Перейти до основного вмісту
Пантік Василь Васильович
Пантік Василь Васильович
Декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я, кандидат наук із фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту.
Протидія коронавірусу COVID-19
Про нас
arrow
Історична довідка

Рік заснування - 1969. Згідно з наказом № 120 Міністерства освіти від 26.05.1969 р. було створено факультет фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту. У 1987 році на факультеті відкривається відділення початкової військової підготовки та військова кафедра, яку очолив полковник Б. М. Лукашевич.

У 1993 році військова кафедра була реорганізована, а студенти почали навчання за іншими спеціальностями. У 1993 році факультет став складовою Волинського державного університету імені Лесі Українки, а у 1994 році засновано інститут фізичної культури та здоров`я. У зв’язку із введенням у навчальних закладах України нових стандартів освіти Міністерства освіти і науки України у 2017 році інститут фізичної культури та здоров’я перейменовано у факультет фізичної культури, спорту та здоров’я.

Першим деканом факультету у 1969/1970 навчальному році за сумісництвом призначили декана педагогічного факультету доцента М. Куликівського. Пізніше деканами факультету фізичного виховання були доценти Б. Балько (1971 р.), В. Палига (1976 р.), старший викладач В. Фурман (1978 р.), доцент В. Завацький (1979 р.), який у 1993 році отримав звання професора, а у 1994 році – звання члена-коресподента УАНМП, професор О. Бузюн (1994 р.), професор Є. Приступа (1998 р.), доцент М. Мороз (1999 р.), доцент О. Бичук (2005 р.). З 2019 року факультет фізичної культури, спорту та здоров'я очолює доцент Василь Пантік.

Навчальний процес на факультеті забезпечують висококваліфіковані фахівців, серед яких 5 докторів наук, професорів (А. Цьось , Е. Вільчковський, Н. Бєлікова, А. Альошина, О. Бичук); 42 – кандидати наук, доценти, 2 – заслужені діячі науки і техніки України (проф. А. Цьось, проф. Е. Вільчковський), 4  - заслужені тренери України (доц. В. Яловик, доц. Р. Черкашин, А. Шевчук,     М. Мордик), 3 - заслужені працівники фізичної культури і спорту України  (доц. В. Яловик, доц. Р. Черкашин, А. Шевчук), 1 – суддя міжнародної категорії (А. Ковальчук), 14 – судді національної категорії, 10 – відмінників освіти.

За час існування факультету підготовлено понад 10 000 фахівців галузі. Серед випускників: 2 – заслужені діячі науки і техніки України, 28 – заслужені тренери України, 17 – заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 28 – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор, 6 – заслужені майстри спорту СРСР та України, 28 – майстри спорту України міжнародного класу, 370 – майстри спорту України, понад 5 000 учасників чемпіонатів України, Європи, світу, близько 1 400 переможців та призерів Всесвітніх універсіад, Кубків України, Європи та світу.

Пріоритетними напрямками роботи факультету є надання якісних освітніх послуг згідно  міжнародних стандартів, посилення наукового й спортивного престижу факультету, зміцнення інтелектуального потенціалу та конкурентоздатності випускників, системна модернізація й покращення матеріальної бази, подальше розширення присутності факультету в інформаційному просторі та пізнаваності на ринку освітніх послуг України та за кордоном, поглиблення ролі студентського самоврядування, збільшення й посилення практичної складової у навчанні, активна реалізація міжнародної академічної мобільності, запровадження та розвиток індивідуального, дистанційного й електронних форм навчання з використанням інноваційних наукових методик,  залучення вітчизняних і міжнародних інституцій з метою створення наукових центрів  тощо. 

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки є потужним регіональним центром науково-практичних та спортивних заходів різних рівнів.

arrow
Стратегічні пріоритети факуьлтету

Основними стратегічними пріоритетами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я для здійснення освітньої діяльності за вказаними напрямками є: формування мотивації до занять фізичними вправами і спортом, здорового способу життя студентської молоді, створення належної матеріально-технічної бази, використання сучасних інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі та у спортивно-масовій роботі, підготовка фахівців у сфері фізичного виховання і спорту й спортсменів високого класу, інтеграція у Європейське освітнє та наукове середовище.

Нині факультет фізичної культури, спорту та здоров’я здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» (ОПП "Середня освіта. Фізична культура"), 017 «Фізична культура i спорт» (ОПП "Фізична культура і спорт") першого (бакалаврського) та другого (магістерскього) рівнів, де навчається 615 студентів стаціонарної та 248 – заочної форм навчання. 

Сьогодні факультет веде активне міжнародне співробітництво у науковій, навчальній та спортивній діяльності із закладами вищої освіти Білорусі (Поліський державний університет, м. Пінськ), Польщі (Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова; Університет Яна Кохановського в Кєльцах, філія в Пйотркові Трибунальському; Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ), Словаччини (Університет Павла Йозефа Шафаріка в Кошицах), Чехії  (Університет Яна Евангеліста Пуркінє в Усті над Лабем). 

На факультеті функціонують спортивні школи, де здійснюють підготовку висококваліфікованих спортсменів:

 • волейбольна жіноча команда вищої ліги «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - заслужений тренер України Богуслав Галицький;
 • чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Старий Луцьк - університет» - тренери: Володимир Журжій та Дмитро Чайковський;
 • чоловіча баскетбольна команда першої ліги «Університет-ОДЮСШ» - тренер: Петро Глушко;
 • східні єдиноборства - заслужений тренер України Микола Мордик;
 • веслування на байдарках і каное - заслужені тренери України Анднрій Шевчук та Федір Семенюк;
 • легка атлетика (метання) – заслужений тренер України Роман Черкашин;
 • легка атлетика (ходьба) – заслужений тренер України Володимир Яловик та Олена Борисюк;
 • лижні гонки (біатлон) – майстер спорту України з поліатлону Микола Поліщук;
 • середньовічні бої клуб 

Активно залучаємо студентів, викладачів та громадськість до різного роду заходів, культурного, мистецького, наукового та спортивного напрямків, інформуємо про зроблену роботу та анонси заходів на інтернет ресурсі нашого вузу.

 

arrow
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я займає одне з провідних місць у науковій діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 1998 р. по 2000 р. в інституті працювала спеціалізована вчена рада К 32.051.02 за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. За її період викладачами інституту фізичної культури та здоров'я захищена 21 кандидатська дисертація.

У 2009 р. в інституті створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

При факультеті діють наукові школи докторів наук, професорів Цьося А. В., Вільчковського Е.С., Бєлікової Н.О., Альошиної А.І., у яких здійснюється написання докторських та кандидатських дисертацій.

На факультеті видається журнал  «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві». Журнал є фаховим виданням України ( від 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747). Із 2010 року видання зареєстроване в міжнародному центрі ISSN. ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print). Журнал є рецензованим міжнародним науковим виданням, який охоплює широку сферу досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень.

Науковці нашого вишу мають змогу публікувати свої дослідження та вивчати передовий світовий досвід спортивної науки у провідних фахових виданнях Польщі, зокрема у журналі «Physical Activity Review». Головний редактор видання, заступник директора інституту фізичного виховання, туризму та фізіотерапії університету імені Яна Длугоша професор Яцек Вонсік. Видання ідентифікується у наукометричних базах (Web of Science Core (ESCI),  Scopus). В журналі  можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Видавці запропонують авторам публікувати емпіричні та теоретичні роботи фізичного виховання та суміжних дисциплін, соціальних наук і наук про здоров'я, які представляють собою міждисциплінарний підхід.

Запрошує також науковців до співпраці і щоквартальне наукове видання « Sport i turystyka ». Головний редактор, професор Елігіуш Мололєпши (Eligiusz Małolepszy dr hab. prof. UJD. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska (e.malolepszy@ujd.edu.pl)). Роботи рецензуються та публікуються на польській мові та офіційними мовами конференції.

На факультеті функціонує аспірантура за двома спеціальностями:

 • 014 «Середня освіта (фізична культура)»
 • 017 «Фізична культура і спорт»
arrow
Відомі випускники

За роки існування факультет підготував понад 10 000 висококваліфікованих фахівців фізичної культури та спорту: 17 професорів;  78 доцентів; 67 кандидатів наук; 2 заслужених діячів науки і техніки; 21 учасника олімпійських та паралімпійських ігор; 19 заслужених тренерів України; 28 майстрів спорту України міжнародного класу та 370 майстрів спорту України; тисячі учасників і переможців чемпіонатів України, Європи, світу...

Заслужені вчителі України, переможці конкурсу “Вчитель року України”:

Людмила Довганюк, Наталія Денисенко, Юрій Волинець.

Заслужені працівники фізичної культури:

Володимир Яловик, Роман Черкашин, Микола Авраменко, Андрій Шевчук, Валентина Борисюк, Богуслав Галицький, В'ячеслав Грозний, Володимиро Довганюк, Володимир Дручик, Василь Шевчук,  Микола Зайченко, Анатолій Кліш, Ігор Малинський, Альберт Мікоян, Володимир Новосад, Оксана Рожок, Володимир Тарасюк, Володимир Тонконог, Петро Чикида.

Заслужені тренери України:

Володимир Яловик, Роман Черкашин, Микола Авраменко, Микола Мордик, Андрій Шевчук, Роман Повх,  Леонід Педик, Володимир Байсарович, В'ячеслав Болотін, Степан Борисюк, Богуслав Галицький, В'ячеслав Грозний, Анатолій Долинський, Валерій Дружинович, Роман Карпюк, Олег Камерілов, Віталій Кварцяний, Віктор Ковальов, Анатолій Корнієвський, Ростислав Ланевич, Володимир Левчук, Ігор Малинський, Анатолій Мілехін, Микола Миронюк, Ольга Мухаметаліна, В'ячеслав Паліївець, Олександр Платонов, Василь Прохорук, Сергій Пучков, Юрій Савчук, Сергій Сацик, Вікторія Свереда, Федір Семенюк, Олег Хом'як.

Заслужені майстри спорту СРСР та України:

 • Лужний Олег – заслужений майстер спорту СРСР, член збірної СРСР з футболу, гравець команд “Динамо” (Київ), “Арсенал” (Лондон);
 • Тимощук Анатолій – заслужений майстер спорту України, член збірної команди України, капітан команди “Шахтар” (Донецьк), гравець ф/к “Зеніт” (Росія); Баварія (Мюнхен),
 • Водоп’янова Тетяна – заслужений майстер спорту, призер чемпіонату світу з біатлону;
 • Петрова Олена – заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор в Нагано,
 • Розтока Андрій – заслужений майстер спорту дворазовий чемпіон світу та Європи, чемпіон Параолімпійських ігор, чемпіон Кубка світу,
 • Гудзь Людмила – бронзовий призер Олімпійських ігор в Барселоні (гандбол).

Понад 26 майстрів спорту України міжнародного класу та 360 майстрів спорту України:

 • Савчук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Сіднеї, призер Всесвітньої універсіади;
 • Чупринін Кирило – майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї;
 • Миронюк Надія — майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи, учасник Олімпіади в Пекіні;
 • Боровська (Прокопук) Надія – майстер спорту України міжародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Головницький Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з кросу;
 • Оксентюк Сергій – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з бігу на 100 км;
 • Омельченко Юрій – майстер спорту України, чемпіон світу зі спортивного орієнтування;
 • Будиловська (Мудрик) Жанна – майстер спорту України, призер кубка Європи;
 • Коб Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Повх Марія — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Джима Валентин - майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Петрова Олена — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Водопянова Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Нагано;
 • Гудзь Людмила — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Барселоні;
 • Шафар Віталій — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Лондоні;
 • Банзерук Іван — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Мирончук Валентина — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Яновська Олена – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Папежук Ірина – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Цьось Олена – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Беломоїна Яна – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Булковський Андрій – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики;
 • Попович Микола – майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Калитка Світлана – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Касарда Ольга – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Альошина Алла Іванівна – майстер спорту СРСР із спортивного орієнтування;
 • Мальцева Алла – майстер спорту СРСР із спортивної гімнастики;
 • Войнаровська Наталія – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Мацкевич Нінель – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Іванюк Ольга — майстер України з велоспорту;

Значними є результати студентів-важкоатлетів:

 • Гарбар Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Лавринюк Юрій – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи.

Учасники паралімпійських ігор:

 • Розтока Андрій – майстер спорту України міжнародного класу з футболу;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного клпасу (лижні гонки).

Сьогодні спортивну славу нашого факультету примножують:

 • Коб Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу, Чемпіонка Європи з боксу (2009 р.);
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу (метання)
 • Банзерук Іван – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Мирончук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного класу (лижні гонки);
 • Доморецький Володимир – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу із веслування;
 • Василевська Марія – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Чемпіонату Європи із веслування;
 • Єрьоменко Дмитро – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді (2009р);
 • Чикида Юрій – майстер спорту, срібний призер Чемпіонату Європи з важкої атлетики;
 • Беломоїа Яна – учасниця олімпійських ігор 2012 у крос-кантрі серед жінок;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Войнаровська Анна – майстер спорту України міжнародного класу із художньої гімнастики;
 • Хом'як Олег – заслужений тренер України з пауерліфтингу, старший тренер мережі фітнес-центрів «Інтер Атлетика», провідний професіонал луцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та тренер-викладач ДЮСШ інвалідів;
 • Волейбольна команда “Волинь–Університет”, яка грає у супер лізі;
 • Баскетбольна команда “Старий Луцьк–Університет” грає у вищій лізі.

 

arrow
Матеріально-технічна база

Факультет розташований у корпусах «В» (вул. Винниченка, 30) та «Е» (спортивний комплекс, просп. Грушевського, 2 б й оснащений сучасними навчальними аудиторіями, спортивними майданчиками та залами, університетським сертифікованим спортивним стадіоном (вул. Ярощука, 30). Матеріально-технічна база факультету дає можливість забезпечення високого рівня організації та проведення навчально-виховного та тренувального процесу із використанням інноваційних методик. Спортивний комплекс системно модернізується: побудовано й укомплектовано тенісний та тренажерний зали, проведено капітальний ремонт гімнастичного й ігрового залів, залу для фітнесу, аудиторій та приміщень, які оснащені сучасним цифровим обладнанням. У розпорядженні факультету сучасний тренажерний комплекс, аудиторії та кафедри обладнано новими меблями, створено музей спортивної слави, змінилась і територія навколо корпусу. Студенти та викладачі мають змогу проходити навчально – тренувальні збори й оздоровлюватись на базі практик «Гарт» (с. Світязь, Шацький район, Волинська область).

 

 

arrow
Контакти деканату

Жуковська Наталія Володимирівна – методист денної форми навчання. Телефон: +38 (099) 2732072

Бойко Людмила Георгіївна – методист заочної форми навчання. Телефон: +38 (050) 1046714

Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 30 / каб.120 (корпус В).

Email: physical-edu@vnu.edu.ua

Телефон: +38 (0332) 242068; +38 (050) 3381099

Кафедри

Завідувач кафедри фітнесу та цикічних видів спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

43000, м. Луцьк, просп. Грушевського, 2б (корпус Е)
dfacs@vnu.edu.ua
+38 (0332) 240147
WIKI сторінка кафедри
Міжнародна академічна мобільність

Подвійний диплом

Запрошений професор       

Міжнародне підвищення кваліфікації                                             

Cпеціальність 017 "Фізична культура і спорт"
arrow
БАКАЛАВР

                                        Перелік освітніх компонентів навчального плану 2020 р.

ОК_1_Україна в європейському, історичному та культурному контекстах

ОК_2_Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК_3_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК_4_Філософія

ОК_5_Інформаційні технології в галузі знань

ОК_6_Основи громадського суспільства та політичних знань

ОК_7_Творчий феномен Лесі Українки

ОК_8_Анатомія людини

ОК_9_Психологія фізичної активності

ОК_10_Фізіологія людини

ОК_11_Основи медичних знань та безпека життєдіяльності

ОК_12_Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у сфері фізичного виховання і спорту

ОК_13_Історія фізичної культури та олімпійський спорт

ОК_14_Теорія і методика фізичного виховання

ОК_15_Сучасні методи дослідження в олімпійському та професійному спорті

ОК_16_Спортивна педагогіка

ОК_17_Туризм

ОК_18_Біомеханіка

ОК_19_Теорія спорту

ОК_20_Фітнес

ОК_21_Спортивні ігри та методика їх викладання

ОК_21_Спортивні ігри та методика їх викладання

ОК_21_Спортивні ігри та методика їх викладання

ОК_21_Спортивні ігри та методика їх викладання

ОК_22_Гімнастика та методика її викладання

ОК_23_Плавання та методика його викладання

ОК_24_Легка атлетика та методика її викладання

ОК_25_Рухливі ігри та методика їх викладання

ОК_26_Курсова робота (Теорія спорту)

ОК_27_Спортивно-педагогічне вдосконалення з видів спорту

ОК_28_Оздоровчо-рекреаційна рухова активність

ОК_29_Фізкультурно-спортивна реабілітація

ОК_30_Адаптивний спорт

ОК_31_Основи масажу

ОК_32_Організаційна практика

ОК_33_Педагогічна практика

ОК_34_Виробнича практика за профілем майбутньої професії

ОК_35_Атестаційний екзамен

arrow
МАГІСТР
arrow
БАЗИ ПРАКТИК
Перелік вибіркових начальних дисциплін
arrow
Спеціальність 014 "Середня освіта (фізична культура)"

 

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Вибіркова дисципліна № 4:

Вибіркова дисципліна № 5:

Вибіркова дисципліна № 6:

Вибіркова дисципліна № 7:

Вибіркова дисципліна № 8:

Вибіркова дисципліна № 9:

Вибіркова дисципліна № 10:

Вибіркова дисципліна № 11:

Вибіркова дисципліна № 12:

Вибіркова дисципліна № 13:

arrow
Cпеціальність 017 "Фізична культура і спорт"

 

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Вибіркова дисципліна № 4:

Вибіркова дисципліна № 5:

Вибіркова дисципліна № 6:

Вибіркова дисципліна № 7:

Вибіркова дисципліна № 8:

Вибіркова дисципліна № 9:

Вибіркова дисципліна № 10:

Вибіркова дисципліна № 11:

Вибіркова дисципліна № 12:

Вибіркова дисципліна № 13:

Вибіркова дисципліна № 14:

Наукова робота

Науково-дослідна лабораторія "Теоретико-методичні проблеми спорту та здоров'я різних груп населення "

arrow
ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДР

Кафедра теорії спорту та фізичної культури:

 • Сучасні технології формування та збереження здоров’я різних груп населення засобами оздоровчої рухової активності (номер державної реєстрації 0118U004196) на 2018-2023 рр.
 • Удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту.
 • Управління тренувальним процесом в обраних видах спорту.

Кафедра здоров'я і фізичної культури:

 • “Закономірність виникнення і розвитку фізичного виховання на території України”.
 • “Організація і методика фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”.
 • “Удосконалення системи фізичного виховання студентів".

Кафедра теорії фізичного виховання та рекреації:

 • Науково-дослідна діяльність на кафедрі здійснюється в рамках продовження наукової теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (кер. – проф. А.В. Цьось) та згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. в рамках тем «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (кер. – проф. Н.О. Бєлікова) та «Теоретико-методичні основи розвитку рухової активності різних груп населення» (кер. – проф. А.В. Цьось).
 • Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття.

Кафедра фітнесу та циклічних видів спорту:

 • Кафедра є відповідальною за видання наукового журналу «Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я в сучасному суспільстві» - це наукове спеціалізоване видання України, яке внесено до переліку наукових фахових видань України - категорія C «B» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 ).
 • Кафедра є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини» (за підтримки Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) та щорічного міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи».
Підвищення кваліфікації
arrow
Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) з обраного виду спорту

Підвищення професійної компетентності тренера (тренера-викладача) з обраного виду спорту

Анотація курсу:

 • на курсах використовуватиметься сучасна теорія і практика спортивного тренування;
 • вивчатиметься застосування методик функціонального відновлення організму;
 • аналізуватимуться позатренувальні та позазмагальні чинники в підготовці спортсменів, психологічна підготовка.

На курси запрошуємо: фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Тривалість навчання: 12 днів

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання (68 аудиторних годин):

 • для групи до 15 осіб – 1 088 грн;
 • для групи до 10 осіб – 1 496 грн;
 • для групи до 5 осіб – 2 720 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

 

Контактна особа: Мудрик Жанна Станіславівна, Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я (Корпус Е)

моб. телефон: +38(095) 219-62-05

Адреса факультету: 43021, м. Луцьк, вул. Грушевського 2-Б

arrow
Підвищення кваліфікації тренерів із фітнесу

Анотація курсу:

 • підвищення кваліфікації тренерів-викладачів II категорії з фітнесу передбачає сучасну теорію і методику тренувального фітнесу;
 • вивчатиметься застосування методик функціонального відновлення організму;
 • маркетингове планування у фітнесі;
 • педагогічний і медикобіологічний контроль у фітнесі, професійна психологія.

На курси запрошуємо: фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Тривалість навчання: 10 днів.

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання (60 аудиторних годин):

 • для групи до 15 осіб – 960 грн;
 • для групи до 10 осіб – 1320 грн;
 • для групи до 5 осіб – 2400 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

 

Контактна особа: Яловик Володимир Трохимович, Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я (Корпус Е)

моб. телефон: +38(097)155-06-68, +38(066)-833-51-66

Адреса факультету: 43021, м. Луцьк, вул. Грушевського 2-Б

Інформація для вступників

 

Плата за навчання ( 2020-2021 н. р.)

 

 

 

Студентськe самоврядування та дозвілля
arrow
Студентський актив
 • Войтюк Ірина - голова студентського самоврядування.
 • Захожа Галина - голова студентського профкому факультету.
 • Бобицька Анастасія - заступник голови студентського самоврядування, голова відділу спорту.
 • Фесик Марія - голова культурно - масового відділу.
 • Іванченко Владислав - голова організаційного відділу.
 • Дедера Катерина - голова волонтерського відділу.
   

 

 

arrow
Контингент студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров'я
Розклади навчальних занять, розклади сесій
arrow
Розклади заліково-екзаменаційної сесії (заочна форма навчання)
Наші випускники
Золоті сторінки історії факультету фізичної культури, спорту та здоров'я
Охорона праці та безпека життєдіяльності

ІНСТРУКЦІЯ № 1 ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВОЛИНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕПСИТЕТІ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНСТРУКЦІЯ № 2 ПРО НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

ІНСТРУКЦІЯ № З ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, ІГРОВІ ВИДИ

ІНСТРУКЦІЯ № 4 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

ІНСТРУКЦІЯ  № 5 ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНЛСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ГІМНАСТИЧНОМУ ЗАЛІ

ІНСТРУКЦІЯ № 6 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ АЕРОБІКИ

ІНСТРУКЦІЯ № 7 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ , АТЛЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ № 13 З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ НА  ПЕОМ

ІНСТРУКЦІЯ № 16 ІЗ БЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ № 17 ВИДИІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВНУ імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

 

Волонтерська діяльність
Скринька довіри 

На факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я функціонує “Електронна скринька довіри”, на яку кожен, кому небайдужа доля факультету: студенти, абітурієнти, співробітники, батьки, випускники, гості – можуть повідомити інформацію, яка важлива для забезпечення повноцінного функціонування та покращення діяльності факультету.

Усі повідомлення будуть вивчені та взяті до уваги, в тому числі – анонімні. Повна конфіденційність гарантується.

Електронна скринька довіри

 

Дорогий друже!

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я запрошує тебе на навчання. Ми готуємо висококваліфікованих фахівців галузі фізичного виховання і спорту вже понад 50 років!

Запрошуємо на навчання за спеціальностями:

 • 017 «Фізична культура i спорт»
 • 014 «Середня освіта (фізична культура)»

    " "" "

Ми пропонуємо:

 • Можливості міждержавних програм обміну студентами та стажування, участі в численних професійних школах, тренінгах та ін.;
 • Навчання за програмою “Подвійного диплому” в університету імені Яна Длугоша, що в м. Ченстохова (республіка Польща). Навчання за цією програмою є безкоштовним й дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: українського державного зразка та європейського зразка одного із партнерських вищих навчальних закладів за спільною або спорідненою освітньою програмою зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)»;
 • Можливості для вивчення кількох іноземних мов, мистецького, професійного спортивного та культурного розвитку, громадської самореалізації, унікальну атмосферу творчого та спортивного самовдосконалення, високої академічної культури, відкритості і прозорості;
 • Сучасний навчальний корпус, спортивний комплекс та стадіон, сертифікований за міжнародними стандартами, велика бібліотека із понад мільйоном примирників наукової та художньої літератури, кафе, студентським творчим простором тощо;
 • Велика кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі;
 • Маємо різні стипендіальні програми, зокрема й міжнародні;
  Можливість поселення в гуртожиток;
 • Диплом державного зразка та якісну освіту практичного спрямування;
 • Маємо контакти та співпрацю з роботодавцями тощо.