освіти у навчальний процес.

Дуальна освіта – це процес здобуття освіти, в процесі якого поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

 

Переваги, що надасть дуальна освіта студентам:

1.Формування широкої професійної компетентності, необхідної для успішної професійної діяльності;

2. Відмінний шанс бути фінансово незалежним та самостійним;

3. Посилення мотивації до отримання знань;

4. Рання професійна орієнтація;

5. Сприятлива адаптація до дорослого життя;

6. Набуті вміння корпоративної відповідальності та роботи в колективі.

 

Дуальна освіта на факультеті інформаційних технологій і математики:

InternetDevels

SoftServe

 

Дуальна освіта у ВНУ імені Лесі Українки  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
(СХВАЛЕНО рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26.01.2018 протокол № 1/3-4)

КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти  

Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти

Зразок договору про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання

Договори факультету про співпрацю

1.

2.

ФІТІМ
Ми в соціальних мережах: