Перейти до основного вмісту
Історія кафедри

Історія кафедри розпочалася у 1998 році, коли шляхом реорганізації кафедри економіки та менеджменту була утворена кафедра фінансів. Завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Лагутін василь Дмитрович.

У 1999 році кафедра фінансів була реорганізована на 2 кафедри: кафедру фінансів підприємств і кредиту та кафедру державних фінансів. Кафедру державних фінансів очолював доктор економічних наук, професор Карлін Микола Іванович, а кафедру фінансів підприємств і кредиту ‒ доктор економічних наук, професор Слав’юк Ростислав Анатолійович.

У 2009 році кафедру фінансів підприємств та кредиту було перейменовано на кафедру фінансів та кредиту (завідувач кафедри ‒ к.е.н., доц. Грудзевич Ігор Теофілович), а у 2016 році кафедра державних фінансів отримала назву фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри ‒ д.е.н., проф. Карлін Микола Іванович).

У 2020 році, шляхом реорганізації, кафедри об’єднали в одну ‒ кафедру фінансів.

Склад кафедри

Завідувач кафедри фінансів д.е.н., проф. Стащук Олена Володимирівна

1. Карлін Микола Іванович - доктор економічних наук, професор

2. Борисюк Олена Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент

3. Івашко Олена Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент

4. Матвійчук Наталія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент

5. Проць Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент

6. Теслюк Софія Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший викладач

7. Тоцька Олеся Леонтіївна - доктор економічних наук, доцент

8. Матвіюк Ольга Василівна - лаборант кафедри.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін:

 • Фінанси
 • Фінанси суб’єктів господарювання
 • Фінансовий менеджмент
 • Бюджетний менеджмент
 • Податковий менеджмент
 • Фінансовий моніторинг
 • Національний банк та монетарна політика
 • Управління капіталом суб’єктів господарювання
 • Страховий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Міжнародні валютно-фінансові відносини
 • Поведінкові фінанси
 • Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках
 • Фінансове забезпечення розвитку людського капіталу
 • Податкова система
 • Публічні фінанси
 • Фінансовий ринок
 • Бюджетна система
 • Страхування
 • Банківська система
 • Місцеві фінанси
 • Державний фінансовий контроль
 • Корпоративне бюджетування (тренінг-курс)
 • Фінансова безпека суб’єктів господарювання
 • Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Бюджетний процес на місцевому рівні (тренінг-курс)
 • Гроші і кредит
Розклад занять
Напрями підготовки/спеціальності, які готує кафедра

Кафедра фінансів готує студентів за двома рівнями вищої освіти – бакалавр та магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, відкрита аспірантура зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра фінансів забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які володіють усіма необхідними компетентностями для здійснення професійної діяльності, а також набувають у процесі навчання «soft skills». Такі навички забезпечують фінансистам здатність до стратегічного мислення та планування фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, вміння ризикувати та оцінювати рівень фінансового ризику, швидку адаптацію до зміни зовнішніх та внутрішніх чинників економічного середовища.

Фахівці у газу фінансів, банківської справи та страхування отримують знання з:

 • Особливостей фінансового забезпечення бюджетної сфери та оподаткування;
 • Порядку функціонування банківської системи та здійснення банківських операцій фінансово-кредитними установами;
 • Механізму управління фінансами суб’єктів господарювання різних форм власності та організаційно-правової форми господарювання;
 • Особливостей формування та реалізації фінансової, валютної, податкової, інвестиційної, грошово-кредитної політики;
 •  Порядку проведення валютних операцій;
 • Особливостей здійснення операцій на фондовому ринку та у біржовій діяльності;
 • Правила та методики оцінки вартості бізнесу;
 • Страхування у розрізі основних його видів;
 • Особливостей розробки та фінансування інноваційних проектів та стартапів тощо.

Фахівці у галузі фінансів, банківської справи та страхування є невід’ємними працівниками будь-якої фінансової, бюджетної установи, виробничого підприємства, органів державного, регіонального та муніципального рівня на усіх без винятку посадах, які вимагають вищої економічної освіти. Випускники кафедри фінансів можуть працювати на підприємствах усіх форм власності.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!!!

На кафедрі фінансів в процесі підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» функціонує програма подвійного дипломування на підставі укладеної угоди із Вищою Школою Економіки та Інновацій міста Любліна (Республіка Польща). Це дозволяє нашим студентам отримати диплом ВНУ імені Лесі Українки та диплом європейського зразка Вищої Школи Економіки та Інновацій міста Любліна, навчаючись одночасно у двох закладах вищої освіти.

arrow
ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ (на базі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова  програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Форма навчання: денна / заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Професійна кваліфікація: економіст з фінансової роботи

Передумови: атестат про повну середню освіту.

Вимоги до вступу визначаються Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки

Зарахування на підставі таких вступних іспитів (для державного замовлення):

 1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
 2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з математики;
 3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови або географії.

Ліцензійний обсяг: 60 місць

УВАГА!!! Студенти бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ВНУ імені Лесі Українки мають унікальну можливість приймати участь у програмі «Подвійний диплом» у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща). Навчання є повністю безкоштовним, наші студенти стають повноцінними учасниками освітнього процесу у Республіці Польща та мають усі атрибути повноцінного польського студента. У результаті такого навчання студенти отримують диплом про вищу освіту ВНУ імені Лесі Українки та диплом Гуманітарно-природничого університеті імені Яна Длугоша в м.

arrow
ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ (зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова  програма: «Фінанси і кредит»

Форма навчання: денна / заочна

Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Освітня кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Професійна кваліфікація: економіст з фінансової роботи

Передумови: диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Вимоги до вступу визначаються Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки

Зарахування на підставі таких вступних іспитів (для державного замовлення):

 1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
 2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з математики;
 3. Фахове випробування (Економіка).

        Ліцензійний обсяг: 30 місць.

arrow
ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова  програма: «Фінанси і кредит»

Форма навчання: денна / заочна

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Освітня кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування

Професійна кваліфікація: менеджер (управитель) у фінансовій діяльності

Передумови: наявність диплома освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та інших спеціальностей.

Вимоги до вступу визначаються Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки.

Зарахування на підставі таких вступних іспитів:

1. Єдиний вступний іспит;

2. Фахове випробування (Фінанси).

Ліцензійний обсяг: 40 місць.

arrow
ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова  програма: «Фінанси і кредит»

Форма навчання: денна / вечірня

Термін навчання: 4 роки

Освітня кваліфікація: доктор філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Передумови: наявність диплома магістра (спеціаліста) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» або споріднених спеціальностей та галузей знань 07 «Управління та адміністрування».

Вимоги до вступу визначаються Положенням про підготовку докторів філософії у ВНУ імені Лесі Українки.

Зарахування на підставі таких вступних іспитів:

 1. Фаховий іспит за спеціальністю;
 2. Іспит з іноземної мови;
 3. Реферат за спеціальністю (або список наукових праць за спеціальністю – за наявності).

Ліцензійний обсяг: 5 місць.

Міжнародна робота
arrow
Партнери

 

На підставі укладених угод Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки про міжнародну академічну мобільність партнерами кафедри є:

1. Вища Школа Економіки та Інновацій міста Любліна (Республіка Польща) - угода про взаємне співробітництво, обмін студентами та професорсько-викладацьким складом;

2. Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохово (м. Ченстохова, Республіка Польща)  - угода про взаємне співробітництво, обмін студентами, подвійне дипломування, взаємний обмін викладачами у якості гостьових професорів для читання лекцій зі спеціалізованих дисциплін.

 

arrow
Можливості кафедри  для співробітництва для вітчизняних та закордонних партнерів
Наукова робота
arrow
Науковий напрям
arrow
Наукові семінари
arrow
Виконання наукових тем, гранти
arrow
Конференції
Студентське життя
arrow
Студентські гуртки та проблемні групи

На кафедрі діють такі студентські наукові гуртки

 1.  «Актуальні проблеми публічних фінансів України та зарубіжних країн» - керівник д.е.н., проф. Карлін М. І.
 2. «Проблеми формування фінансових ресурсів ОТГ» - керівник к.е.н., доц. Проць Н. В.

Також на кафедрі функціонує Проблемна група «Актуальні питання банківської системи України», керівником якої є к.е.н., доц. Матвійчук Н. М.

Контакти кураторів груп

ФіК-12 - куратор к.е.н., доц. Проць Наталія Василівна тел. +38 (097) 346 36 88, Vyshnevska.Nataliya@vnu.edu.ua

ФіК м/с-1.10 - куратор к.е.н., ст. викл. Теслюк Софія Анатоліївна тел. +38 (097) 771 46 51, Tesliuk.Sofiia@vnu.edu.ua

ФБС-22 - куратор к.е.н., доц. Тоцька Олеся Леонтіївна, тел. +38 (068) 139 74 20, Totska.Olesia@vnu.edu.ua

ФіК м/с-29 - куратор к.е.н., ст. викл. Теслюк Софія Анатоліївна тел. +38 (097) 771 46 51, Tesliuk.Sofiia@vnu.edu.ua

ФіК-32 - куратор к.е.н., доц.Івашко Олена Анатоліївна, тел. +38 (067) 928 32 99, Ivashko.Olena@vnu.edu.ua

ФіК-42 - куратор к.е.н., доц. Борисюк Олена Володимирівна тел. +38 (095) 587 35 07, borisjuk.lena@vnu.edu.ua

ФіК 52 – куратор д.е.н., проф. Стащук Олена Володимирівна тел. +38 (050) 674 85 78, Staschuk.Olena@vnu.edu.ua

ФіК 62 - куратор к.е.н., доц. Матвійчук Наталія Миколаївна тел. +38 050 824 84 62, matviichuk.nataliia@vnu.edu.ua

 

БАКАЛАВРАТ
arrow
Методичні рекомендації до написання курсових
arrow
Методичні рекомендації до написання практик
arrow
Нормативні дисципліни

 2021 -2022 н. р.

 

МАГІСТРАТУРА
arrow
ОНП
arrow
Нормативні дисципліни
arrow
Випускна кваліфікаційна робота
АСПІРАНТУРА
arrow
Програма вступу_2021
arrow
Вибіркові дисципліни

2017-2019 н.р.

 1. Інформаційний пошук та робота з бібліотечними ресурсами 
 2. Академічна риторика
 3. Сучасні інформаційні технології
 4. Реєстрація прав інтелектуальної власності
 5. Промоція наукового продукту та управління проектами
 6. Фінансові інститути та фінансові ринки
 7. Територіальні фінансові ресурси в умовах децентралізації
 8. Кліматичні фінанси в умовах глобалізації
 9. Публічні закупівлі в Україні та ЄС
 10. Тематичний курс з магістерської програми за вибором

2020-2021 н.р.

 1. Інформаційний пошук та робота з бібліотечними ресурсами 
 2. Академічна риторика
 3. Аналіз даних
 4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в наукових дослідженнях
 5. Промоція наукового продукту та управління проектами
 6. Технології інтерактивного навчання
 7. Бізнес-моделювання наукових досліджень
 8. Фінансові потоки страхового ринку
 9. EU Public Finance (англ.)
 10. Податки та фіскальна політика
 11. Територіальні фінансові ресурси в умовах децентралізації
 12. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки
 13. Публічні закупівлі в Україні та ЄС
 14. Кліматичні фінанси в умовах глобалізації
arrow
Сертифікат

43025, м. Луцьк, вул Винниченка, 28, корпус G IІІ поверх, каб. G-305, G-307, телефон: +38(050)674 85 78

 

Методичне забезпечення (курсові, практики)

 

Бакалаврат:

Навчальні дисципліни

- нормативні

- вибіркові

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Державна атестація

  - питання, задачі