Перейти до основного вмісту
Фаховий коледж
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки
Щеблюк Станіслав Германович
Щеблюк Станіслав Германович
Директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки", кандидат історичних
Про нас

Фаховий коледж технологій, бізнесу та права засновано в 1965 році як Луцький технікум радянської торгівлі. Навчання студентів здійснювалось за трьома спеціальностями «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», «Технологія приготування їжі». Працювало три відділення: товарознавче, технологічне та заочне відділення.

В 1991 року навчальний заклад було перейменовано в Луцький комерційний технікум, а в 1994 році було відкрито ще одну спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит» та бухгалтерське відділення. У листопаді 2007 року технікум був перетворений у Волинський державний коледж технологій та бізнесу. У 2009 році з метою координації діяльності навчальних закладів для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти Фаховий коледж технологій, бізнесу та права став структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Сьогодні в коледжі працюють відділення загальноосвітньої підготовки, фахової підготовки, заочне відділення.

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

 • 5.03040101 Правознавство
 • 5.03050802 Оціночна діяльність
 • 5.03050901 Бухгалтерський облік
 • 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
 • 5.05170101 Виробництво харчової продукції 
 • 5.14010102 Ресторанне обслуговування.
Структура коледжу
arrow
Дирекція коледжу
arrow
Структура коледжу
Спеціальності
arrow
Правознавство

Молодших спеціалістів-юристів готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що зв’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Випускники спеціальності «Правознавство» можуть працювати:

 • юрисконсультами на підприємствах та установах;
 • керівниками (інспекторами) відділів кадрів;
 • секретарями місцевих Рад;
 • дознавачами;
 • помічниками слідчих;
 • судовими виконавцями;
 • секретарями засідань;
 • завідувачами канцелярій;
 • помічниками прокурорів та ін.
arrow
Оціночна діяльність

При підготовці фахівців зі спеціальності «Оціночна діяльність» студенти оволодівають знаннями та навиками з оцінювання проблем і тенденції світового ринку у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом, здійснювати відкриття рахунку клієнта; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів, виплати дивідендів, процентів, емісії та погашення паперів в розрізі видів та строків цінних паперів.

Майбутні економісти зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах:

 • брокера з цінних паперів;
 • біржового маклера;
 • дилера цінних паперів;
 • торговця нерухомістю;
 • торгівельного агента;
 • торгівельного брокера;
 • обліковця;
 • касира;
 • економіста;
 • оцінювача майна та земельних ділянок.
arrow
Бухгалтерський облік

Фахівці з спеціальності «Бухгалтерський облік» здійснюють бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховують заробітну плату, податки тощо. Бухгалтери приймають та контролюють первинну документацію відповідних видів обліку, готує її до розрахункової обробки, перевіряють достовірність отриманої інформації, контролюють дотримання законності при витрачанні грошових коштів.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, може працювати на посадах:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора;
 • бухгалтера контрольно-ревізійного відділу;
 • бухгалтера планово-економічного відділу;
 • бухгалтера централізованої бухгалтерії;
 • завідувача каси;
 • касира-експерта;
 • рахівника;
 • інспектора з інвентаризації;
 • інспектора-ревізора.

 

arrow
Товарознавство та комерційна діяльність

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Товарознавець-комерсант» - це найстаріша спеціальність нашого коледжу і в той же час сучасна і престижна. Товарознавці-комерсанти успішно працюють в різних організаціях, підприємствах сфери торгівлі та підприємницької діяльності, мають право на відкриття власної торгової фірми.

Молодший спеціаліст за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» може займати посади:

 • завідувача складу;
 • керівника малої торговельної фірми;
 • керуючого магазином;
 • інспектора з контролю якості продукції;
 • комерційного агента;
 • комівояжера;
 • торговельного представника;
 • інспектора-товарознавця;
 • продавця-товарознавця;
 • товарознавця-консультанта;
 • торговельного брокера (маклера);
 • експедитора.

 

arrow
Виробництво харчової продукції

Випускники спеціальності «Виробництво харчової продукції» можуть займати первинні посади в закладах ресторанного господарства чи в їх структурних підрозділах, бути спеціалістами в підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання продукції харчування та послуг.

Молодший спеціаліст за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» здатний виконувати професійні роботи:

 • начальник цеху малих виробництв;
 • технолог;
 • технік-лаборант;
 • завідувач складом;
 • інструктор виробничого навчання;
 • агент з постачання;
 • адміністратор;
 • шеф-кухар;
 • кухар дитячого харчування;
 • бармен;
 • офіціант;
 • кондитер.

 

arrow
Ресторанне обслуговування

Ресторанне обслуговування - це перспективна спеціальність. Молодший спеціаліст цієї спеціальності здатний виконувати обов'язки:

 • керівника структурних підрозділів в закладах ресторанного господарства;
 • організатора з проведення святкових заходів, відпочинку і дозвілля населення;
 • адміністратора торговельного залу;
 • консультанта з питань організації обслуговування населення в ресторанному господарстві;
 • менеджера з реклами і надання послуг споживачам;
 • метрдотеля;
 • бармена;
 • офіціанта;
 • буфетника.

Після закінчення Фахового коледжу технологій, бізнесу та права студенти всіх спеціальностей мають можливість продовжити навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та в інших закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.