Перейти до основного вмісту
Лавринович Лілія Богданівна
Лавринович Лілія Богданівна
Декан факультету філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури
Про нас
arrow
Історична довідка

Історія факультету: Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано у філологічний факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Мова та література (польська)». 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців «Видавнича справа та редагування», 2007 року – напрям «Журналістика». 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації». 2009 року факультет реорганізовано в Інститут філології та журналістики. 2016 року підрозділ перейменовано на факультет філології та журналістики.

Деканами філологічного факультету в попередні роки були І. І. Сірак, Є. Г. Сухомлин, Є. Л. Михальчук, В. Л. Удалов, О. О. Рисак, В. І. Бортніков, П. М. Кралюк, В. С. Зубович, Т. М. Покровська, А. К. Мардієва, М. В. Сур’як. Із 2005 р. до грудня 2019 р. обов’язки декана філологічного факультету / Інституту філології та журналістики / факультету філології та журналістики виконував кандидат філологічних наук, доцент Ю. В. Громик. У грудні 2019 р. на посаду декана факультету філології та журналістики призначено кандидата філологічних наук, доцента Л. Б. Лавринович.  

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці  викладачів, чиї імена назавжди вписані в  історію навчального закладу:  В. Ф. Покальчука,  О. О. Рисака, В. І. Голоюха, А. З. Омельковця, М. К. Боженка, Л. П. Рожило, І. І. Сірака, Т. С. Баран, М. І. Реви, В. Г. Луцкевича, Г. І. Мудрик,  Г. М. Ращинської, Г. І. Самохвал, Г. О. Козачук,  Є. А. Бикової, Л. В. Бублейник, Н. Й. Зубер,  А. Ф. Івлєвої, В. С. Кулакової, А. К. Мардієвої, О. Д. Некрот, М. Г. Нещадіна, Т. М. Покровської, Г. В. Павличенко, С. Д. Розенфельда, В. Л. Удалова, Н. Д. Удалової, Л. В. Шайнюка, Л. П. Павленко,  М. М. Хмелюк та інших.

Серед випускників філологічного факультету / Інституту (факультету) філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І. Чернецький, Й. Струцюк, В. Вербич, Н. Горик, В. Слапчук, Г. Яструбецька, О. Пашук, А. Криштальський, С. Дружинович, І. Ольшевський, Т. Яков’юк, М. Мартинюк, О. Ляснюк, С. Стасюк, Н. Шульська та багато інших, журналісти О. Згоранець, Н. Шепель, Б. Стельмах, В. Куць, І. Сандрика, І. Луцюк, І. Качан, Е. Форманюк, М. Доманська, Н. Ткачук, А. Бліннікова, А. Ольхович, І. Сасовська, М. Яблонський, Ю. Горожанов, І. Карпюк, О. Камінська, Т. Хомич, Е. Саркожаєва, Т. Урбан, І. Воробей, О. Лівіцька, О. Кузьмич, А. Собуцький, Т. Мизнікова, Т. Свирида, О. Шевчик, І. Пілюк, О. Блищик, А. Стамбульський, Н. Передрій, Ю. Горбач, М. Метельська, А. Лучик, А. Мошкун, Е. Яцута та інші. У галузі журналістики працює чимало нинішніх студентів. Більшість науково-педагогічних працівників факультету також вихованці волинської філологічної школи.

arrow
Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад: Факультет філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. На факультеті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 59 штатних науково-педагогічних працівників 58 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 15 докторів філологічних наук, професорів або доцентів (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. А. Мельник, М. В. Жуйкова, Т. Є. Масицька., Т. П. Левчук, С. М. Романов), 1 доктор наук із соціальних комунікацій, професор (С. І. Кравченко), 2 кандидати філологічних наук, професори (С. К. Богдан, Ю. В. Громик), 38 кандидатів філологічних наук, доцентів або старших викладачів, 4 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти або старші викладачі.

arrow
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: Історія, теорія та практика видавничої справи та редагування і журналістики; поліфункціональність української мови в синхронії та діахронії; модернізм і постмодернізм в літературі ХХ ст.; психоаналіз як метод сучасного літературознавства; Леся Українка і зарубіжна література; українська  література: традиції і сучасність; Леся Українка та її доба; літературна Волинь; граматичні одиниці й категорії української мови; мова української народної пісні; слов’янський мовно-літературний простір; українсько-польські мовно-літературні взаємини; українська мова на Волині; західнополіські говірки української мови тощо.

Щороку виходять чергові номери наукових журналів «Волинь філологічна: текст і контекст», «Леся Українка і сучасність», «Науковий вісник CНУ. Мовознавство», «Науковий вісник CНУ. Літературознавство», «Фольклористичні зошити», «Лінгвостилістичні студії», «Типологія та функції мовних одиниць», «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», «Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики».

Працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

arrow
Гуманітарно-виховна робота

Гуманітарно-виховна робота: Гуманітарно-виховну роботу на факультеті філології та журналістики орієнтовано на базові цінності загальної і професійної культури, забезпечення оптимальних умов для становлення і самоактуалізації особистості студента. Збережено традиції, започатковані в попередні роки (День першокурсника, лінгвістичні турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, випускний бал, конкурси КВК, конкурси читців поезії, тиждень факультету, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, літературно-мистецькі композиції, зустрічі з ветеранами праці, участь у фестивалі студентської творчості «Молодограй», конкурси творчих робіт, екскурсії тощо). Традиційно студенти-філологи беруть участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах і займають призові місця. 

arrow
Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база: 20 аудиторій та 22 службові приміщення, із них 7 спеціалізованих кабінетів та навчально-наукових лабораторій:

Комп'ютерна мережа факультету філології та журналістики приєднана до системи «Internet», що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів.

До послуг викладачів та студентів велика бібліотека, яка знаходиться в цьому ж приміщенні.

У корпусі факультету є їдальня.

arrow
Контингент студентів

Контингент студентів: на факультеті філології та журналістики 730 студентів, які навчаються на денній та заочній формах.

arrow
Стратегія розвитку факультету
Вступнику
arrow
Загальна інформація для вступників

Інформація для вступників!!!

Друже, маєш зробити винятково важливий вибір місця навчання?

Тоді уважно й терпляче читай усе те, що написано далі.

Луцьк – місто з багатою 930-літньою історією й унікальною магічною атмосферою, що відображає взаємопроникнення народів, культур і релігій...

А ще Луцьк – місто молодих і активних людей, які тут черпають натхнення, здобуваючи освіту й реалізуючи себе.

Луцьк, друже, може стати містом твоєї студентської юності!

Пропонуємо:

Кілька варіантів вступу:

1) На базі повної середньої школи за результатами ЗНО – на повний термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;

2) На базі диплома молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності за результатами ЗНО з української мови та літератури, ЗНО з історії України та вступного іспиту з загальної педагогіки – на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;

3) На базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якої спеціальності за результатами вступного іспиту з фаху та ЗНО з іноземної мови – на 1 рік 4 місяці навчання для здобуття ступеня магістра і таких кваліфікацій: а) журналіста; б) викладача української мови, української та світової літератури закладу вищої освіти; в) викладача польської та англійської мов, перекладача; г) учителя української мови, української та зарубіжної літератури закладу середньої освіти.

А також:

 • перспективу працевлаштування журналістом, диктором, теле- чи радіоведучим, контент-менеджером, копірайтером, випусковим / літературним / науковим редактором, коректором, прес-секретарем, співробітником із реклами / зв’язків із громадськістю і пресою, літературним співробітником / літературним агентом, перекладачем, учителем, викладачем, репетитором, секретарем-референтом, офіс-менеджером, консультантом, зокрема у сфері нематеріального виробництва (освіти / культури / науки / соціальних комунікацій), співробітником інформаційних, бібліотечних та інших установ тощо;
 • можливості міждержавних програм обміну та стажування, участі в численних професійних школах, тренінгах та ін.;
 • можливості мовного (на кожній спеціальності вивчатимеш кілька мов!) і мистецького розвитку та громадської самореалізації, унікальну атмосферу творчого неспокою та високої академічної культури, відкритості і прозорості;
 • сучасний навчальний корпус із великою бібліотекою, кафе, студентським творчим простором, навчальною радіостудією тощо;
 • найбільшу в університеті кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі;
 • стипендіальні програми, зокрема й міжнародні;
 • можливість поселення в гуртожиток;
 • диплом державного зразка та якісну освіту практичного спрямування;
 • контакти та співпрацю з роботодавцями тощо.

Маєш запитання? 

📞 Телефонуй: +380502941627 (viber), +380977301777 

символЗаходь: Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 314

Читай нас у соціальній мережі ф

Підписуйся на сторінку инн

Заходь на факультетський сайт «НІВРОКУ!».

Усіх запрошуємо приєднатися до нашої великої філологічно-журналістської родини!

arrow
Для вступників на базі повної середньої школи

Спеціальність 035 «Філологія»

👉 Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: фахівець з української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування:

 • філолог-дослідник, співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю; 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури); 
 • репетитор, консультант; 
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник; 
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 25 осіб.

1 Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 035 «Філологія»

👉 Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: фахівець із польської мови та літератури, перекладу та англійської мови. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування:

 • філолог-дослідник, співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю; 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 35 осіб.

1 Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

👉 Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування:

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 60 осіб. 

1 Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 014 «Середня освіта. Мова і література (польська)»

👉 Освітня програма «Середня освіта. Польська мова»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель польської та англійської мов (із додатковими навичками перекладу). На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування: 

 • учитель / викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб. 

1 Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на фіксовану конкурсу пропозицію (за умовами конкурсу між вступниками тільки нашого університету):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 061 «Журналістика»

👉 Освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: журналіст, фахівець із комунікації (зі знанням англійської та польської мов). На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю.

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 50 осіб. 

1 Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу): 

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.
arrow
Для вступників на базі диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Якщо ти завершив навчання в коледжі (училищі, технікумі) і вступаєш на базі диплома молодшого спеціаліста – пропонуємо тобі вступити на перший курс за скороченим терміном навчання (2 роки на денній формі за кошти державного бюджету або за контрактом):

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

👉 Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

💼 Працевлаштування:

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

цуацу План прийому: 25 осіб. 

символ диплом Вступ за результатами ЗНО з української мови та літератури, з історії України та вступного іспиту з загальної педагогіки.

arrow
Для вступників у магістратуру

Якщо ви маєте вищу освіту ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра – пропонуємо уважно вивчити всі наші спеціальності й освітні програми ступеня магістра! 

Спеціальність 035 «Філологія»

👉 Освітня програма «Українська мова та література. Світова література» 

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: магістр філології, фахівець з української мови, української та зарубіжної літератури.

💼 Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури); 
 • репетитор, консультант; 
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник; 
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 15 осіб. 

символ диплом Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

👉 Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література» 

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: викладач української мови, української та зарубіжної літератури. 

💼 Працевлаштування: 

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому –30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 10 осіб. 

символ диплом Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 035 «Філологія»

👉 Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад» 

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: магістр філології, викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти, перекладач.

💼 Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

📅Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб. 

символ диплом Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 061 «Журналістика»

👉 Освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації» 

✅ Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: журналіст. 

💼 Працевлаштування: 

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю. 

📅 Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 20 осіб.

символ диплом Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови, а також вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Студенту
arrow
Студентське життя

Підтримка студентських ініціатив – пріоритет у діяльності факультету.

На факультеті діють:

Медіапроєкти:

Кафедри
035 Філологія. ОПП «Українська мова та література. Світова література»
arrow
Бакалаврат, 2018

Українська мова та література. Світова література 2018 р.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 4 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація:

Професійна кваліфікація:

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова та література)

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Левчук Ірина Петрівна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

levchuk.iryna@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Інформаційні технології в галузі

 

3

Логіка

 

5

Фізичне виховання

 

6

Вступ до мовознавства

 

7

Український фольклор

 

8

Практикум з української мови

 

9

Вступ до словянської філології

 

10

Вступ до літературознавства

 

11

Старословянська мова

 

17

Давня українська література

 

12

Культура української мови та риторика

 

13

Історія української мови

 

18

Історія зарубіжної літератури від античності до ХVIII ст.

 

14

Українська діалектологія

 

15

Історія української літературної мови

 

16

Стилістика української мови

 

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Фонетика і лексикологія української мови

 

2

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

 

5

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 

6

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

7

Синтаксис української мови

 

8

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

9

Білоруська мова

 

10

Основи наукових досліджень

 

11

Література в інтермедіальному контексті

 

12

Сучасні лінгвістичні теорії

 

13

Краєзнавча практика (з відривом)

 

14

Джерелознавча (лінгвістична) практика

 

15

Джерелознавча (літературознавча) практика

 

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1. 1

Польська мова

 
1. 2

Англійська мова

 

2. 1

Теорія і практика літературної творчості

 

2. 2

Літературознавчий аналіз тексту

 

3. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3. 2

Романтизм у зарубіжній літературі

 

4. 1

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4. 2

Реалізм у зарубіжній літературі

 

5. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

5. 2

Модернізм у зарубіжній літературі

 

6. 1

Західноукраїнська література міжвоєнного періоду

 

6. 2

Художня біографістика

 

7. 1

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

7. 2

Постмодернізм у зарубіжній літературі

 

8. 1

Сучасна українська література

 

8. 2

Постмодернізм в українській літературі

 

9. 1

Література в системі мистецтв

 

9. 2

Літературна герменевтика

 

Блок 1. Українське мовознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Лінгвофольклористика

 

2

Проблемні питання морфології

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Основи дериваційного синтаксису

 

Блок 2. Мовна поведінка українців

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Мистецтво публічного виступу

 

2

Мовотворчість Лесі Українки

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Мовна поведінка українців

 

Блок 3. Зарубіжна література в сучасному комунікативному просторі

Номер дисципліни

Назви дисциплін Програми дисциплін

1

Дитяча зарубіжна література

 

2

Античність як дискурс новочасної літератури

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Поетика фантастичного у світовій літературі ХХ ст.

 

Блок 4. Літературне редагування

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Теорія і практика редагування

 

2

Курсова робота зі спеціалізації

 

3

Редагування освітніх і наукових видань

 

Блок 5. Літературне краєзнавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Книжно-літературні традиції Волинської землі від найдавніших часів до середини XVIII ст.

 

2

Література волинського краю від ХІХ ст. до середини ХХ ст.

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Сучасний літературний процес на Волині

 
arrow
Бакалаврат, 2019

Українська мова та література. Світова література 2019 р.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 3 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація:

Професійна кваліфікація:

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова та література)

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Левчук Ірина Петрівна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

levchuk.iryna@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Інформаційні технології в галузі

 

3

Логіка

 

5

Фізичне виховання

 

6

Вступ до мовознавства

 

7

Український фольклор

 

8

Практикум з української мови

 

9

Вступ до словянської філології

 

10

Вступ до літературознавства

 

11

Старословянська мова

 

17

Давня українська література

 

12

Культура української мови та риторика

 

13

Історія української мови

 

18

Історія зарубіжної літератури від античності до ХVIII ст.

 

14

Українська діалектологія

 

15

Історія української літературної мови

 

16

Стилістика української мови

 

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Фонетика і лексикологія української мови

 

2

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

 

5

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 

6

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

7

Синтаксис української мови

 

8

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

9

Білоруська мова

 

10

Основи наукових досліджень

 

11

Література в інтермедіальному контексті

 

12

Сучасні лінгвістичні теорії

 

13

Краєзнавча практика (з відривом)

 

14

Джерелознавча (лінгвістична) практика

 

15

Джерелознавча (літературознавча) практика

 

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1. 1

Польська мова

 

1. 2

Англійська мова

 

2. 1

Теорія і практика літературної творчості

 

2. 2

Літературознавчий аналіз тексту

 

3. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3. 2

Романтизм у зарубіжній літературі

 

4. 1

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4. 2

Реалізм у зарубіжній літературі

 

5. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

5. 2

Модернізм у зарубіжній літературі

 

6. 1

Західноукраїнська література міжвоєнного періоду

 

6. 2

Художня біографістика

 

7. 1

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

7. 2

Постмодернізм у зарубіжній літературі

 

8. 1

Сучасна українська література

 

8. 2

Постмодернізм в українській літературі

 

9. 1

Література в системі мистецтв

 

9. 2

Літературна герменевтика

 

Блок 1. Українське мовознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Лінгвофольклористика

 

2

Проблемні питання морфології

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Основи дериваційного синтаксису

 

Блок 2. Мовна поведінка українців

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Мистецтво публічного виступу

 

2

Мовотворчість Лесі Українки

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Мовна поведінка українців

 

Блок 3. Зарубіжна література в сучасному комунікативному просторі

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Дитяча зарубіжна література

 

2

Античність як дискурс новочасної літератури

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Поетика фантастичного у світовій літературі ХХ ст.

 

Блок 4. Літературне редагування

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Теорія і практика редагування

 

2

Курсова робота зі спеціалізації

 

3

Редагування освітніх і наукових видань

 

Блок 5. Літературне краєзнавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Книжно-літературні традиції Волинської землі від найдавніших часів до середини XVIII ст.

 

2

Література волинського краю від ХІХ ст. до середини ХХ ст.

 

3

Курсова робота зі спеціалізації

 

4

Сучасний літературний процес на Волині

 
arrow
Бакалаврат, 2020
arrow
Бакалаврат, 2021
arrow
Магістратура, 2020
arrow
Магістратура, 2021
035 Філологія. ОПП «Мова та література (польська). Переклад» 
arrow
Бакалаврат, 2018

Мова та література (польська). Переклад 2018 р.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 4 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація:

Професійна кваліфікація:

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

035 Філологія, 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Цьолик Наталія Миколаївна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

tsolyk.natalija@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Інформаційні технології в галузі

 

3

Філософія

 

4

Фізичне виховання

 

5

Вступ до мовознавства

 

6

Вступ до словянської філології

 

7

Практикум з українського правопису

 

8

Старословянська мова

 

9

Фонетика і лексикологія української мови

 

10

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

 

11

Польська література середніх віків та Відродження

 

12

Синтаксис української мови

 

13

Польська література бароко

 

14

Польська література Просвітництва

 

15

Польська література романтизму

 

16

Польська література позитивізму

 

17

Польська література ХХ ст.

 

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Польська мова

 

2

Англійська мова

 

3

Білоруська мова

 

4

Вступ до літературознавства

 

5

Теорія і практика перекладу

 

6

Лінгвокраїнознавча практика

 

7

Перекладацька практика

 

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1. 1

Чеська мова

 

1. 2

Болгарська мова

 

2. 1

Давня українська література

 

2. 2

Антична література

 

3. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3. 2

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

 

4. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4. 2

Історія зарубіжної літератури XVIIXVIII ст.

 

5. 1

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 

5. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

6. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

6. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

7. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

7. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

8. 1

Сучасна українська література

 

8. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

Блок 1. Українсько-польський переклад

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Літературно-художній переклад

 

2

Діловий переклад

 

3

Науковий переклад

 

4

Курсова робота зі спеціалізації

 

5

Усний переклад

 

6

Спецкурс

 

Блок 2. Порівняльне літературознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Українська школа в словянських літературах

 

2

Переклад як форма міжлітературних взаємин

 

3

Література в системі мистецтв

 

4

Курсова робота зі спеціалізації

 

5

Літературна герменевтика

 

6

Спецкурс

 
arrow
Бакалаврат, 2019

Мова та література (польська). Переклад 2019 р.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 3 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація:

Професійна кваліфікація:

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

035 Філологія

035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Цьолик Наталія Миколаївна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

tsolyk.natalija@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Інформаційні технології в галузі

 

3

Філософія

 

4

Фізичне виховання

 

5

Вступ до мовознавства

 

6

Вступ до словянської філології

 

7

Практикум з українського правопису

 

8

Старословянська мова

 

9

Фонетика і лексикологія української мови

 

10

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

 

11

Польська література середніх віків та Відродження

 

12

Синтаксис української мови

 

13

Польська література бароко

 

14

Польська література Просвітництва

 

15

Польська література романтизму

 

16

Польська література позитивізму

 

17

Польська література ХХ ст.

 

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Польська мова

 

2

Англійська мова

 

3

Білоруська мова

 

4

Вступ до літературознавства

 

5

Теорія і практика перекладу

 

6

Лінгвокраїнознавча практика

 

7

Перекладацька практика

 

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1. 1

Чеська мова

 

1. 2

Болгарська мова

 

2. 1

Давня українська література

 

2. 2

Антична література

 

3. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3. 2

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

 

4. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4. 2

Історія зарубіжної літератури XVIIXVIII ст.

 

5. 1

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 

5. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

6. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

6. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

7. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

7. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 

8. 1

Сучасна українська література

 

8. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

Блок 1. Українсько-польський переклад

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Літературно-художній переклад

 

2

Діловий переклад

 

3

Науковий переклад

 

4

Курсова робота зі спеціалізації

 

5

Усний переклад

 

6

Спецкурс

 

Блок 2. Порівняльне літературознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Українська школа в словянських літературах

 

2

Переклад як форма міжлітературних взаємин  

3

Література в системі мистецтв  

4

Курсова робота зі спеціалізації

 
5

Літературна герменевтика

 

6

Спецкурс

 
arrow
Бакалаврат, 2020
arrow
Бакалаврат, 2021
arrow
Магістратура, 2020
arrow
Магістратура, 2021
014 Середня освіта. ОПП «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»
arrow
Бакалаврат, 2018–2019

Середня освіта. (Українська мова та література. Світова література) 2018–2019 рр.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Освітньо-професійна програма (2018)

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 4 курс

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: 

Професійна кваліфікація: 

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Деркач Лариса Миколаївна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

derkach.larysa@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Інформаційні технології в галузі

 

3

Логіка

 

5

Фізичне виховання

 

6

Вступ до мовознавства

 

7

Український фольклор

 

8

Практикум з української мови

 

9

Вступ до словянської філології

 

10

Вступ до літературознавства

 

11

Старословянська мова

 

17

Давня українська література

 

12

Культура української мови та риторика

 

13

Історія української мови

 

18

Історія зарубіжної літератури від античності до ХVIII ст.

 

14

Українська діалектологія

 

15

Історія української літературної мови

 

16

Стилістика української мови

 

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Фонетика і лексикологія української мови

 

2

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

 

5

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 

6

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 
7

Синтаксис української мови

 

8

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 
9

Вікова фізіологія з основами гігієни

 

10

Психологія

 

10. 1

Основи психології

 

10. 2

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

 
11

Педагогіка

 

11. 1

Сучасні педагогічні технології

 

11. 2

Методика виховної роботи

 

12

Методика навчання української мови

 

13

Методика навчання літератури

 

14

Психолого-педагогічна практика

 

15

Педагогічна практика з української мови та літератури

 

16

Педагогічна практика з польської / англійської мов та світової літератури

 

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1. 1

Польська мова

 

1. 2

Англійська мова

 

2. 1

Теорія і практика літературної творчості

 

2. 2

Літературознавчий аналіз тексту

 

3. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

 

3. 2

Романтизм у зарубіжній літературі

 

4. 1

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

 

4. 2

Реалізм у зарубіжній літературі

 
5. 1

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

 
5. 2

Модернізм у зарубіжній літературі

 

6. 1

Західноукраїнська література міжвоєнного періоду

 

6. 2

Художня біографістика

 

7. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

 

7. 2

Постмодернізм у зарубіжній літературі

 

8. 1

Сучасна українська література

 

8. 2

Постмодернізм в українській літературі

 

9. 1

Методика навчання польської мови

 

9. 2

Методика навчання англійської мови

 

Блок 1. Українське мовознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Лінгвофольклористика

 

2

Проблемні питання морфології

 

3

Курсова робота з методики навчання мови

 

4

Основи дериваційного синтаксису

 

Блок 2. Мовна поведінка українців

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Мистецтво публічного виступу

 

2

Мовотворчість Лесі Українки

 

3

Курсова робота з методики навчання мови

 

4

Мовна поведінка українців

 

Блок 3. Зарубіжна література в сучасному комунікативному просторі

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Дитяча зарубіжна література

 

2

Античність як дискурс новочасної літератури

 

3

Курсова робота з методики навчання літератури

 

4

Поетика фантастичного у світовій літературі ХХ ст.

 

Блок 4. Літературне редагування

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Теорія і практика редагування

 

2

Курсова робота з методики навчання мови

 

3

Редагування освітніх і наукових видань

 

Блок 5. Літературне краєзнавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Книжно-літературні традиції Волинської землі від найдавніших часів до середини XVIII ст.

 

2

Література волинського краю від ХІХ ст. до середини ХХ ст.

 

3

Курсова робота з методики навчання літератури

 

4

Сучасний літературний процес на Волині

 
arrow
Магістратура, 2020
arrow
Магістратура, 2021
014 Середня освіта. ОПП «Середня освіта. Польська мова»
arrow
Бакалаврат, 2018–2019

Середня освіта. (Мова і література (польська)) 2018–2019 рр.

Чинність

Чинна

Навчальний план (2018)

Файл

Освітньо-професійна програма (2018)

Файл

Рецензії до Освітньо-професійної програми (2018)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Курс навчання

20212022 н. р. – 3 курс

20212022 н. р. – 4 курс

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація

Учитель польської та англійської мов

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

014 Середня освіта (Мова і література (польська))

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Оляндер Луїза Костянтинівна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

Oliander.Luiza@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми та силабуси дисциплін

1

Історія та культура України

програма (2018),

програма (2019)

2

Інформаційні технології в галузі

програма (2019)

3

Філософія

силабус (2020)

4

Фізичне виховання

програма (2018),

програма (2019) 1 курс,

програма (2019) 2 курс

5

Вступ до мовознавства

програма (2018),

програма (2019)

6

Вступ до словянської філології

програма (2018),

програма (2019)

7

Практикум з українського правопису

програма (2018),

програма (2019)

8

Старословянська мова

програма (2018),

програма (2019)

9

Фонетика і лексикологія української мови

програма (2018),

програма (2019)

10

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

програма (2019)

11

Польська література середніх віків та Відродження

програма (2019)

12

Синтаксис української мови

програма (2019)

13

Польська література бароко

програма (2019)

14

Польська література Просвітництва

силабус (2020)

15

Польська література романтизму

силабус (2020)

16

Польська література позитивізму

силабус (2021)

17

Польська література ХХ ст.

силабус (2021)

2. Цикл професійної підготовки

2. 1. Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми та силабуси дисциплін

1

Польська мова

програма (2018),

програма (2019) 1 курс,

програма (2019) 2 курс (лексикологія),

програма (2019) 2 курс (фонетика),

силабус (2020) 3 курс (морфологія),

силабус (2020) 3 курс (комунікативний курс),

силабус (2021) 4 курс (синтаксис, частина 1),

силабус (2021) 4 курс (синтаксис, частина 2)

2

Англійська мова

програма (2018),

програма (2019) 1 курс,

програма (2019) 2 курс,

силабус (2020) 3 курс,

силабус (2021) 4 курс

3

Вікова фізіологія з основами гігієни

програма (2018),

програма (2019)

4

Психологія

програма (2018),

програма (2019)

4. 1

Основи психології

програма (2018),

програма (2019)

4. 2

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

програма (2018),

програма (2019)

5

Педагогіка

програма (2019)

5. 1

Сучасні педагогічні технології

програма (2019)

5. 2

Методика виховної роботи

програма (2019)

6

Методика навчання польської мови

силабус (2020)

7

Методика навчання англійської мови

силабус (2021)

8

Психолого-педагогічна практика

силабус (2020)

9

Педагогічна практика з польської мови

силабус (2021)

10

Педагогічна практика з англійської мови

силабус (2021)

2. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми та силабуси  дисциплін

1. 1

Білоруська мова

силабус (2020)

1. 2

Чеська мова

силабус (2020)

2. 1

Давня українська література

програма (2018),

програма (2019)

2. 2

Антична література

програма (2018),

програма (2019)

3. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

програма (2019)

3. 2

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

програма (2019)

4. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

програма (2019)

4. 2

Історія зарубіжної літератури XVIIXVIII ст.

програма (2019)

5. 1

Історія української літератури кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

силабус (2020)

5. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХІХ ст.

силабус (2020)

6. 1

Історія української літератури 1-ї пол. ХХ ст.

силабус (2020)

6. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХІХ ст.

силабус (2020)

7. 1

Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст.

силабус (2021)

7. 2

Історія зарубіжної літератури 1-ї пол. ХХ ст.

силабус (2021)

8. 1

Сучасна українська література

силабус (2021)

8. 2

Історія зарубіжної літератури 2-ї пол. ХХ ст.

силабус (2021)

Блок 1. Українсько-польський переклад

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми та силабуси  дисциплін

1

Літературно-художній переклад

програма (2019)

2

Діловий переклад

силабус (2020)

3

Науковий переклад

силабус (2020)

4

Курсова робота зі спеціалізації

силабус (2021)

5

Усний переклад

силабус (2021)

6

Спецкурс

силабус (2021)

Блок 2. Порівняльне літературознавство

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми та силабуси  дисциплін

1

Українська школа в словянських літературах

програма (2019)

2

Переклад як форма міжлітературних взаємин

силабус (2020)

3

Література в системі мистецтв

силабус (2020)

4

Курсова робота зі спеціалізації

силабус (2021)

5

Літературна герменевтика

силабус (2021)

6

Спецкурс

силабус (2021)

3. Державна атестація

1

Комплексний державний іспит із польської мови і літератури та англійської мови з методикою навчання

програма (2021)
arrow
Бакалаврат, 2020–2021
061 Журналістика. ОПП «Журналістика і міжкультурна комунікація» / 061 Журналістика. ОПП «Журналістика і соціальні комунікації»
arrow
Бакалаврат, 2018

Журналістика і міжкультурна комунікація 2018 р.

Чинність

Чинна

Навчальний план

Файл

Курс навчання

2021-2022 н. р. – 4 курс

Галузь знань

06 Журналістика

Кваліфікація

Освітня кваліфікація:

Професійна кваліфікація:

Форма навчання

Денна

Рівень

Перший (бакалаврський) рівень

Кількість кредитів

240

Спеціальність

061 Журналістика

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Гарант освітньої програми, контактна особа

Рожило Марія Андріївна

Група забезпечення

 

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

rozylo.mariya@vnu.edu.ua

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1. 1 Нормативні навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Історія та культура України

 

2

Фізичне виховання

 

3

Українська мова у професійному спілкуванні

 

4

Англійська мова у професійному спілкуванні

 

5

Польська мова у професійному спілкуванні

 

6

Практикум з українського правопису

 

7

Фонетика і лексикологія української мови

 

8

Морфологія української мови

 

9

Синтаксис української мови

 

 10

Практична стилістика української мови

 

2. Цикл професійної підготовки

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1

Масова комунікація та інформація

 

2

Інформаційні технології в медіагалузі

 

3

Проектування і верстка друкованих медіа

 

4

Художньо-технічне оформлення видань

 

5

Газетно-журнальне виробництво

 

6

Радіовиробництво

 

7

Телевиробництво

 

8

Онлайн-журналістика

 

 

Вступ до журналістського фаху

 

10

Методи і прийоми журналістської творчості

 

11

Теорія журналістики

 

12

Основи видавничої справи та редагування

 

13

Мовна майстерність журналіста

 

14

Історія журналістики

 

15

Менеджмент і маркетинг інформаційного простору

 

16

Журналістська етика й медіаправо

 

17

Медіаграмотність

 

18

PR та пропаганда

 

19

Комунікативна логіка

 

20

Міжкультурна комунікація

 

21

Фотожурналістика

 

22

Виробнича (журналістська) практика

 

23

Курсова робота

 

3. Вибіркові навчальні дисципліни

Номер дисципліни

Назви дисциплін

Програми дисциплін

1.1

Культурологія

 

1.2

Релігієзнавство та міжконфесійні відносини

 

2.1

Основи громадянського суспільства та політичних знань

 

2.2

Економічна система України

 

3.1

Літературна критика

 

3.2

Есеїстика

 

4.1

Давня українська література

 

4.2

Історія зарубіжної літератури від античності до ХVIII ст.

 

5.1

Історія української літератури ХІХ ст. 

 

5.2

Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. 

 

6.1

Історія української літератури ХХ ст. 

 

6.2

Історія зарубіжної літератури ХХ ст. 

 

7.1

Сучасна українська література

 

7.2

Сучасна зарубіжна література

 

8.1

Реклама в медіа

 

8.2

Літературне редагування

 

9.1

Видавнича справа за рубежем

 

9.2

Організація роботи редакції конвергентного ЗМІ

 

10.1

Політична журналістика

 

10.2

Політична комунікація

 

11.1

Теорія тексту і твору

 

11.2

Медіакритика

 

12.1

Журналістика даних

 

12.2

Розслідувальна журналістика

 

13.2

Спортивна журналістика

 

13.2

Соціальна журналістика

 

14.1

Репортерська журналістика

 

14.2

Гендерна журналістика

 

15.1

Ознайомча практика в газетній редакції

 

15.2

Ознайомча практика на телебаченні

 

15.3

Ознайомча практика на радіо

 

15.4

Ознайомча практика в інтернет-виданні

 
arrow
Бакалаврат, 2019
arrow
Бакалаврат, 2020–2021
arrow
Магістратура, 2020–2021
Освітньо-наукова програма (PhD)
Організація освітнього процесу
arrow
Плани роботи факультету
arrow
Розклади навчальних занять (заочна форма)

1-й семестр 2021 / 2022 н. р. 

2-й семестр 2021 / 2022 н. р. 

arrow
Графіки заліково-екзаменаційної сесії (денна форма)

1-й семестр 2021 / 2022 н. р.

2-й семестр 2021 / 2022 н. р.

arrow
Графіки заліково-екзаменаційної сесії (заочна форма)

1-й семестр 2021 / 2022 н. р. 

2-й семестр 2021 / 2022 н. р. 

arrow
Розклади державної атестації випускників (денна і заочна форми)

Денна та заочна форми, 2021 р., ОС магістр 

Денна форма

Заочна форма

Списки членів Державних екзаменаційних комісій

Денна та заочна форми, 2021 р., ОС бакалавр

Денна форма

Заочна форма

Наука
Наукове товариство аспірантів і студентів факультету
arrow
«Scripta manent. Молодіжний науковий вісник факультету філології та журналістики»

Збірник «Scripta manent. Молодіжний науковий вісник факультету філології та журналістики» містить статті й тези молодих науковців, присвячені широкому колу мовознавчих та літературознавчих проблем, а також проблем соціальних комунікацій. Автори зосереджуються на актуальних питаннях теоретико-прикладного мовознавства, сучасної української мови; теорії літератури, історії української та зарубіжної літератури; видавничої справи та журналістикознавства.

arrow
Інформаційний лист «Scripta manent» на 2022 р.
arrow
Проблемні групи
Програма «Подвійний диплом»

Програма «Подвійний диплом» на ОПП 014 Середня освіта. Польська мова та 035 Філологія (мова та література (польська). Переклад) реалізується у рамках угоди про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки (ВНУ) та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD).

У межах програми «Подвійний диплом»:

 • Паралельне і безоплатне навчання в ВНУ й UJD.
 • Проживання у гуртожитках європейського рівня.
 • Навчання за узгодженими навчальними планами.
 • Розширення можливостей участі у програмі «Еразмус+».
 • Після завершення навчання отримують диплом європейського зразка ВНУ й UJD.

Учасниками програми можуть стати студенти 2 курсу бакалаврату (навчання 3 роки) та 1 курсу магістратури (навчання 2 роки).

За детальною інформацією звертайтеся за тел. +38(0332) 72 01 30, електронна пошта: lavrinovich.liliya@vnu.edu.ua

Рейтинги академічної успішності
Академічна мобільність
arrow
Науково-педагогічні працівники
arrow
Здобувачі освіти
Науково-методична комісія
Сертифікатні курси
arrow
Основи медіаграмотності
arrow
Редагування дитячої літератури
arrow
Редагування наукових текстів
arrow
Стиль та імідж ділової людини
arrow
Мистецтво публічного виступу
Опитування
arrow
Анкети для студентів

Опитування "Освіта очима студентів".
Опитування для здобувачів-першокурсників. "Особливості соціальної, психологічної адаптації студентів". 

arrow
Анкети для стейкхолдерів
arrow
Анкети для викладачів
Скринька довіри

Електронна скринька довіри – це ресурс, куди будь-хто – студенти, абітурієнти, працівники, батьки, випускники – може повідомляти ту інформацію, яка важлива для нашого факультету. Братимемо до уваги всі повідомлення, зокрема й анонімні. Гарантуємо конфіденційність.

Студентське самоврядування
arrow
Студентська профспілка

Студентська рада:

голова – Анна Присяжна

Первинна профспілкова організація студентів:

голова – Ольга Пасічник

Наші випускники

Медіамарафон «80 історій успіху» до 80-річчя волинської філологічної школи

Силабуси загальноуніверситетських дисциплін
arrow
Творчий феномен Лесі Українки, 2020

Спеціальності

Денна форма

Заочна форма

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

силабус

силабус

231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення

силабус

силабус

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

силабус

071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність, 075 Маркетинг

силабус

силабус

081 Право

силабус

силабус

122 Комп’ютерні науки і інформаційні технології

силабус

014 Середня освіта (Математика), 111 Математика

силабус

226 Фармація, промислова фармація, 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія, 161 Хімічні технології та інженерія

силабус

014 Середня освіта (Фізика), 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали

силабус

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров’я людини), 091 Біологія, 014 Середня освіта (Природничі науки), 101 Екологія, 205 Лісове господарство

силабус

силабус

091 Біологія (Лабораторна діагностика)

силабус

014 Середня освіта (Історія)

силабус

силабус

032 Історія та археологія

силабус

052 Політологія

силабус

251 Державна безпека

силабус

027 Музеєзнавство. Пам’яткознавство

силабус

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

силабус

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 025 Музичне мистецтво м/с

силабус

силабус

014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт

силабус

силабус

053 Психологія

силабус

силабус

054 Соціологія

силабус

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 035 Філологія (Мова та література (англійська). Переклад), 035 Філологія (Мова та література (французька). Переклад), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 035 Філологія (Мова та література (німецька). Переклад), 035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

силабус

силабус

014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 106 Географія м/с, 242 Туризм, 193 Геодезія та землеустрій (землевпорядкування), 241 Готельно-ресторанна справа, 103 Гідрологія

силабус

силабус

arrow
Творчий феномен Лесі Українки, 2021

Спеціальності

Денна форма

Заочна форма

 

arrow
Українська мова (за професійним спрямуванням), 2020

Спеціальності

Денна форма

Заочна форма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини

силабус силабус

071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

силабус силабус

081 Право

силабус силабус

014 Середня освіта (Математика), 111 Математика, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки і інформаційні технології

силабус

014 Середня освіта (Фізика)

силабус

104 Фізика та астрономія

силабус

105 Прикладна фізика та наноматеріали

силабус

222 Медицина

силабус

226 Фармація, промислова фармація

силабус

014 Середня освіта (Хімія)

силабус

102 Хімія

силабус

161 Хімічні технології та інженерія

силабус

101 Екологія

силабус силабус

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров’я людини)

силабус

091 Біологія

силабус силабус

091 Біологія (Лабораторна діагностика)

силабус

014 Середня освіта (Природничі науки)

силабус

205 Лісове господарство

силабус

014 Середня освіта (Історія)

силабус силабус

032 Історія та археологія

силабус

052 Політологія

силабус силабус

251 Державна безпека

силабус

027 Музеєзнавство. Пам’яткознавство

силабус

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

силабус силабус

024 Хореографія

силабус

025 Музичне мистецтво, 025 Музичне мистецтво м/с

силабус силабус

034 Культурологія

силабус

014 Середня освіта (Фізична культура)

силабус силабус

017 Фізична культура і спорт

силабус силабус

227 Фізична терапія, ерготерапія

силабус

053 Психологія

силабус силабус

054 Соціологія

силабус

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

силабус силабус

035 Філологія (Мова та література (англійська). Переклад), 035 Філологія (Мова та література (французька). Переклад)

силабус силабус

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

силабус

035 Філологія (Мова та література (німецька). Переклад)

силабус

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

силабус силабус

014 Середня освіта (Географія), 106 Географія

силабус силабус

241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 103 Гідрологія, 193 Геодезія та землеустрій

силабус
arrow
Українська мова (за професійним спрямуванням), 2021

Спеціальності

Денна форма

Заочна форма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

силабус

 

292 Міжнародні економічні відносини

силабус

 

051 Економіка

силабус

071 Облік і оподаткування, 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

силабус

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

силабус

081 Право

силабус

силабус

073 Менеджмент

силабус

 

075 Маркетинг

силабус

111 Математика

силабус

014 Середня освіта (Математика)

силабус

014 Середня освіта (Інформатика)

силабус

122 Комп’ютерні науки і інформаційні технології

силабус

125 Кібербезпека

силабус

014 Середня освіта (Фізика)

силабус

104 Фізика та астрономія

силабус

105 Прикладна фізика та наноматеріали

силабус

222 Медицина

силабус

227 Фізична терапія, ерготерапія

силабус

226 Фармація, промислова фармація

силабус

161 Хімічні технології та інженерія

силабус

101 Екологія

силабус

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

силабус

014 Середня освіта (Природничі науки)

силабус

205 Лісове господарство

силабус

014 Середня освіта (Історія)

силабус

силабус

032 Історія та археологія 

силабус

052 Політологія

силабус

силабус

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

силабус

251 Державна безпека

силабус

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

силабус

024 Хореографія

силабус

025 Музичне мистецтво, 025 Музичне мистецтво м/с

силабус

силабус

034 Культурологія

силабус

022 Дизайн

силабус

014 Середня освіта (Фізична культура)

силабус

силабус

017 Фізична культура і спорт

силабус

силабус

053 Психологія

силабус

 

053 Практична психологія

силабус

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

силабус

 

035 Філологія (Мова та література (англійська). Переклад)

силабус

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

силабус

035 Філологія (Мова та література (німецька). Переклад)

силабус

035 Філологія (Мова та література (французька). Переклад)

силабус

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

силабус

силабус

014 Середня освіта (Географія), 106 Географія

   

241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 103 Гідрологія, 193 Геодезія та землеустрій

 
Новини факультету
arrow
Березень, 2021

«На факультеті філології та журналістики відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики (до 90-ї річниці з дня народження Лариси Павлівни Рожило")»

«Обмін досвідом: обговорення актуальних питань сучасної лінгводидактики на факультеті філології та журналістики»

«На факультеті філології та журналістики відбулося засідання ради стейкхолдерів»

«Незабаром відбудеться V Міжнародна наукова конференція "Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи"»

«До журналістів-першокурсників завітала керівниця сектора комунікації поліції Волині»

«У Луцькому педагогічному коледжі презентували Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах»

«Переклад як діалог культур: презентація українськомовного видання польської жіночої прози міжвоєння»

«Поезія  це музика життя»

«Репортаж про дотримання карантинних норм на факультеті філології та журналістики»

«Шевченківські дні в Університеті»

«Аспірантка факультету філології та журналістики представила своє дослідження на 12 каналі»

«Науковці Університету презентували 14-томне видання творів Лесі Українки у Львові»

«Професорка Луїза Оляндер отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня»

«В Університеті презентували Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах»

«Крим. Україна. Леся Українка»

«У "Молодій Плеяді" взяли участь тільки письменниці»

arrow
Травень, 2021

«Медіаексперти-практики діляться досвідом: гостьова лекція Василя Теремка для студентів журналістики»

«Навчальні заняття для студентів з видавничої справи та редагування в бібліотеці-студії»

«"Філологи рекомендують!": мовознавці Університету вдосконалили рівень володіння державною мовою публічних службовців Запорізької області»

«Наукові й освітні проєкти на пошану Лесі Українки: спільний захід філологічного факультету РДГУ та факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки»

«Університет й "Інвестор" провели спільну толоку»

«Учитель-словесник Людмила Сидун: "Розвиток критичного мислення учнів – умова виховання свідомого покоління"»

«Професорка Світлана Кравченко – гостя програми на 12 каналі»

«Полоністи у  Замлинні»

«Проєкт у стилі етно та еко презентували на факультеті філології та журналістики»

«До дня народження Лесі Українки започаткували новий садок»

«Підсумки дистанційного навчання: відеорепортаж»

«На факультеті філології та журналістики – нові стипендіати Вічного фонду Степана та Євгенії Радіонів»

«Заслужений учитель України Ольга Рудницька поділилася досвідом зі студентами-словесниками»

«Рятувальники розповіли першокурсникам-журналістам про особливості роботи та співпраці зі ЗМІ»

«Університетський музей Лесі Українки як показник статусу навчального закладу»

«Професор Григорій Аркушин отримав почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"»

«Академічна мобільність у дії: студенти-журналісти відвідали гостьову лекцію професора Віталія Корнєєва»

«В Інституті Польщі відбулася лекція про переклад в ЗМІ»

«13 травня стартував Ярмарок фестивалю науки "Ярфест"»

«Магістранти журналістики діляться досвідом з першокурсниками»

«Відомі волинські письменники завітали на факультет філології та журналістики»

«11 травня – день пам'яті Олександра Рисака»

«Нова колективна праця з методики викладання філологічних дисциплін»

«В Інституті Польщі в Луцьку пройшла зустріч із перекладачем творів Габріелі Запольської»

arrow
Червень, 2021

«У Лесиному Університеті відбулася міжнародна конференція»

«Четвертокурсники факультету філології та журналістики успішно склали державні іспити»

«Свято душі, думки, чуття і натхнення»

«На базі практик Університету "Гарт" відбулася важлива подія: Міжнародний науковий симпозіум "Леся Українка: особистість, нація, світ"»

«Майбутні словесники-україністи прозвітували про педагогічну практику»

«Слухачі з Китаю успішно склали іспит з української мови»

«За програмою сертифікованого курсу "Мистецтво публічного виступу" вдосконалили риторичну компетентність працівники»

«Презентація польсько-української антології "Через межу"»

«В Університеті презентували книгу про волинянку, яка виборола "Оскар"»

«Науковці Чернівецького та Волинського Університетів обговорили інноваційні методи викладання мовознавчих дисциплін»

«Круглий стіл "Якісна підготовка філолога: сьогодення і перспективи", або як гармонізувати філологічну освіту з викликами ХХІ ст.?»

«Обговорення навчального плану й ОПП "Журналістика і міжкультурна комунікація" у форматі круглого столу»

«Студенти-філологи складають заліки у формі виданих книжок»

«Працівники суду опанували правописні новації на сертифікатному курсі Університету»

«Професори університету отримали нагороди від президента»

Блоги

Детальнішу інформацію про факультет, особливості навчання та дозвілля студентів, основні напрямки наукової та методичної роботи викладачів запрошуємо переглядати на наших сторінках в соціальних мережах:

Сторінка факультету в соціальній мережі «Фейсбук»

Група факультету в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка факультету в соціальній мережі «Інстаграм»

Сторінка кафедри історії та культури української мови в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка кафедри української мови в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка кафедри української літератури в соціальній мережі «Фейсбук»

Група кафедри полоністики і перекладу в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка кафедри соціальних комунікацій в соціальній мережі «Фейсбук»

Навчальний корпус факультету філології та журналістики