Перейти до основного вмісту
Про нас
arrow
Історична довідка

Історія факультету: Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано у філологічний факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Мова та література (польська)». 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців «Видавнича справа та редагування», 2007 року – напрям «Журналістика». 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації». 2009 року факультет реорганізовано в Інститут філології та журналістики. 2016 року підрозділ перейменовано на факультет філології та журналістики.

Деканами філологічного факультету в попередні роки були І. І. Сірак, Є. Г. Сухомлин, Є. Л. Михальчук, В. Л. Удалов, О. О. Рисак, В. І. Бортніков, П. М. Кралюк, В. С. Зубович, Т. М. Покровська, А. К. Мардієва, М. В. Сур’як. Із 2005 р. до грудня 2019 р. обов’язки декана філологічного факультету / Інституту філології та журналістики / факультету філології та журналістики виконував кандидат філологічних наук, доцент Ю. В. Громик. У грудні 2019 р. на посаду декана факультету філології та журналістики призначено кандидата філологічних наук, доцента Л. Б. Лавринович.  

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці  викладачів, чиї імена назавжди вписані в  історію навчального закладу:  В. Ф. Покальчука,  О. О. Рисака, В. І. Голоюха, А. З. Омельковця, М. К. Боженка, Л. П. Рожило, І. І. Сірака, Т. С. Баран, М. І. Реви, В. Г. Луцкевича, Г. І. Мудрик,  Г. М. Ращинської, Г. І. Самохвал, Г. О. Козачук,  Є. А. Бикової, Л. В. Бублейник, Н. Й. Зубер,  А. Ф. Івлєвої, В. С. Кулакової, А. К. Мардієвої, О. Д. Некрот, М. Г. Нещадіна, Т. М. Покровської, Г. В. Павличенко, С. Д. Розенфельда, В. Л. Удалова, Н. Д. Удалової, Л. В. Шайнюка, Л. П. Павленко,  М. М. Хмелюк та інших.

Серед випускників філологічного факультету / Інституту (факультету) філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І. Чернецький, Й. Струцюк, В. Вербич, Н. Горик, В. Слапчук, Г. Яструбецька, О. Пашук, А. Криштальський, С. Дружинович, І. Ольшевський, Т. Яков’юк, М. Мартинюк, О. Ляснюк, С. Стасюк, Н. Шульська та багато інших, журналісти О. Згоранець, Н. Шепель, Б. Стельмах, В. Куць, І. Сандрика, І. Луцюк, І. Качан, Е. Форманюк, М. Доманська, Н. Ткачук, А. Бліннікова, А. Ольхович, І. Сасовська, М. Яблонський, Ю. Горожанов, І. Карпюк, О. Камінська, Т. Хомич, Е. Саркожаєва, Т. Урбан, І. Воробей, О. Лівіцька, О. Кузьмич, А. Собуцький, Т. Мизнікова, Т. Свирида, О. Шевчик, І. Пілюк, О. Блищик, А. Стамбульський, Н. Передрій, Ю. Горбач, М. Метельська, А. Лучик, А. Мошкун, Е. Яцута та інші. У галузі журналістики працює чимало нинішніх студентів. Більшість науково-педагогічних працівників факультету також вихованці волинської філологічної школи.

arrow
Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад: Факультет філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. На факультеті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 59 штатних науково-педагогічних працівників 58 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 15 докторів філологічних наук, професорів або доцентів (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. А. Мельник, М. В. Жуйкова, Т. Є. Масицька., Т. П. Левчук, С. М. Романов), 1 доктор наук із соціальних комунікацій, професор (С. І. Кравченко), 2 кандидати філологічних наук, професори (С. К. Богдан, Ю. В. Громик), 38 кандидатів філологічних наук, доцентів або старших викладачів, 4 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти або старші викладачі.

arrow
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: Історія, теорія та практика видавничої справи та редагування і журналістики; поліфункціональність української мови в синхронії та діахронії; модернізм і постмодернізм в літературі ХХ ст.; психоаналіз як метод сучасного літературознавства; Леся Українка і зарубіжна література; українська  література: традиції і сучасність; Леся Українка та її доба; літературна Волинь; граматичні одиниці й категорії української мови; мова української народної пісні; слов’янський мовно-літературний простір; українсько-польські мовно-літературні взаємини; українська мова на Волині; західнополіські говірки української мови тощо.

Щороку виходять чергові номери наукових журналів «Волинь філологічна: текст і контекст», «Леся Українка і сучасність», «Науковий вісник CНУ. Мовознавство», «Науковий вісник CНУ. Літературознавство», «Фольклористичні зошити», «Лінгвостилістичні студії», «Типологія та функції мовних одиниць», «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», «Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики».

Працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

arrow
Гуманітарно-виховна робота

Гуманітарно-виховна робота: Гуманітарно-виховну роботу на факультеті філології та журналістики орієнтовано на базові цінності загальної і професійної культури, забезпечення оптимальних умов для становлення і самоактуалізації особистості студента. Збережено традиції, започатковані в попередні роки (День першокурсника, лінгвістичні турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, випускний бал, конкурси КВК, конкурси читців поезії, тиждень факультету, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, літературно-мистецькі композиції, зустрічі з ветеранами праці, участь у фестивалі студентської творчості «Молодограй», конкурси творчих робіт, екскурсії тощо). Традиційно студенти-філологи беруть участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах і займають призові місця. 

arrow
Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база: 20 аудиторій та 22 службові приміщення, із них 7 спеціалізованих кабінетів та навчально-наукових лабораторій:

Комп'ютерна мережа факультету філології та журналістики приєднана до системи «Internet», що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів.

До послуг викладачів та студентів велика бібліотека, яка знаходиться в цьому ж приміщенні.

У корпусі факультету є їдальня.

arrow
Контингент студентів

Контингент студентів: на факультеті філології та журналістики майже 670 студентів, які навчаються на денній та заочній формах.

Вступнику
arrow
Загальна інформація для вступників

Інформація для вступників!!!

Друже, маєш зробити винятково важливий вибір місця навчання?

Тоді уважно й терпляче читай усе те, що написано далі.

Луцьк – місто з багатою 930-літньою історією й унікальною магічною атмосферою, що відображає взаємопроникнення народів, культур і релігій...

А ще Луцьк – місто молодих і активних людей, які тут черпають натхнення, здобуваючи освіту й реалізуючи себе.

Луцьк, друже, може стати містом твоєї студентської юності!

Пропонуємо:

Кілька варіантів вступу:

1) На базі повної середньої школи за результатами ЗНО – на повний термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;

2) На базі диплома молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності за результатами ЗНО з української мови та літератури, ЗНО з історії України та вступного іспиту з загальної педагогіки – на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра;

3) На базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якої спеціальності за результатами вступного іспиту з фаху та ЗНО з іноземної мови – на 1 рік 4 місяці навчання для здобуття ступеня магістра і таких кваліфікацій: а) журналіста; б) викладача української мови, української та світової літератури закладу вищої освіти; в) викладача польської та англійської мов, перекладача; г) учителя української мови, української та зарубіжної літератури закладу середньої освіти.

А також:

 • перспективу працевлаштування журналістом, диктором, теле- чи радіоведучим, контент-менеджером, копірайтером, випусковим / літературним / науковим редактором, коректором, прес-секретарем, співробітником із реклами / зв’язків із громадськістю і пресою, літературним співробітником / літературним агентом, перекладачем, учителем, викладачем, репетитором, секретарем-референтом, офіс-менеджером, консультантом, зокрема у сфері нематеріального виробництва (освіти / культури / науки / соціальних комунікацій), співробітником інформаційних, бібліотечних та інших установ тощо;
 • можливості міждержавних програм обміну та стажування, участі в численних професійних школах, тренінгах та ін.;
 • можливості мовного (на кожній спеціальності вивчатимеш кілька мов!) і мистецького розвитку та громадської самореалізації, унікальну атмосферу творчого неспокою та високої академічної культури, відкритості і прозорості;
 • сучасний навчальний корпус із великою бібліотекою, кафе, студентським творчим простором, навчальною радіостудією тощо;
 • найбільшу в університеті кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі;
 • стипендіальні програми, зокрема й міжнародні;
 • можливість поселення в гуртожиток;
 • диплом державного зразка та якісну освіту практичного спрямування;
 • контакти та співпрацю з роботодавцями тощо.

Маєш запитання? 

Телефонуй: +380502941627 (viber), +380977301777. 

Заходь: Луцьк, вул. Винниченка 30-а, кім. 314. 

Читай нас у соціальній мережі ф

Підписуйся на сторінку инн

Заходь на факультетський сайт «НІВРОКУ!».

Усіх запрошуємо приєднатися до нашої великої філологічно-журналістської родини!

arrow
Для вступників на базі повної середньої школи

Спеціальність 035 «Філологія»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: фахівець з української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник, співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю; 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури); 
 • репетитор, консультант; 
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник; 
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 25 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 035 «Філологія»

Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: фахівець із польської мови та літератури, перекладу та англійської мови. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник, співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю; 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 35 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 60 осіб. 

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 014 «Середня освіта. Мова і література (польська)»

Освітня програма «Середня освіта. Польська мова»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель польської та англійської мов (із додатковими навичками перекладу). На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування: 

 • учитель / викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб. 

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на фіксовану конкурсу пропозицію (за умовами конкурсу між вступниками тільки нашого університету):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: журналіст, фахівець із комунікацій (зі знанням англійської та польської мов). На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 50 осіб. 

Сертифікати ЗНО для вступу на державну або платну форму на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу): 

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.
arrow
Для вступників на базі диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Якщо ти завершив навчання в коледжі (училищі, технікумі) і вступаєш на базі диплома молодшого спеціаліста – пропонуємо тобі вступити на перший курс за скороченим терміном навчання (2 роки на денній формі за кошти державного бюджету або за контрактом):

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: учитель української та польської / англійської мов, української та зарубіжної літератури. Другу мову спеціальності (польську чи англійську) обирає вступник після зарахування на навчання. На момент вступу знання польської мови не обов'язкове. 

Працевлаштування:

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

План прийому: 25 осіб. 

Вступ за результатами ЗНО з української мови та літератури, з історії України та вступного іспиту з загальної педагогіки.

arrow
Для вступників у магістратуру

Якщо ви маєте вищу освіту ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра – пропонуємо уважно вивчити всі наші спеціальності й освітні програми ступеня магістра! 

Спеціальність 035 «Філологія»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література» 

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: магістр філології, фахівець з української мови, української та зарубіжної літератури.

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури); 
 • репетитор, консультант; 
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник; 
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 15 осіб. 

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література» 

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: викладач української мови, української та зарубіжної літератури. 

Працевлаштування: 

 • учитель / викладач української мови, польської або англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури; 
 • репетитор, консультант;
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • письменник;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • секретар-референт, офіс-менеджер; 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому –30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 10 осіб. 

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 035 «Філологія»

Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад» 

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: магістр філології, викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти, перекладач.

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови і літератури, англійської мови);
 • репетитор, консультант; 
 • перекладач (гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-менеджер, перекладач-референт, перекладач-консультант, інженер-перекладач та ін.);
 • літературний співробітник, літературний агент;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • контент-менеджер, копірайтер, літературний редактор, коректор, журналіст (кореспондент іншомовного видання);
 • секретар-референт, офіс-менеджер (зі знанням кількох іноземних мов); 
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою, співробітник із реклами та ін.

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб; заочна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 30 осіб. 

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови та вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації.  

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації» 

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: журналіст. 

Працевлаштування: 

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації, журналіст-розслідувач та ін.;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами;
 • фахівець зі зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник, контент-менеджер, копірайтер; 
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор, телеведучий; 
 • випусковий редактор;
 • медіапродюсер;
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю. 

Терміни і форми навчання, план прийому: денна форма: 1 рік 4 місяці навчання, план прийому – 20 осіб.

Вступники на освітній ступінь магістра складають ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови, а також вступне випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Студенту
arrow
Скринька довіри

Електронна скринька довіри – це ресурс, куди будь-хто – студенти, абітурієнти, працівники, батьки, випускники – може повідомляти ту інформацію, яка важлива для нашого факультету. Братимемо до уваги всі повідомлення, зокрема й анонімні. Гарантуємо конфіденційність.

arrow
Студентська профспілка

Студентська рада:

голова – Владислав Почебула.

Первинна профспілкова організація студентів:

голова – Ольга Пасічник.

arrow
Студентське життя

Підтримка студентських ініціатив – пріоритет у діяльності факультету.

На факультеті діють:

Наукове товариство студентів і аспірантів факультету філології та журналістики;

Громадська організація «Альтернативна журналістика»: керівник – Оксана Косюк;

Студентський творчий простір (коворкінг);

Польський клуб.

Медіапроєкти:

інформаційно-розважальний сайт «Нівроку»; 

навчальна теле- та радіостудія.

Опитування
arrow
Анкети для студентів
arrow
Анкети для стейкхолдерів
arrow
Анкети для викладачів
Кафедри
Спеціальність 035 «Філологія» Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»
Спеціальність 035 «Філологія» Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад» 
Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»
Спеціальність 014 «Середня освіта. Мова і література (польська)»
Спеціальність 061 «Журналістика»
Розклади навчальних занять, розклади сесій (денна і заочна форми навчання)
arrow
Розклади навчальних занять (денна форма)

1-й семестр 2020 / 2021 н. р. 

1 курс бакалавра, україністика

2 курс бакалавра, україністика

3 курс бакалавра, україністика

4 курс бакалавра, україністика

1 курс бакалавра, полоністика, журналістика, Укрмс

2 курс бакалавра, полоністика, журналістика, Укрмс

3 курс бакалавра, полоністика, журналістика

4 курс бакалавра, полоністика, журналістика, видавнича справа та редагування

1 курс магістратури, україністика, полоністика, журналістика

2 курс магістратури, україністика, полоністика, журналістика

2-й семестр 2020 / 2021 н. р. 

1 курс бакалавра, україністика

2 курс бакалавра, україністика

3 курс бакалавра, україністика

4 курс бакалавра, україністика

1 курс бакалавра, полоністика, журналістика, Укрмс

2 курс бакалавра, полоністика, журналістика, Укрмс

3 курс бакалавра, полоністика, журналістика

4 курс бакалавра, полоністика, журналістика, видавнича справа та редагування

1 курс магістратури, україністика, полоністика, журналістика

arrow
Графіки заліково-екзаменаційної сесії (заочна форма)
arrow
Розклади державної атестації випускників
Переліки вибіркових дисциплін (Бакалаврат)
arrow
061 Журналістика

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Медіа і політична комунікація

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Майстерність написання журналістського тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.3. Фітнес

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.1. SMM-технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Алгоритми верифікації інформації

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.3. Волейбол (мікс)

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.1. Журналістські розслідування

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.2. Реклама інформаційної продукції

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.1. Медіакритика

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.2. Есеїстика

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.1. Кризові комунікації

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Креатори сучасності – найвідоміші журналісти і видавці України та світу

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.1. Журналістика рішень

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.2. Стратегії візуальної медіакультури

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.1. Права людини в медіа

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.2. Креативні видання в сучасному медіапросторі

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.1. Верстка поліграфії

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.2. Літературна критика

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.1. Спортивна журналістика

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.2. Культура дитячих книжкових видань

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.1. Семіотичний аналіз медіатексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.2. Медіасистема України

Силабус
arrow
014 Середня освіта (Українська мова і література),
035 Філологія (Українська мова та література)

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Мова українського фольклору

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Міфи і правда про зародження української літератури

Силабус
Вибіркова дисципліна 1.3. Міфи народів світу Силабус

Вибіркова дисципліна 1.4. Техніка ефективного мовного спілкування

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.5. Оздоровча гімнастика з елементами йоги

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.1. Мовні норми у вимірах сьогодення

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Українська література для дітей та юнацтва

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.3. Як стати письменником: основи літературної творчості

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.4. Комунікативна поведінка студента

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.1. Професійна комунікація

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.2. Українська література на межі польсько-українського пограниччя

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.3. Польська література на теренах історичної Волині

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.4. Традиційний і сучасний етикет українців

Силабус
Вибіркова дисципліна 4.1. Етика ділового спілкування Силабус
Вибіркова дисципліна 4.2. Зарубіжна література для дітей та юнацтва Силабус

Вибіркова дисципліна 4.3. Літературно-художні бестіарії: образи тварин у белетристиці

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.4. Основи учительської майстерності

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.5. Фольклорна традиція та авторське письмо

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.1. Гра з текстом як спосіб його пізнання

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Основи комунікативного успіху

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.3. Теорія і практика редагування

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.4. Гастрономічний код в українській літературі, або «Смачна» література

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.1. Українська мова в сучасному медіадискурсі: засоби увиразнення й девіації

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.2. Курсова і магістерські роботи як наукова творчість студентів

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.3. Література й кіно: форми взаємодії

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.4. Книжно-літературні традиції Волинської землі

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.1. Літературні путівники по Україні та світу

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.2. Україна в творчості зарубіжних письменників

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.3. Література волинського краю від ХІХ ст. до середини ХХ ст.

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.4. Шкільний курс української літератури: технології навчання

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.5. Мистецтво публічного виступу

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.6. Лексичні інновації та складні питання українського слововживання в контексті новітніх мовних змін

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.1. Технології розвитку критичного мислення учнів у процесі вивчення української мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.2. Античність як дискурс літератури ХХ ст.

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.3. Художня біографістика

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.4. Мовотворчість Лесі Українки

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.1. Пунктуаційна грамотність як складник мовної культури особистості

Силабус
Вибіркова дисципліна 9.2. Інноваційні методи навчання зарубіжної літератури в закладах освіти Силабус

Вибіркова дисципліна 9.3. Світова літературна біографістика

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.4. Мистецтво написання та презентації наукового тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.5. Західноукраїнська література міжвоєнного періоду та еміграції

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.1. Виражальні можливості синтаксису української мови в різностильових текстах

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.2. Стилі і персоналії в історії української літературної мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.3. Жінка і література

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.4. Текст і театр: діалог із Іншим

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.5. Універсальний жанр: як читати й писати літературні есеї

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.1. Основи психолінгвістики

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.2. Літературна дискусія як генератор культурних змін

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.3. Теорія і практика літературної творчості

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.4. Ономастика: теоретичний та практичний аспекти

Силабус

Вибіркова дисципліна 12.1. Практикум із лінгвістичного розбору

Силабус

Вибіркова дисципліна 12.2. Пережитки давніх шлюбних норм у весільному фольклорі

Силабус

Вибіркова дисципліна 12.3. Культура наукової мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 12.4. Поетика фантастичного у світовій літературі ХХ ст.

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.1. Лінгвістичний аналіз тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.2. Інтелектуальна драма і театр абсурду у ХХ ст.

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.3. Сучасна українська література

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.4. Інтердисциплінарність у методології літературознавства

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.5. Юрислінгвістика

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.1. Український правопис: історія і сучасність

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.2. Українська мова як іноземна: комунікація

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.3. Світові літературні премії: шлях до успіху

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.4. Література в  системі мистецтв

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.5. Історична правда та її інтерпретація в українській історичній прозі

Силабус
arrow
014 Середня освіта (Польська мова),
035 Філологія (Мова та література (польська))

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Польські народні свята і традиції: порівняльно-фольклорний дискурс

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.1. Орфографічно-пунктуаційний практикум з польської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Фонетичний практикум англійської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.1. Основи виразного читання польською мовою

Силабус
Вибіркова дисципліна 3.2. Скандинавська ходьба Силабус

Вибіркова дисципліна 4.1. Лінгвокраїнознавство Польщі

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.2. Польський детективний роман

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.1. Практикум з граматики англійської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Білоруська мова

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.1. Молодіжний сленг у системі сучасних соціолектів польської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.2. Мова польських інтернет- видань 

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.3. Лексикологія англійської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.4. Письмова англомовна комунікація

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.1. Ділова польська мова

Силабус

Вибіркова дисципліна 7.2. Літературознавчий компонент на уроках польської мови

Силабус
Вибіркова дисципліна 8.1. Інформаційно-комунікаційні технології як сучасне знаряддя вивчення польської мови Силабус

Вибіркова дисципліна 8.2. Перекладацький аналіз тексту (на матеріалі українсько-польських та польсько-українських перекладів)

Силабус

Вибіркова дисципліна 8.3. Переклад англомовних текстів різних функціональних стилів

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.1. Стилістика та культура польської мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.2. Використання інформаційних технологій в українсько-польському перекладі

Силабус

Вибіркова дисципліна 9.3. Міжкультурна англомовна комунікація

Силабус

Вибіркова дисципліна 10.1. Фентезі у контексті сучасної польської фантастики

Силабус
Вибіркова дисципліна 10.2. Місто як текст у польській літературі кінця ХIХ –початку ХХІ ст. Силабус

Вибіркова дисципліна 10.3. Цікава польсько-українська фразеологія: порівняльний аспект

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.1. Українсько-польський переклад у юриспруденції

Силабус

Вибіркова дисципліна 11.2. Сертифікаційні екзамени з польської мови як іноземної: вимоги, методика підготовки

Силабус
Вибіркова дисципліна 12.1. Екранізація художніх текстів як їхня інтерпретація польськими видатними кінорежисерами ХХ ст. Силабус

Вибіркова дисципліна 12.2. Світові імена польської драми і театру

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.1. Лінгвостилістичний аналіз польськомовоного художнього тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 13.2. Стилістичні особливості англомовного художнього тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.1. Любов як найвища цінність у польській літературі

Силабус

Вибіркова дисципліна 14.2. Еволюція гендерної проблематики в польській літературі

Силабус
arrow
014 Середня освіта (Українська мова і література), молодші спеціалісти

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Мала проза ХІХ – поч. ХХ ст.: жанрово-стильові особливості, аспекти інтерпретації

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Секрети аналізу художнього твору

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.1. Креативне письмо

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Уроки життєвої мудрості від давньоукраїнських авторів

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.1. Візуальний код літератури

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.2. Інтегрований підхід до вивчення української мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.1. Українська казка в культурно-історичному освітленні

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.2. Проблеми українського слововживання: мода та літературна норма

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.1. Жіночі образи давньогрецької міфології: архетипи та психокомплекси

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Методичні аспекти вивчення синтаксису й пунктуації української мови в закладах загальної середньої освіти

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.1. Мовна майстерність: творення тексту

Силабус

Вибіркова дисципліна 6.2. Реінтерпретація української художньої класики

Силабус
Переліки вибіркових дисциплін (Магістратура)
arrow
014 Середня освіта (Українська мова і література),
035 Філологія (Українська мова та література)

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Психоаналітична теорія і літературознавча практика

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.3. Порівняльна фольклористика

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.4. Методика складання та розв’язування тестів із української мови

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.1. Мова і суспільство (соціолінгвістика)

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Леся Українка в контексті епох

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.3. Сучасні літературно-театральні студії

Силабус

Вибіркова дисципліна 2.4. Новітня риторика: правила і стратегії

Силабус
Вибіркова дисципліна 3.1. Історія лінгвістичних учень Силабус

Вибіркова дисципліна 3.2. Антиколоніальний дискурс української літератури, постколоніальні студії

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.3. Література факту / нефікційна проза

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.4. Український словотвір в історичному та ареальному аспектах

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.1. Сучасна лінгвістика в контексті  інтеграції наук

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.2. Многоликість тексту. Рівневий аналіз художнього письма

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.3. Література української діаспори

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.4. Тенденції нового історизму в українській літературі ХХ століття

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.5. Майстерня новітнього нестандартного уроку

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.1. Українська лінгвістика: історія та новітні тенденції розвитку

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Зарубіжна література в оцінці українських письменників

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.3. Український переклад у системі міжкультурної комунікації

Силабус

Вибіркова дисципліна 5.4. Україномовна література в Польщі

Силабус
arrow
035 Філологія (Мова та література (польська))

Зведена таблиця

Вибіркова дисципліна 1.1. Ділова англійська мова

Силабус

Вибіркова дисципліна 1.2. Сучасні тенденції розвитку лексичної системи польської мови

Силабус
Вибіркова дисципліна 2.1. Типологія перекладацьких помилок (на матеріалі українсько-польських та польсько-українських перекладів) Силабус

Вибіркова дисципліна 2.2. Методика навчання англійської мови у ЗВО

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.1. Сучасна польська проза і поезія в перекладах

Силабус

Вибіркова дисципліна 3.2. Українська польськомовна література на пограниччі культур

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.1. Енергетика слова в художніх системах слов’янських мов і літератур

Силабус

Вибіркова дисципліна 4.2. Легенди і міфи світу в польській літературі

Силабус
Вибіркова дисципліна 5.1. Слов’янські літератури в європейському контексті Силабус

Вибіркова дисципліна 5.2. Культурологічний аспект вивчення польської мови

Силабус
Силабуси загальноуніверситетських дисциплін
arrow
Творчий феномен Лесі Українки
arrow
Українська мова (за професійним спрямуванням)

071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

силабус

081 Право

силабус

014 Середня освіта (Математика), 111 Математика, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки і інформаційні технології

силабус

014 Середня освіта (Фізика)

силабус

104 Фізика та астрономія

силабус

105 Прикладна фізика та наноматеріали

силабус

222 Медицина

силабус

226 Фармація, промислова фармація

силабус

014 Середня освіта (Хімія)

силабус

102 Хімія

силабус

161 Хімічні технології та інженерія

силабус

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров’я людини)

силабус

091 Біологія

силабус

014 Середня освіта (Природничі науки)

силабус

101 Екологія

силабус

205 Лісове господарство

силабус

014 Середня освіта (Історія)

силабус

032 Історія та археологія

силабус

052 Політологія

силабус

251 Державна безпека

силабус

027 Музеєзнавство. Пам’яткознавство

силабус

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

силабус

024 Хореографія

силабус

025 Музичне мистецтво

силабус

034 Культурологія

силабус

014 Середня освіта (Фізична культура)

силабус

017 Фізична культура і спорт

силабус

227 Фізична терапія, ерготерапія

силабус

053 Психологія

силабус

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

силабус
Новини факультету
Блоги
Навчальний корпус факультету філології та журналістики