Перейти до основного вмісту
Журавльов Олександр Анатолійович
Журавльов Олександр Анатолійович
Декан факультету біології та лісового господарства, доцент кафедри фізіології людини і тварин, кандидат біологічних наук
Про нас

Про нас

Декан факультету біології та лісового господарства – Журавльов Олександр Анатолійович, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи – Дмитроца Олена Романівна, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи – Фіщук Оксана Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з промоції - Андреєва Валентина Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Куратор наукового товариства аспірантів і студентів – Качинська Тетяна Валеріївна, кандидат біологічних наук, доцент

Першим деканом факультету з моменту реорганізації природничо-географічного та створення біологічного факультету був доцент, кандидат біологічних наук Бенедь Володимир Петрович, з 2000 по 2005 рік - доцент, кандидат  біологічних наук Шварц Людмила Олексіївна, з грудня 2005 року по грудень 2019 – доцент, кандидат біологічних наук Поручинський Андрій Іванович. З грудня 2019 декан факультету до заміщення вакантної посади - доцент, кандидат біологічних наук Степанюк Ярослав Васильович, а з вересня 2020 - доцент, кандидат біологічних наук Журавльов Олександр Анатолійович.

https://youtu.be/LIv3IzuRMUk

Відео про факультет

  

  

 

  

   Факультет біології та лісового господарства є одним з найпотужніших структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

  Факультет протягом останніх десяти років завжди займає рейтингові місця від 1 до 3 місця серед 14 факультетів університету. 
  Нині на факультеті функціонують чотири кафедри: фізіології людини та тварин, зоології, ботаніки і методики викладання природничих наук, лісового та садово-паркового господарства. Навчальний процес забезпечують більше 40 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів, 29 доцентів, кандидатів наук.

  Факультет має сім навчально-наукових лабораторій, два музеї, співробітники факультету є кураторами агробіологічної станції та ботанічного саду.

  Зараз на факультеті навчається близько 400 студентів денної та заочної форм навчання.

   На кафедрі фізіології людини і тварин є постійно діюча аспірантура за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин, на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук – 03.00.05 – ботаніка.

 

Серед пріоритетних завдань сучасного факультету біології та лісового господарства слід виділити:

 • Створення потужних науково-практичних центрів – мікробіології, біотехнології, електронної мікроскопії, функціональної діагностики, медичної біології,  психокорекції та  методів біозворотнього зв’язку, біоінформатики.
 • Розширення матеріальної бази та аудиторного фонду факультету для проведення наукової та практичної діяльності на рівні світових стандартів з пріоритетних напрямів розвитку факультету та університету.
 • Утвердження факультету як структури, що дає якісну освіту, яка гарантує працевлаштування за фахом та достойний рівень життя.
 • Налагодження міжнародної співпраці за програмами подвійних дипломів. Проходження стажувань студентів та викладачів у провідних наукових центрах та університетах за кордоном, участь у грантових, стипендіальних міжнародних програмах тощо

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ БІОЛОГІЇ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На факультеті біології та лісового госпдарства здійснюється підготовка студентів за 4 спеціальностями та 5 освітніми програмами за двома ступенями: бакалавр і магістр

 

БАКАЛАВР (3 спеціальності та 5 освітніх програм):

 • Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма БІОЛОГІЯ
 • Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
 • Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ), освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
 • Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ), освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
 • Спеціальність ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, освітня програма ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Термін навчання бакалавра – 3 роки 10 місяців на денній і заочній формах навчання.

 

 Спеціальність «Біологія» має дві освітні програми: Біологія та Лабораторна діагностика.

 

Спеціальність «Біологія». Освітня програма «Біологія» 
Ступінь «Бакалавр» дає можливість отримати кваліфікацію «Лаборант (біологічні дослідження), молодший науковий співробітник (біологія)» зі спеціалізаціями «Медична біологія», «Фізіологія людини і тварин», «Прикладна зоологія: діагностика інвазійних хвороб, морфо-екологічні дослідження», «Фіторізноманіття та його охорона», «Зоологія».
  Сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність „Біологія” ОП Біологія необхідні з таких предметів:

 • Українська мова (коефіцієнт 0,35)
 • Біологія (коефіцієнт 0,35)
 • Хімія, або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Історія України (коефіцієнт 0,20)
 • Середній бал документа про освіту (коефіцієнт 0,10)

 Студенти отримують грунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола фундаментальних дисциплін біологічного та природничого профілю, зокрема з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, генетики, молекулярної біології, генетики, біотехнології, цитології, гістології, мікробіології, вірусології, імунології та інших.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець-біолог по закінченні університету може працювати у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, ботанічних садах, зоопарках, розсадниках, ландшафтних центрах тощо.

Спеціальність «Біологія». Освітня програма «Лабораторна діагностика» 

  Кваліфікація «Лаборант (біологічні дослідження), лаборант (медицина), молодший науковий співробітник (біологія)». 

 Сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність „Біологія” ОП Лабораторна діагностика необхідні з таких предметів:

 • Українська мова (коефіцієнт 0,35)
 • Біологія (коефіцієнт 0,35)
 • Хімія, або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Історія України (коефіцієнт 0,20)
 • Середній бал документа про освіту (коефіцієнт 0,10)

    Студенти отримують грунтовні теоретичні і практичні знання та вміння з широкого кола фундаментальних дисциплін біологічного та природничого профілю, зокрема з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, генетики, молекулярної біології, генетики, біотехнології, цитології, гістології, мікробіології, вірусології, імунології та інших, а також з ряду спеціалізованих медико-біологічних дисциплін, зокрема патологічної анатомії і фізіології людини, доклінічної діагностики біологічних систем, першої медичної допомоги, паразитології, основ громадського здоров’я, організації лабораторної роботи, біологічні основи раціонального харчування, основи ендокринології та обмін речовин, лабораторна та інструментальна техніка тощо.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:  по закінченні університету такі бакалаври можуть працювати у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях медико-біологічного та діагностичного профілю, у різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських, фітосанітарних), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, у лабораторіях контролю якості продукції на підприємств харчової промисловості тощо.

 

Спеціальність «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)». Освітня програма "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини"
Кваліфікація «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вчитель біології, природознавства, здоров’я людини». 

Сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність „Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)” ОП Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини необхідні з таких предметів:

 • Українська мова (коефіцієнт 0,35)
 • Біологія (коефіцієнт 0,35)
 • Хімія, або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Історія України (коефіцієнт 0,20)
 • Середній бал документа про освіту (коефіцієнт 0,10)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець по закінченні університету може працювати вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, а також у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, екоцентрах, тощо. 

 

   Спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)»
Кваліфікація «Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології» 

Сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність „Середня освіта (Природничі науки)” ОП Середня освіта. Природничі науки необхідні з таких предметів:

 • Українська мова (коефіцієнт 0,35)
 • Біологія (коефіцієнт 0,35)
 • Хімія, або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Історія України (коефіцієнт 0,20)
 • Середній бал документа про освіту (коефіцієнт 0,10)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець по закінченні університету може працювати вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, а також у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях природничого профілю, екоцентрах, тощо. 

 

Спеціальність «Лісове господарство»
Ступінь «Бакалавр» - кваліфікація «Бакалавр лісового господарства»

Сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність „Лісове господарство” ОП Лісове господарство необхідні з таких предметів:

 • Українська мова (коефіцієнт 0,35)
 • Математика (коефіцієнт 0,35)
 • Хімія, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Історія України (коефіцієнт 0,20)
 • Середній бал документа про освіту (коефіцієнт 0,10)

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: фахівці та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому господарствах та природно-заповідній справі; наукові співробітники (агрономія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа); агрономи, лісоводи та професіонали споріднених професій.

Фахівець може займати первинні посади: Молодший науковий співробітник (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Науковий співробітник (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Науковий співробітник-консультант (агрономія, лісівництво, природно-заповідна справа). Агролісомеліоратор. Інженер (з лісових культур; з охорони та захисту лісу; інженер-лісопатолог; з охорони природних екосистем; з відтворення природних екосистем; з природокористування; інженер-таксатор; з рекреаційного благоустрою; садово-паркового господарства; з охорони праці). Асистент. Викладач вищого навчального закладу. Викладач професійного навчально-виховного закладу. Викладач професійно-технічного навчального закладу.

На усіх спеціальностях як денної, так і заочної форми навчання є місця державного замовлення

 

МАГІСТР (4 спеціальності та 4 освітніх програми):

Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма БІОЛОГІЯ
Спеціальність БІОЛОГІЯ, освітня програма ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
Спеціальність СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ), освітня програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Спеціальність ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 

Термін навчання магістра на денній і заочній формах навчання – 1 рік та 4 місяці.

   Ступінь магістра є необхідним для забезпечення можливості кар’єрного росту та наукової діяльності. Він необхідний студентам, які націлені пов’язати своє життя з наукою або викладацькою діяльністю, або планують зайняти керівну посаду у організаціях, підприємствах, навчальних та наукових закладах тощо.

      Вступ до магістратури на будь яку спеціальність факультету біології та лісового господарства можливий на базі освітнього ступеня бакалавр або спеціаліст відповідної спеціальності або галузі знань. 

       При вступі на магістратуру на усі спеціальності студенти складають комп’ютерний тестовий фаховий іспит та Єдиний встуний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.

 

На усіх спеціальностях як денної, так і заочної форми навчання є місця державного замовлення

 

ОЛІМПІАДА З БІОЛОГІЇ – МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДО 20 ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО ЗНО З БІОЛОГІЇ при вступі на спеціальності факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки створює умови для отримання 20 додаткових балів до результатів ЗНО з біології абітурієнтам, які планують вступити до ВНУ імені Лесі Українки на спеціальності «Біологія», «Біологія (Лабораторна діагностика)», «Середня освіта (Біологія) (освітня програма «Біологія, природознавство, здоров’я людини»), «Середня освіта (Природничі науки)», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».

 Просимо поінформувати усіх учнів 11 класів про можливість отримати додаткові бали з біології.

Просимо також поширити інформацію про наш факультет, яка розміщена у буклетах.

Уся інформація про олімпіаду, телефони для консультацій є на сайті університету та у буклетах.

Запрошуємо скористатись можливістю отримати додаткові бали ЗНО з біології !
Бажаємо успіху! 

 

***

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ

(МЕДИЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ, ЛІСОВИХ, АГРАРНИХ ТА ІНШИХ)

На усі спеціальності факультету здійснюється набір вступників зі ступенем «молодший спеціаліст» після будь-яких коледжів на 2-й курс денної форми навчання або за скороченим терміном навчання (3 роки) на заочну форму навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавр.

Випускники коледжів складають комплексний тестовий фаховий іспит зі спеціальності в університеті та повинні мати сетрифікати ЗНО з Українсткої мови та Історії України (для вступу на державну форму навчання) або Української мови та будь-кий інший (за умови вступу за контрактом).

На спеціальності «БІОЛОГІЯ (Біологія)», «БІОЛОГІЯ (Лабораторна діагностика)» складають комплексний тестовий фаховий іспит з біології (базовий загальноосвітній рівень). Найбільш популярні ці спеціальності для випускників МЕДИЧНИХ ТА ІНШИХ КОЛЕДЖІВ.

 

На спеціальність «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Природничі науки)» складають комплексний тестовий фаховий іспит з педагогіки. Найбільш популярні ці спеціальності для випускників ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНШИХ КОЛЕДЖІВ.

 

На спеціальності «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» складають комплексний тестовий фаховий іспит з фахових дисциплін («Лісові культури», «Лісова таксація», «Дендрологія», «Лісознавство»). Найбільш популярні ці спеціальності для випускників ЛІСОВИХ ТА ІНШИХ  КОЛЕДЖІВ.

 

***
МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ

Навчаюсь на медико-біологічному факультеті, студенти мають можливість пройти польову та виробничі практики не лише у школах, лікарнях, зоопарках, ландшафтних центрах, розсадниках, лісництвах, діагностичних центрах у різних куточках не лише Волині, України, а й за кордоном. 
Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику у Польщі та у Словаччині, а також можуть паралельно навчатись у Польщі та у Литві і можуть одночасно отримати два дипломи - український і Польщі або Литви.

 ***

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

Життя студентів нашого університету цікаво та багатогранне. У нас є багато можливостей безкоштовно займатись у спортивних секціях у спорткомплексі, на стадіонах, у спортзалах та тренажерних залах, у театральному, танцювальних та вокальних гуртках в університетському центрі культури та дозвілля. Студенти беруть участь у концертах, турнірах, конкурсах міс та містер факультету та університету, спортивних змаганнях; організовують своє дозвілля. Дні здоров’я, їздять разом на екскурсії та відпочинок.

 

Колектив факультету біології та лісового господарства успішно працює над тим, щоб кожен студент, обравши факультет, отримав перспективну та якісну освіту, а також міг себе реалізувати у житті!

 

ДОДАТКОВУ ТА ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ:  

за телефонами: (0332) 24-93-27 (деканат факультету біології та лісового господарства)
+38-050-4387290 - декан факультету біології та лісового господарства Олександр Журавльов. 

за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С (2), 7 поверх, деканат факультету біології та лісового господарства  у робочі дні з 9.00 до 17.00.
www.vnu.edu.ua
www.facebook.com/biofaksnu
Instagram: biofakeenu
електронною поштою:
biological@vnu.edu.ua (деканат)

 

Факультет біології та лісового господарства пам'ятає про минулі здобутки 

і мріє про майбутні горизонти !

 

Переглянути наш фотоальбом

 

Оголошення

23 жовтня 2021 року о 10.00 на факультеті біології та лісового господарства відбудеться фаховий семінар з нагоди розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» Безкопильної Світлани Вікторівни на тему «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ»
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Лизогуб Володимир Сергійович.
Рецензенти: доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин ВНУ імені Лесі Українки Козачук Наталія Олександрівна
кандидат біологічних наук, декан факультету біології та лісового господарства доцент кафедри фізіології людини і тварин ВНУ імені Лесі Українки Журавльов Олександр Анатолійович
Керівник семінару:  доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин ВНУ імені Лесі Українки Моренко Алевтина Григорівна
Семінар буде проведено на платформі ZOOM за посиланням: https://zoom.us/j/96747698560?pwd=TTRwVG1DYysrNXZUbitUSlYrNE5kZz09

____________________________________________________________

У п'ятницю 17 вересня 2021 року об 14.00 відбудеться розширене засідання кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, присвячене попередньому обговоренню результатів дисертаційного дослідження на тему: "Порівняльна морфологія квітки та плоду Amaryllidaceae J.St.-Hill. у зв'язку з питаннями систематики", яке виконала Фіщук Оксана Сергіївна на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05. -  ботаніка.

Засідання відбудеться в 720 аудиторії.

____________________________________________________________

24 червня 2021 року об 12.00 відбудеться засідання кафедри лісового і садово-паркового господарства. У порядку денному голосування щодо заміщення вакантних посад доцента кафедри (2,0 ставки). Претенденти - кандидат сільськогосподарських наук, доцент АНДРЕЄВА Валентина Вікторівна та кандидат сільськогосподарських наук, доцент ГЕТЬМАНЧУК Анатолій Іванович.

____________________________________________________________

24 червня 2021 року об 11.00 відбудеться засідання кафедри зоології. У порядку денному голосування щодо заміщення вакантної посади професора кафедри; претендент - доктор біологічних наук, професор ІВАНЦІВ Володимир Васильович, та завідувача кафедри, професора; претендент - доктор біологічних наук, професор СУХОМЛІН Катерина Борисівна

____________________________________________________________

20 квітня 2021 року об 11.30 відбудеться засідання кафедри лісового і садово-паркового господарства. У порядку денному голосування щодо заміщення вакантної посади професора кафедри. Претендент - доктор сільськогосподарських наук, професор ШЕВЧУК Михайло Йосипович

____________________________________________________________

На кафедрі фізіології людини і тварин ВНУ імені Лесі Українки започатковано новий формат безперервного професійного розвитку для освітян – «Групи рівних», що реалізується в рамках українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти»

____________________________________________________________

В середу 03 лютого об 11 год відбудеться розширене засідання кафедри фізіології людини і тварин, присвячене попередньому обговоренню результатів дисертаційного дослідження на тему: "Електрична активність головного мозку людини в умовах переключення моторних програм різних мануальних рухів", яке виконала Коржик Ольга Василівна на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13. засідання відбудеться в онлайн форматі на платформі Teams 

_____________________________________________________________

На період карантину (а в подальшому - на постійній основі) працює Скринька Довіри факультету.  Перегляд листів - 28 числа кожного місяця. Інформація, надіслана на цю поштову скриньку є анонімною.

bio-dovira@vnu.edu.ua

Абітурієнту

ОС Бакалавр ПЗСООС Бакалавр МСОС МАГІСТР

Вступ до закладів вищої освіти відбувається шляхом подання заяв через електронну систему, де Ви маєте обрати:

 • регіон, в якому плануєте навчатись;
 • заклад освіти;
 • форму навчання;
 • спеціальність.

Після пошуку Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які можна подати електронну заяву.

 

Звучить трохи складно, чи не так?

Пропонуємо розглянути процес обрання спеціальності трохи глибше. Гарантуємо, Ви побачите, що це дуже і дуже просто.

Як обрати заклад освіти і спеціальність не виходячи з дому

https://www.facebook.com/watch/?v=4999380493437273

Для вступу на кожну спеціальність необхідно здавати ЗНО. Як визначити необхідний Вам перелік предметів

https://www.facebook.com/watch/?v=1039319479905950

Що таке конкурсна пропозиція закладу освіти

https://www.facebook.com/watch/?v=1352544478447353

Як розрахувати конкурсний бал

https://www.facebook.com/watch/?v=420090169251632

Які види коєфіцієнтів існують і які можливості надають

https://www.facebook.com/watch/?v=409306043702768

Пріоритетність при поданні заяв на вступ

https://www.facebook.com/watch/?v=789517515242074

Як працює алгоритм адресного розміщення державного замовлення

https://www.facebook.com/watch/?v=463991587972885

Особливості створення електронного кабінета для пільгових категорій вступників

https://www.facebook.com/watch/?v=443688823353906

 

Covid-19

Увага!!!

Шановні студенти та співробітники факультету, просимо дотримуватися усіх необхідних правил організації роботи в умовах пандемії: масковий режим, обробка рук антисептиком, соціальна дистанція, при перших ознаках респіраторного захворювання відразу звертайтеся до сімейного лікаря!!! 

Начання під час Covid-19 (відео)

Відвідування навчальних корпусів в період з 8 січня по 24 січня 2021 року заборонено.

На період карантину (а в подальшому - на постійній основі) працює Скринька Довіри факультету.  Перегляд листів - 28 числа кожного місяця. Інформація, надіслана на цю поштову скриньку є анонімною.

bio-dovira@vnu.edu.ua

 

Бережіть своє здоров'я

Академічна доброчесність

Нормативно-правова база 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII Стаття 42. Академічна доброчесність

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист МОН України від 13.10.2017 р. № 1/9-554.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист М-ва освіти і науки від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти Лист МОН України  № 1/9-650 від 23.10.2018 р. (Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.))

 

Кодекс академічної доброчесності

Положення про Комітет з етики наукових досліджень

Наказ Про комісію з питань біоетики № 88-з від 10 березня 2020р.

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

 Додаток 1 та Додаток 3 до положення

 

Договір про співпрацю з ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» № 27-04/2018/28У від 27 квітня 2018 р.

 

PhD

Освітньо-наукова програма за ОР «Доктор філософії»: 

Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Навчальний план за ОР «Доктор філософії»: 

Біологія організмів та надорганізмових системанкета для пропозицій

Наукова робота
arrow
Наукові осередки

Методи машинного навчання у когнітивній нейробіології та нейроекономіка (Керівник - Кузнєцов Ілля Павлович)

Мозкові механізми мануальних рухів людини (Керівник - Моренко Алевтина Григорівна)

Морфо-функціональні зміни у ішемінізованих м’язах під час дії додаткових стресових факторів (Керівник - Мотузюк Олександр Петрович)

Адаптаційні реакції організму людини та показники її здоров’я в сучасних антропоекологічних умовах (Керівник - Поручинськй Андрій Іванович)

Теоретичні та практичні аспекти методу нейробіозворотного зв’язку (Керівник - Качинська Тетяна Валеріївна)

Флора і рослинність Волині, їхні антропогенні зміни, охорона та раціональне використання ресурсів (Керівник - Волгін Сергій Олександрович)

Кровосисні довговусі двокрилі Західної України (Керівник - Сухомлін Катерина Борисівна)

Олігохети (Oligochaeta, Lumbricidae) західного регіону України (Керівник - Іванців Володимир Васильович)

arrow
Періодичні наукові видання
Науково-методична комісія

Склад науково-методичної комісії факультету біології та лісового господарства:

Голова методичної комісії факультету – Поручинська Тетяна Федорівна  – к.б.н., доцент кафедри фізіології людини і тварин.

Усі члени методичної комісії:

Кичилюк О.В. – к.с.-г.н., доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства, завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства.

Зінченко М.О. – к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки і методики викладання природничих дисциплін.

Качинська Т. В. – к.б.н., доцент кафедри фізіології людини і тварин, в.о. завідувача кафедои фізіології людини і тварин

Дмитроца О.Р. – к.б.н., доцент кафедри фізіології людини і тварин.

Сухомлін К.Б. –  д.б.н., професор кафедри зоології, завідувач кафедри зоології. 

Коржик О.В. – старший викладач кафедри фізіології людини і тварин.

Коцун Л.О. – к.б.н., доцент кафедри ботаніки; секретар науково-методичної комісії факультету.

Білецька М.Г. – к.б.н., доцент кафедри зоології.

Шепелюк М.О. – к.с.-г.н., старший викладач кафедри лісового та садово-паркового господарства.

Козачук Н.О. – д.б.н., професор кафедри фізіології людини і тварин.

 

ПЛАН РОБОТИ

Протоколи засідань НМК факультету біології та лісового господарства  2020-2021 н.р.

№№1-2

Протоколи засідань НМК медико-біологічного факультету  2019-2020 н.р.

№№1-5

№№6-10      

Протоколи засідань НМК біологічного факультету 2018-2019 н.р

№№1-3

№№4-10

Вчена рада факультету

Список членів вченої ради факультету біології та лісового господарства

 1. Журавльов О.А. – голова вченої ради, декан факультету, доцент кафедри фізіології людини і тварин
 2. Абрамчук О.М. – секретар, доцент кафедри фізіології людини і тварин
 3. Дмитроца О.Р. – заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри фізіології людини і тварин
 4. Фіщук О.С.– заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук
 5. Шепелюк М.О. – заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства
 6. Андреєва В.В. – заступник декана з промоції, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства
 7. Сухомлін К.Б. – завідувач кафедри зоології, професор
 8. Кичилюк О.В. – завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства, доцент
 9. Зінченко М.О. – завідувач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, доцент
 10. Качинська Т.В. – в.о. завідувача кафедри фізіології людини і тварин, доцент кафедри фізіології людини і тварин
 11. Волгін С.О. – професор кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук
 12. Іванців В.В. – професор кафедри зоології
 13. Коцун Л.О. – доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук
 14. Іванців О.Я. – доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук
 15. Білецька М.Г. – доцент кафедри зоології
 16. Теплюк В.С. – доцент кафедри зоології
 17. Шевчук М.Й. – професор кафедри лісового та садово-паркового господарства
 18. Войтюк В.П. – доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства
 19. Мотузюк О.П. – доцент кафедри фізіології людини і тварин
 20. Антонюк Ю.М. – старший лаборант кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук
 21. Шевчук Л.В. – старший лаборант кафедри зоології
 22. Шуляк І. – студент 3 курсу
 23. Вавдійчик В. – студент 1 курсу
 24. Дричик А. – студентка 3 курсу.
 25. Демчук В. – студентка 3 курсу.
 26. Соломіна Т.І. заступник начальника, начальник дошкільної та загальної середньої освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (роботодавець)
 27. Лихач Є.А. – директор ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія (роботодавець)
 28. Войцехівський Р.Р. перший заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (роботодавець)
Наукове товариство аспірантів і студентів

Наукове товариство аспірантів та студентів (НТАіС) факультету біології та лісового господарства є засобом реалізації постійного прагнення студентсько-аспірантської спільноти до плідної науково-дослідницької роботи та запровадження інновацій у сфері академічно-освітньої системи власними силами. НТАіС є незалежним, демократичним, самоврядним об’єднанням аспірантів та студентів факультету, яке діє на громадських засадах, та здійснює свою роботу за основними напрямками:

 • формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів факультету;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів факультету, надання їм всебічної допомоги; 
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом; 
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • організація та проведення академічних заходів, конференцій;
 • сприяння самоосвіті студентства, постійна академічно-методична підтримка;
 • організація позаакадемічних лекторії, просвітницьких заходів, тренінгів тощо.


НТАіС є органом самоуправління студентів та аспірантів факультету, а тому працює виключно у сферах їх зацікавлень та інтересів.

НТАіС Факультету біології та лісового господарства є структурною одиницею НТАіС Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Членом Товариства можуть бути студенти та аспіранти факультету, якщо вони визнають Положення про НТАіС та займаються науковою діяльністю. Але головне – не формальний вступ, а активна участь і зацікавленість!!!

arrow
СТРУКТУРА

Куратор НТАіС

Качинська Тетяна Валеріївна - к.б.н., доцент кафедри фізіології людини і тварин

Контактна інформація:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 702)

e-mail: Kachynska.Tatiana@vnu.edu.ua

 

Голова НТАіС

Демчук Вікторія Ігорівна - студентка 2 курс факультету біології та лісового господарства

e-mail: demchuk.viktoriia2019@vnu.edu.ua

 

Заступник голови НТАіС

Грисюк Катерина Петрівна - студентка 2 курс факультету біології та лісового господарства

e-mail: Hrysiuk.Kateryna2019@vnu.edu.ua

Члени координаційної ради НТАіС факультету біології та лісового господарства

Прізвище, ім'я, по батькові Курс
Чемко Софія 2
Зубчевська Діана 3
Михайлова Валерія 4
Бондарук Юрій 1 магістр
Покотило Ольга 2 магістр

 

arrow
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ГОЛІВ ТА КУРАТОРІВ НТАіС (2000-ні роки)

 ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ГОЛІВ НТАіС 

Титюк

Титюк Ольга  з 2020 р. старший викладач кафедри гістології та медичної біології, кандидат біологічних наук

2013-2017

Гузюк

Гузюк Андріана – з 2020 р. старший лаборант кафедри анатомії людини

2017-2020

 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК КУРАТОРІВ НТАіС

Доц. Омельковець Я. А. кандидат біологічних наук, доцент кафедри гістології та медичної біології.

1997-2003

Журавльов

Доц. Журавльов О. А. кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин.

2004-2005

Степанюк

Доц. Степанюк Я. В.кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гістології та медичної біології.

2006-2017

 

arrow
ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ТА НАУКОВІ ГУРТКИ

                                                  ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

"Електрична активність кори головного мозку під час гальмування і переключення моторних програм мануальних рухів" Керівник - д.б.н., проф. Моренко А. Г.

"Динаміка м'язового скорочення за умов ішемії, морфо-функціональні особливості ішеміїзованих м'язівКерівник - к.б.н., доц. Мотузюк О.П.

"Інтегральні показники здоров’я школярів міста та сільської місцевості" Керівник - к.б.н., доц. Дмитроца О.Р.

"Нейро- і психофізіологічні особливості навчанняКерівник- д.б.н., доц.Козачук Н.О.

"Ентомологія" Керівник - д.б.н., проф. Сухомлін К. Б.

"Теорії еволюції", "Зоологія безхребетних ", "Натуралістична робота" Керівник - д.б.н., проф. Іванців В.В.

"Орнітологія" Керівник - к.б.н., доц. Білецька М.Г.

"Ґрунтова біологія" "Екологія","Фауна України" Керівник - к.б.н., доц.Бусленко Л.В.

"Біогеографія", "Екологія біологічних систем" Керівник - к.б.н., доц.Теплюк В.С.

"Інноваційні технології при вивченні рослин у шкільному курсі біології" Керівник - к.б.н., доц.Коцун Л. О.

"Адаптивне рослинництво та збереження фіторізноманіття в сучасних екологічних умовах" Керівник - к.с/г.н., доц.Голуб В. О.

"Інноваційні технології при викладанні біології" Керівник - к.пед.н., доц. Іванців О.Я.

"Формування педагогічної майстерності магістрантів до професійної діяльності в школі" Керівник - ст. викл. Машевська А.С.

ідтворення зелених насаджень" Керівник - к.с/г.н., доц. Кичилюк О.В.

елекція та інтродукція деревних порідКерівники - к.с/г.н, доц. Андреєва В.В.к.с/г.н., доц.Войтюк В.П.

"Озеленення населених місць" Керівник - к.с/г.н., доц. Шепелюк М.О.

"Проблеми ведення лісового господарства і аграрного виробництва в сучасних умовах" Керівник - к.с/г.н., доц.Голуб С.М.

                                                           НАУКОВІ ГУРТКИ

"Сучасні біотехнології: стан і перспективиКерівник - д.б.н., проф.Моренко А.Г.

"Cучасні методики діагностування біоелектричної активності головного мозку людини в різних функціональних станах" Керівник - ст. викл. Коржик Ольга Василівна

"Селекція рослин в умовах in vitroКерівник - к.б.н., доц. Зінченко М.О.

"Флора Волинської області як об’єкт краєзнавчого вивчення" Керівник - к.б.н., доц. Кузьмішина І.І.

"Анатомія та порівняльна морфологія квітки порядку Asparagales" Керівник - к.б.н., доц. Фіщук О. С.

arrow
НАШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОЄКТИ

 ВІДЕОРОБОТИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ БІОЛОГІЇ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА:

Мікро та макроскопічна біологічна наука

Наукові будні студента медико-біологічного факультету

Наукові сторінки медико-біологічного факультету. Коротко про головне.

«Наука, біоетика і не тільки… студента-біолога»

ГРАНТИ ТА ПЕРЕМОГИ

Качинська

Качинська Тетяна Валеріївна – доцент кафедри фізіології людини і тварин

19-23 вересня 2012 року, 52-й щорічний з’їзд членів товариства психофізіологічних досліджень, м. Новий Орлеан, штат Луізіана, США

«Travel grant program for Eastern Europe and developing countries in Asia»

Тема доповіді: ”What” and “Where” perception in left- and right-handers: an ERP study”

Євпак

Євпак Наталія Володимирівна – аспірант кафедри фізіології людини і тварин

2-6 жовтня 2013 року, 53-й щорічний з’їзд членів товариства психофізіологічних досліджень, м. Флоренція,  Італія

«Travel grant program for Eastern Europe and developing countries in Asia»

Тема доповіді: "Estimating phase synchrony reorganization coefficients in odd-ball paradigm"

Грубий

Грубий Володимир – магістр кафедри зоології

Червень-Липень 2016 року, м. Вашингтон, США

Фонд - Gans Collections and Charitable Fund

Грант на поїздку на «International Congress of Vertebrate Morfology»

Тема доповіді: "Vomeronasal organ development in the sand lizard, Lacerta agilis"

Грищук

Грищук Ольга  –  студентка біологічного факультету

І та ІІ семестри 2017-2018 навчального року

Програма академічної мобільності «Ерасмус+»

м. Слупськ

Шкабура

Шкабура Дарина – магістр факультету біології та лісового господарства

І та ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Навчалася за програмою «Подвійний диплом» в Університеті Вітовта Великого, м. Каунас, Литва

Програма «Подвійний диплом» дія за спеціальністю «Біологія» відповідно до Договору про співпрацю між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Університетом Вітовта Великого (Литва) за сприяння та стипендіальної підтримки уряду Литви для українських студентів 

Коржик

Коржик Ольга Василівна – старший викладач кафедри фізіології людини і тварин

02 квітня 2019 року – 31 травня 2019 року, м. Нові Сад, Факультет технічних наук, Університет Нового Саду, Сербія

Стажування в рамках проекту Erasmus+ Students' Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia / MILETUS

Напрямки досліджень: мікрофлюїдика (Lab-on-chip, Organ-on-chip) – виготовлення та тестування; проектування, виготовлення і характеристика різних типів сенсорів; 3D друк

Титюк

Титюк Ольга Василівна та Степанюк Ярослав Васильович нагороджені дипломом за 2 місце в конкурсі наукових фотографій «Wiki Science Competition 2017 in Ukraine»

Мікрофотографія «Зріз голови ранньої личинки в'юна звичайного»

Диплом за 1 місце в конкурсі наукових фотографій «Wiki Science Competition 2019 in Ukraine»

Мікрофотографія «Поперечний переріз голови псевдоличинки Ancistrus dolichopterus через нюхову розетку»

 

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав, інтересів та обов’язків студентів, які навчаються в університеті, їх можливість самостійно, або через представницькі органи вирішувати питання студентського життя: навчання, побуту, захисту прав та інтересів тощо в межах компетенції, визначеної Положенням про студентське самоврядування.

Студентське самоврядування передбачає можливість студентів брати активну участь у навчальному, культурному та суспільному житті факультету біології та лісового господарства допомагає втілити в реальність організаційні та лідерські якості кожного.

Метою студентського самоврядування є:

 • захист законних прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті,
 • надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку,
 • а також сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків.

 

Студентський декан - Дричик Анастасія

+380970443382

Ел.пошта: drychyk.as2001@gmail.com

Inst@anastasia.drchk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заступник студентського декана -  Вавдійчик Владислав

+380687389307

Ел.пошта: vavdey.dorosliy@gmail.com

Inst. @vavdeymaluy

 

Голова профбюро - Шуляк Іван

+380686578371

Ел.пошта: shuliakivan9@gmail.com

Inst. @vanya._.shuliak

 

Посилання на сторінку факультету: https://instagram.com/biofakvnu?igshid=p4pl9cyj07ky

arrow
Список студентської ради факультету

 

1 курс

Біо-11

Староста -  Стасюк А.В

Заступник - Лаць В.О.

БЗЛ-120

Староста - Шемейко А.В

Заступник-Шевчук І.А

ПН-15О

Староста - Сіньчук З.В

Заступник - Волинець Н.В.

ЛГ-14

Староста - Копись В.І.

Заступник - Бондарчук Д.В.

2 курс

ЛГ-24

Староста - Комаров Д.Д.

Біо-21

Староста - Демчук В.І.

Заступник-Микитин С.В.

Актив - Бондар М.Р.

ПН-25О

Староста - Ревко М.П

Заступник - Нікітіна А.С

Актив - Шуляк І.

БЗЛ-22О

Староста - Дричик А.С.

Заступник – Смицька А.А.

Актив - Кулик Я.В

Актив - Бабчанік К.І.

Актив - Дудік-І.Б.

Актив – Чемко С.В.

СПГ-23

Староста - Ковч М. С.

3 курс

ЛД-32

Староста - Давиденко Д. Ю.

Заступник - Корень Т. О.

БЗЛ-33О

Староста - Зубчевська Д. С.

Заступник - Прокопчук Т. А.

 Біо-31

Староста - Булик Є.І

Заступник - Кіпень А. А

4 курс

Біо-41

Староста - Михайлова В.О

Заступник - Веремій Т.Ю

Актив - Вавдійчик В. А.

СПГ - 43

Староста - Стаднюк М.О.

Заступник - Павлюк К.С.

Біо - 42О

Староста -Ткач М.М.

Актив - Карабан М.М.

5 курс

СПГ-54

Староста - Терещук О.М.

Заступник - Бегас Т. М.

ЛД-52М

Бондарук Ю. В.

Заступник - Крат О. В

Освітня програма "Біологія"

галузь знань  09 Біологія 

спеціальність 091 Біологія 

ОПП Біологія

arrow
МАГІСТР

Освітньо-професійна програма 2017

Освітньо-професійна програма 2020

Пояснювальна записка 2017

Навчальний план 2017 р.(денна форма навчання)

Навчальний план 2020 р.(денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р.(заочна форма навчання)

Навчальний план 2020 р.(заочна форма навчання)

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (О.Ю. Раковець) 

Рецензія на ОПП (С.О. Гнатуш) 

Рецензія на ОПП (Є.А Лихач) 

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Договір про спільну діяльність з Волинською філією державної установи "Інститут охорони грунтів України"

Договір про співпрацю з ТзОВ НВК "Лабора"

Договір про співпрацю з Шацьким НПП

Договір про проведення практики студентів з ДУ "Волинська державна фітосанітарна лабораторія"

Угода про співпрацю з ГУ Держспоживслужби у Волинській області 

Угода про співпрацю з  Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України

Угода про співпрацю з  психолого-педагогічним факультетом РДГУ

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

НП 2017

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Інтелектуальна власність (проф. Бояр А.О.) Програма 

Наукова комунікація іноземною мовою (доц. Троцюк А.М.) Програма

Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності (доц. Федонюк А.А.Програма 

Історичний розвиток біологічних систем (доц. Білецька М.Г.Програма

Біологія у всесвітньому просторі (проф. Моренко А.Г.) Програма

Популяційна біологія (доц. Степанюк Я.В.Програма

Біоетика та біобезпека (доц. Качинська Т.В.)  Програми (2018 р.; 2019 р.)

Переддипломна практика (доц. Зінченко О.П., проф. Козачук Н.О.) Програма

 

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Математичне моделювання в біології та медицині (доц. Кузнєцов І.П.) Програма (2018 р.; 2019 р.

Філогенетичні системи та методи систематики (проф. Волгін С.О.)  Програма

Регуляторні системи організму людини (доц. Поручинський А.І.Програма

Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології (проф. Сухомлін К.Б.) Програма

Виробнича практика за фахом (доц. Мотузюк О.П.) Програма 

Вибіркові навчальні дисципліни

Молекулярна та клітинна фізіологія (доц. Абрамчук О.М.) Програма

Нейроанатомія (доц. Шварц Л.О.) Програма

Фізіологія сенсорних систем  (проф. Козачук Н.О. Програма 

Фізіологія рухової активності  (проф. Моренко А.Г.) Програми (2018 р.2019 р.)

Нейрофізіологія (доц. Мотузюк О.П.) Програма

Неспецифічні та специфічні фактори захисту організму (доц. Поручинська Т.Ф.) Програми (2018 р.; 2019 р.)

Медична та ветеринарна ентомологія (доц. Зінченко О.П.) Програма

Біометоди (доц. Теплюк В.С.)  Програма

Іхтіологія (доц. Степанюк Я.В.Програма

Гідробіологія (доц. Теплюк В.С.)  Програма

Етологія (доц. Омельковець Я.А)  Програма

Педобіологія з основами олігохетології (доц. Бусленко Л.В.)  Силабус

Радіоекологія фітоценозів (доц. Голуб В.О.)  Програма

Фітопатологія (доц. Голуб В.О.) Програма

Лікарські рослини (доц. Кузьмішина І.І.Програма

Декоративні рослин флори світу (доц. Коцун Л.О.Програма

Генетичні основи селекції (доц. Фіщук О.С.)  Програма

Синатропні зміни флори та фітоіндикація (доц. Коцун Л.О.Програма

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти (проф. Сухомлін К.Б.) Програма

 

НП 2020

Цикл загальної підготовки    

Біологія у всесвітньому просторі (проф. Коцан І.Я.асис. Коржик О. В.Силабус 

Історичний розвиток біологічних систем (доц. Білецька М.Г.)  Силабус

Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології (проф. Сухомлін К.Б.) Силабус

Популяційна біологія (доц. Степанюк Я.В.) Силабус

Біоетика та біобезпека (доц. Качинська Т.В.) Силабус

Генетичні основи селекції (доц. Зінченко М.О.)  Силабус

 

Цикл професійної підготовки

Математичне моделювання в біології та медицині (доц. Кузнєцов І.П.) Силабус

Філогенетичні системи та методи систематики (проф. Волгін С.О.)  Силабус

Регуляторні системи організму людини (доц. Поручинський А.І.Силабус

Виробнича практика за фахом (доц. Голуб В.О.) Силабус

Переддипломна практика (доц. Зінченко О.П.) Силабус

Біорізноманіття рослин Західного Полісся (доц. Коцун Л.О.) Силабус

Прикладна ентомологія (доц. Зінченко О.П.) Силабус

Фізіологія сенсорних систем  (доц. Козачук Н.О.) Силабус

 

Цикл вибіркових дисциплін

Декоративні рослини (доц. Коцун Л.О.) Силабус

Лікарські рослини (доц. Кузьмішина І.І. Силабус

Біометоди (доц. Теплюк В.С.)  Силабус

Фізіологія рухової активності (проф. Моренко А.Г.) Силабус

Гідробіологія (доц. Теплюк В.С.) Силабус

Медична та ветеринарна ентомологія (доц. Зінченко О.П.) Силабус

Нейрофізіологія (доц. Мотузюк О.П.) Силабус

Фітопатологія (доц. Голуб В.О.) Силабус

Екологічна фізіологія людини (доц. Поручинська Т.Ф.) Силабус 

Педобіологія з основами олігохетології (доц. Бусленко Л.В.)  Силабус

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти (проф. Сухомлін К.Б.) Силабус

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

 

Пройти анкетування:

оцінка якості навчального процесу (результати анкетування);

оцінка навчальної дисципліни (результати анкетування);

анкета моніторингового дослідження студентів (результати анкетування);

випускники (результати анкетування);

роботодавці (результати анкетування);

викладач очима студентів (результати анкетування);

викладачі (результати анкетування);

адаптація першокурсників (результати анкетування);

адаптація магістрів (результати анкетування)

Освітня програма "Лабораторна діагностика"

 галузь знань  09 Біологія 

 спеціальність 091 Біологія 

 ОПП Лабораторна діагностика

arrow
МАГІСТР

Група забезпечення

Качинська Тетяна Валеріївна  – гарант.

Моренко Алевтина Григорівна – член групи забезпечення

Поручинська Тетяна Федорівна - член групи забезпечення

Мотузюк Олександр Петрович - член групи забезпечення

 

2020-2021 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план  (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна  форма навчання)

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (М.І. Матолінець)  

Рецензія на ОПП (І.Дмитрук)  

Рецензія на ОПП (Л.Мілінчук) 

Рецензія на ОПП (Т.М.Шевченко) 

 

2021-2022 навчальні роки

Освітньо-професійна програма (зі змінами)

Навчальний план (зі змінами)  (денна форма навчання)

Навчальний план (зі змінами)  (заочна  форма навчання)

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (Є А. Лихач)

Рецензія на ОПП (Ю.В. Бондарук)

Рецензія на ОПП (Р.В. Каліщук)

Рецензія на ОПП (В.В. Крам)

Рецензія на ОПП (І.В. Мішенко)

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин:

   №5 від 28.11.2019 р.

   №8 від 26.02.2020 р.

   №9 від 04.05.2020 р.

   №6 від 05.02.2021 р.

   №7 від 12.03.2021 р.

   №8 від 27.04.2021 р.

   №9 від 03.06.2021 р.

Витяг з протоколу обговорення ОПП на засіданні розширеної студентської ради факультету

Витяг з протоколу обговорення ОПП на засіданні науково-методичної комісії факультету 

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

 

Договір про співпрацю з Інститутом ветеринарної медицини НААН України

Договір про співпрацю з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області

Договір про співпрацю з обласним перинатальним центром

Договір про співпрацю з обласною клінічною лікарнею

Договір про співпрацю з Ківерцівським медичним коледжем

Меморандум про взаєморозуміння з Варшавським університетом природничих наук

Договір про співпрацю з медичною лабораторією ТОВ «ГЕМО МЕДИКА Луцьк» 

Договір про співпрацю з ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія"

Пропозиції й рекомендації за результатами громадського обговорення та співпраці зі стейкхолдерами

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Інтелектуальна власність (доц. Патлашинська І.В.) Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Наукова комунікація іноземною мовою (доц. Ясінська О.В.)  Силабус (2020 р.)  Силабус (2021 р.)

Біологія у всесвітньому просторі (проф. Коцан І.Я., ст.викл. Коржик О. В.Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)  

Історичний розвиток біологічних систем (доц. Білецька М.Г.) Силабус (2020 р.)  Силабус (2021 р.)

Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології (проф. Сухомлін К.Б.) Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Популяційна біологія (доц. Степанюк Я.В.Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Біоетика та біобезпека (доц. Качинська Т.В.)  Силабус (2020 р.)  Силабус (2021 р.)

Організація лабораторної роботи (доц. Мотузюк О.П.) Силабус (2020 р.)  Силабус (2021 р.)

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Математичне моделювання в біології та медицині (доц. Кузнєцов І.П.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Клінічна оцінка лабораторних досліджень (ст.викл. Бранюк С.В.)   Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Лабораторна діагностика гормональних порушень  (доц. Поручинська Т.Ф.ас. Мілінчук Л.П.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Виробнича практика за фахом (ст.викл. Коржик О. В. Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Переддипломна практика  (проф. Моренко А.Г.) Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Діагностика інфекційних хвороб (проф. Бойко П.К.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Діагностика неінфекційних хвороб (проф. Бойко П.К.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Сучасні діагностичні методи у сфері біологічних досліджень (доц. Качинська Т.В.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Підготовка до атестаційного екзамену (доц. Журавльов О.А.) Силабус (2021 р.)

Вибіркові навчальні дисципліни

Неспецифічні та специфічні фактори захисту організму (доц. Поручинська Т.Ф.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Система управління якістю лабораторних досліджень  (асМілінчук Л.П.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.)

Санітарно-гігієнічні контроль та експертиза  (доц. Дмитроца О.Р.)  Силабус (2020 р.) Силабус (2021 р.) 

Біотехнології у галузі охорони здоров'я (проф. Моренко А.Г.Силабус (2020 р.)

Біологічні основи неврології та психіатрії та методи діагностики (доц. Качинська Т.В.)  Силабус (2020 р.)  Силабус (2021 р.)

Регуляторні системи організму людини (доц. Поручинський А.І.Силабус (2020 р.)

Атестація здобувачів вищої освіти (проф. Моренко А.Г.) Програма 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Анотації до вибіркових дисциплін

Перелік тем кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

2018-2020 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (денна форма навчальна)

Навчальний план (заочна форма навчання)

Технічне забезпечення освітньої програми

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (Р.В.Каліщук) 

Рецензія на ОПП (Є.А Лихач) 

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин:

  №2 від 02.10.2017 р. 

  №5 від 16.11.2017 р.

  №10  від 23.05.2018 р. 

  №1 від 05.09.2018 р.

  №3 від 23.10.2018 р.

  №7 від 14.12.2018 р.

  №8 від 18.03.2019 р.

  №10 від 06.06.2019 р.

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Наказ обласного управління охорони здоров'я

Угода про співпрацю з обласним онкодиспансером

Угода про співпрацю з міською дитячою поліклінікою

Угода про співпрацю з обласною клінічною лікарнею 

Угода про співпрацю з обласним центром екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

Угода про співпрацю з обласним управлінням охорони здоров'я

Угода про співпрацю з обласним госпіталем для інвалідів війни

Договір про співпрацю з ДУ "ВРДЛВМ"

Пропозиції й рекомендації за результатами громадського обговорення та співпраці зі стейкхолдерами 

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Анотації до вибіркових дисциплін

Перелік тем кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

 

Результати анкетування:

оцінка якості навчального процесу (результати анкетування);

випускники (результати анкетування);

роботодавці (результати анкетування);

викладачі (результати анкетування);

Освітня програма "Мікробіологія"

галузь знань  09. Біологія 

спеціальність 091. Біологія 

ОПП Мікробіологія

 

 

Магістр

Навчальний план (денна форма навчання)

Освітня програма "Середня освіта. Біологія"

галузь знань 01. Освіта

спеціальність 014. Середня освіта (Біологія) 

ОПП  Біологія

 

Бакалавр

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання)

 

Освітня програма "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини"

галузь знань  01. Освіта/педагогіка

спеціальність 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини.

 

БАКАЛАВР

Група забезпечення

Дмитроца Олена Романівна  – гарант.

Коцун Лариса Олександрівна – член групи забезпечення

Коцан Ігор Ярославович член групи забезпечення

Омельковець Ярослав Адамович - член групи забезпечення

Кузьмішина Ірина Іванівна   - член групи забезпечення

 

2018-2022 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2018 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2018 р. (денна форма навчання на базі м.с.)

Навчальний план 2018 р. (заочна форма навчання)

Навчальний план 2018 р. (заочна форма навчання, на базі м.с.)

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (Т.А. Новік, НВК "ЗОШ I-III ст.-гіназія" смт. Стара Вижва)  

Рецензія на ОПП (Т.В. Хайнацька, Луцький НВК ЗОШ I-II ст.-природничий ліцей) 

Рецензія на ОПП (В.А. Остапчук, ВОЕНЦ) 

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на студентській раді факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Витяг з протоколу  засідання науково-методичної комісії

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Анотації до вибіркових дисциплін

Орієнтована тематика для виконання курсових робіт

 

2020-2024 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Перспективний план розвитку ОПП

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (О.М. Багно, Луцький НВК №9) 

Рецензія на ОПП (О.Ю. Раковець, КЗВО "Луцький педагогічний коледж") 

Рецензія на ОПП (Л.М.Мацюк, ВІППО)  

Рецензія на ОПП (Т.М. Федорів, Калуський ліцей №10)  

Рецензія на ОПП (О.М. Зіркевич, Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2)  

Відгук на ОПП (Л.А. Купіч, ЗОШ І-ІІІ ст с.Піддубці)  

Відгук на ОПП (Т. Прокопчук, СНУ)  

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на студентській раді факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Витяг з протоколу  засідання науково-методичної комісії

Зведена таблиця пропозицій та рекомендацій стейкголдерів 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Цикл вибіркових дисциплін 

 • Вибіркова навчальна дисципліна 1 
 • Вибіркова навчальна дисципліна 2
 • Вибіркова навчальна дисципліна 3
 • Вибіркова навчальна дисципліна 4
 • Вибіркова навчальна дисципліна 5
 • Вибіркова навчальна дисципліна 6
 • Вибіркова навчальна дисципліна 7
 • Вибіркова навчальна дисципліна 8
 • Вибіркова навчальна дисципліна 9

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів

Результати анкети для пропозицій

 

МАГІСТР

Група забезпечення

Коцун Лариса Олександрівна  – гарант.

Дмитроца Олена Романівна  – член групи забезпечення

Коцан Ігор Ярославович - член групи забезпечення

Омельковець Ярослав Адамович - член групи забезпечення

Кузьмішина Ірина Іванівна  - член групи забезпечення

  

2018-2020 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна форма навчання)

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (В.А. Остапчук)  

Рецензія на ОПП (В.В. Іллюшко) 

Рецензія на ОПП (В.В. Зінчук) 

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Витяг з протоколу  засідання науково-методичної комісії

Зведена таблиця пропозицій та рекомендацій стейкголдерів 

 

Договір про співпрацю з ВОЕНЦ

Договір про співпрацю з Управлінням освіти Луцької міськради

Договір про спільну творчу діяльність з ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук"

Договір про співпрацю з КЗ "Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей Луцької міської ради"

Договори на проведення практики студентів

 

Аналіз експертного висновку Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини" другого (магістерського рівня)

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

 

2020-2021 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна форма навчання)

Перспективний план розвитку ОПП

  

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (І.М. Лозовська) 

Рецензія на ОПП (Г.В. Ягенська)

Рецензія на ОПП (О.Ю. Раковець)

Рецензія на ОПП (Н.О. Слупачик)

Рецензія на ОПП (М.Демчук) 

Відгук на ОПП (К.П. Долонська)

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Витяг з протоколу  засідання науково-методичної комісії 

 

 Дисципліни, передбачені навчальним планом

 Цикл загальної підготовки

 Нормативні навчальні дисципліни

Сучасні методики навчання (доц. Коцун Л.О.Силабус 

Наукова комунікація іноземною мовою (доц. Троцюк А.М., доц. Гончар К. Л)  Силабус 

Педагогічна валеологія (проф. Коцан І.Я.доц. Дмитроца О.Р.) Силабус 

Історичний розвиток біологічних систем (доц. Білецька М.Г.)  Силабус 

Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології (проф. Сухомлін К.Б.)  Силабус 

Популяційна біологія (доц. Степанюк Я.В.) Силабус

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Основи інтегрованого курсу "Природничі науки" та методика його навчання (доц. Іванців О.Я.доц. Фіщук О.С)   Силабус

Здоров'язберігаючі педагогічні технології

Методика складання та розв'язування задач та тестів з біології та природознавства (доц. Омельковець Я.А.) Силабус

Теорія та методика екологічної освіти в школі (доц. Бусленко Л.В.) Силабус

Методика позашкільної роботи з біології та природознавства (доц. Коцун Л.О.Силабус 

Виробнича педагогічна практика (доц. Іванців О.Я.)   Силабус

Теорія та методика навчання біології у старшій школі (доц. Іванців О.Я.)   Силабус

Інноваційні технології навчання біології та здоров'я людини (ст викладач Ягенська Г.В.) Силабус

Переддипломна практика (доц. Зінченко О. П.) Силабус

 Цикл вибіркових дисциплін

Натуралістична робота у закладах освіти (доц. Бусленко Л.В.) Силабус

Екскурсії у навчанні біології та природознавства (доц. Фіщук О.С.) Силабус 

Атестація здобувачів вищої освіти (доц. Коцун Л.О.) Програма  Силабус

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Теми магістерських робіт

 

Пройти анкетування:

Звіт за результатами проведення онлайн опитування «Освіта очима студентів»

Звіт за результатами проведення онлайн опитування студентів за ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини», ОС Бакалавр

Звіт за результатами проведення онлайн опитування роботодавців за ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини», ОС Бакалавр

 

Відео про факультет

Освітня програма "Середня освіта. Природничі науки"

галузь знань  01. Освіта/педагогіка

спеціальність 014. Середня освіта (Природничі науки).

ОПП Середня освіта. Природничі науки.

 

Бакалавр

Група забезпечення

Іванців Оксана Ярославівна – гарант.

Волгін Сергій Олександрович – член групи забезпечення

Коцун Борис Борисович член групи забезпечення

Кевшин Андрій Григорович - член групи забезпечення

 

2019-2023 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2018 (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 (денна форма навчання на базі м/с)

Навчальний план 2019 (заочна форма навчання на базі м/с)

Перспективний план розвитку ОПП

Розклад занять ПНм/с24Оз згідно корегуючого навчального плану

Коригуючий план

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (Л.М.Мацюк, ВІППО)  

Рецензія на ОПП (В.В. Пшибельський, ВОЕНЦ) 

Рецензія на ОПП (О.Ю.Раковець, КЗВО "Луцький педагогічний коледж") 

Договір про співпрацю з ВОЕНЦ 

Договір про співпрацю з Управлінням освіти Луцької міськради

Витяг з протоколу навчально-методичної комісії факультету

Витяги з протоколів обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяги з протоколів обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Зведена таблиця пропозицій та рекомендацій стейкголдерів 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

 

2020-2024 навчальні роки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання на базі м/с)

Навчальний план 2020 р. (заочна форма навчання на базі м/с)

Перспективний план розвитку освітньо-професійної програми «Середня освіта. Природничі науки» на 2020-2024 н.р.

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (Т.І. Соломіна, Управління освіти і науки Волинської ОДА

Рецензія на ОПП (Н.В. Григор'єва, ВІППО) 

Рецензія на ОПП (Л.Ю. Кликочко, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні

Протокол науково-методичної комісії факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на вченій раді факультету

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі зоології

Витяг з протоколу обговоренння ОПП та навчального плану на кафедрі фізіології людини і тварин

Витяги з протоколів обговорення ОПП та навчального плану на вченій раді університету

Дисципліни, передбачені навчальним планом

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

Цикл вибіркових дисциплін 

 • Вибіркова навчальна дисципліна 1 
 • Вибіркова навчальна дисципліна 2
 • Вибіркова навчальна дисципліна 3
 • Вибіркова навчальна дисципліна 4
 • Вибіркова навчальна дисципліна 5
 • Вибіркова навчальна дисципліна 6
 • Вибіркова навчальна дисципліна 7
 • Вибіркова навчальна дисципліна 8
 • Вибіркова навчальна дисципліна 9

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Пройти анкетування:

Освітня програма "Лісове господарство"

галузь знань 20. Аграрні науки та продовольство

спеціальність 205. Лісове господарство

ОПП Лісове господарство

 

Бакалавр

Освітньо-професійна програма 2016 р.

Освітньо-професійна програма 2019 р.

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2016 р (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 р.(денна форма навчання)

Навчальний план 2020 р.(денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р.(заочна форма навчання, на базі м.с.)

Навчальний план 2019 р.(заочна форма навчання, на базі м.с.)

Навчальний план 2020 р.(заочна форма навчання, на базі м.с.)

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (О.М. Кватирко, ВОУЛМГ)  

Рецензія на ОПП (В.О. Радіон, ДП "Маневицьке лісове господарство")

Рецензія на ОПП (В.В. Деркач, Черемський природний заповідник)

 

Ведення лісового господарства в умовах антропогенного навантаження (Кичилюк О.В.) Програма  Силабус (денна)

Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів (Голуб С.М.) Програма Силабус

Основи фахової підготовки (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Лісове грунтознавство (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Лісове насінництво (Кичилюк О.В.) Програма 2020 Силабус (заочна) 

Біометрія (Зінченко О.П.)

Лісознавство (Войтюк В.П.Програма 2020 Силабус (денна)

Лісова фітопатологія (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Лісова ентомологія (Зінченко О.П.)

Дендрологія (денна) (Войтюк В.П.)

Механізація лісових та садово-паркових робіт (Гетьманчук А.І.) Програма 2020  Силабус 

Механізація лісогосподарських робіт (Гетьманчук А.І.Програма Силабус

Декоративна дендрологія (Войтюк В.П.)

Деревні розсадники та насінництво  (Кичилюк О.В.Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Лісовідновлення та лісорозведення (денна) (Кичилюк О.В.)Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Рекреаційне лісівництво (Войтюк В.П.)

Організація лісового та садово-паркового господарства (Голуб С.М.) Програма 2020  Силабус

Лісовпорядкування (денна) (Гетьманчук А.І.Програма 2020 Силабус 

Комплексна навчальна практика (лісова таксація, рекреаційне лісівництво) (Кичилюк О.В.) Програма Силабус (денна)

Комплексна навчальна практика 1(денна) (Шепелюк М.О.)

Комплексна навчальна практика 2 (денна) (Шепелюк М.О.)

Комплексна навчальна практика (заона) (Войтюк В.П., Андреєва В.В.)

Виробнича практика (заочна) (Шепелюк М.О.)

Виробнича практика (заочна) (Шепелюк М.О.) 

Виробнича практика (денна) (Шепелюк М.О.) Програма Силабус

Лісове товарознавство (Андреєва В.В.) Програма  Силабус (денна)

Мікологія (заочна) (Войтюк В.П.) Програма 2020 (денна) Силабус

Генетика рослин (Андреєва В.В.)

Селекція рослин  (Андреєва В.В.) Програма 2020 Силабус (денна)

Лісова селекція  (Андреєва В.В.) Програма Силабус (заочна)

Лісова та ландшафтна таксація  (Кичилюк О.В.Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Біотехнологія (Андреєва В.В.) Програма 2020 Силабус (денна)

Фітомеліорація (денна) (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Озеленення населених місць (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус (денна)

Меліорація ландшафтів (денна) (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Меліорація ландшафтів (заочна) (Шевчук М.Й.)

Луківництво і газони  (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Лісова радіоекологія (заочна) (Голуб С.М.) 

Лісова радіоекологія (деннна) (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус 

Садово-паркове будівництво (Гетьманчук А.І.Програма 2020 Силабус 

Недеревні ресурси лісу (Андреєва В.В.) Програма  Силабус 

Основи екології (Музиченко О.С.) Силабус

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти (Кичилюк О.В.Програма  Силабус

 

 Магістр

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Освітньо-професійна програма 2019 р.

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Освітньо-професійна програма 2021 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2021 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 р. (заочна форма навчання)

Навчальний план 2020 р. (заочна форма навчання)

Навчальний план 2021 р. (заочна форма навчання)

 

Обговорення освітньої програми

Рецензія на ОПП (О.М. Кватирко, ВОУЛМГ)

Рецензія на ОПП (В.О. Радіон, ДП "Маневицьке лісове господарство")

Рецензія на ОПП (Т.Л. Неводнічик, ДП "Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр")

 

Методологія та організація наукових дослдіжень в галузі (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабус (заочна)

Лісопаркове господарство (Войтюк В.П.)

Лісозаповідна справа (Гетьманчук А.І.)Програма 2020 Силабуси: (денна) (заочна)

Регіональне лісівництво (Войтюк В.П.)

Лісова політика (Гетьманчук А.І.Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Регулювання продуктивності лісів (Кичилюк О.В.Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Сучасні технології насінництва та розсадництво (Кичилюк О.В.) Програма 2020 Силабуси:(денна) (заочна)

Рекультивація порушених ландшафтів (Шевчук М.Й)

Виробнича практика (Шепелюк М.О.) Програма (заочна 2020) Силабус (заочна)

Переддипломна практика (Голуб С.М.

Переддипломна практика (Шепелюк М.О.) Програми: (денна) (заочна) Силабуси: (денна) (заочна)

Лісова сертифікація (Гетьманчук А.І.Програма 2020 Силабус (денна)

Світове лісове господарство (денна) (Андреєва В.В.)

Плантаційне лісовирощування (денна) (Кичилюк О.В.)

Захисні насадження та їх експлуатація  (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабус (заочна)

Зелений та мисливський туризм (Гетьманчук А.І.)

Дендропроектування (Шепелюк М.О.) Програма Силабус

Фітодизайн закритого середовища (Андреєва В.В.) Програма Силабуси: (денна) (заочна)

Інтродукція та адаптація деревних рослин (Войтюк В.П.Програма

Селекція деревних рослин (Андреєва В.В.) Програма  Силабуси: (денна) (заочна)

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти (Кичилюк О.В.Програма  Силабус

Перелік  вибіркових дисциплін для магістрів лісового та садово-паркового господарства

 

Пройти анкетування:

 •  
Освітня програма "Садово-паркове господарство"

галузь знань  20. Аграрні науки та продовольство

спеціальність 206. Садово-паркове господарство

ОПП Садово-паркове господарство

 

Бакалавр

Освітньо-професійна програма 2018 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2017 р. (заочна форма навчання, на базі м.с.)

 

Основи фахової підготовки (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Лісове грунтознавство (Шевчук М.Й.)

Біометрія (Зінченко О.П.)

Озеленення населених місць (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Луківництво і газони (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Дендрологія (денна) (Войтюк В.П.)

Механізація лісових та садово-паркових робіт (Гетьманчук А.І.) Програма 2020 Силабус 

Декоративна дендрологія (Войтюк В.П.)

Деревні розсадники та насінництво (Кичилюк О.В.) Силабус

Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Організація лісового та садово-паркового господарства (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Декоративні рослини закритого грунту (денна)(Шевчук М.Й.)

Квітникарство (Андреєва В.В.) Програма 2020 Силабус

Садово-паркове будівництво (Гетьмначук А.І.) Програма 2020 Силабус

Інвентаризація садово-паркових об'єктів (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Комплексна навчальна практика 1(денна) (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Комплексна навчальна практика 2 (денна) (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Комплексна навчальна практика (заочна) (Войтюк В.П,, Андреєва В.В.)

Виробнича практика (заочна) (Шепелюк М.О.)

Виробнича практика (заочна) (Шепелюк М.О.)

Виробнича практика (денна) (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Ландшафтна архітектура (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Генетика рослин (Андреєва В.В.)

Селекція рослин (Андреєва В.В.Програма 2020 Силабус

Меліорація ландшафтів (денна) (Шевчук М.Й.)

Меліорація ландшафтів (заочна) (Шевчук М.Й.)

Фітомеліорація (Голуб С.М.) Програма 2020 Силабус

Лісовідновлення та лісорозведення (Кичилюк О.В.) Програма 2020 Силабус

Лісознавство (Войтюк В.П.) Програма 2020 Силабус

Біотехнологія (Андреєва В.В.Програма 2020 Силабус

Рекреаційне лісівництво (Войтюк В.П.)

Лісова фітопатологія (Шепелюк М.О.) (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Лісова та ландшафтна таксація (Кичилюк О.В.) Програма 2020  Силабус

Лісова ентомологія (Зінченко О.П.)

Лісова радіоекологія (Голуб С.М.) Програма 2020  Силабус

 

Магістр

Освітньо-професійна програма 2017 р.

Освітньо-професійна програма 2020 р.

Навчальний план 2017 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2019 р. (денна форма навчання)

Навчальний план 2020 р. (денна форма навчання)

 

Методологія та організація наукових дослдіжень в галузі (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабус

Захисні насадження та їх експлуатація (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабус

Лісопаркове господарство (Войтюк В.П.)

Лісозаповідна справа (Гетьмначук А.І.Програма 2020 Силабус

Тепличне господарство (Кичилюк О. В.)

Тепличне господарство (денна) (Шевчук М.Й)

Комп'ютерне проектування садово-паркових об'єктів (Шепелюк М.О.) Програма 2020 Силабус

Експлуатація садово-паркових об'єктів (Андреєва В.В.Програма 2020 Силабус

Сучасні технології насінництва та розсадництва (Кичилюк В.О.) Програма 2020 Силабус

Рекультивація порушених ландшафтів (Шевчук М.Й)

Виробнича практика (Шепелюк М.О.) Програма 2020 (денна) Силабус (денна) 

Переддипломна практика (Голуб С.М.)

Переддипломна практика (денна) (Шепелюк М.О.) Програма  Силабус

Декоративне садівництво (Шевчук М.Й.) Програма 2020 Силабус

Декоративне рослинництво (денна) (Шевчук М.Й.)

Фітодизайн закритого середовища (денна) (Андреєва В.В.)

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти (Кичилюк О.В.) Програма  Силабус

Перелік  вибіркових дисциплін для магістрів лісового та садово-паркового господарства

Робоча програма асистентської практики (магістри, денна)

Робоча програма асистентської практики (магістри, заочна)

Комплексна (зоолого-ботанічна) навчальна практика (розділ ботаніка) (бакалаври, денна)

Ботаніка (бакалаври, заочна)

Ботаніка (бакалаври на базі молодшого спеціаліста, заочна)

Ботаніка (бакалавр, ЛСПГ, денна)

Ботаніка - навчальна програма (бакалавр, ЛСПГ)

Цитогенетичні основи розвитку організмів (магістри, денна)

Цитогенетичні основи розвитку організмів (магістри, заочна)

Декоративні рослини флори світу (магістри, заочна)

Фітопатологія - навчальна програма (магістри)

Фітопатологія (магістри, заочна)

Генетичні основи селекції (магістри, заочна)

Комплексна (зоолого-ботанічна) навчальна практика (розділ ботаніка) - навчальна програма (бакалаври)

Лікарські рослини - навчальна програма (магістри)

Лікарські рослини (магістри, заочна)

Методика викладання біологічних дисциплін у ВНЗ (магістри, денна)

Методика викладання біологічних дисциплін у ВНЗ (магістри, заочна)

Радіоекологія фітоценозів (магістри, заочна)

Радіоекологія фітоценозів - навчальна програма (магістри)

Сучасні проблеми побудови філогенетичної системи (доктор філософії, денна)

Нормативні дисципліни, що викладаються на інших факультетах

БАКАЛАВР

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Англійська мова») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Німецька мова») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Польська мова») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Інформатика») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Математика») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Фізика» ) (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Хімія») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Географія») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Історія, правознавство») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус

Вікова фізіологія з основами гігієни (ОПП «Середня освіта. Фізична культура») (доц. Дмитроца О.Р.) Програма Силабус