Перейти до основного вмісту
Яцюк Світлана Миколаївна
Яцюк Світлана Миколаївна
Декан факультету інформаційних технологій і математики, кандидат педагогічних наук, доцент
Про нас
arrow
Історична довідка

Історично факультет заснований у 1940 році як фізико-математичне відділення Державного учительського інституту – першого на Волині вищого навчального закладу, який був відкритий того ж року (постанова СНК від 15 квітня 1940 року за №46).

Згідно наказу Міністерства вищої освіти СРСР №1651 від 20.11.51 року Луцький державний учительський інститут реорганізований в Луцький державний педагогічний інститут.

Перший випуск педагогічного інституту відбувся у 1955 році.

У липні 1993 році на базі Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки утворений Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ). Цього ж року фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: математичний та фізичний.

В 1993 році на математичному факультеті утворено чотири кафедри: кафедра алгебри і геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кафедра прикладної математики. У 2000 році відділилась кафедра вищої математики та інформатики.

На факультеті у 1993 році було відкрито аспірантуру зі спеціальності “Математичний аналіз”. Наступного року – зі спеціальності “Прикладна математика”.

З 2015 році факультети знову об’єднано під назвою “Факультет інформаційних систем, фізики та математики”.

У 2020 році створено факультет інформаційних технологій і математики.

Сайт факультету інформаційних технологій і математики

arrow
Деканат

ДеканЯцюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Заступник декана з навчально-методичної роботиЮнчик Валентина Леонідівна, старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики.

Заступник декана з наукової та грантової діяльності Швай Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики.

Заступник декана з навчально-виховної, профорієнтаційної роботи та промоціїПадалко Ніна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.

Диспетчер - Чайковська Олена Анатоліївна.

arrow
Навчальна робота

На факультеті інформаційних технологій і математики готують фахівців за такими освітніми рівнями:

БАКАЛАВР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»);

113 Прикладна математика (освітньо-професійна програма «Прикладна математика»)

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»).

125 «Кібербезпека» (освітньо-професійна програма «Інформаційна безпека»).


МАГІСТР за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

111 «Математика» (освітньо-професійна програма «Математика»);

014 «Середня освіта (Математика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. «Математика»);

014 «Середня освіта (Інформатика)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта.Інформатика»);

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»).


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю та освітньо-науковою програмою:

111 «Математика» (освітньо-наукова програма «Математика»)


Програма подвійних дипломів

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Угода про співпрацю з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові


 

Впровадження елементів дуальної освіти дає змогу здобути практичні навички та досвід роботи на підприємствах, установах, організаціях м. Луцька та Волинської області.

У навчальному процесі використовуються навчальна дистанційна платформа Moodle та платформи хмарних технологій.

arrow
Наукова діяльність

Наукова діяльність факультету зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами (Інститут математики НАН України, Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я. С. Підстригача), які займаються розв’язуванням споріднених проблем, апробацією результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовкою науково-педагогічних кадрів, залученням до науково-дослідної роботи студентів.

Викладачі та студенти факультету інформаційних технологій і математики мають численні наукові публікації, їх активно цитують у фахових наукових виданнях, які входять до реферативних баз даних Scopus та Web of Science, а також беруть активну участь у проєкті за державною бюджетною темою «Екстремальні задачі теорії наближення у функціональних просторах».

Студенти факультету займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки. Так, Катерина Падалко, студентка IІ курсу спеціальності «Середня освіта (Математика)» стала переможницею II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020 році. Завдяки високим результатам на Всеукраїнському конкурсі-захисті трьох учасників із відділень математики та економіки визнано стипендіатами Президента України.

 

Науковці факультету беруть участь у наукових конференціях, проектах та грантах.

Щорічно на базі кафедри Загальної математики та методики навчання інформатики організовується та проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта».

arrow
Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

 • поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ-партнерами та іншими установами країн Європи;  
 • удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за кордоном;
 • надання інформації по програмах навчання в закордонних вищих навчальних закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для проходження подібних програм;
 • розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках міжнародних програм і проектів;
 • організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних студентів, магістрів, аспірантів.

Факультет співпрацює з провідними закладами вищої освіти Республіки Польща, зокрема з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у Ченстохово і Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца.

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

arrow
Відомі випускники

Петро Бойчук – директор Луцького педагогічного коледжу, кандидат психологічних наук, заслужений діяч освіти України.

Костянтин Жигалло – директор фірми «Модуль», кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Петро Задерей – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Київського національного інституту технологій та дизайну.

Андрій Шидліч – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України.

Вадим Махомед – керівник компанії «Іdeil».

Студенту
arrow
Нормативно-правова база
arrow
Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

План роботи

Студентський декан – Пономаренко Олег Вікторович.

Секретар студентської ради – Заброварна Оксана Віталіївна.

Заступник з навчально-наукової та міжнародної роботи – Падалко Катерина Анатоліївна.

Заступник з культурно-масової та спортивної роботи – Диня Ольга Ігорівна.

Заступник з захисту прав студентів, інформаційної та соціальної роботи – Річко Дарина Ігорівна.


Навчальний сектор

1) Заброварна Оксана Віталіївна (Матем-42.О);

2) Гетьман Алла Сергіївна (Матем-21);

3) Зіміч Олена Сергіївна (Інф-14.О);

4) Оласюк Оксана Ігорівна (Матем-12.О).


Науковий сектор

1) Падалко Катерина Анатоліївна (Матем-22.О);

2) Юхимчук Роман Юрійович (Матем-22.О);

3) Олексюк Євген Петрович (Матем-11);

4) Королюк Денис Володимирович (ІБ-15).


Культмасовий сектор

1) Диня Ольга Ігорівна (Матем-42.О);

2) Петрук Діана Сергіївна (ІБ-36);

3) Шевчук Дарія Михайлівна (Матем-22.О);

4) Положенцева Катерина Володимирівна (КНІТ 43).


Міжнародний сектор

1) Стельмах Юлія Олександрівна (Матем-41);

2) Оленюк Марія Миколаївна (Матем-42.О);

3) Жук Владислав Васильович (Матем-31);

4) Марчук Єва Врежівна (Матем-22.О).


Соціальний сектор

1) Річко Дарина Ігорівна (КНІТ 43);

2) Клестова Дарина Максимівна (КНІТ 43);

3) Мігдаль Ганна Андріївна (Матем-22.О);

4) Дмитрук Юлія Леонідівна (Матем-21 група);

5) Приймак Анна Олександрівна (Матем-21 група).


Спортивний сектор

1) Малаховський Захар Іванович (КНІТ 43);

2) Романцов Віталій Анатолійович (ІБ-15);

3) Троцюк Володимир Михайлович (Матем-41).


Інформаційний сектор і редколегія

 

1) Савчук Наталія Сергіївна (Матем-42.О);

2) Барилюк Катерина Ігорівна (ІБ-15);

3) Болібрух Назарій Андрійович (КНІТ-13);

4) Малащук Владислав Андрійович (КНІТ-13).


arrow
Студентське профспілкове бюро

Голова профспілкового бюро – Балабуха Віктор Ігорович.

Члени профбюро

 1. Бригинець Анастасія Андріївна  (ІБ-15);
 2. Ковалевич Валентин Сергійович (ІБ-15); 
 3. Корецька Марія Петрівна (Матем-22.О).
arrow
Вибіркові дисципліни
Організація навчального процесу
arrow
Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Денна форма навчання

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(1 курс)

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(2 курс)

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(3 курс)

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(4 курс)

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(магістри I року.)

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.(магістри ІІ року)

Літня сесія 20-21 н.р.

Розклад заліків та екзаменів на літню сесію 2020-2021 н.р.(1 курс)

Розклад заліків та екзаменів на літню сесію 2020-2021 н.р.(2 курс)

Розклад заліків та екзаменів на літню сесію 2020-2021 н.р.(3 курс)

Розклад заліків та екзаменів на літню  сесію 2020-2021 н.р.(4 курс)

Розклад заліків та екзаменів на літню сесію 2020-2021 н.р.(магістри I року.)

 

Заочна форма навчання

Розклад заліків та екзаменів на зимову сесію 2020-2021 н.р.

Нормативно-правова база

Перелік Положень 

2020 р. Положення про ректорат Волинського національного університету імені Лесі Українки 

2020 р. Положення про кафедру Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про науково-методичну раду Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про вчену раду факультету

Положення про вчену раду університету

2020 р. Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти

2020 р. Положення про Приймальну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки 

2020 р. Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)

2020 р. Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про електронний курс навчальної дисципліни у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про організацію та проведення сертифікатних курсів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про проведення практики студентів Волинського національного університет імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття першого (бакалаврського) ступеня на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»

2020 р. Положення про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти

2020 р. Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів та надання їм академічної відпустки у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок, студентських квитків, індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) та дублікатів цих документів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Вимоги до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

2020 р. Правила призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Пам’ятка про планування навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників і працівників, які працюють на умовах сумісництва та/або погодинної оплати

2020 р. Пояснювальна записка до складання силабусу (навчальної/виробничої) практики

2020 р. Методичні рекомендації щодо організації та проведення психолого-педагогічної практики у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Пояснювальна записка до складання силабусу (сформовано на основі рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2020 р. Зразок формування освітньо-професійної / освітньо-наукової / освітньо-творчої програми

2020 р. Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про дистанційне навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про індивідуальний навчальний план студента

2020 р. Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації в СНУ імені Лесі Українки

Положення про рейтингове оцінювання

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників СНУ імені Лесі Українки

Положення про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном

Положення про підготовку докторів філософії у СНУ імені Лесі Українки

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на платній формі навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про педагогічну практику аспірантів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ

Положення про навчальний відділ 2020

Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття ОП

Положення про виховну роботу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про соціальну політику Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про відділ молодіжної політики та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про порядок визнання Волинським національним університетом імені Лесі Українки іноземних документів про здобуття ступенів вищої освіти, наукових ступенів та вчених звань

СКРИНЬКА ДОВІРИ

На факультеті інформаційних технологій і математики організована “Електронна скринька довіри”, на яку кожен, кому небайдужа доля факультету: студенти, абітурієнти, співробітники, батьки, випускники, гості – можуть повідомити інформацію, яка важлива для забезпечення повноцінного функціонування, покращення діяльності нашого факультету.

Усі повідомлення будуть вивчатися, в тому числі – анонімні. Повна конфіденційність гарантується.

Скринька довіри

Спілкування здобувачів освіти з деканатом

доброчесність

8 квітня 2021 року  на факультеті інформаційних технологій і математики в рамках тижня академічної доброчесності  відбувся круглий стіл «Академічна доброчесність і математика».  Учасниками круглого столу стали студенти-математики другого курсу. Модератор заходу: заступник декана з наукової роботи Швай Ольга Леонідівна.

Студенти отримали гарну нагоду поділитися досвідом та обговорити важливі питання що до академічної доброчесності. Падалко Катерина, спираючись на 42 Статтю Закону України «Про освіту» (2017), закцентувала увагу на питанні сутності та змісту поняття «академічна доброчесність» та вимог дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти. Шевчук Дар’я та Макарусь Оксана розглянули явище плагіату та самоплагіату і шляхи боротьби з ними. П’ять цікавинок про академічну доброчесність повідомили Мариньоха Аня та Мельничук Ксенія. Мігдаль Аня підняла дуже цікаве питання: «Як математика допомагає академічній доброчесності». Ці та інші питання у формі вільного спілкування студентів та викладачів  Швай О.Л. та Федуник-Яремчук О.В. обговорювалися на заході.

Головний підсумок зустрічі – академічна доброчесність – це чесна робота викладача і студента. Починати зміни потрібно з самих себе, усвідомлюючи принципи академічної доброчесності як запоруку успіху.

Детальніше за посиланням

дек1

9 лютого 2021 року на розширеному засіданні студради і старостату ФІТіМ відбулась відкрита розмова з деканом факультету інформаційних технологій і математики доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК.

Модератором заходу виступила заступник декана з навчально-виховної роботи доц. НІНА ПАДАЛКО.

Очільник факультету наголосила на тому, що саме студенти можуть брати активну участь в обговоренні освітніх програм, вносити пропозиції, щодо їх змін,а також корекції в навчальних планах, націлила студентів на можливість вибору освітніх траєкторій.

Детальніше за посиланням

дек2

17 грудня 2020 року на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась online ВІДКРИТА РОЗМОВА з очільником факультету доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК! ДЕКАН була запрошена на розширене засідання студентської ради і старостату. Модератором заходу виступила заступник декана з навчально-виховної роботи доц. НІНА ПАДАЛКО.

Очільник факультету донесла до присутніх інформацію про режим роботи факультету на сесійний період та особливості організації навчального-виховного процесу в другому семестрі, зробила акцент на процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії та побажала всім на відмінно здати сесію.

Детальніше за посиланням

насил

3 грудня 2020 року відбулася оnline зустріч зі студентським колективом ФІТіМ у форматі вебінару " Тільки НЕ мовчи... Насильство вимагає ПРОТИдій!".

Модераторами заходу були : заступник декана з навчально-виховної роботи Падалко Ніна Йосипівна, студентки 4 курсу, групи Матем-42.О Ільїна Яна Олександрівна та Наконечна Ірина Сергіївна.

Метою вебінару було ознайомлення з методами боротьби проти насильства, інформування студентів щодо видів насилля та покарання за вчинення протиправних дій щодо іншої людини. Учасники мали можливість висловити свою думку щодо таких понять як: насильство, емоційне насильство, фізичне, економічне, шкільне та сексуальне. Питання зацікавили абсолютно всіх і учасники вебінар охоче відповідали на поставлені запитання спікерів та ділилися своїми думками. Учасники проявляли активність відразу піля початку розмови та охоче ділилися своїми враженнями.

Детальніше за посиланням

конфлікт

1 грудня 2020 року відбулась online зустріч зі студентентським колективом ФІТіМ у форматі тренінгу "Конфліктні ситуації і способи толерантного виходу з них". Модераторами заходу були : заступник декана з навчально-виховної роботи Падалко Ніна Йосипівна, представник студентського самоврядування, керівник сектору студентської міжнародної співпраці - учасниця програми подвійного диплому, активний учасник життя факультету, староста 41 групи Стельмах Юлія Олександрівна.

Метою тренінгу було вдосконалення комунікації, ознайомлення з методами ров'язання конфліктних ситуацій. Перша вправа, яка відразу зацікавила усіх присутніх , проходила у формі тесту, який мав назву: "Чи конфліктна я людина?"

Детальніше за посиланням

терор

24 листопада 2020 року о 11.30 відбулася online зустріч зі студентським колективом ФІТіМ присвячена АНТИТЕРОРИСТИЧНИМ ЗАХОДАМ вебінар на тему «Тероризм - загроза нашого часу». У зустрічі взяло участь 50 студентів: старости груп, члени студентського самоврядування, студенти, які займають свідому активну громадську позицію.

Модераторами заходу були: заступник декана з навчально-виховної роботи Ніна Падалко, заступник студентського декана, секретар студентської ради ФІТіМ Оксана Заброварна.

Детальніше за посиланням

 

Кафедри
Математика
arrow
Програми, силабуси

Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Філософія (програма / силабус). Викладач – Семенов А.М.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я.
Основи громадянського суспільства та політичних знань (силабус). Викладач  Бортніков В.І.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.

Вибрані питання елементарної математики: (програма І / програма І-ІІ / силабус). Викладач – Мекуш О.Г., Антонюк О.П.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус / силабус 2021). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Методика навчання математики та інформатики (програма / силабус). Викладач Падалко Н.Й.
Теорія міри та інтеграла (програма / силабус). Викладач Товкач Р.В.
Теоретична механіка (силабус). Викладач - Трохимчук П.П.
Математична логіка (програма). Викладач - Собчук О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В., Жигалло Т.В.
Педагогічна практика (програма / силабус). Викладач – Падалко Н.Й.
Обчислювальна практика (програма / силабус). Викладач - Жигалло Т.В.
Виробнича практика зі спеціалізації (програма). Викладач Жигалло К.М.
Рекомендації (силабус) щодо виконання курсових робіт

Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія груп (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Варіаційне числення (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма). Викладач – Піддубний О.М.
Рівняння математичної фізики (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Рівняння в частинних похідних (програма). Викладач Гембарська С.Б.
Класифікація диференційовних функцій (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.
Елементи проєктивно-дифереціальної геометрії (програма). Викладач Ілляшенко В.Я., Волошина Т.В.
Теорія наближення функцій многочленами (програма). Викладач – Ковальчук І.Р.
Множини в метричних та топологічних просторах (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Апроксимативні властивості інтегралів Пуассона (програма). Викладач - Харкевич Ю.І.
Спецкурс. Математичні моделі та методи в логістиці (програма ). Викладач – Ханін О.Г.
Спецкурс. Наближення функцій багатьох змінних (програма). Викладач – Харкевич Ю.І.

 

arrow
Кадрове забезпечення ОП "Математика"
arrow
Протоколи
Протокол засідання проєктної групи ООП "Математика" спеціальності 111 Математика
Протокол розширеного засідання випускових кафедр ОПП "Математика" від 8.04.21 р.
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма ''Асистентська практика''. Викладач - Падалко Н.Й. 
Робоча програма ''Бігармонійний інтеграл Пуассона та його апроксимативні властивості''. Викладач - Жигалло Т.В. 
Робоча програма ''Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії''. Викладач - Ілляшенко В.Я. 
Робоча програма ''Додаткові розділи функціонального аналізу''. Викладач - Харкевич Ю.І. 
Робоча програма ''Дослідження операцій''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Елементи теорії наближень''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Зображення алгебраїчних структур''. Викладач - Волошина Т.В. 
Робоча програма ''Математична економіка''. Викладач - Товкач Р.В. 
Робоча програма ''Методи теорії наближень на класах диференційовних функцій''. Викладач -Жигалло Т.В. 
Робоча програма ''Методологія та організація наукових досліджень''. Викладач - Абдуллаєв Ф.Г. 
Робоча програма ''Методологія та філософія математики''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Науковий семінар з диференціальних рівнянь та математичної фізики''. Викладач - Собчук В.В. 
Робоча програма ''Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Переддипломна практика''. Викладач - Жигалло К.М. 
Робоча програма ''Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Статистичні методи в економіці та фінансах''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Теорія випадкових процесів''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем''. Викладач - Собчук В.В. 
Робоча програма ''Фінансова та актуарна математика''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Елементи теорії міри та інтегралу Лебега''. Викладач - Харкевич Ю.І.
Методологія та філософія математики: силабус нормативної навчальної дисципліни. Викладач - Швай О.Л.
Прогнозування соціально-економічних процесів та автоматизація статистики (силабус). Викладач - Ханін О.Г.
Елементи теорії наближень (програма). Викладач - Кальчук І.В.
Теорія випадкових процесів (програма). Викладач - Кальчук І.В.
Середня освіта (Математика)
arrow
Програми, силабуси
Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.    
Історія та культура України (програма / силабус). Викладач  Рудянин І.П.
Українська мова за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Нестерчук О. Г.
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (програма І-ІІ / програма ІІІ-ІV / силабус). Викладач – Панченко В. В.
Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Радавська О.М.
Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням (програма / силабус). Викладач – Лавриненко О. Л.
Фізичне виховання (силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я. 
Інформатика та програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Практикум розв'язування задач елементарної математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Обчислювальні методи (програма / силабус). Викладач – Мекуш О.Г.
Математичний аналіз І (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В., Філозоф Л. І.
Дискретна математика (програма / силабус) Викладач – Швай О. Л.
Лінійна алгебра (програма / силабус). Викладач – Волошина Т.В.
Аналітична геометрія (програма / силабус). Викладач – Кравчук О.М.
Алгебра і теорія чисел (програма / силабус / силабус 2021). Викладач – Волошина Т.В.
Математичний аналіз ІІ (програма / силабус). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Диференціальні рівняння (програма / силабус). Викладач Жигалло Т.В.
Диференціальна геометрія і топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Диференціальна геометрія (програма / силабус). Викладач – Ілляшенко В.Я., Антонюк О.П.
Топологія (програма / силабус). Викладач – Антонюк О.П.
Теорія ймовірностей та математична статистика (програма / силабус). Викладач – Кальчук І.В.
Функціональний аналіз (програма / силабус). Викладач Харкевич Ю.І.
Комплексний аналіз (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Програма педагогічної практики. Викладач – Падалко Н.Й.
Програма виробничої практики зі спеціалізації. Викладач Жигалло К.М.
Основи екології (силабус). Викладач - Цьось О.О.
Основи економічної теорії (силабус). Викладач - Шворак А.М.
Філософські основи геометрії (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Варіаційне числення (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Методи оптимізації (програма / силабус). Викладач – Піддубний О.М.
Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів (програма / силабус). Викладач – Чичурін О.В.
Історія математики (програма / силабус). Викладач Гембарська С.Б.
Педагогіка (Сучасні педагогічні технології. Методика виховної роботи) (програма). Викладач – Бартків О.С.
Педагогіка (силабус). Викладач – Бартків О.С.
Психологія (силабус). Викладач - Дмитріюк  Н.С.
Вибрані питання математичного аналізу (програма). Викладач – Федуник-Яремчук О.В.
Наукові основи шкільного курсу математики (програма). Викладач – Антонюк О.П.
Вибрані питання елементарної математики м/с (силабус). Викладач - Антонюк О.П.
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма ''Асистентська практика''. Викладач - Падалко Н.Й. 
Робоча програма ''Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії''. Викладач - Ілляшенко В.Я. 
Робоча програма ''Геметричні перетворення''. Викладач - Кравчук О.М. 
Робоча програма ''Додаткові розділи елементарної математики''. Викладач - Ковальчук І.Р. 
Робоча програма ''Дослідження операцій''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Комбінаторні задачі та складність обчислень''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Математична економіка''. Викладач - Товкач Р.В. 
Робоча програма ''Методи розв’язування олімпіадних задач''. Викладач - Байсалов Д.У., Бушев Д.М. 
Робоча програма ''Методика навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності''. Викладач - ПадалкоН.Й. 
Робоча програма ''Методологія та організація наукових досліджень''. Викладач - Абдуллаєв Ф.Г. 
Робоча програма ''Методологія та філософія математики''. Викладач - Швай О.Л. 
Робоча програма ''Науковий семінар з математики та методики навчання математики''. Викладач - Падалко Н.Й
Робоча програма ''Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Переддипломна практика''. Викладач - Жигалло К.М. 
Робоча програма ''Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання''. Викладач - Кальчук І.В.
Робоча програма ''Статистичні методи в економіці та фінансах''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Теорія випадкових процесів''. Викладач - Кальчук І.В. 
Робоча програма ''Тригонометрія та її застосування''. Викладач - Піддубний О.М. 
Робоча програма ''Фінансова та актуарна математика''. Викладач - Ханін О.Г. 
Робоча програма ''Функціональні рівняння та методи їх розв'язання''. Викладач - Піддубний О.М.
 
Методологія та філософія математики: силабус нормативної навчальної дисципліни. Викладач - Швай О.Л.
Додаткові розділи елементарної математики (програма). Викладача - Кальчук І.В.
Прикладна математика
arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач - Швай О.Л. (заочна форма)
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
 
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
 
Комп'ютерні науки
arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач - Швай О.Л. (заочна форма)
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
 
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
 
arrow
Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін

Візуальне програмування
Функціональне програмування мовою Haskell
Програмування мовою Swift
Програмування мовою Python
JavaScript-технології
Веб-розробка на мові PHP
Крос-платформне програмування
Основи програмування мобільних додатків
Java-технології
Розробка додатків на платформі .Net
Вибрані математичні моделі
Основи комп’ютерної та інженерної графіки
Дизайн та розробка комп’ютерних ігор
Основи 3D-моделювання
Створення графічних моделей та анімацій
Програмування для хмарних сервісів
Хмарні технології та сервіси
Платформа Microsoft Azure
Основи штучного інтелекту
Основи комп’ютерної вірусології
Основи криптографічного захисту
Програмування криптографічних алгоритмів та методів
Основи тестування програмного забезпечення
Адміністрування операційних систем та мереж
Адміністрування системи дистанційного навчання Moodle
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма “Технології та засоби консолідації інформації”. Викладач – Собчук О.М, Павленко Ю.С.
Робоча програма “Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях”. Викладач – Кузьмич О.І., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”. Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Інтелектуальний аналіз даних”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації”. Викладач – Глинчук Л.Я, Булатецька Л.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Проектування та адміністрування корпоративних мереж”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Прикладна дискретна математика”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Системна оптимізація та основи логістики”. Викладач – Гайдай С.І.
Мультипроцесорні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Проектування та адміністрування корпоративних мереж: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.

 

Середня освіта (Інформатика)
arrow
Програми, силабуси
Програма "Програмування та підтримка веб-застосувань". Викладач - Павленко Ю.С.  
Робоча програма "Програмування". Розробник - Гришанович Т.О.
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Системне програмування та операційні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Крос-платформне програмування : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В.
Прикладне програмування мобільних систем : програма вибіркової навчальної дисципліни. Викладач – Булатецька Л. В. 
Архітектура обчислювальних систем: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма "Алгоритми та структури даних". Розробник - Гришанович Т.О.
Робоча програма "Програмування та підтримака веб-застосувань".Розробник - Павленко Ю.С.
Робоча програма "Алгебра і геометрія". Викладач -Волошина Т.В.
Робоча програма "Дискретна математика". Викладач Швай Л.О.
Робоча програма "Математичний аналіз". Викладач - Федуник-Яремчук О.В., Ковальчук І.Р.
Алгебра і геометрія (силабус). Викладач - Волошина Т.В.
Дискретна математики (силабус). Викладач - Швай О.Л.
Спецкурс Безпека Web - ресурсів та додатків  (силабус). Викладач - Яцюк С. М.
Теорія ймовірностей та математична статистика (силабус). Викладач - Хомяк М. Я.
Вступ до фаху  (силабус). Викладачі - Юнчик В. Л., Яцюк С. М.
Прикладне програмне забезпечення та хмарні технології 1 курс (силабус). Викладач - Юнчик В. Л.
Прикладне програмне забезпечення та хмарні технології 2 курс (силабус). Викладач - Юнчик В. Л.

 

arrow
Вибіркові дисципліни
arrow
Програми, силабуси
Робоча програма “Технології та засоби консолідації інформації”(Середня освіта). Викладач – Собчук О.М, Павленко Ю.С.
Робоча програма “Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях”(Середня освіта). Викладач – Кузьмич О.І., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”(Середня освіта). Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту”. Викладач – Гришанович Т.О., Павленко Ю.С.
Робоча програма “Інтелектуальний аналіз даних”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації”. Викладач – Глинчук Л.Я, Булатецька Л.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”. Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Мультипроцесорні системи”(Середня освіта). Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Проектування та адміністрування корпоративних мереж”(Середня освіта). Викладач – Булатецький В.В.
Робоча програма “Прикладна дискретна математика”. Викладач – Собчук О.М.
Робоча програма “Системна оптимізація та основи логістики”. Викладач – Гайдай С.І.
Мультипроцесорні системи: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Проектування та адміністрування корпоративних мереж: програма нормативної навчальної дисципліни. Викладач – Булатецький В.В.
Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки (силабус). Викладач - Яцюк С. М.
Web-технології розробки навчальних систем  (силабус). Викладач - Яцюк С. М.
arrow
Наші зустрічі


 7 жовтня 2021 року на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася зустріч викладачів та здобувачів освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика) з учителем математики Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області», заслуженим учителем України Коць Тамарою Григорівною. Тамара Григорівна перебувала в університеті як стейкхолдер з метою удосконалення освітньо-професійної програми зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика). Відкрила зустріч гарант ОП доцент Швай О.Л., яка наголосила на важливості підготовки сучасного вчителя, який володіє компетентностями, закладеними в новий професійний стандарт вчителя. Зустріч із Тамарою Григорівною була надзвичайно інформативною, адже педагог ділилася з нами своїми напрацюваннями. Вона наголосила на важливості міжпредметних зв’язків, розповіла про проведення нестандартних бінарних уроків.


23 вересня 2021 р. відбулася зустріч здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) з гарантом освітньо-професійної програми  першого (бакалаврського) рівня.

В ході зустрічі було обговорено індивідуальну навчальну траєкторію студентів, зокрема процедуру обрання вибіркових дисциплін у 2021-2022 навчальному році.
Разом зі здобувачами було обговорено освітньо-професійну програму «Середня освіта. Інформатика» її фокус, особливості та спрямування відповідно до професійного стандарту.


26 травня 2021 р. відбувся міський семінар «Особливості і тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя», присвячений обговоренню освітніх програм, згідно з якими відбувається підготовка майбутніх учителів.

Щодо теоретичної та практичної підготовки таких фахівців під час зустрічі дискутували запрошені професіонали-практики з провідних освітніх закладів м. Луцька: директор КЗ «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області» Віктор Цейко; заступник директора з навчально-виробничої роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Олена Пуш; учитель інформатики КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Ярослав Волинець; доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО Тетяна Трачук; викладачі інформатики Луцького педагогічного коледжу Лариса Констанкевич, Тарас Лехіцький, Мар’яна Радкевич; викладач математики Луцького педагогічного коледжу Віктор Корнелюк.

Завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Марія Хомяк представила освітню програму «Середня освіта. Інформатика», яка розроблена проєктною групою фахівців на чолі з гарантом ОПП – деканом ФІТіМ, доцентом Світланою Яцюк.

Педагоги взяли участь в обговоренні ОПП; націлили на шляхи розв’язання основних проблем при підготовці фахівців; вказали на особливості та тенденції підготовки вчителів інформатики та математики; запропонували цінні рекомендації та поради щодо формування фахових компетентностей і результатів навчання наших здобувачів вищої освіти.

Детальніше за посиланням 1

Детальніше за посиланням 2


22 квітня 2021 року відбулася зустріч декана факультету інформаційних технологій і математики ВНУ імені Лесі Українки доц. Світлани Яцюк, завідувачів кафедр: теорії функцій та методики навчання математики - доц. Світлани Гембарської, комп'ютерних наук та кібербезпеки Тетяни Гришанович, математичного аналізу та статистики- доц. Оксани Мекуш, загальної математики та методики навчання інформатики доц. Марії Хомяк, а також гарантів та представника групи забезпечення освітніх програм бакалавра цих кафедр: доц. Тетяни Волошиної, доц. Інни Кальчук, доц. Ольги Швай з начальником навчального відділу Любов Заєць та в.о. начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки Наталією Балабухою. 

Зустріч була присвячена різним питанням щодо особливостей освітньо-професійних програм та навчальних планів, а також було обговорено робочі моменти майбутніх акредитацій спеціальностей факультету ФІТІМ.

 Детальніше за посиланням


1111

5 квітня 2021 року студенти спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки та 014 Середня освіта (Інформатика) взяли участь в он-лайн зустрічі із ІТ Академією SoftServe.

У програмі заходу розглядалися наступні питання:

 • API Economy і чому це перспективно.
 • Для чого створювати API.
 • Хто такі System Integration Engineers.
 • Які перспективи росту цього напрямку.
 • Твої кроки на шляху до System Integration Engineer.

Студенти отримали цікаву та корисну для себе інформацію та розглянули нові перспективи для себе.


1111

01.04.21 студенти ФІТіМ долучилися до надзвичайно цікавої і пізнавальної розмови з представником компанії Comarch Олексієм Соколовим Head of Delivery @ Comarch, PMO, Project/program manager (Польща).

Зустріч проходила в рамках соціально-освітнього проекту Школи ІТ професіоналів "ProfIT" при національному аерокосмічному університеті імені Жуковського (ХАІ). 

Тема розмови ,,МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЛІ".

Детальніше за посиланням

 


4

 

18 березня 2021 р. на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась зустріч студентів спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека та середня освіта (інформатика) із представником компанії Astound Романом Лободою. Темою зустрічі була «Перша робота в ІТ. З чого розпочати, якщо немає досвіду?». Спікер розповів про особливості практичної роботи в сфері інформаційних технологій, про пошук першого місця роботи, про особливості проведення інтерв’ю, особливо першого.

Детальніше за посиланням

 

 


12 лютого 2021 року відбулася он-лайн зустріч членів кафедри загальної математики та методики навчання інформатики з магістрами спеціальності Середня освіта (Інформатика) з метою організації навчально - наукового процесу та обговорення ОП. Формат відкритого діалогу допомагає не лише проінформувати студентів про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та варіативної складової освітньої програми, але й надати магістрам вичерпні відповіді на усі запитання щодо написання випускної магістерської роботи та можливості апробації результатів.

Детальніше за посиланням


9 лютого 2021 року на розширеному засіданні студради і старостату ФІТіМ відбулась відкрита розмова з деканом факультету інформаційних технологій і математики доц. СВІТЛАНОЮ ЯЦЮК.

Очільник факультету наголосила на тому, що саме студенти можуть брати активну участь в обговоренні  освітніх програм, вносити пропозиції, щодо їх змін,а також корекції в навчальних планах, націлила студентів на можливість вибору освітніх траєкторій.

Декан запросила студентів активніше взяти участь в опитуванні, націлила не соромитись і виражати свої пропозиції, щодо форм роботи викладачів і, щодо навчального процесу загалом, з метою його вдосконалення.

Декан  поділилася зі студентами радісною новиною про оновлення матеріально-технічної бази факультету:  наголосила про завершення ремонту в аудиторіях і закупівлю нових меблів для їх заповнення, вказала на оновлення технікою комп'ютерних класів, проінформувала про створення і наповнення приладами лабораторії ,,Захисту інформації". Відкриті розмови  студентів з адміністрацією факультету інформаційних технологій і математики вже стали традицією. Доступність деканату радує студентів і надихає їх до  співпраці і навчання.

  Детальніше за посиланням


іт

Про нову концепцію розвитку Штучного Інтелекту в Україні, прийняту сьогодні, та, загалом, чи є майбутнє Штучного Інтелекту в Україні?

Відповіді на ці та багато інших запитань ми почули 2.12.2020 о 18:00 на відкритій online лекції, серію яких організовує фундатор Школи ІТ-професвоналів "ProfIT", доцент кафедри штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ" ДМИТРО ЧУМАЧЕНКО.

Захід відбувся за участі студентів ФІТіМ Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Спікерам заходу був ОЛЕКСАНДР КРАКОВЕЦЬКИЙ - CEO @ DevRain, CTO @ ДонорUA, Microsoft AI most valuable professional.

Тема лекції надзвичайно цікава і актуальна. УКРАЇНА НА СВІТОВІЙ МАПІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

Детальніше за посиланням

 sbu1

3 листопада 2020 року  на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася лекція від стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами І – ІІ курсів спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта. Інформатика. Тема лекції: «Гібридні війни». Висвітлено поняття гібридних війн, їх основних елементів. В ході проведення лекції були обговоренні актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни. Розглядались питання правил протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України, форми та засоби ведення гібридної війни.

Детальніше за посиланням

Кібербезпека
arrow
Програми нормативних дисциплін: цикл загальної підготовки

Українська мова (за професійним спрямуванням) (програма / силабус). Викладач - Локайчук С. М., Нестерчук О.Г.
Україна в європейському історичному та культурному контекстах: (силабус). Викладач – Рудянин І. П.
Історія та культура України (програма). Викладач - Малеончук Г.О.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (програма / силабус). Викладач - Лобанова С. І., Троцюк А.М.
Основи комп’ютерної фізики (силабус). Викладач – Федосов С.А.
Фізичне виховання (програма силабус І / силабус ІІ). Викладач – Мазурчук О.Т., Вольчинський А.Я.
Творчий феномен Лесі Українки (програма / силабус). Викладач – Данилюк-Терещук Т.Я., Маланій О.О.
Комп’ютерна дискретна математика (силабус). Викладач – Швай О.Л.
Прикладна математика в ІТ-галузі (силабус). Викладач – Хом’як М.Я.
Сучасне програмне забезпечення та хмарні технології (програмасилабус). Викладач – Кузьмич О.І.
Організація баз даних та знань (програма / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач – Булатецька Л.В., Сачук Ю.В.
Новітні інформаційні технології для аналізу і обробки даних (силабус 2020 / силабус ІІ курс). Викладач – Мамчич Т.І.
Сучасні методи обчислень (силабус / силабус 2020). Викладач – Сачук Ю.В.
Теорія інформації та кодування (програма / силабус / силабус 2020). Викладач - Сачук Ю.В., Падалко А.М.
Вступ до спеціальності (програма). Викладач – Сачук Ю.В.
Вища математика (програма). Викладач – Ханін О.Г.
Дискретна математика (програма). Викладач - Швай О.Л.
Фізика (програма / силабус 2018 / силабус 2019). Викладач - Полетило С.А.
Основи національної безпеки: (програма). Викладач - Денисюк В.І.
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці: (програма / силабус). Викладач - Новосад О.В.
Математична теорія ризиків (силабус). Викладач – Прус Р.Б.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (програма). Викладач - Соліч К.В.
Інформаційні технології та системи (програма). Викладач - Антонюк Б.П.
Економічна теорія (програма). Викладач - Матвійчук Н.М.
Математичний аналіз (програма). Викладач - Ковальчук І. Р.
Алгоритмізація та програмування (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Бази даних та знань (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Теорія ризиків (програма / силабус). Викладач - Мамчич Т.І., Прус Р.Б.
Основи менеджменту (програма). Викладач - Білецька К.В.

 

arrow
Програми нормативних дисциплін: цикл професійної підготовки

Вступ до фаху (силабус). Викладач – Сачук Ю.В.

Нормативно-правова база кібербезпеки (силабус). Викладач – Колб О. Г.

Вступ до програмування (силабус). Викладач – Головін М.Б.

Математичні основи криптографії (силабус). Викладач – Волошина Т.В.

Архітектура комп’ютерних систем та схемотехніка (силабус / силабус 2020). Викладач – Булатецький В.В.
Проектування мікроконтролерних систем та основи мехатроніки (силабус). Викладач - Новосад О.В.
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. (силабус). Викладач - Прус Р.Б.
Моделювання та безпека соціальних процесів (силабус 2017 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Кузьмич О.І.
Організаційне забезпечення захисту інформації (силабус). Викладач - Прус Р.Б.
Системний аналіз та прогнозування (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Кузьмич О.І.
Теорія ризиків інформаційної безпеки (силабус). Викладач - Прус Р.Б.
Технології програмування захищених систем (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Прус Р.Б.

Діагностика шкідливого програмного забезпечення (силабус ) Викладач – Глинчук Л.Я. 

Системи моніторингу загроз (силабус). Викладач - Острей О.Р.

Комп'ютерні мережі (програма / силабус). Викладач - Головін М.Б.
Криптографічний та стеганографічний захист інформації (силабус). Викладач – Головін М.Б.
Програмування скрипковими мовами (силабус (2 курс) / силабус (3 курс) / силабус 2020). Викладач – Павленко Ю.С., Гришанович Т.О.

Криптоаналіз (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Глинчук Л.Я. 

Технічний захист інформації (програма / силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Глинчук Л.Я.
Безпека інфраструктури комп’ютерних мереж (силабус). Викладач – Пасічник В.В.
Захист інформації в операційних системах (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Марчук М.В. 
Безпека web-ресурсів та додатків (програма / силабус 2019/ силабус 2020). Викладач - Сачук Ю.В., Яцюк С.М. 
Комплексні системи захисту інформації (програма / силабус 2017 / силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач - Сачук Ю.В., Марчук М.В. 
Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів (силабус 2018 / силабус 2019 / силабус 2020). Викладач Кузьмич О.І.
Комп'ютерна графіка та мультимедійні технології (силабус). Викладач – Новосад О.В.
Модульне програмування (С++): (програма 2019 / силабус). Викладач – Глинчук Л.Я.Головін М.Б.
Теорія ймовірності та математична статистика (програма). Викладач - Мекуш О.Г.
Організаційне та правове забезпечення захисту інформації (програма). Викладач - Сачук Ю.В.
Основи криптографічного захисту інформації (програма / програма IV курс ). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Системний аналіз та прогнозування в контексті національної безпеки (силабус). Викладач - Кузьмич О.І.
Комп'ютерна криміналістика та штучний інтелект (силабус). Викладач - Марчук М.В.
Інформаційна безпека держави (програма / силабус). Викладач - Митко А.М.
Система охорони державної таємниці (програма). Викладач - Качковська Л.Р.
Психологія управління (програма). Викладач - Кульчицька А.В.
Курсова робота (силабус)
Курсова робота з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (силабус)
Курсова робота з інформаційної безпеки держави. Правила написання курсових робіт.  
Курсова зі спеціалізації.   Правила написання курсових робіт. 
Обчислювальна практика (програма / силабус)
Практика технологічна (програма / силабус)
Практика виробнича (програма / силабус)

 

arrow
Програми вибіркових дисциплін
PR-технології (програма). Викладач - Панишко Г.Т.
Системне програмування (силабус). Викладач – Булатецький В.В.
Філософія (програма). Викладач - Опейда Л.М.
Grid-системи і CAD-системи. (силабус 2018/ силабус 2019). Викладач - Пасічник В.В.
Захист персональних даних (програма). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Захист інформації в корпоративних мережах (програма). Викладач - Сачук Ю.В. 
Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів (програма). Викладач - Кузьмич О.І.
Системи моніторингу загроз (програма). Викладач - Глинчук Л.Я. 
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки (програма / силабус). Викладач - Денисюк В.І., Колб О.Г.
Комп'ютерна безпека (програма / силабус). Викладач - Сачук Ю.В. 
Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж (силабус). Викладач - Пасічник В.В.
Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу (програма / силабус). Викладач - Прус Р.Б.
Діагностика шкідливого програмного забезпечення (програма). Викладач – Глинчук Л.Я. 
Технічні засоби охорони об'єктів (силабус), (силабус, силабус). Викладач – Новосад О.В.
Безпека життєдіяльності та охорона праці (програма). Викладач – Кащирець В.В.
Соціологія (програма). Викладач - Любчук В.В.
Основи діловодства (програма). Викладач – Качковська Л.Р.
Політологія (програма). Викладач – Панишко Г.Т.
Системи запису та відтворення інформації (силабус). Викладач – Новосад О.В.
Безпека інформаційних і комунікаційних систем: анотація  курсу 
Міжнародна безпека: анотація  курсу
Економічна безпека держави і підприємництва: анотація  курсу
Міжнародні інформаційні відносини: анотація  курсу
Міжнародне право інформаційної безпеки: анотація  курсу
Спеціалізоване програмне забезпечення та  кібероперації: анотація  курсу
Комп’ютерна стенографія: анотація  курсу
Проектування мікроконтролерних систем та основи мехатроніки: анотація  курсу
Системи забезпечення інформаційної безпеки держави: анотація  курсу
Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж: анотація  курсу
Екологічна безпека: анотація  курсу
Загальна соціологічна теорія: анотація  курсу
Основи екології: анотація курсу
Політичні інститути та процеси: анотація курсу
Логіка: анотація курсу.
Основи права: анотація курсу.
WEB програмування: анотація курсу
Електронна демократія: анотація курсу
Технології 3D-моделювання: анотація курсу
arrow
Вибіркові дисципліни НП-2020
Організація та обробка електронної інформації
Захищені системи електронного документообігу
Основи електроніки
Математична логіка та теорія алгоритмів
Програмування
Алгоритми та структури даних
Технології веб-верстки
Інженерна графіка
Цифрова обробка сигналів та зображень
Стандарти інформаційної безпеки
Операційні системи
Системи запису та відтворення інформації
Функціональне програмування мовою Haskell
Програмування мовою Python
Системне програмування
Автоматизовані системи збору даних
JavaScript-технології
Технічні засоби охорони об’єктів
Аудит інформаційної безпеки
Захист персональних даних
Основи програмування мобільних додатків
Розробка додатків на платформі .Net
Програмно-апаратне забезпечення та захист мобільних пристроїв
Робототехніка
Вибрані математичні моделі в соціальних науках
Аналіз даних за допомогою мови R
Вибрані математичні моделі
Програмування для хмарних сервісів
Хмарні технології та сервіси
Платформа Microsoft Azure
Безпека хмарних сервісів
Основи штучного інтелекту
Технології машинного навчання
Основи комп’ютерної вірусології
Безпека електронних платіжних систем
Захист інформації в банківських системах
Програмування криптографічних алгоритмів та протоколів
Основи тестування програмного забезпечення
Безпека баз даних
Адміністрування операційних систем та мереж
Проектування користувацьких інтерфейсів
Моделі організації розмежування ролей та прав в ІС
arrow
Договори про співпрацю
Договір з Центром жіночих ініціатив Марія
Договір з Луцьким ІТ-кластером
Договір з LODZ UNIVERSITY
Договір з Міжнародною фундацією виборчих систем
Договір з ФОП Стецько Я.П.
Договір з Волинською ОДА
Договір з ПП Бондар І.М.
Договір з Приватним підприємством Інтелектуальні телекомунікаційні технології
Договір з охоронною фірмою Скорпіон пульт
Договір про співпрацю з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача.
Меморандум про співпрацю та партнерство з Департаментом кіберполіції Національної поліції України.
Меморандум про співробітництво з університетом  Миколая Коперника в Торуні
Угода з Брестським державним технічним університетом
Договір з Веб-студією "WebMaesto"
Договір про співпрацю з  академією імені Яна Длугоша в Ченстохові
Договір про співпрацю з університетом імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
Меморандум про організацію взаємодії з СБУ
Угода про співпрацю з  Поморською академією в Слупську
arrow
Наші зустрічі

111

7 квітня 2021 р. відбувся он-лайн Майстер-клас професіоналів Веб-студії WebMaesto для студентів спеціальності 125 Кібербезпеки факультету інформаційних технологій і математики. Представники Веб-студії Олександр Слупко та Віталій Приходько розповіли студентам цікаву та корисну інформації щодо організації безпеки Веб-ресурсів та додатків. Студенти задоволені та з нетерпінням чекають подібних заходів.

 

 


1111

5 квітня 2021 року студенти спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки та 014 Середня освіта (Інформатика) взяли участь в он-лайн зустрічі із ІТ Академією SoftServe.

У програмі заходу розглядалися наступні питання:

 • API Economy і чому це перспективно.
 • Для чого створювати API.
 • Хто такі System Integration Engineers.
 • Які перспективи росту цього напрямку.
 • Твої кроки на шляху до System Integration Engineer.

Студенти отримали цікаву та корисну для себе інформацію та розглянули нові перспективи для себе.


1

2 квітня 2021 року відбулася он-лайн зустріч представників компанії SoftServe із студентами спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека, прикладна математика та викладачами факультету інформаційних технологій та математики. Представили компанію Малаш Катерина, ментор ІТ-академії SoftServe у місті Рівне, та маркетолог Наталія Холодова.

Детальніше за посиланням

 

 


1111

01.04.21 студенти ФІТіМ долучилися до надзвичайно цікавої і пізнавальної розмови з представником компанії Comarch Олексієм Соколовим Head of Delivery @ Comarch, PMO, Project/program manager (Польща).

Зустріч проходила в рамках соціально-освітнього проекту Школи ІТ професіоналів "ProfIT" при національному аерокосмічному університеті імені Жуковського (ХАІ). 

Тема розмови ,,МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЛІ".

Детальніше за посиланням

 


2

23 березня 2021 року відбулася зустріч представників компанії Astound Commerce із викладачами кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки. Представляли компанію Мєдвєдєв Артем (Training&Development Manager), Костянтин Яковчук (Frontend Development Manager), Михайло Собко (Web Development Manager) та Катерина Денисевич (HR спеціаліст в Луцькому офісі Astound Commerce).

Детальніше за посиланням

 


22

23 березня 2021 року відбулась зустріч студентів спеціальності Кібербезпека з представником фірми «Скорпіон пульт».

Студентам було представлено основні засоби, які використовуються для організації охорони певних об’єктів, вказано було на особливості проектування, монтажу, налагодження та обслуговування систем обмеженого доступу та відео спостереження.

Детальніше за посиланням

 


4

 

18 березня 2021 р. на факультеті інформаційних технологій і математики відбулась зустріч студентів спеціальностей комп’ютерні науки, кібербезпека та середня освіта (інформатика) із представником компанії Astound Романом Лободою. Темою зустрічі була «Перша робота в ІТ. З чого розпочати, якщо немає досвіду?». Спікер розповів про особливості практичної роботи в сфері інформаційних технологій, про пошук першого місця роботи, про особливості проведення інтерв’ю, особливо першого.

Детальніше за посиланням

 

 


5

12 березня 2021 р. для студентів ІБ-26, у рамках проходження навчальної практики, була проведена зустріч з адміністратором систем служби інформаційно-технічного забезпечення ПрАТ "ВолиньГоловПостач" Остреєм С.В. Студенти ознайомилися з колом обов'язків фахівців з інформаційної безпеки підприємства (які інтегровані у посадові обов'язки адміністратора систем на даному підприємсті). Було наочно розглянуто принцип дії та віддалене управління системами відеонагляду. Студенти отримали рекомендації щодо навчання та професійного розвитку.

Детальніше за посиланням

гарант

11 грудня 2020 р. відбулась зустріч здобувачів освіти спеціальності 125 Кібербезпека із деканом факультету інформаційних технологій і математики Яцюк С.М., гарантом освітньої програми Прус Р.Б. та членами групи забезпечення Сачуком Ю.В. та Новосадом О.В.

В ході зустрічі було обговорено індивідуальну навчальну траєкторію студентів, зокрема процедуру обрання вибіркових дисциплін у 2021-2022 навчальному році.

Разом зі здобувачами було обговорено освітньо-професійну програму «Інформаційна безпека» її фокус, особливості та спрямування відповідно до освітнього стандарту.

Детальніше за посиланням

іт

Про нову концепцію розвитку Штучного Інтелекту в Україні, прийняту сьогодні, та, загалом, чи є майбутнє Штучного Інтелекту в Україні?

Відповіді на ці та багато інших запитань ми почули 2.12.2020 о 18:00 на відкритій online лекції, серію яких організовує фундатор Школи ІТ-професвоналів "ProfIT", доцент кафедри штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ" ДМИТРО ЧУМАЧЕНКО.

Захід відбувся за участі студентів ФІТіМ Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Спікерам заходу був ОЛЕКСАНДР КРАКОВЕЦЬКИЙ - CEO @ DevRain, CTO @ ДонорUA, Microsoft AI most valuable professional.

Тема лекції надзвичайно цікава і актуальна. УКРАЇНА НА СВІТОВІЙ МАПІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

Детальніше за посиланням

Kiberpolis

20 листопада 2020 року було проведено семінар із залученням фахівців кіберполіції у Волинській області, зокрема підполковника Паленка А.В. та майора поліції Марицького А.О. для студентів спеціальностей 125 Кібербезпека та 122 Комп’ютерні науки факультету інформаційних технологій і математики. В ході семінару було обговорено актуальні питання діяльності структурних підрозділів кіберполіції в системи національної поліції України, основні напрямки діяльності у сфері протидії кіберзлочинам та кібербезпеки загалом. 

Детальніше за посиланням

sbu

10 листопада 2020 року представники Служби безпеки України у Волинській області розповідали студентам ІІІ - ІV курсів факультету інформаційних технологій і математики про інформаційні та інформаційно-психологічні операції та основні напрями щодо протидії негативному інформаційному впливу. В процесі обговорення висвітлювалися питання забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни та основні правила протидії гібридних агресій.

Детальніше за посиланням

sbu1

3 листопада 2020 року  на факультеті інформаційних технологій і математики відбулася лекція від стейкхолдерів (Служба безпеки України у Волинській області) зі студентами І – ІІ курсів спеціальностей 125 Кібербезпека, 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта. Інформатика. Тема лекції: «Гібридні війни». Висвітлено поняття гібридних війн, їх основних елементів. В ході проведення лекції були обговоренні актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни. Розглядались питання правил протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України, форми та засоби ведення гібридної війни.

Детальніше за посиланням

 

16

16 травня 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Особливості роботи в структурі СБУ "начальником сектору охорони державної таємниці Управління СБУ у Волинській області Т.Садовніком. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С. 


4

4 березня 2020 року відбулася дуже інформативна лекція SMM-менеджера компанії InternetDevels Марії Бурлак на тему "SMM: як правильно працювати із соціальними мережами". Лекторка поділилася своїм досвідом роботи у сфері social media marketing, зокрема зупинилася на таких корисних для студентів питаннях, як працевлаштування, початковий етап роботи у цій сфері, а також на основних аспектах організації та виконання проектів у цій галузі. Особисто мені вдалося деякою мірою систематизувати і доповнити свої знання у цій галузі, яка наразі переживає стрімкий розвиток.

Детальніше за посиланням 

17

17 лютого  2020 року. Сьогодні студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" прослухали цікаву і дуже пізнавальну лекцію керівника ІТ-компанії "Іdeil" Вадима Махомеда "Інструменти Google". 

Детальніше за інформацією у ЗМІ

10

10 лютого  2020 року. Сьогодні відбулася чергова відкрита лекція в рамках проекту "IT is True" Луцького IT-кластеру. Головний редактор інтернет-видання "Волинь Online" Мар’яна Метельська доповідала на тему "Обережно, фейк! Як відрізнити недостовірну інформацію у ЗМІ та соціальних мережах", ділилася журналістським досвідом і відповідала на численні питання щодо фейків, державної політики в інформаційній політиці та ін.

Детальніше за інформацією у ЗМІ

5

5 лютого 2020 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію на тему "ІТ-гігієна". Лектором виступив Віктор Левандовський, засновник ІТ-кластеру у Волинській області, директор луцької ІТ-компанії "InternetDevels". Незважаючи на канікулярний період, студенти спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" виявили бажання послухати цікавого лектора. Задекларованою темою діалог не обмежився. Було насправді корисно почути неординарний погляд на різні проблеми сучасного інформаційного суспільства. 

Детальніше за посиланням у ЗМІ.

51

5 листопада 2019 року на факультеті історії, політології та національної безпеки було проведено лекцію для спеціальностей "Кібербезпека" та "Державна безпека" на тему "Основні методи інформаційної війни РФ проти України" полковником, заступником начальника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки управління СБУ у Волинській області М.Барановим. Організатор - старший викладач кафедри національної безпеки, кандидат політичних наук Майко Т.С.


22

В рамках вивчення навчального курсу «Інформаційний менеджмент» 22 травня 2019 року відбулася лекція на тему «Облік інформації на торговому підприємстві та захист даних на базі програмного комплексу «1С Предприятие 8.3», яку провів запрошений експерт з обліку даних - головний програміст компанії «Мегатон» Кузьмич І.Ф. зі студентами 3-го курсу групи УІБ-36 . Дякуємо Ігору Федоровичу за змістовну лекцію, а студентам за зацікавленість та увагу!

Детальніше за посиланням

 

arrow
Ресурси бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки

За даним посиланням ви можете отримати інформацію про наявні у бібліотеці друковані джерела інформації, які варто використовувати при вивченні навчальних дисциплін за освітньою програмою "Інформаційна безпека"

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційна сторінка бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки, де можна ознайомитися з переліком послуг, які надає наша бібліотека

arrow
Кадрове забезпечення ОП "Інформаційна безпека"
arrow
Аналіз тенденцій розвитку спеціальності Кібербезпека - закордонний досвід
arrow
Інформація про випускників
Сертифікатні курси

Факультет інформаційних технологій і математики забезпечує проходження наступних сертифікатних курсів:

 

Програмування та адміністрування веб-сайтів

Комп’ютерна графіка та верстка поліграфічної продукції

Основи веб-дизайну та веб-програмування

Силабуси загальноуніверситетських дисципліни

Інформаційні технології в галузі знань:

08 Право;
10 Природничі Науки;
19 Архітектура та будівництво;
09 Біологія;
20 Аграрні науки та продовольство;
16 Хімічна та біоінженерія;
05 Соціальна та поведінкові науки,
01 Освіта/Педагогіка;
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки
03 Гуманітарні науки (035 Філологія)
05 Соціальні і поведінкові науки

Інформаційні технології в освіті:

Середня освіта. Польська мова;
Корекційна психопедагогіка та логопедія;
Середня освіта. Українська мова та література. Світова література;
Середня освіта. Історія, правознавство;
Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини;
Середня освіта. Природничі науки;
Середня освіта. Географія. Економіка;
Середня освіта. Фізична культура;
Середня освіта. Географія. Економіка

Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності:

24 Сфера обслуговування
10 Природничі науки
Вступнику
arrow
Правила прийому
arrow
Вступ на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 111 МАТЕМАТИКА

Освітня програма «Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Математик. Фахівець-аналітик з математичного моделювання.

Працевлаштування:

 • молодший науковий співробітник (математика);
 • математик;
 • асистент;
 • вчитель середнього навчально-виховного закладу.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти.

Працевлаштування:

 • молодший науковий співробітник (математика);
 • математик;
 • асистент;
 • вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання);
 • викладач (методи навчання);
 • педагог-організатор.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 35 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Інформатика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель інформатики та математики. Фахівець з інформаційних технологій.

Працевлаштування:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу; ·
 • викладач професійно-технічного навчального закладу; ·
 • викладач професійного навчально-виховного закладу; ·
 • викладач-стажист; ·
 • лаборант (освіта); ·
 • технік-програміст; ·
 • асистент вчителя; ·
 • методист позашкільного закладу; ·
 • вчитель математики та інформатики; ·
 • викладач вищого навчального закладу; ·
 • фахівець з інформаційних технологій; ·
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; ·
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм; ·
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Фахівець з інформаційних технологій. Викладач-стажист

Працевлаштування:

 • адміністратор бази даних
 • адміністратор системи
 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
 • програміст (бази даних)
 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
 • програміст прикладний
 • інженер із застосування комп'ютерів
 • інженер-дослідник
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • викладач університетів та вищих навчальних закладів
 • викладач середніх навчальних закладів, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ.

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

Спеціальність 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма «Інформаційна безпека»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Фахівець з організації інформаційної безпеки.

Працевлаштування:

 • адміністратор баз даних;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки;
 • керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної);
 • професіонал із організації інформаційної безпеки;
 • керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації);
 • керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації);
 • фахівець (сфера захисту інформації).

Терміни і форми навчання: денна форма: 3 роки 10 місяців навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова;
 • математика;
 • іноземна мова або фізика, або хімія, або історія України або географія, або біологія.

 

arrow
Вступ на базі молодшого спеціаліста


 

arrow
Вступ у магістратуру

Спеціальність 111 МАТЕМАТИКА

Освітня програма «Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Математик. Викладач математики.

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з математики. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Математика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Викладач математики. Вчитель математики

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з математики. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Освітня програма «Середня освіта. Інформатика»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти. Аналітик комп’ютерних систем.

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з інформаційних технологій. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: Аналітик комп’ютерних систем. Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач комп’ютерних наук у закладах вищої освіти

Терміни і форми навчання: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання;

Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з інформаційних технологій. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


 

Лабораторії факультету
arrow
Центр науки про дані / The Center for Data Science

Центр науки про дані

ФІТІМ
Ми в соціальних мережах: